2010. január 30., szombat

Pályázat unitárius emléklapok tervezésére

Pályázati hirdetés egyházi emléklapok tervezésére

erdely.ma

2010. január 30.

Az Erdélyi Unitárius Egyház Püspöki Hivatala pályázatot hirdet az egyházi szertartások során átnyújtott emléklapok megtervezésére.

http://erdely.ma/download/images/unitarius-cimer.jpg

A keresztelési, konfirmálási és esketési emléklapok kötelező elemként az unitárius egyház címerét kell tartalmazzák, illetve a konfirmálási emléklap esetében Körösfői Kriesch Aladár Tordai országgyűlés című festményének reprodukcióját kell felhasználni. Mindkét képet csatoltuk a felhíváshoz, igénylés esetén más felbontásban és méretben is elküldjük. Az emléklapokon emellett természetesen legyen helye a címzett nevének, a kiállítandó egyházközség vezetői aláírásainak (lelkész, gondnok), egy idézetnek, valamint a kiállítás keltének. A pályázatra bárki jelentkezhet, szakmai háttértől függetlenül, akár a három emléklap egyikének megtervezésével is, ám az elbírálásnál előnyt jelent, ha a 3 emléklap egymáshoz illesz kedő arculatot hordoz. A tervekhez mellékletként csatolni kell a pályázó elérhetőségeit is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A nyertes pályázó díja 500 lej.

http://erdely.ma/download/images/Korosfoi-Kriesch_David-Ferenc_festmeny.jpg

A pályázatok beérkezésének határideje (postabélyegző dátuma): március 1.

Az alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk:

· személyesen: az Erdélyi Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának
titkárságán, naponta 8–15 óra között (Kolozsvár, December 21. u. 9. sz.);
· villámpostán a media@unitarius.com, ekt@unitarius.com címre;
· postai úton a következő címre:
Erdélyi Unitárius Egyház Püspöki Hivatala / Episcopia Unitariana
400105 Kolozsvár / Cluj-Napoca, B-dul 21 Decemberie 1989 nr. 9.

További részletek:
Sándor Krisztina médiareferens: 0733505880, media@unitarius.com

A témához kapcsolódik:

Nincsenek megjegyzések: