2012. december 31., hétfő

BÚÉK


Istentől megáldott új esztendőt kívánunk minden olvasónknak!


"Verbum Domini Manet in Aeternum"
"Az Úr Igéje megmarad örökké"

A brassói Fekete-templom tornyának óralapja a protestáns reformáció jelmondatával


2012. december 30., vasárnap

Pasolini: Máté evangéliuma - 1964 (film)


Máté evangéliuma
(Il vangelo secondo Matteo)
fekete-fehér, feliratos, olasz-francia filmdráma
1964

rendező: Pier Paolo Pasolini
forgatókönyvíró: Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini (Oidipus király, Teoréma, Decameron) filmje a Biblia újszövetségi részének Máté evangéliumát dolgozta fel, az evangélium sorainak szöveghű visszaadásával. Pasolini egyedi látásmódja, a film rendkívüli líraisága, a tradicionális és a modern elemek ötvözete révén méltán vált ez az alkotás a világhírű rendező legnépszerűbb művévé.

"Az Evangélium feldolgozása során, természetesen teljes mértékben hű akartam maradni Mátéhoz, mert így láttam helyesnek, elsősorban esztétikai, de történelmi okok miatt egyaránt... Később, a film forgatásakor mégis megpróbáltam erőszakot tenni az anyagon, hogy az aktualitásokhoz közelítsem..." (Pasolini)

2012. december 29., szombat

Az év és a hónap bibliai igéi (2013)


http://www.oeab.de/_gfx/logo.gif

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB)
http://www.oeab.de
2013

Az év igéje

"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük."
(Zsid 13,14)
A hónap igéje

Január
"Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon." (Zsolt 16,11)

Február
"Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen!" (Lk 11,35)

Március
"Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él." (Lk 20,38)

Április
"Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb." (Kol 2,6-7)

Május
"Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!" (Péld 31,8)

Június
"Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket; bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet." (ApCsel 14,17)

Július
"Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok..." (ApCsel 18,9-10)

Augusztus
"Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél." (Zsolt 30,12)

Szeptember
"Ne bánkódjatok, mert az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek!" (Neh 8,10)

Október
"A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten." (Zsid 13,16)

November
"Íme, az Isten országa közöttetek van!" (Lk 17,21)

December
"Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága." (Jn 1,4)

2012. december 21., péntek

2012. december 18., kedd

Dupa dealuri - 2012 (film)


După dealuri
(Beyond the Hills)
2012

román nyelvű filmdráma

Regia: Cristian Mungiu

„După dealuri” spune povestea a două fete care au crescut împreună şi care se reîntâlnesc după câţiva ani de despărţire. Alina (Cristina Flutur) se întoarce din Germania să o ia cu ea pe Voichiţa (Cosmina Stratan), prietena ei din copilărie de care se simte încă foarte ataşată. Voichiţa şi-a găsit însă calea în credinţă, iar maicile printre care trăieşte la mănăstire ţin locul familiei pe care nu a avut-o niciodată. Alina luptă cu toate puterile să recâştige afecţiunea Voichiţei, făcându-i pe cei din jur să se întrebe de unde vine forţa care o animă.


2012. december 17., hétfő

Csűry István királyhágómelléki református püspök karácsonyi pásztorlevele


Karácsonyi útelágazás


„Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.” (Luk.2,34-35)

Karácsony több mint hangulatos (ajándékban bővelkedő) keresztyén, családcentrikus ünnep. Ahhoz, hogy a felsorolt értékek maradandóak legyenek, fel kell ismernünk a sajnos egyre inkább háttérbe taszított karácsonyt jelentő valóságos üzenetet.

Krisztus Jézus érkezése tudatosította, és azóta állandóan tudatosítja, hogy Vele felismerhetően útelágazáshoz érkezik az ember. Simeon a kegyes aggastyán, aki Szent Lélektől vezérelve a templomba érkezett, a fenti áldással ajándékozza meg Isten egyszülött gyermekét és földi szüleit, majd ezzel szólítja meg Máriát. A kijelentést hordozó vénember is döntés elé került, vagy otthon marad és várja a halál óráját, vagy elindul a templomba és meglátja az üdvösséget. Jól határozott! A választott úton találkozott Krisztussal, az Isten üdvösségével.

Az általa elmondott, minden bizonnyal a mennyből kapott áldás is útelágazásról szól, ugyanakkor elevenítő bátorításról is. Krisztus által ismét világos a jó és a rossz közötti –bűnesetben elhomályosodott- különbség. Pontosan lehet tudni, hogy miért esik el, vagy miért emelkedik fel az ember. A precíz tájékoztatást követi a támogatás ígérete, amit éppen attól remélhetünk, hogy Isten elrendelte, odaállította, idehelyezte a Messiást a világba, az ember mellé. Lehet a másik, a Szabadító nélküli utat is választani, de számolni kell a következményekkel.

Az útelágazásnál Jézus Krisztus a Simeon által elmondott áldásban jel gyanánt jelentkezik. Jelzőtáblaként. Nemcsak az irányt mutatja, hanem jelzi a válságot, amely nem a gazdaságban, nem a társadalomban van, hanem a bizonytalankodó tétova emberben. Ameddig a válság minden formájában az ember magára marad, addig a sátán okozta belső válságból a mellénk álló Megváltó jelzi a helyes megoldást. Jó erre a jelzésre várni és engedelmeskedni neki, bár rengeteg félrevezetés mond majd ellene, és félrevezetők igyekeznek az törekvést megváltoztatni. A Krisztus jele a kereszt, amely már a születés idején mutatkozott, de később élet vagy halál választásának lett az eszköze. Simeon nem fenyegeti Máriát a lelkét átjáró kard felemlegetésével, hanem sokkal inkább felkészíti a gyermekre és a kereszt alatt az őreá váró megpróbáltatásokra. Éles kardként sebzi majd a Mária lelkét is a dilemma, hogy Isten könyörtelennek látszik, és a kiválasztottak hálátlanok és méltatlanok a kereszten hozott áldozatra. Jel és kard (Krisztus és megkülönböztető hatalom) egymás mellett az üdvösségre vezető alkalmatosságok a mindhalálig hitben élők számára, de a magukat mentők eltévednek és sérülnek, így nem kerülhetik el a kárhozatot.

Karácsony a fentiek értelmében elsősorban a szív titkos gondolatainak a feltárása. Az útelágazásnál bennünket vigyázó Krisztus megszabadít a megsebző tépelődés terhétől, a tanácstalan lézengés állapotától, valamint a tanakodó idétlenkedés időpocsékoló bénultságától. Alkalmassá tesz arra, hogy karácsonyunk lélekemelő, életerős ünnep legyen, hogy családunkkal együtt, sok ajándék birtokában áldott Krisztus-centrikus közösségé váljunk.

Nagyvárad, 2012. karácsonyán 
Csűry István

2012. december 7., péntek

2012. december 6., csütörtök

Teremtés - 2009 (film)


Teremtés
(Creation)
színes, szinkronos, angol életrajzi dráma
2009

rendező: Jon Amiel

szereplők:
Paul Bettany (Charles Darwin)
Jennifer Connelly (Emma Darwin)

Charles Darwin munkásságához a családi háttér nyújtott biztos alapokat. Már a Geológiai, a Zoológiai és a Királyi Társaság tagja volt, amikor feleségül vette unokatestvérét, Emma Wedgwoodot, akitől több gyermeke született. Darwin könyvet akart írni FitzRoy kapitánnyal közösen a tudományos útjairól, de végül csak az ő része jelent meg. Már élete főművén, A fajok eredetén dolgozik, amikor 1851-ben meghal Anne, a legkedvesebb kislánya. Darwin összeroppan, sokat betegeskedik, miközben arra készül, hogy megcáfolja az egyháznak a világ keletkezéséről alkotott nézetét.

2012. december 5., szerda

Az erdélyi magyar egyházak a választásokon való részvételre buzdítanak
A temetésem szervezem - 2006 (film)


A temetésem szervezem
(Get Low)

színes, feliratos, amerikai-német-lengyel filmdráma
2009

rendező: Aaron Schneider

szereplő(k):
Robert Duvall (Felix Bush)
Bill Murray (Frank Quinn)
Sissy Spacek (Mattie Darrow)
Lucas Black (Buddy)

A városiak hosszú évek óta rettegnek Felix Bush-tól pedig a férfi magányosan él erdei házában. Mégis, az emberek úgy tartják, elmondhatatlan bűnök terhelik a férfit, hidegvérrel gyilkol, sőt, még az ördöggel is szövetkezett. Felixet úgy kerüli mindenki, mintha pestises lenne, ő egy nap mégis lemegy a városba, hogy a temetkezési vállalkozóval rendezze saját temetésének ügyét. Persze nem szokásos szertartásban gondolkodik: részt kíván venni az eseményen, méghozzá élesben - vagyis minden gyászoló köteles elmesélni egy róla szóló, legendás történetet. A vállalkozó segédje közel kerül a különc öregúrhoz. A részletek szép lassan összeállnak, feltárva egy sötét titok és egy hatalmas szerelem részleteit.

2012. december 4., kedd

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleménye az erdélyi magyarság képviseletérőlKözlemény

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) a kezdetektől állást foglalt abban a tekintetben, hogy mindenképpen szükség van a magyar kisebbség bukaresti képviseletére. Az egyenlő távolság elvének kinyilatkoztatásával, a KRE nem kívánt beleszólni a magyar politikai pártok ez irányú egyeztetésébe.

A KRE jónak tartotta a „nemzeti válogatott” létrehozását. Ennek meghiúsulását elsősorban az EMNP és az MPP jobb oldali koalíciójának elmaradásában látja, aminek szinte egyenes következménye volt az, hogy az EMNP, a teljesen más arányt mutató RMDSZ-szel sem tudott megegyezni.

Ilyen körülmények között, - továbbra is fenntartva az eredeti álláspontot – ismételten kijelentjük: az erdélyi magyarság parlamenti képviseletére szükség van!

Éppen ezért, egyetértünk Szász Jenőnek, a leendő Nemzetstratégiai Intézet vezetőjének a hasznos szavazatok megbecsülésének elvére való felhívásával.

Visszautasítjuk Tőkés László volt püspök azon kijelentéseit, mely szerint a KRE elfogadhatatlan szervilizmust tanúsít az RMDSZ felé. Emlékeztetjük, hogy már az ő püspöksége idején is, a KRE választási állásfoglalásai értékelvűen alkalmazkodtak az adott helyzethez. Így esett meg, hogy volt ahol támogattuk az RMDSZ jelöltjeit, volt ahol nem. Jelenleg a KRE igyekszik betölteni azt a szerepet, melyet épp a KRE közgyűlésén életre hívott, és azóta az EMNP-vel egybemosott EMNT teljesen elfelejtett, éspedig: a politikai csatározásokon és pártérdekeken túl, szem előtt tartani az erdélyi magyarság mindenkori érdekeit!

Kijelentjük: a „nemzeti válogatott” életre-hívásának kudarcáért nem vállalhatunk felelősséget! Az a magyar politikai elit felelőssége, és a megegyezésre képteleneket ott kell keresni! A jelen helyzetben, - a román pártszövetségek mért arányait tekintve, ugyanakkor szem előtt tartva a magyar érdekképviselet arányos szükségességét, valamint az egyes magyar szavazatok legnagyobb hasznosíthatóságát - felszólítunk minden felelősséget hordozó magyar embert, hogy szavazzon a pillanatnyilag legnagyobb eséllyel pályázó RMDSZ jelöltjeire.

Nagyvárad, 2012. december 4.

A KRE Tájékoztatási Szolgálata 
 
 
 

II. János Pál - A béke pápája 1-2. (film)


II. János Pál - A béke pápája 1-2.
(Pope John Paul II)
színes, magyarul beszélő, olasz-amerikai-lengyel életrajzi dráma
2005

Karol Wojtylának - akit a "pápák pápájának", és a "leg-ek pápájának" is neveznek - azaz II. János Pál pápának izgalmas élettörténetét beszéli el ez a különleges, a Vatikán ajánlását is kiérdemlő öt részes mini sorozat. Külön érdekessége az alkotásnak hogy az idős pápa szerepét az Oscar és Golden Globe díjas John Voight alakítja. A Vatikán együttműködésével a stáb olyan különleges helyszíneken is forgathatott, mint a Római Szent Péter tér, a Sixtus-i Kápolna és a Vatikán körüli területek. A filmben feltárul a XX. századi történelem és egy kalandos, példamutató élet számtalan eseménye, a pápa lengyel ifjúkorától a több mint 120 országot behálózó pápai útjain át az utolsó napokig. John Kent Harrison alkotásából azt is megtudhatjuk, hogyan sikerült II. János Pálnak milliónyi emberi szívet megérintenie.