2013. január 31., csütörtök

Az év növényei és állatai Magyarországon - 2013

Az év fája Mo.-n - 2013

Az egri keleti platán

Az év fája - 2013

Házi berkenye

Az év vadvirága - 2013

Nyári tőzike

Az év gombája - 2013

Csoportos csiperke

Az év hala - 2013

Menyhal

Az év hüllője - 2013

Barna ásóbéka

Az év rovara - 2013

Citromlepke

Az év denevére - 2013

Alpesi denevér 

Az év madara - 2013

Gyurgyalag
 
 

2013. január 28., hétfő

Harald Zimmermann: A középkori pápaság


Harald Zimmermann
A középkori pápaság
A középkori pápák története a historiográfia tükrében
2002

A jelen könyv alapja a „Liber pontificalis”, amely az egyes pápák életét, az Egyház élén eltöltött éveik eseményeit mutatja be a kezdetektől a középkor végéig. Ez a pápaság „hivatalos” története, hiszen a művet Rómában, a pápai kúriában írták folyamatosan, több, mint ezer éven át, időnként átdolgozva, kiegészítve az elődök szövegét. Korántsem egységes, egyenletes munka: némely pápáról igen részletesen szól, másokról éppen csak néhány adatot közöl. A „Könyv” írása időnként hosszabb időre abbamaradt, például a 9. század vége és a 12. század eleje között, majd a 13-14. században. A hiányzó életrajzokat a későbbi folytatók időközben keletkezett különböző feljegyzések, elbeszélések, valamint a pápaság egyéb történetírói munkáinak felhasználásával igyekeztek pótolni. Zimmermann professzor könyve bevezeti a latinul nem értő olvasót a középkori pápai történetírás műhelyébe. A „Liber pontificalis” szövegét, amely a pápaság első évezredi történetének legfontosabb forrása, egybeveti azzal, amit az egyes pápákról egyéb forrásokból tudunk. Így kiderül, hogy Rómában mit tartottak fontosnak elmondani az egyes pápák életéről, tevékenységéről, s miről hallgattak; a kúriai szerzők hogy adták elő, hogy interpretálták a más forrásokból is ismert eseményeket. Megismerhetjük a középkori Róma sajátos világát, mert a „Könyv” nem annyira a pápaság univerzális hivatására összpontosítja figyelmét, hanem a pápák szűkebb történetére: behatóan ismerteti a Róma városi pártharcokat, a pápajelöltek, a pápák és ellenpápák küzdelmeit, s mindezt az egyes pápák életéből vett történetekkel, pápa-fabulákkal színezi.

2013. január 27., vasárnap

Hans Küng: A katolikus egyház rövid története


Hans Küng
A katolikus egyház rövid története
2005
Eredeti kiadás: 2001

"A katolikus egyház történetét ez a könyv nem oly módon tárgyalja röviden, ahogyan azt egy egyháztörténész írná meg. Mondanivalómat rövidre fogva és többnyire jelen időben előadva, figyelmemet a nagy vonalakra, a főbb struktúrákra és a jelentős személyiségekre összpontosítom, kerülve minden szaktudományos ballasztot. A római katolikus paradigmának kétségtelenül a pápaság a központi eleme, ezt nem lehet nem észrevenni. A katolikus egyház történetét a tizenegyedik századtól fogva a pápaság monarchikus-abszolutista intézménye határozta meg, ez vezetett a szakadáshoz a nyugati és a keleti egyház között. A katolikus egyház történetének legfőbb jellegzetessége, hogy a pápaság intézményének hatalma a nehézségek és vereségek ellenére folyamatosan nő. Ennélfogva nem annyira a liturgia, a teológia, a népi vallásosság, a szerzetesség vagy a művészetek jelentenek neuralgikus problémákat, hanem az egyházi alkotmány problémái, amelyeket a hagyományos katolikus egyháztörténet kevéssé dolgozott fel. És már csak a bennük rejlő ökumenikus gyúanyag miatt is én ezeket kívánom különös gondossággal megvizsgálni. A katolikus egyház történetét természetesen másképpen is meg lehet írni: az eseményeket „semlegesen” leíró hittudósként vagy olyan történészként, akinek életét az egyház története nem szabta meg döntő mértékben. De megírhatja a „megértésen” fáradozó, a „hermeneutikára” felesküdött filozófus vagy teológus is, akinek a „mindent megérteni” egyben azt is jelenti, hogy „mindent megbocsát”. Én azonban a katolikus egyház történetét olyan emberként írom meg, akire az egyház lesújtott, aki a történeti összefüggések okán „érti”, de semmiképpen nem bocsátja meg a szellemi elnyomást és az inkvizíciót, a boszorkányégetést, a zsidók üldözését, a nők diszkriminációját. Olyasvalakiként írom ezt a könyvet, aki az áldozatok oldalán áll, vagy azok oldalán, akik már a maguk korában felismerték és megbélyegezték egy bizonyos egyházi gyakorlat nem keresztényi voltát." (Hans Küng)

2013. január 21., hétfő

365 bibliai történet - feladattár vallásórára (pdf)


365 bibliai történet

A 365 bibliai történet című feladattárat jól használhatják mindazok, akik gyermekeknek a Bibliáról akarnak tanítani, de főleg lelkészek és pedagógusok számára készült. Alkalmas mindazon gyermekek bibliaismereti tudásának bővítésére, hitben való növelésére, akik iskolai vallásórán, vagy bármely más rendszeres gyülekezeti alkalmon vesznek részt (gyermek-istentisztelet, hittanóra, gyermektábor stb.) A segédanyag fő jellemzői:
  • a bibliai történeteket veszi sorra, a Bibliában található sorrendben;
  • sok feladatot, feladatötletet tartalmaz, így feladatgyűjtemény-szerűen használható, nem kötött tanítási program;
  • több korosztállyal is feldolgozható, akár egy foglalkozáson belül is (alkalmat adva a differenciálásra).

Így bármely más hitoktatási programnak, tantervnek jó kiegészítője lehet. Előszeretettel ajánljuk az egyházi iskolák számára, mert szemlélete, praktikus felépítése miatt jól kapcsolódhat a mindennapi tanítási gyakorlathoz is. A digitális változat a nyomtatott változat több ezer lapjához képest lényegesen könnyebben kezelhető, s bármely lapja szabadon nyomtatható és másolható.

A szerkesztői munka során külön figyelmet szenteltünk annak, hogy az eredeti holland anyagot a magyar kultúra és egyházi élet, a magyarországi hitoktatás és iskolai oktatás sajátosságaihoz alakítsuk. Így alapos átdolgozásra, kiegészítésre került az eredeti kiadáshoz képest (az író beleegyezésével, támogatásával). Leckeösszevonások miatt az eredeti 365 helyett csak 314 lecke található, de a történetek eredeti számozását meghagytuk. Így előfordul, hogy egy lecke több történetet is tartalmaz, ami esetenként a lecke számozásában is megjelenik. A leckékhez összesen mintegy 650 munkalap kapcsolódik. 
 

KateTéka Hitoktatói TudásTár


KateTéka Hitoktatói TudásTár


Szeretettel üdvözlünk a KateTéka Hitoktatói TudásTár nevű weblapon, röviden: a KateTéka.hu -n.

Ezen a honlapon olyan pedagógiai segédanyagokat szeretnénk összegyűjteni és közzétenni, amelyek a magyar nyelven tanító és gondolkodó katecheták/katekéták számára segítséget jelenthetnek a mindennapi tanítási gyakorlatban. Gyere, és tallóz a sok száz játék, feladat és program között! S ha úgy érzed, neked is van néhány olyan ötleted, amit szívesen megosztanál másokkal, ne habozz! Regisztrálj, és töltsd fel az anyagaidat, hogy minél több gyerek és hitoktató örömmel használhassa.

2013. január 18., péntek

Heidelbergi Káté (word cloud)


Wordle: Heidelbergi Káté

A Heidelbergi Káté leggyakoribb szavai "szó-felhőben".
(word cloud, wordart)


Kinderkatechismus (pdf)


Der kleine Heidelberger Katechismus

Die Niederländisch-reformiert Gemeinde Elberfeld hat unter H. F. Kohlbrügge eine leicht gekürzte und vereinfachte Version des Heidelberger Katechismus herausgegeben – den »Kleinen Katechismus« 1.

Er bietet an einigen Stellen ganz hilfreiche Vereinfachungen und Kürzungen. Er kann eine sinnvolle Zwischenstufe zwischen dem Kinderkatechismus (Alter: ca. 3-10) und dem Heidelberger Katechismus (Katechese ab ca. 12-14 Jahren) sein.

NACHTRAG: Sollte sich jemand finden, der bereit ist, diesen »Kleinen Katechismus« abzutippen, damit wir ihn leicht sprachlich bearbeiten und neu auflegen können, dann würden wir uns sehr über Kontakt freuen. Danke!

NACHTRAG II: Ein fleißiges Mitglied der Gemeinde hat die Arbeit vollbracht – der Kleine Katechismus ist nun neu gesetzt und elektronisch verfügbar.

 
 
 

Kleiner Katechismus (pdf)


Der kleine Heidelberger Katechismus

Die Niederländisch-reformiert Gemeinde Elberfeld hat unter H. F. Kohlbrügge eine leicht gekürzte und vereinfachte Version des Heidelberger Katechismus herausgegeben – den »Kleinen Katechismus« 1.

Er bietet an einigen Stellen ganz hilfreiche Vereinfachungen und Kürzungen. Er kann eine sinnvolle Zwischenstufe zwischen dem Kinderkatechismus (Alter: ca. 3-10) und dem Heidelberger Katechismus (Katechese ab ca. 12-14 Jahren) sein.

NACHTRAG: Sollte sich jemand finden, der bereit ist, diesen »Kleinen Katechismus« abzutippen, damit wir ihn leicht sprachlich bearbeiten und neu auflegen können, dann würden wir uns sehr über Kontakt freuen. Danke!

NACHTRAG II: Ein fleißiges Mitglied der Gemeinde hat die Arbeit vollbracht – der Kleine Katechismus ist nun neu gesetzt und elektronisch verfügbar.

 
 
 

Nagy Péter: Konfirmácziói kisebb káté (1899)


Nagy Péter
Konfirmácziói kisebb káté
Kolozsvár
(1899)


Siderius János: Catechismus (1646)Siderius János
Catechismus, az az rövid kérdések és feleletek által valo tanitás az keresztyéni hütnek fö agazatirol / Siderius János által irattatot
Szebenben [Nagyszeben] : nyomtattatot Lintzi Marcus által
1646
 
 
 

Konfirmáció előkészítő


Konfirmáció előkészítő
Református keresztyén hitünk alapigazságai
Konfirmációs tananyag

Szenci Molnár Albert: Kis catechismus (1607)


(1607)

Victor János: A Heidelbergi Káté 1.-85. kérdés-feleletének magyarázata (pdf)

http://bookandwalk.hu/img/prd/covers_big/5037.jpg/285/image.ashx

Eredetileg megjelent: "Az Út" című református hetilapban, folytatásokban, 1950-1952 között.

Heidelberg Catechism (mp3)


The Commentary of Zacharias Ursinus on the Heidelberg Catechism (pdf)The Commentary of Zacharias Ursinus on the Heidelberg Catechism
(1888)

PDF

Catechesis Religionis Christianae (1563)

Heidelberger Katechismus (1563)3. Auflage des Heidelberger Katechismus von 1563
Link zum Digitalisat, Universitätsbibliothek Heidelberg


Der Heidelberger Katechismus, 3. Auflage 1563, Digitalisat, Universitätsbibliothek Heidelberg
Quelle und mit freundlicher Genehmigung: Universitätsbibliothek Heidelberg. 
 
 

2013. január 16., szerda

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Sződemeteren ünnepli a Magyar Kultúra Napját


Meghívó

   A Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviselői, a Tasnádi Református Egyházközséggel karöltve, 2013. január 22-én, délután 4 órakor újból Sződemeter református templomában ünnepelik a Magyar Kultúra Napját. Azon a helyen, ahol született és megkeresztelték a Himnusz szerzőjét.
   Éppen 190 évvel ezelőtt fejezte be a Nemzeti Ima szövegét Kölcsey Ferenc, aki munkásságával a magyarság szolgálatát és jövendőjét mindenekelőtt tartotta, ezzel kifakíthatatlan tekintélyt és hitelt szerezve, nemcsak önmagának, hanem a Tiszántúl magyarságának, közelebb Partium népének.
Verseiben reánk hagyott örökségében égetően időszerű a számon kérő hagyaték:
   „Nemzeti fény a cél.
     Hogy elérd, forrj egybe magyar nép.” (1833)    
Amikor azon kesergünk, hogy nemzetünk önmagát osztja, és nem találjuk a megoldást, sőt völgyeket vájunk mélyebbre magunk között, Kölcsey megszólal, és a Zrínyi dala máig érvényes soraiban tagadhatatlanul elevenünkre tapint:
   „Hol van a hon, melynek Árpád vére
    Győzelemre csorga szent földére… Jégkebelben fásult szívet zár!”
A jégkebel fásult szívét lehet nekünk kiszabadítanunk az ünnepi együttléttel, hogy a „völgyben ülő gyáva kort” ne felelőtlen ábrándokkal szüntessük, hanem az életre buzdító lélekkel, Isten ajándékával.
   A Magyar Kultúra Napján Krisztus mellénk áll, amint az Emmaus felé igyekvők mellé. Lukács evangéliuma hangsúlyozza: „Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.”(Luk.24,15) Jöjjetek halljuk együtt Isten igéjét, ünnepeljük a magyarok kincseit Sződemeteren kultúránk kiemelkedő bölcsőhelyén.
Nagyvárad, 2013. január 15.
A békesség kötelékében,

Csűry István
püspök

2013. január 14., hétfő

Dersu Uzala - 1975 (film)


Derszu Uzala
(Dersu Uzala)
színes, magyarul beszélő, szovjet-japán filmdráma, 136 perc
1975

rendező: Akira Kurosawa

1902-ben expedíció indul az Usszuri vidékére, vezetőjük Arszenyev kapitány. Egyik éjszaka találkozik Derszu Uzalával, a nanáj vadásszal. Megkéri, hogy csatlakozzon hozzájuk, legyen segítségükre. Derszu egész életét a tajgán töltötte, ért a fák, a virágok nyelvén. A katonák először megmosolyogják az öregember tanácsait, de hamarosan rá kell jönniük, hogy leleményessége, tapasztalatai nélkül nem jutnának messzire. Az expedíció teljesíti feladatát, visszatérhetnek a városba. Néhány év múlva Arszenyev ismét kutatóútra indul, és a véletlen ismét eléhozza Derszu Uzalát...  
 
"A Derszu Uzala, habár cselekménye régen játszódik, mégis mai film, hiszen a ma emberének mesél arról, hogyan élhet az ember egyetértésben, békében a természettel." /Akira Kurosawa/

2013. január 11., péntek

A hetedik pecsét - 1957 (film)


A hetedik pecsét
Det Sjunde inseglet
fekete-fehér, szinkronizált/feliratos, svéd filmdráma
(1957)

rendező: Ingmar Bergman

Antonius Block a vitéz és fegyverhordozója, Jöns a keresztes háborúból térnek vissza. Lepusztult földeken, dühöngő járványok között vezet útjuk. Block a vándorlást úgy tekinti, mint a megismeréshez, tudáshoz vezető utat. Minden áron tudni akar. Ha Isten hallgat, kész megkérdezni a Sátánt. Jonsot nem foglalkoztatják túlságosan ura metafizikai kételyei. Úgy örül az életnek, ahogyan az van. Nem veszi észre a Halált, amely egyedül készséges elbeszélgetni Block-kal és sakkjátszmát folytatni vele. Utazásuk során a legszörnyűbb erőszaknak és önkorbácsoló menetnek szemtanúi. Találkoznak egy rémült fiatal lánnyal, akit boszorkányságért halára ítéltek és egy különös bűvészcsaláddal, akiket Block megment a halál elől. Az utolsó vacsora után, amelyet Block feleségének várában költ el, a Halál egy igazságkeresőt és saját megvilágosodását hozza magával.

2013. január 10., csütörtök

Heidelbergi Káté - prédikációk (mp3)

Sorozat a Heidelbergi Kátéról

Hajdúböszörményi Református Egyházközség


"Tegyük föl a kérdést, hogy miért is kell káté és miért is kellett megfogalmazni ezeket a kérdéseket tulajdonképpen!

Általában nagyon zavaros időkben írták ezeket a kátékat, azokban az időkben, amikor a hit kérdése, az Isten személyéről szóló kérdések, a Jézus Krisztushoz fűződő viszony nem volt egyértelmű az emberekben. Ezekben az időkben íródtak a káték, ezekben az időkben íródott a Heidelbergi Káté is.

A Káté, miközben nagyon személyesen fogalmazza meg a kérdéseket, végigveszi a keresztyén tanítás legalapvetőbb, legsarkalatosabb kérdéseit: az Úri Imádságot, a Tízparancsolatot, vagy az Apostoli Hitvallást is. Egy szükséges és egy drága könyvet tartunk a kezünkben, amikor a Heidelbergi Kátét kézbe vesszük.

Egyházunk egyik hitvallása a II. Helvét hitvallás mellett. Megírását III. Frigyes pfalzi választófejedelem rendelte el és kérte két, Heidelbergben tanító fiatal Kálvin-tanítványtól, professzortól. 1562-ben készült el Ursinus Zakariás, illetve Olevianus Gáspár ezzel a művel és - bár posta nem igazán működött még - 2 éven belül magyarul olvasható volt Erdélyben, 15 év múlva pedig a Dunántúlon is.

Hogy a reformáció idején milyen határozottan kellett nyilatkozni hitbeli kérdésekről, azt senkinek sem kell magyarázni. De fölvetődhet a kérdés: ma miért kell ilyen határozottan megfogalmazni ezeket a kérdéseket, és vajon elfogadhatjuk-e ugyanilyen határozottan azokat a válaszokat, amelyeket a Káté ad? Le kell szögeznünk: akik azt gondolják, hogy ma kevésbé élünk lelkileg zavaros időket, mint a reformáció idején, azok valamit nem látnak jól. Ugyanis olyan időket élünk, mint amit Józsué halála után fogalmaz meg Isten Igéje: "...mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott a szemei előtt." Akkor nem volt vezetője Isten népének. Ma talán lenne; de könnyebb az önállóság útját választani. Viszont ennek a hitbeli és erkölcsi vonatkozásaival nem számol az ember. [...] Ha valaha volt lelkileg-szellemileg zűrzavaros idő, akkor ez a mi időnk az."

Nyilatkoznunk kell tehát: a Heidelbergi Káté nem vesztett aktualitásából. Világos, érthető bizonyságtételeire ma is nagy szükségünk van.

Zila Péter

Fájllista:

(01. Urnapja) 2006.01.01_vasarnap de_Zila Peter_pCsel 16,26-32_Rom 8,28-30.mp3
(02. Urnapja) 2006.01.08_vasarnap de_Zila Peter_Mk 10,17-27_Mt 22,37-40.mp3
(03. Urnapja) 2006.01.15_vasarnap de_Zila Peter_1Moz 4,1-12_Jn 3,1-7.mp3
(04. Urnapja) 2006.01.22_vasarnap de_Szabo Sandorne_Zsolt 5_Rom 5,12 2Moz 34,6.mp3
(05. Urnapja) 2006.01.29_vasarnap de_Zila Peter_Rom 3,9-20_Rom 7,21-25.mp3
(06. Urnapja) 2006.02.05_vasarnap de_Zila Peter_1Moz 18,22-33_1Tim 2,5-6.mp3
(07-08. Urnapja) 2006.02.12_vasarnap de_Szabo Sandorne_Jn 3,14-21_Jn 3,16.36. 20,31.mp3
(09. Urnapja) 2006.02.19_vasarnap de_Zila Peter_Zsolt 104_Mt 6,31-33.mp3
(10. Urnapja) 2006.02.26_vasarnap de_Zila Peter_Ezs 38,1-8.17_Ezs 49,14-16.mp3
(11. Urnapja) 2006.03.05_vasarnap de_Zila Peter_pCsel 8,26-40.mp3
(12. Urnapja) 2006.03.12_vasarnap de_Szabo Sandorne_pCsel 10,30-43_1Pt 2,9.mp3
(13. Urnapja) 2006.03.26_vasarnap de_Zila Peter_Mk 4,35-41_1Pt 1,17-19.mp3
(15. Urnapja) 2006.04.02_vasarnap de_Zila Peter_Fil 2,5-11_Mt 21,37-39.mp3
(16. Urnapja) 2006.04.09_vasarnap de_Szabo Sandorne Lk 19,28-44_Rom 7,24-25 Jn 5,24.mp3
(17. Urnapja) 2006.04.16_husvetvasarnap de_Zila Peter_Jn 21,1-17.mp3
(18. Urnapja) 2006.04.23_vasarnap de_Zila Peter_Jn 14,26-31.mp3
(19. Urnapja) 2006.04.30_vasarnap de_Zila Peter_Mt 25,31-46_Mt 24,42-44.mp3
(20. Urnapja) 2006.05.07_vasarnap de_Zila Peter_Jn 16,7-14_Ezs 66,13.mp3
(21.1. Urnapja) 2006.05.14_vasarnap de_Zila Peter_Zsolt 50,1-6_f 2,19-22.mp3
(21.2. Urnapja) 2006.05.21_vasarnap de_Szabo Sandorne_Fil 1,1-11_1Jn 1,3 Zsolt 103,1-4.mp3
(22. Urnapja) 2006.05.28_vasarnap de_Zila Peter_Jel 21,3.mp3
(23. Urnapja) 2006.06.04_punkosdvasarnap de_Zila Peter_Rom 3,24-25.28. 5,1.mp3
(24. Urnapja) 2006.06.11_vasarnap de_Zila Peter_Mt 25,31-46.mp3
(25. Urnapja) 2006.06.18_vasarnap de_Zila Peter_pCsel 8,26-39.mp3
(26. Urnapja) 2006.06.25_vasarnap de_Szabo Sandor_Rom 6,3-8_Mk 16,15-16 Mt 28,19-20.mp3
(27. Urnapja) 2006.07.02_vasarnap de_Szabo Sandorne_Jn 3,1-16_1Moz 17,7 pCsel 2,39.mp3
(28. Urnapja) 2006.07.09_vasarnap de_Zila Peter_1Kor 11,23-32_1Kor 10,16-17.mp3
(29-30. Urnapja) 2006.07.16_vasarnap de_Zila Peter_Jn 6,48-59_1Jn 5,12.mp3
(31. Urnapja) 2006.07.30_vasarnap de_Szabo Sandor_.mp3
(32-33. Urnapja) 2006.08.06_vasarnap de_Zila Peter_Mt 3,1-12.mp3
(34.1. Urnapja) 2006.08.13_vasarnap de_Zila Peter_5Moz 4,1-9_2Moz 20,1-2.mp3
(34.2. Urnapja) 2006.08.20_vasarnap de_Zila Peter_Zsolt 126_2Moz 20,2-3.mp3
(36-37. Urnapja) 2006.09.03_vasarnap de_Zila Peter_Fil 2,5-11 2Moz 20,7.mp3
(38. Urnapja) 2006.09.10_vasarnap de_Szabo Sandor_5Moz 5,1-3.12-15_2Moz 20,8-11.mp3
(39. Urnapja) 2006.09.17_vasarnap de_Zila Peter_f 6,1-9_2Moz 20,12.mp3
(40. Urnapja) 2006.10.08_vasarnap de_Zila Peter_1Jn 3,10-16_Mt 5,21-26.mp3
(41.1. Urnapja) 2006.10.15_vasarnap de_Vincze Marta_Jn 8,1-11_Mt 5,27-32.mp3
(41.2. Urnapja) 2006.10.22_vasarnap de_Zila Peter_1Moz 2,18-25_Zsolt 128.mp3
(42. Urnapja) 2006.10.29_vasarnap de_Zila Peter_Mk 12,13-17_2Moz 20,15.mp3
(43. Urnapja) 2006.09.24_vasarnap de_Zila Peter_Jak 3,1-12_f 4,24-25 2Moz 20,16.mp3
(44. Urnapja) 2006.11.05_vasarnap de_Zila Peter_1Kir 21,1-16_2Moz 20,17.mp3
(45. Urnapja) 2006.11.12_vasarnap de_Zila Peter_Zsolt 141_Fil 4,6-7.mp3
(46. Urnapja) 2006.11.19_vasarnap de_Szabo Sandorne_f 1,3-14_2Kor 6,18 Mt 6,9.mp3
(47. Urnapja) 2006.11.26_vasarnap de_Zila Peter_Zsolt 19_Mt 6,9.mp3
(48. Urnapja) 2006.12.03_vasarnap de_Zila Peter_Jel 21,1-6_Mt 6,10a.mp3
(49. Urnapja) 2006.12.10_vasarnap de_Zila Peter_Lk 5,1-11_Mt 6,10.b.mp3
(50. Urnapja) 2006.12.17_vasarnap de_Vincze Marta_2Moz 16,11-27_Mt 6,11.mp3
(51. Urnapja) 2006.12.24_vasarnap de_Zila Peter_Mt 18,23-34 Mt 6,12.mp3
(52.1. Urnapja) 2006.12.31_vasarnap de_Zila Peter_Jak 1,12-18_Mt 6,13a.mp3
(52.2. Urnapja) 2007.01.01_ujev_hetfo de_Zila Peter_1Kron 29,10-17_Mt 6,13b.mp3

Letöltés a megjegyzésekben.

A Tízparancsolat - prédikációk (mp3)

Tízparancsolat I-X.

Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet
1997. január 26 - 1998. március 29.
Cseri KálmánFájllista:


01 Igehirdetessorozat 1997 01 26 1998 03 29.mp3
02 I par Nincs mas Isten IIMoz20 2 Cseri Kalman.mp3
03 II par Hamis es hiteles Istenkepek Ezs40 18.mp3
04 III par Szent az O neve IIMozes20 7.mp3
05 IV par A nyugalom napjat szenteld meg Zsid4 1.mp3
06 V par Tiszteld apadat es anyadat VMozes6 1.mp3
07 VI par Az uj elet vedese Mate5 21.mp3
08 VI par Az emberoles oka IMoz4 15 Mate15 19.mp3
09 VI par Az emberoles hataresetei IISam11 14.mp3
10 VI par Az elet lelke ApCsel2 1 Luk9 51.mp3
11 VI par Aki embervert ont IMoz9 6 Roma13 1.mp3
12 VII par Ne paraznalkodj IMoz 1 27 2 24.mp3
13 VII par A lelki paraznasag Jeremias3 1.mp3
14 VII par Eltorzult nemiseg Roma1 21.mp3
15 VII par Uralkodj magadon IMozes4 5.mp3
16 VIII par Mire hasznalod javaidat Mate25 14.mp3
17 VIII par Ami az Istene Mark12 13.mp3
18 IX par Haszontalan beszed Mate15 10 12 33.mp3
19 IX par Itelkezes IIMozes20 16 Janos8 1.mp3
20 IX par Hazugsag Efezus4 22 Jakab3 1.mp3
21 X par Ketfele kivansag IIMoz 20 17 Zsolt139.mp3
22 X par Uj sziv Mate18 21 Ezekiel36 26.mp3

Letöltés a megjegyzésekben.

2013. január 9., szerda

Megmenteni egy életet - 2009 (film)


Megmenteni egy életet
(To Save a Life)
színes, feliratos amerikai dráma
2009


Rendező: Brian Baugh
Forgatókönyvíró: Jim Britts

Jake Taylor (Randy Wayne) a suli egyik népszerű diákja, aki kiváló sportoló, így nagy vágya, hogy majd profi kosárlabdázó legyen belőle. Mikor gyerekkori barátja öngyilkosságot követ el, Jake teljesen összetörik. A tragédia olyan mély nyomokat hagy benne, mely teljesen megváltoztatja sorsát. Jake ugyanis elhatározza, hogy segíteni fog az embereken, hogy mások ne jussanak el odáig, hogy véget vessenek az életüknek. és e szent cél érdekében, akár még álmait is képes feláldozni.

2013. január 5., szombat

A párkány - 2011 (film)A párkány
(The Ledge)
színes, feliratos, amerikai thriller-dráma
2011

Rendező: Matthew Chapman
Forgatókönyvíró: Matthew Chapman

Szereplők:
Charlie Hunnam (Gavin Nichols)
Terrence Howard (Hollis Lucetti)
Liv Tyler (Shana)
Patrick Wilson (Joe) 


Gavin viszonyba keveredik a szomszédja feleségével. Amikor kiderül, a felszarvazott férj választás elé állítja: vagy önként leugrik a tetőről, vagy szerelme fog meghalni. Gavin ateista és hit nélkül nagyon nehéz meghoznia a döntést. A tető peremén állva egy segítségre számíthat: a hívő rendőrre, aki megpróbálja lebeszélni az ugrásról.
 

2013. január 1., kedd

Félelem nélkül: II. János Pál - 2005 (film)


Félelem nélkül: II. János Pál
(Have No Fear: The Life of Pope John Paul II)
színes, szinkronizált, litván-amerikai életrajzi dráma
2005

Thomas Kretschmann (A zongorista, Valkűr) ölti magára II. János Pál pápa szerepét Jeff Bleckner izgalmas életrajzi drámájában, amely arról az alázatos lengyel papról szól, aki valaha "Vatikán foglyaként" tekintett a pápára, és mikor sok-sok évvel később ő maga tölthette be ezt a tisztséget, a konvenciókból kitörve segített abban, hogy a katolicizmus jelentősége az új évezredben se csökkenjen. A Lengyelországban született Karol Wojtyla idejekorán elveszítette családját, országát pedig a Harmadik Birodalom dúlta fel: a megpróbáltatások megerősítették hitében és életét a katolikus egyháznak szentelte. Később, II. János Pál pápaként világszerte milliók zárták szívükbe, amiért fáradhatatlanul hirdette a nemzetek közötti béke, megbocsájtás és együttérzés fontosságát. Pápasága során szexuális botrányokkal és az ellene irányuló gyilkossági kísérlettel szembesülve II. János Pál pápa azt tartotta legfontosabb feladatának, hogy hidat emeljen a különböző hitek és hitvallások között. Világformáló tevékenységét egészen a 2005-ben bekövetkezett haláláig folytatta.