2010. január 18., hétfő

Beiktatták a Királyhágómellék új püspökét

Beiktatták a Királyhágómellék új püspökét

Fábián Tibor
Harangszó

“Gyógyító egyházaknak kell lennünk. Ez a kötelességünk, de ez a szabadságunk is, mert Isten jelet ígér” – mutatott rá a Mk 16,17-20 alapján tartott székfoglaló beszédében Csűry István. A Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke január 16-án, Nagyváradon tartott beiktatásán egyházi biztosítási rendszer kiépítését, valamint az első partiumi református kórház sürgős megvalósítását jelölte ki céljául.Ezen az intézményekkel a társadalom elesettjei felé: betegek és szegények irányába fejlesztené az egyházkerület szolgálati területét. A megvalósítás során az egységes magyar református egyház, az Európai Unió, a román és a magyar kormány, valamint a külhoni magyarok támogatására is számít a novemberben megválasztott püspök.

A zsúfolásig megtelt nagyvárad-újvárosi templomba délelőtt 11 órakor, harangzúgás közepette vonult be a Kárpát-medence minden részéből érkezett egyházi és világi vendégsereglet, élükön a volt és az új királyhágómelléki püspökkel. A püspökbeiktató közgyűlést Kovács Zoltán egyházkerületi főgondnok nyitotta meg. Beszédében a Királyhágómelléknek az erdélyi és az anyaországi egyházkerületek között betöltött híd szerepét hangsúlyozta.

A Szózat eléneklése után Tőkés László volt püspök hirdetett igét a 4Móz 1,1-3 alapján. Az elmúlt két évtized kapcsán rámutatott: harcolva kellett építkeznünk. Kikre számíthatunk? – tette fel a kérdést. A Bírák könyvéből Gedeont idézte: aki fél és retteg, térjen vissza. Kikre számíthatunk a közel 300 lelket számláló lelkészi közösségünkben, többezer fős presbiteri közösségünkben, egyházkerületünkben? A jelennel kapcsolatban a volt püspök így fogalmazott: Nem menekülnünk kell, hanem felvennünk a harcot, hadra fogni népünket. Ehhez ember kell a gáton, Mózesek és Áronok, vezetők és hadra fogható csapat.

Az egyházkerületi közgyűlés püspökbeiktatással kapcsolatos határozatát Forró László előadótanácsos ismertette, majd megható és ünnepélyes esemény, az új püspök eskütétele következett, melyet a gyülekezet állva hallgatott meg.“Te nem most nevezel be ebbe a nemes versenybe. Sokszor futottál már, nemes versenyek vannak mögötted, amelyben bizonyítottad kiválasztásodat” – szólította meg beiktató beszédében püspöktársát Pap Géza, az Erdélyi Egyházkerület püspöke, a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első verseit idézve: „Félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére”. “Ha úgy érzed, hogy futás közben elfogy a levegő, ha méltatlanul kapsz ütéseket, akkor soha ne feledd el: te az Isten ügyét szolgálod és a ‘lelátón’ lévők imádságára mindig számíthatsz. Különleges ez a futás, olykor meg kell állni és felfelé kell tekinteni. Megállni, elcsendesedni és Krisztusra figyelni. Ebben a rohanásban sokszor éppen a Vele való kapcsolat marad el. Komolyan kell venned, hogy nem vagy az egyház feje. Megbízott vagy, szolga vagy, akit Isten hívott el, Krisztus támogat, s akinek safárságoddal egykor majd el kell számolnod.”Tedd félre az akadályt, fuss kitartással, nézz Krisztusra – összegezte mondandóját a testvéregyházkerület képviselője. A beiktató beszédet követően a királyhágómelléki esperesek megáldották egyházkerületük új püspökét, melyet Csűry István székfoglaló beszéde követett.A program következő részében a meghívott egyházi és világi méltóságok az egyházkerület volt püspökének eddigi szolgálatát méltatták, illetve köszöntötték utódját. A kárpát-medencei református püspökök nevében Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Ravasz Lászlót idézte: nem problémákat akarok megoldani, hanem bilincseket. Ennek kapcsán rámutatott: Csűry Istvánt olyannak ismerte meg, mint aki tud érzékeny lenni a problémák iránt és felelősséget vállalni ezek megoldásában.

A többórás ünnepi alkalom a Himnusz eléneklésével zárult. A befolyt adományokat az élesdi gyermekotthon részére juttatja el az egyházkerület.


Nincsenek megjegyzések: