2010. január 16., szombat

Békesség kötelékével

Békesség kötelékével

nagyvarad.ro
Fried Noémi Lujza
2010. január 16.

http://admin.nagyvarad.ro/upload/www.nagyvarad.ro/pictures/600/54899puspokbeiktatas_033.jpg

Csűry Istvánt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) új püspökét ma iktatták be tisztségébe.

Egy református kórház építését, saját biztosítási rendszer kialakítását és a testi és lelki szegénységben lévők megsegítését jelölte ki céljául székfoglaló beszédében Csűry István püspök.

A püspökbeiktató közgyűlést Kovács Zoltán főgondnok nyitotta meg, majd Tőkés László volt püspök hirdette az igét Mózes IV. könyve első részének elő három verse alapján. Az átadó püspök számot vetett az elmúlt húsz év történéseivel, mint mondta, húsz évvel ezelőtt célokat tűzött ki maga elé az egyház, akárcsak a szintén 20. éves fennállást szombaton ünneplő RMDSZ is. „Kikre számíthatunk?” tette fel a kérését Tőkés László, majd Csűry István egyik első nyilatkozatából idézett, mely szerint csatarendbe kell állítani az egyházat. „Mózesek és Áronok kellenek”, nekünk a küzdőkre van szükségünk, mondta Tőkés.

Az átadó püspök igehirdetése után Forró László felolvasta a Csűry István püspökké való kinevezéséről, szóló határozatot, majd a nevezett letette az esküt. A beiktató beszédet a Zsidókhoz írt levél alapján dr. Pap Géza, az Erdélyi Egyházkerület püspöke mondta el. Minden akadályt félretenni, fölfelé, Krisztusra nézni, hangsúlyozta beszédében Pap Géza. ”Te megbízott vagy szolga, vagy, akit Isten hívott, Krisztus támogat, engedd, hogy ő vezessen” - mondta az erdélyi püspök. Beszédét a püspökbeiktatás legmeghatóbb és legünnepélyesebb pillanatai követték: az egyházmegye esperesei felsorakoztak, és egyenként megáldották a megilletődött, térdelő püspököt.

Csűry István Márk evangéliuma 16 könyvének 17-20. verse alapján tartotta meg igehirdetését és székfoglaló beszédét. Egyedül isten igéje vezethet bennünket, az egyháznak pedig gyógyítónak kell lennie, ez a kötelessége és a szabadsága, hangsúlyozta a püspök. Az egyházkerületben szegénységnek és betegségnek sokasága van, épp ezért eg saját biztosítási rendszer kialakytását kezdeményezi, és egy partiumi református kórház mihamarabb létrehozását tartja fontos, mondta Csűry István.

A székfoglaló beszéd és igehirdetés után először az egyházi, majd a világi méltóságok köszöntötték az új és a leköszönt püspököt. Az egyházak képviselői közül dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Generális Konvent elnöke, dr. Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke, Adorjáni Dezső, a Romániai Magyar Evangélikus-Lutheránus Zsinatpresbiteri Egyház püspöke, Bálint Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke, Koppelman Félix, a Nagyváradi Zsidó Hitközség elnöke, dr. Codorean Ioan tanácsos, a Nagyváradi, Bihari és Szilágysági Ortodox Egyházkerület részéről, Virgil Bercea, a Nagyváradi Görög Katolikus Egyházkerület püspöke, Kovács Gyula, a Nagyváradi Baptista Szövetség elnöke és Ries Nieuwkoop, a Holland Református Egyházak Zsinatának küldötte kért áldást az új egyházi vezető szolgálatához, majd a nagyváradi kántorok és zenetanárok ez alkalomra szervezett kórusának szolgálata után Orbán Viktor volt agyar miniszterelnök levelét olvasta fel Kováncs Zoltán.

A világi intézmények és politikai pártok képviselői is köszöntötték és támogatásukról biztosítottá az Csűry István püspököt. Barabás János, Magyarország kolozsvári vezető konzulja, Nagy Mihály, a Vallásügyi Államtitkárság tanácsosa, Gavrilă Ghilea, Bihar megye prefektusa, Radu Ţîrle, Bihar Megyei Tanács elnöke, Gheorghe Carp, Nagyvárad alpolgármester, Hörcsik Richárd FIDESZ-es országgyűlési képviselő, Cseke Attila RMDSZ-es egészségügyi miniszter, Kiss Sándor, az RMDSZ Bihar megyei elnöke Zatykó Gyula, az MPP megyei elnöke, Szilágyi Zsolt, az EMNT alelnöke után Kovács Sándor, egri lelkipásztor, a püspök volt teológiai évfolyamtársa beszélt. Kellemes meglepetés okozott Gheorghe Carp, aki magyarul szólt az egybegyűltekhez, Kiss Sándor pedig Tőkél László munkáját is megköszönte, bár, mint mondta, a volt püspök simogatása olyan, mint a tigrisé, nyomokat hagy. A beiktatási ünnepség végén Tőkés Lászlót és Csűry istván a nagybányai festőtelepen készült egy-egy képpel ajándékozták meg.

Zárszavában Csűry István elmondta: püspöki munkásságának idejére két szót választott vezérlőjéül, ezt írná fel a püspökség képzeletbeli zászlajára. Az új királyhágómelléki püspök a „békesség kötelékével” kíván munkálkodni szolgálatának ideje alatt.


Nincsenek megjegyzések: