2012. november 29., csütörtök

Bioetika témájú filmek - letöltésA blogon elérhető bioetika témájú filmek listája
Eutanázia

AbortuszLÁSD MÉG:

Dr. Halál - 2010 (film)


Dr. Halál
(You Don't Know Jack)
színes, fekete-fehér, magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma
2010

rendező: Barry Levinson
forgatókönyvíró: Adam Mazer
szereplő(k):
Al Pacino (Jack Kevorkian)
Danny Huston (Geoffery Fieger)
Susan Sarandon (Janet)
John Goodman (Neal Nicol) 
 
Dr. Jack Kevorkian patológust a bulvársajtó Dr. Halálként emlegeti. Az orvos az után került reflektorfénybe, hogy Minderre a "kegyes halál", az eutanázia körüli vita késztette, melynek lényege, hogy aki halálos betegségben vagy csillapíthatatlan fájdalomtól szenved, annak joga van-e a sorsa felől dönteni. Kevorkian mintegy másfélszáz esetben segédkezett a "kegyes halál" elkövetésében. Emiatt bíróság elé állították, és 1999-ben 25 év börtönre ítélték, gyilkosságban való segédkezésért. 2007-ben kapott kegyelmet.

A belső tenger - 2004 (film)


A belső tenger
(Mar adentro)
színes, magyarul beszélő, spanyol-francia-olasz életrajzi dráma
2004
 
Ramón Sampedro egy fiatalkori balesete következményeként már csaknem harminc éve él ágyhoz kötötten. Azóta az egyetlen kapocs, ami a külvilághoz köti, a tengerre néző szobájának ablaka és egyetlen vágya, hogy méltósággal fejezhesse be életét. Napjait azonban megváltoztatja két nő érkezése. Julia, az ügyvédnő azért jön, hogy segítsen az eutanáziára irányuló kérelem megszerzésében. Rosa, egy nő a faluból, aki megpróbálja meggyőzni őt arról, hogy mégis érdemes életben maradnia. Ramón rendkívüli személyisége mindkét nőt rabul ejti és arra készteti őket, hogy most először végiggondolják azokat az elveket, amelyek szerint saját életüket irányítják. Ramón tisztában van vele, hogy csak az képes segíteni neki az utolsó úton, aki igazából szereti őt.

Mégis, kinek az élete? - 1981 (film)


Mégis, kinek az élete?
(Whose Life Is It Anyway?)
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma
1981
 
rendező: John Badham
író: Brian Clark
főszerepben: Richard Dreyfuss

Súlyos autóbalesetet szenved Ken Harrison, a sikeres szobrász. A sors keserű fintora, hogy bár szerencsésen túlélte, egész életére megbénul. Az életerős, tettvággyal teli művész számára a munka jelentette az életet. Örök tehetetlenségre kárhoztatva ennek értelmét veszítette el. Ken úgy dönt, hogy joga van meghalni, és kész a bíróságon harcolni azért, hogy ezt a jogát érvényesíthesse. Döntése szembeállítja a kezelőorvosaival, a kórházzal. Az orvos a gyógyításra esküdött föl, semmilyen körülmények között nem járulhat hozzá ilyen döntéshez. 
 

Johnny háborúba megy - 1971 (film)


Johnny háborúba megy
(Johnny Got His Gun)
színes / fekete-fehér, feliratos amerikai filmdráma
1971

Johnny, annyi kortársához hasonlóan, önkéntesként jelentkezik a Nagy Háborúba. És a harcmezőn, mint megannyi sorstársa, az ellenséges tűzben borzalmasan megsebesül. Szerencse, vagy inkább balszerencse, hogy életben marad, holott keze-lába és arca nagy része odaveszett. Így egy külön kórteremben, vakon-némán-süketen tengeti napjait. Az orvosok meggyőződése, hogy nincs magánál, így az emberi test működését illusztráló, amolyan bemutató "mintadarabként" tartják mesterségesen életben. Johnny azonban öntudatra ébred, s végletesen korlátozott eszközeivel, kétségbeesetten próbál kapcsolatba lépni a külvilággal, miközben agyában újra és újra, egyre vadabb fordulatokkal tarkítva, leperegnek életének eseményei. 
 

2012. november 28., szerda

Imaheti program - 2013http://www.magyarkurir.hu/kepek/hirek/28743/fokep/k1.jpg 
 
IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért
2013. január 20-27.

Mit kíván tőlünk az Isten?
Mikeás 6,6-8 alapján

1. nap: Beszélgetés az úton
1Móz 11,1-9. A bábeli történet, megosztottságunk eredete
Zsolt 34,11-18. „Jertek… figyeljetek”: Isten beszélgetésre hív
ApCsel 2,1-12 A Szentlélek kiáradása, a megértés ajándéka
Lk 24,13-25. Beszélgetés a feltámadott Jézussal

2. nap: Úton Krisztus megtöretett testével
Ez 37,1-14. „Életre kelnek-e még ezek a csontok?”
Zsolt 22,1-8. Isten kigúnyolt és megbántott szolgája az Úrhoz kiált
Zsid 13,12-16. Meghívás Jézushoz „a kapunk kívül”
Lk 22,14-23. Jézus megtöri a kenyeret s szenvedése előtt önmagát adja ajándékul

3. nap: Úton a szabadság felé
2Móz 1,15-22. A héber bábák inkább Isten törvényének engedelmeskednek, mint a fáraó parancsának
Zsolt 17,1-6. Az őszinte imádságra figyel az Úr
2Kor 3,17-18. Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága Krisztusban
Jn 4,4-26. Beszélgetés Jézussal a samáriai asszonyt szabadabb életre vezeti

4. nap: Úton, mint a föld gyermekei
3Móz 25,8-17. A föld a közös jót és nem a személyes nyereséget szolgálja
Zsolt 65,5b-13. Az Isten kegyelmének gyümölcsöző kitöltetése a földön
Róm 8,18-25. Az egész teremtés sóvárgása a megváltásra
Jn 9,1-11. Jézus gyógyítása: sár, testek és víz

5. nap: Úton Jézus barátaiként
Ének 1,5-8. Szeretni és szeretetnek lenni
Zsolt 139,1-6. Megvizsgálsz és ismersz engem
3Jn 2,8. Vendégszeretet Krisztusban
Jn 15,12-17. Barátaimnak nevezlek benneteket

6. nap: Úton, akadályokon át
Ruth 4,13-18. Ruth és Boáz utóda
Zsolt 113. Isten a szükségben lévők segítője
Ef 2,13-16. Krisztus lebontja az elválasztó falainkat
Mt 15,21-28. Jézus és a kánaáni asszony

7. nap: Úton szolidaritásban
4Móz 27,1-11. A leányok örökségjoga
Zsolt 15. Ki tartózkodhat az Úr szentélyben?
ApCsel 2,43-47. A tanítványoknak mindenük közös volt
Lk 10,25-37. Az irgalmas szamaritánus

8. nap: Ünnepelve az úton
Hab 3,17-19. Ünneplés a nehézségek idején
Zsolt 100. Isten tisztelete az egész világon
Fil 4,4-9. Örüljetek az Úrban mindenkor
Lk 1,46-55. Mária éneke

2012. november 27., kedd

Imaheti füzet 2013 (pdf)

Imahét
A Krisztus-hívők egységéért
2013.


http://meot.hu/templates/dj-agriculture/images/logo.png

Az Ökumenikus Imahét hivatalos programfüzete
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának honlapján érhető el.

PDF-dokumentum letöltése

2012. november 23., péntek

Az ökumenikus imahét témái - 2013


Imahét
a Krisztus-hívők egységéért


2013.


Mit kíván tőlünk az Úr?
Mikeás 6:6-8

„Mivel járuljak az ÚR elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az ÚR a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6:6-8)


(Nem hivatalos fordítás!)

1. nap. Az Úrral járni – együtt a beszélgetésben
1Móz 11:1-9 Bábel története, sokféleségünk öröksége
Zsolt 34:11-18 „Jöjjetek… hallgassatok rám”. Isten beszélgetésre hív
ApCsel 2:1-12 A Lélek kitöltetése, a megértés ajándéka
Luk 24:13-25 Beszélgetés az úton a feltámadott Úrral

2. nap. Az Úrral járni – úton a megtört testű Krisztussal
Ezék 37:1-14 „Életre kelnek-e még ezek a csontok?”
Zsolt 22:1-8 Az Úr Szolgája, gyalázva és gúnyolva, az Úrhoz kiált
Zsid 13:12-16 Menjünk Jézushoz „a táboron kívülre”
Luk 22:14-23 Jézus megtöri a kenyeret, önmagát ajándékozva szenvedése előtt

3. nap. Az Úrral járni – a szabadság felé
2Móz 1:15-22 A héber bábák az Úr törvényének engedelmeskedtek, nem az egyiptomi fáraónak
Zsolt 17:1-6 A bizakodó imádság Isten szemében
2Kor 3:17-18 Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága Krisztusban
Jn 4:4-26 A Jézussal való beszélgetés a samáriai asszonyt valódi szabadságra vezeti

4. nap. Az Úrral járni – a föld gyermekeiként
3Móz 25:8-17 A föld az Úré, nem személyes vagyon
Zsolt 65:5b-13 Isten gyümölcsöző kegyelmének kitöltetése a földre
Róm 8:18-25 A teremtett világ szabadulás után sóvárog
Jn 9:1-11 Jézus nyállal és sárral gyógyít

5. nap. Az Úrral járni – Jézus barátaiként
Ének 1:5-8 A szerelem és a szeretett személy
Zsolt 139:1-6 Megvizsgáltál engem és ismersz
3Jn 1:2-8 Krisztus barátai iránti vendégszeretet
Jn 15:12-17 Az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek

6. nap. Az Úrral járni – akadályokon keresztül
Ruth 4:13-18 Ruth és Boáz gyermekei – áldás gyermekei
Zsolt 113 Az Úr a szűkölködők segítője
Eféz 2:13-16 Krisztus lebontotta a köztünk lévő elválasztó falat
Mt 15:21-28 Jézus és a kánaáni asszony – gyógyulás hit által

7. nap. Az Úrral járni – szolidaritásban
4Móz 27:1-11 Az öröklési jog a leánygyermekeké is
Zsolt 15 Ki tartózkodhat szent hegyeden?
ApCsel 2:43-47 A tanítványoknak mindenük közös volt
Lk 10:25-37 Az irgalmas samaritánus

8. nap. Az Úrral járni – ünnepeljünk együtt
Hab 3:17-19 Ünneplés szükség idején
Zsolt 100 Az egész föld az Urat imádja
Fil 4:4-9 Örüljetek az Úrban mindenkor!
Lk 1:46-55 Mária éneke


2012. november 18., vasárnap

Week of Prayer for Christian Unity 2013

 
 
Week of Prayer for Christian Unity
2013

What does God require of us?
(Micah 6:6-8)

 
Brochure for 2013
 
 

2012. november 16., péntek

Söráldás - The Beer's Prayer - Das Biergebet

"Uram! Áldd meg a sört, ami kegyelmed által a gabona magvából származik, hogy az emberiség számára gyógyszer legyen. Add, hogy a Te szent nevedre való utalással mindenki, aki abból iszik, a testnek egészséget, a léleknek védelmet adjon a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében."
(Rituale Romanum  1614.)The Beer's Prayer

Our Lager,
Which art in barrels
Hallowed be thy drink.
Thy will be drunk,
I will be drunk,
At home as in the tavern.
Give us this day our foamy head
and forgive us our spillages
as we forgive those that spill against us
and lead us not into incarceration.
But deliver us from hang-overs,
for thine is the beer,
The bitter and the lager
forever and ever
Barmen!
Das Biergebet

Bier unser,
das du bist im Glase
gesegnet werde dein Brauer
dein Rausch komme,
dein Wille geschehe,
wie zu Hause als auch in der Kneipe.
Unseren taeglichen Durst gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.
Und führe uns nicht in die Milchbar,
sondern gib uns Kraft zum weitersaufen.
Denn dein ist der Suff,
der Rausch und der Durst
und die Benommenheit
in Ewigkeit.
Prost!


Német söröskupák a Mi Atyánk szövegével.

Csűry István királyhágómelléki református püspök üzenete a közelgő parlamenti választások előtt

Pásztori üzenet
Gyülekezzetek, jöjjetek ide!

Kedves Testvéreim!

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztorai kérésének engedelmeskedem, amikor a partiumi gyülekezetek hívő népéhez fordulok az országunkban esedékes parlamenti választások előtt. A kérés hátterében felfedezhető a lelkészek támaszkereső kísérlete, hiszen a gyülekezetek elvárják a bölcs papi tanácsot, miközben a tagok megoszlanak különféle pártok között. Több magyar párt kínálja szolgálatait, és egyre több román párt tart igényt a magyarok szavazatára.

Református Egyházunk Barth Károly megállapítása szerint az a közösség, amely elkötelezve érzi magát a világ iránt, és felelősnek érzi magát érette. Éppen ezért a világnak nincs szüksége elkülönülő és elkülönítő papra, sem kiszakított kis csoportokban ügyködő lévitára, hanem életmentő, „egész-séget” ápoló szamaritánusra, aki felismeri a gondokat, döntést tud hozni, és biztonságos helyre vezeti a sérülteket.

Azzal a jóérzéssel írom a választásokra készülő testvéreimnek ezeket a sorokat, mint aki tapasztalom, hogy legtöbben pontosan látják ezeket a gyógyító szamaritánusokat a környezetükben. Azokat, akikre számíthattunk, amikor templomot építettünk vagy renováltunk, amikor peres ügyeinkben eligazítást kértünk, amikor az oktatás, a kultúra kérdéseiben eljártak. A szamaritánusok kinyújtották felénk a kezüket, a nem szamaritánusok elutasítottak, legfeljebb ígérgettek és magunkra hagytak bennünket.

December 9-én semmi mást nem kell tennünk, mint Isten által adott lehetőséggel sorsunk irányítását megragadni. Azzal, hogy elmegyünk a szavazóhelyekre és választunk a mieink közül, elérhetjük, hogy azok kerüljenek a parlamentbe, akik bennünket képviselnek, ugyanakkor részvételünkkel rontjuk azok esélyét, akik létünket, egységünket és jövendőnket szándékosan vagy csak elvakultan veszélyeztetik.

Testvéreim! Nemcsak az egyházvezető szólal meg, amikor hívlak és elvárlak Titeket a magyar holnap alakítására a szavazófülkékbe, hanem a bibliás lelkész, aki sokat beszélt arról, hogyan menti meg Isten a nemzetét, amelytől csak annyit vár el, hogy engedelmeskedjen.

Isten Igéje ma így szól és kötelez: „Gyülekezzetek, jöjjetek ide! Lépjetek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül! Semmit nem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni.” (És.45,20)

Gyülekezzetek ide, és jöjjetek, hogy legyünk együtt, és közösségünket ne bontsa meg semmi, akár belülről fakadó indulat, akár kívülről jövő csábítás.

Lépjetek elő, mert bár megmenekültünk eddig is, de most szavazatainkkal kötelesek vagyunk jelenlétünkről számot adni, hogy utódainknak legyen honnan folytatniuk a küzdelmünket.

Fából készült bálványok tehetetlenek, ezután sem fognak segíteni. A hazugságuk könnyen leleplezhető, hiszen amit mondanak egyszerűen kivitelezhetetlen.

Gyülekezzetek, jöjjetek ide! Hagyjuk el a lemondás bűnné mélyülő hangulatát, kerüljük a félrevezetés hamis tanúbizonyság-tevőit, legyünk végre egy nép az egy Isten egymásra talált gyermekei.

Nagyvárad, 2012. november 15.

A békesség kötelékében
Csűry István
püspök

2012. november 15., csütörtök

Az ortodox papi szolgálat helyett a képviselőjelöltséget választotta

Alig egy nappal azután, hogy a Román Ortodox Egyháznak tisztáznia kellett álláspontját papjainak politikai szerepvállalásáról - miután egy liberális képviselőjelölt egy érseket szerepeltetett választási kampányanyagában -, kiderült, egy ortodox pap lemondott lelkészi hivataláról, hogy képviselőjelölt lehessen.


Ioan Poenar, Hunyad megyei román ortodox papnak 22 évi szolgálat után kénytelen volt lemondania hivataláról, hogy képviselőjelöltként indulhasson a szélsőséges megnyilvánulásairól is ismert Nagy-Románia Párt (PRM) színeiben a december 9-i parlamenti választásokon.

Míg a Román Ortodox Egyház statútuma csak arra tér ki, hogy a papok lemondásukat követően engedélyt kaphatnak püspökeiktől, hogy önkormányzati vagy megyei tanácsosi tisztséget függetlenként betölthessenek, addig a parlamenti tisztség betöltését a Szent Szinódus egy újabb rendelkezése tiltja szószerint. Így Ioan Poenar hiába remélte papi tisztségének megtartását, püspöke jóváhagyását nem kaphatta meg, október 30-án, 10 nappal a választási kampány megkezdése előtt lemondásra kényszerült.

A püspökség szóvivője a sajtó számára tisztázta, hogy az így lemondott lelkész nem veszíti el papi minőségét, továbbra is a klérus tagja marad, csak papi szolgálatot nem teljesíthet mindaddig, amíg politikai tisztségét betölti vagy jelöltként indul annak betöltéséért. Politikai tevékenysége befejeztével kérheti lemondásának visszavonását, püspöke jóváhagyása esetén pedig vagy a korábbi, vagy egy újabb parókián ismét papként szolgálhat.

Helyébe a püspökség egy nyugdíjas papot rendel ki, Ioan Poenar ígérete szerint a vasárnapi szent liturgián maga fogja bemutatni gyülekezetének az új papot, ugyanakkor kötelességének tartja, hogy döntésének okait híveinek elmagyarázza.

(Forrás: Mediafax, Mesagerul Hunedorean)

2012. november 14., szerda

A román politikusok ismét az ortodox egyházzal kampányolnak

A Román Ortodox Egyház, többségi és nemzeti egyházként mindig is barátilag viszonyult a mindenkori hatalomhoz, a politika pedig tetemes támogatással állította maga mellé az egyházat és híveit. Ennek egyik kirívó példája az egyházi támogatottság választási anyagokon való felmutatása.

 
A december 9-iki romániai parlamenti választások előtt egy hónappal megkezdődő kampányidőszak kezdetén jelent meg egy Galati megyei liberális képviselőjelölt, George Scarlat választási szórólapja, melyen Casian érsekkel és több más pappal együtt szerepel az "Együtt győzünk!" mottó alatt. 

Az Alsó-Dunai Érsekség a sajtónyilvánosságra jutást követően azonnal közölte, hogy egy templomszentelésen készült közös fénykép választási anyagokon való - amúgy engedély nélküli - felhasználása visszaélés és nagy merészség, kérve a - politikai vetélytársak szerint 20.000 példányban kinyomtatott - szórólap  azonnali visszavonását.

A Román Pátriárkátus sajtóközleménnyel reagált az esetre, emlékeztetve a Szent Szinódus korábbi, papjainak a politikában és a választási kampányban való részvételével kapcsolatos határozataira és ajánlásaira.

A papoknak és az egyház egyéb felszentelt szolgáinak választani kell a papi hivatás és az azzal össze nem függő világi szolgálat között, de mint állampolgárok, valamint híveiknek - politikai irányultságuktól függetlenül - lelki atyjai joguk és kötelességük a közéletben részt venni, a közjó előmozdítását támogatni, a keresztény morállal és tanítással ellenkező tevékenységek ellen fellépni. Politikai opciójukat pedig kizárólag a szavazás során fejezhetik ki.

Mit nem szabad a papoknak:
  • nem pártpolitizálhatnak;
  • nem lehetnek semmilyen politikai párt tagjai;
  • nem vehetnek részt választási kampányban;
  • nem lehetnek a Parlament tagjai vagy jelöltjei.
Az ortodox egyház felszólítja a politikai pártok vezetőit, hogy ne toborozzanak tagokat a klérusból, ne használják politikai célokra az egyház személyeit, templomait, istentiszteleteit és jelképeit. Ugyanakkor biztosítanak afelől is, hogy az egyház -  az egyenlő távolság jegyében - ezentúl is tevékenyen részt vesz az egyház általános politikai életében: a demokrácia, a szabadság, az istenthit, a haza függetlensége és egysége védelmében, elutasítva a kommunista-ateista totalitarizmust valamint az extremizmus bármilyen formáját.

(Forrás: Gandul.info, Evenimentul Zilei, Basilica)
 

2012. november 11., vasárnap

Az egyház szolgái kerüljék a világi foglalkozásokat - Geleji kánonok (1649)

EGYHÁZI KÁNONOK

MELYEKET

RÉSZINT A MAGYARORSZÁGI, RÉSZINT AZ ERDÉLYI
RÉGI KÁNONOKBÓL EGYBEGYŰJTÖTT
S A KOR KÍVÁNATÁHOZ KÉPEST TÖBB MÁSOKKAL IS BŐVÍTETT
ÉS KISSÉ JOBB RENDBE SZEDETT

GELEJI KATONA ISTVÁN
AZ ERDÉLYI IGAZHITŰ EGYHÁZAK PÜSPÖKE

1649.
 
 http://3.bp.blogspot.com/_m_WZOXR7SYs/SqJmMJMWW6I/AAAAAAAAAkU/n_NioAThMlk/s400/canones+ecclesiastci.jpg
 
LXXX. KÁNON.

2. A világi foglalkozások kerüléséről

Mivel az egyházi szolgák más emberektől mintegy elkülöníttettek, igen szükséges, hogy azoknak minden hiúságait [hiábavalóságait] szorgalmasan elkerüljék, s magukat a divatszerű világiassághoz ne alkalmazzák, ezért a polgári hivatalokba és ügyekbe ne elegyedjenek; a sokfelé kapást mint a dögvészt kerüljék, az Isten törvénye által megtiltott uzsorától óvakodjanak; pénzen vett borral, élelmi szerekkel vagy barmokkal, vagy bármi más árucikkel ne kereskedjenek; hanem csupán az evangyéliomból vagy oltárról éljenek, amelyen szolgálnak. Azonban saját, akár gazdászatból, akár fizetésből gyűlt javaikat elárusítaniok szabadságokban áll.

Vadász-ebeket, sólymokat ne tartsanak, se fegyverekkel ne vadásszanak, mert ők Krisztustól ember-halászóknak s nem vadászokul vagy madarászókul rendeltettek. Világi egyénekért, törvényszék előtti ügyek védelmére semmiképpen ne vállalkozzanak, hacsak esetleg valamely végszükségre jutott lelkész vagy iskolatanító érdekében; illemsértő dalokat se ne írjanak, se ne daloljanak, becstelenítő leveleket, gúnyiratokat ne terjesszenek, mások javait el ne ragadozzák; a tánctól és bohóci ugrándozásoktól tartózkodjanak; hangorán, [hegedűn?] citerán ne játsszanak; a bajvívásokat s azokból eredhető emberöléseket, amelyek rendszerint önkényesen és az ártatlan vér kiontásával történnek – mert az igazságtalan erőszaknak bűntelen védelem útján történő visszaverését a természetjog az egyházi egyéneknek sem tiltja meg; – továbbá a szidalmakat, kivált a Szentlélek elleni káromkodásokat, vastag hazugságokat, az "Isten úgy segéljen" szókkal oly dőrén szórt hiú esküvéseket, kegyetlen átkozódásokat, végül lopásokat s több afféléket szorgalmasan elkerüljék. Különben az egyház kemény ítéletét akár szóval akár tettel elkövetett vétkük minőségéhez képest semmiképpen el nem kerülik; hanem vagy egy időre felfüggesztetnek szent hivataluktól, mint az uzsorások, üzérkedők, csaplárkodók, bohócoskodók, táncosok, viadorok, [párbajozók] istenkáromló szitkozódók, bűnösen esküvők stb., vagy ünnepélyesen ki is közösíttetnek, mint a megátalkodottak s a törvényeket konokul megvetők és semmi más fenyítékkel meg nem téríthetők; vagy végül mint gyilkosok és világosan bebizonyult tolvajok végleg letétetvén, a polgári hatóságnak méltó megbüntetés végett átadatnak. Ők is, mint minden más főbenjáró büntetésre méltó ember, habár a hatóságtól életet és kegyelmet nyernek is, a szent hivatalra soha többet fel nem vétethetnek.
 

2012. november 10., szombat

Rendőrök csaptak le a volt román ortodox pópákra

A rendőrség gyorsreagálású egysége csapott le a felmentett román ortodox pópákra


A román rendőrség csalásra szakosodott osztálya csapott le a gyorsreagálású erők (SPIR) segítségével a romániai Reviga faluban (Ialomita megye). Romániában bár gyakoriak a "símaszkosok" bevetései rajtaütések, házkutatások, elfogások során, ez esetben tisztségüktől megfosztott román ortodox papok házainak ajtaját törték be. Pandelica Gheorghe és Casian, apa és fia korábban többek között jóslásért, "az Evangélium felnyitásáért", átok feloldásáért lettek felmentve papi szolgálatuk alól - a jelenség gyakorinak mondható az ortodox papok körében. 

A rajtütés az ortodox püspökség feljelentése nyomán történt, melyben azzal vádolták a papokat, hogy az elmúlt évben az egyház leltári tárgyai közül kb. 40 ezer lej (8.850 euró) értékben tulajdonítottak el gyertyatartókat, ikonokat, könyveket, papi ruhákat és egyéb kegytárgyakat, könyvelési iratokat. A rajtaütéskor közülük csak az apa tartózkodott otthon, pánikrohamot kapott menyéhez orvosi segítséget kellett kérni.  

Casian engedetlenség, szolgálati hanyagság miatt többször részesült fegyelmi intésben, visszautasította a büntető jellegű kolostorba vonulást is, felmentését követően a templomot lefoglalták, a papot kilakoltatták a parókiáról, "autonóm gyülekezetét" saját házában működtette. A papi szolgálat jogtalan gyakorlásáért munkaügyi eljárásra is számíthat. A lelkész korábban egyet nem értését fejezte ki az állami iskolákbeli kötelező vallástanítással, az építendő nemzeti katedrálissal, az állam és egyház összefonódásával szemben. A júniusi helyhatósági választásokon a polgármesteri tisztségért is szeretett volna indulni liberális színekben, ám nemcsak a demokrata önkormányzati vezetés, hanem a liberálisok ellenszegülésével is szembesülnie kellett.

(Forrás: Evenimentul Zilei, Gura Ialomitei, Critic Atac)