2010. január 28., csütörtök

Egyház és média – Német László püspök gondolatai az újságírók védőszentje ünnepén

Egyház és média – Német László püspök gondolatai az újságírók védőszentje ünnepén

http://www.magyarkurir.hu/design/alap/img/logo.jpg

Magyar Kurír
2010. január 27.

Szalézi Szent Ferenc a sajtó védőszentje. Nemcsak azért, mert sokat írt, kommunikált, hanem azért is, mert arra a fontos jellegzetességre is felhívja a figyelmünket, amely ma eléggé fogyófélben lévő cikk: a jószándékú és jóakaratú hozzáállásra.

http://www.magyarkurir.hu/kepek/hirek/30963/fokep/k1.jpg

Feladatának, küldetésének megfelelően az egyház lételeme a kommunikáció. Ez minden korban így volt, a módszerek azonban korok szerint változtak és változnak napjainkban is. „Fantázia és bátorság” kell ehhez, mondogatta II. János Pál pápa.

Miért is tartozik az egyház lényegéhez a kommunikáció? Ha a Szentháromságról beszélünk, látjuk, hogy a három isteni személy kommunikációja vetítődik ki az emberi társadalomra, a világunkra. A kinyilatkoztatás is kommunikáció: Isten megosztja velünk legfontosabb céljait, amelyek – ha homályos módon is, de – fényt vetnek életünk legfontosabb kérdéseire.

A sajtó hatalom. Minden formájában. Az egyházi médiának is tisztában kell ezzel lennie, és szükségszerű szem előtt tartani néhány szabályt.

Az igazság továbbadása és kommunikálása

Igazat kell mondani, amennyiben lehetséges, a teljes igazságot. Fontos a tényszerűség, az igazi, továbbadható hírre kell fókuszálni, nem arra, amit én (az újságíró) gondolok. Igaz, hogy én találom meg a témát, de saját szemszögemből látom, ezért nagyon lényeges, hogy azt objektíven mutassam be.

Az egyház mint a hívő emberek közössége nem azonosulhat egyetlen politikai rendszerrel sem, ugyanakkor küldetéséből fakadóan nem mondhat le arról sem, hogy társadalmi kérdésről véleményt formáljon.

Kommunikáció érthető módon

Nagyon fontos az egyszerű, korrekt és érthető informálás az egyházról, vallásos életről egy pluralista világban, ahol a keresztény fogalmak tartalma kezd ismeretlenné válni a társadalmi életben. Nemcsak a fogalmakat veszélyezteti ez a folyamat, hanem az ünnepeket, szokásokat és a vallási gyakorlatokat is. Ezért fontos folyamatosan beszélni a szokásokról, az ünnepek vallási tartalmáról. Feladatunk az igényes nyelv használata, anyanyelvünk ápolása.

Együttműködés

Kevesen vagyunk, egyházi médiában dolgozók, ezért „dolgozzunk össze”, és használjuk ki a modern technika adottságait!

Evangelizációs kommunikáció

A tényeket úgy kell kiválasztani és bemutatni, hogy abból világos legyen: mi az evangéliumi értékekben is hiszünk. Ilyen módon tanúságtétel hitünkről is.

A médiatermékek kritikus használata

Tanúi vagyunk, hogy a médiában dolgozó emberek mind a mai napig hihetetlenül könnyen használják a gyűlöletbeszédet, terjesztik a rossz híreket, tesznek közzé valótlanságokat, azok pontosítása, visszavonása azonban már sokkal nehezebb feladat. A világi média is lehet eszköz az egyház számára, és arra kell törekedni, hogy partnerré váljon.

Internet és elektronikus média

II. János Pál pápa mondta A gyors fejlődés című apostoli levelében: „A korszerű kommunikációs eszközök használata nélkülözhetetlen az egyház küldetésének teljesítésében. Az egyház hivatásához tartozik, hogy a kommunikációs eszközök fogyasztóiból felelősségteljes felhasználókat és befogadókat neveljen. Az egyháznak meg kell tanulnia a modern lehetőségek teremtette nyelvezetet és technikákat.” Az internet hihetetlen hatalom, használni kell. Ezt teszi mindenki, ezt teszi az egyház is.

Szalézi Szent Ferenc a sajtó védőszentje. Nemcsak azért, mert sokat írt, kommunikált, hanem azért is, mert arra a fontos jellegzetességre is felhívja a figyelmünket, amely ma eléggé fogyófélben lévő cikk: a jószándékú és jóakaratú hozzáállásra. Szent Ferenc ebben is mestere volt a kommunikációnak – végezetül álljon itt erről egy rövid anekdota:

Egy nemesi származású goromba ember valami miatt különösen gyűlölte Szalézi Szent Ferencet. Egy este szolgáival és kutyáival fölvonult a püspök háza elé. s ott egész éjszaka pokoli lármát csaptak. Az emberek vadászkürtöket fújtak és pisztollyal lövöldöztek, a kutyáknak pedig a fülét csipkedték, hogy minél jobban vonítsanak. Ez több éjszakán át megismétlődött, sőt egyre pimaszabbak és arcátlanabbak lettek. A püspök háza népe rájuk akart rontani, Szalézi Szent Ferenc azonban visszatartotta őket, bár ő sem talált nyugalmat. Ezt mondta: „Ó nem is olyan rossz ez! Mi legalább fűtött szobában ülünk, de azok a szegény fickók odakinn, akik szintén nem alhatnak, még fázni is kénytelenek hozzá.”

Német László SVD
nagybecskereki megyéspüspökNincsenek megjegyzések: