2013. november 26., kedd

Királyhágómelléki reformátusok az Európai Egyházak Konferenciáján

 
Közlemény

Az Európai Egyházak Konferenciájának Egyház és Társadalom Bizottsága Brüsszelben tartotta idei küldöttgyűlését 2013. november 20–22-én. Az egyházak szerepe az európai krízishelyzetben címmel megrendezett értekezleten kontinensünk protestáns és ortodox egyházainak mintegy negyven küldötte vett részt. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületet Antal János külügyi előadótanácsos képviselte.

A tanácskozás első napján a küldöttek régiók szerint összesítették a gazdasági válság legjellemzőbb tüneteit. A küldöttek megállapították, hogy az Európai Unió ún. „periferikus” – keleti – tagállamait sújtotta leginkább a gazdasági krízis, következésképpen tovább nőttek a meglévő életszínvonalbeli különbségek. Mindazonáltal Európa nyugati egyházai ismét számos élelmiszerbankot és szegénykonyhát állítottak fel az elmúlt években. A növekvő munkanélküliség, a gazdasági migráció, a nyugdíj- és bércsökkenés, vagy a szociális juttatások apadása miatt egyre nagyobb teret nyernek Európa-szerte a szélsőséges nézetek és pártok. A gazdasági válság negatívan befolyásolta az európai egyházak egymással való kapcsolatát, illetve az ökumenikus mozgalomra is rányomta bélyegét, amennyiben az érintett egyházak jelenleg a belmisszióra összpontosítanak.

Másnap az Európai Bizottság (EB) és az Európa Tanács (ET) meghívott szakértői – Marcel Haag, az EB főtitkárságának vezetője, Robert Strauss, az EB munkaügyi, társadalmi és felzárkóztatási főosztályának vezetője, valamint Ilya Subbotin az ET politikai tanácsadója – tartottak előadást a gazdasági válság összeurópai szintű kezeléséről, az elért eredményekről. Ezt követően nemzetközi szeretetszolgálati intézmények vezetői – az Eurodiaconia részéről Heather Roy főtitkár, az APRODEV részéről Rob van Drimmelen elnök – ismertették azokat a lehetőségeket, amelyek révén az egyházak részt vállalhatnak a válság okozta gondok orvoslásában. Az előadók egyetértettek abban, hogy feltétlenül szükséges a gazdasági válság kiváltó okairól, például a materialista világszemlélet huzamos ideje tartó erkölcsi válságról is szót ejteni, a hozzászólók pedig az regionális egyházi együttműködés hatékonyságáról számoltak be.

Az értekezlet utolsó napján az Európai Egyházak Konferenciájának szervezeti átalakításáról tanácskoztak a delegáltak. A gazdasági válság egyenes következményeként az ökumenikus szervezet ugyanis megszünteti hagyományos, genfi központját, ezentúl csak Brüsszelben, valamint Strasbourgban tartanak majd fent irodákat. Az átalakítások üteméről az ökumenikus szervezet főtitkára, Guy Liagre számolt be a küldötteknek.

Nagyvárad, 2013. november 25.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Tájékoztatási Szolgálata