2010. január 14., csütörtök

KREK: Püspökbeiktatás

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Püspökbeiktatás

2010. január 16.
10.00: Csűry István püspök találkozása a nagyvárad-őssi gyülekezet tagjaival (helyszín a nagyvárad-őssi templom)

10.30: Gyülekezés az Igazgatótanácsi Hivatalban

11.00: Harangozás, indulás a nagyvárad-újvárosi templomba

11.10: Közgyűlés ünnepi megnyitása – Kovács Zoltán főgondnok

1.20: Igehirdetés –Tőkés László püspök

12.00: Közgyűlési határozat felolvasása, eskütétel

12.05: Beiktató beszéd és imádság – dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke

12.30: Áldás – királyhágómelléki esperesek

12.40: Igei szolgálat, székfoglaló beszéd – Csűry István püspök

13.10: Köszöntések

 • dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Generális Konvent elnöke
 • dr. Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke
 • Adorjáni Dezső, a Romániai Magyar Evangélikus-Lutheránus Zsinatpresbiteri Egyház püspöke
 • Bálint Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke
 • Koppelman Félix, a Nagyváradi Zsidó Hitközség elnöke
 • dr. Codorean Ioan tanácsos, a Nagyváradi, Bihari és Szilágysági Ortodox Egyházkerület részéről
 • Virgil Bercea, a Nagyváradi Görög Katolikus Egyházkerület püspöke
 • Kovács Gyula, a Nagyváradi Baptista Szövetség elnöke
 • Ries Nieuwkoop, a Holland Református Egyházak Zsinatának küldötte

Kórusszolgálat (nagyváradi kántorok és zenetanárok ez alkalomra szervezett kórusa):

Claudin de Sermisy: Míg csak az Úr megtartja életem

Ch. Uhran – Beharka Pál: Szólsz hozzám, Istenem

Tarnóczy Pál: 100. zsoltár


 • Barabás János, Magyarország kolozsvári vezető konzulja
 • Nagy Mihály, a Vallásügyi Államtitkárság tanácsosa
 • Ghilea Gavrila, Bihar megye prefektusa
 • Radu Tarle, Bihar Megyei Tanács elnöke
 • Gheorghe Carp, Nagyvárad alpolgármester
 • Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő FIDESZ
 • Cseke Attila egészségügyi miniszter – RMDSZ
 • Kiss Sándor, az RMDSZ megyei elnöke
 • Zatykó Gyula, az MPP megyei elnöke
 • Szilágyi Zsolt, az EMNT alelnöke
 • Kovács Sándor, egri lelkipásztor, évfolyamtárs


Partiumi Kórus – vezényel Berkesi Sándor karnagy

Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma


14.10: Köszönetmondás

14.15: HimnuszNincsenek megjegyzések: