2011. november 28., hétfő

Hospital Preaching as Informed by Bedside Listening (pdf)


Cajetan N. Ihewulezi
Hospital Preaching as Informed by Bedside Listening:
A Homiletical Guide for Preachers, Pastors, and Chaplains in Hospital, Hospice, Prison, and Nursing Home Ministries
2010

Hospital Preaching as Informed by Bedside Listening states the great need to sit down face to face and attentively listen to stories, experiences, and feelings of patients. These bedside encounters with patients can well inform the preacher (chaplain or pastoral minister) and can result in more effective liturgical preaching in hospitals, hospice, prison, and nursing home settings.

This book aims to improve pastoral care ministry of the sick. This pastoral approach provides a homiletical guide for preachers, pastors, and chaplains involved in hospital, hospice, or nursing home ministries. It also helps pastoral ministers to develop better listening skills for the stories and experiences of the sick, as well as the ability to use these stories and experiences in the proclamation of the gospel. Such intentional bedside listening and the preaching that results from listening are important for addressing the problems of the sick and can enhance emotional, spiritual, and physical healing.

Biserica Ortodoxa Romana si Internetul

http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20111128_0274/4.jpg

Aki elutasította az állambiztonság beszervezési kísérletét

Aki elutasította az állambiztonság beszervezési kísérletét

Erdélyi Napló / erdely.ma
Makkay József

http://erdely.ma/uploaded/images/3841856_nagy.jpg

Gergely István római katolikus lelkészt Erdély-szerte Tisztiként ismerik. A fiatalok lelki nevelése melletti elkötelezettsége 1987-es csíksomlyói kinevezésével csúcsosodott ki: a rendszerváltás után immár intézményes keretek között fogott hozzá az árva gyerekek felkarolásához. Az egykori csíksomlyói plébánost a rendszerváltás előtt a szekuritáté likvidálni akarta.

Miután a hetvenes években sikertelenül próbálták beszervezni, a kommunista állambiztonság emberei 1989 decemberéig számtalanszor beidézték a szekuritátéra, hiszen minden lépését besúgók figyelték.

A vele készült beszélgetés rávilágít a kommunista rezsim azon törekvésére, hogy a besúgókon keresztül az egyház minden apró lépéséről tudomást szerezzen. Gergely István emiatt tartja furcsának, hogy az egyházi vezetés elzárkózik a múlt őszinte feltárásától.


2011. november 27., vasárnap

Kárpát-medencei imanap 2011

Kárpát-medencei imanap 2011-ben is 


A Kárpát-medencei református nőszövetségek december 4-én rendezik meg a már hagyományosnak számító imanapjukat. Az idei év liturgiáját a Kárpátaljai Nőszövetség állította össze.

http://karpatalja.tirek.hu/images/logo.jpg

„Magyar népünk, nemzetünk legfájdalmasabb szenvedése éppen a szétszórtság, feldaraboltság. Ebben a szenvedésben az egyetlen gyógyulási lehetőség a közös imádság, melyet célul tűzött ki a Kárpát-medencei református nőszövetség 2005-ben” – véli Pocsai Ibolya, a Kárpátaljai Nőszövetség elnöke.

Azóta minden évben más-más országrész és egyházkerület – 2006-ban Dunántúl, 2007-ben Erdély, 2008-ban Tiszáninnen, 2009-ben Horvátország, 2010-ben a Tiszántúl – mutatkozott be, hívott hálaadásra és könyörgésre. Az idei imafüzetből a Kárpátaljai Református Egyház történetét ismerhetik meg. 

„Az imádkozás lehetősége csodálatos kincs! Imádkozni lehet az élet minden helyzetében: hálaadással, magasztalással, könyörgéssel, bűnbánattal kegyelmet kérve önmagunknak és a ránk bízottaknak!” – írja köszöntőjében Zán Fábián Sándor. „Imádkozni hittel és alázattal sosem hiábavaló. Ígéretünk van, hogy a buzgó, hittel elmondott imádság meghallgatásra talál” – teszi hozzá a kárpátaljai református egyház püspöke, ezzel buzdítva mindenkit, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.

Kapcsolódó anyagok:

Hamis stigmákat viselt Pio atya?

A jelenség valódiságáról még mindig éles a vita a tudósok között
Hamis stigmákat viselt Pio atya?

mindennapi.hu
2011-11-25

http://www.mindennapi.hu/upload/lead/1/0/0/2/7/lead_370.jpg

Egy újonnan megjelent könyv nem kevesebb állít, mint azt, hogy Pio atya stigmái nem voltak valódiak, azokat saját magának okozta.

Pio atya, az olaszországi szent karbolsavval okozta magának az elhíresült stigmákat – állítja könyvében Sergio Luzzato professzor. A stigmák – amelyeket Krisztus a kezén és a lábán viselt – az atyát a szentek közé emelték.


Catedralei Neamului - fiindca nu mai incape Sinodul in altar

Cum justifică Patriarhul Daniel ridicarea Catedralei Neamului:
Nu mai încape Sinodul în altar

Cotidianul


http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20111127_0217/1.jpg 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a declarat că ridicarea controversatei Catedrale a Mântuirii Neamului, a cărei valoare se ridică la 300 de milioane de euro, este necesară pentru că ... membrii Sfântului Sinod nu mai încap în altarul actualei Catedrale.2011. november 24., csütörtök

Jewish prophecy suggests Messiah may be coming soon

Jewish prophecy suggests Messiah may be coming soon

Israel Today
Ryan Jones
November 21, 2011

http://www.israeltoday.co.il/Portals/0/111121_messiahprophecy.jpg


A medieval Jewish prophecy regarding the coming of Israel's Messiah appears to correspond to the current situation in the Middle East, Israel National News reported at the weekend.

A piece of rabbinic literature known as the Yalkut Shimoni touches on many future scenarios both for the nation of Israel and for the world. In its section on the biblical Book of Isaiah and the prophecies contained therein, a rabbi cited by the Yalkut Shimoni states:

"In the year in which the Messiah-King appears, all the nations of the world are provoking each other. The King of Persia provokes an Arab king and the Arab king turns to Aram for advice."

Dead Sea Scrolls may have been written by mysterious sect

Dead Sea Scrolls may have been written by mysterious sect

Daily Mail
22nd November 2011

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/09/27/article-2042048-0E1981B500000578-24_634x421.jpg


It has been debated for centuries, but scholars think they are one step closer to discovering who wrote The Dead Sea Scrolls.

The world's oldest known biblical documents may have been penned by a sect called the Essenes, according to scholars who studied material discovered in caves at Qumran, in the West Bank.

Scholars previously believed the 2,000-year-old scrolls were written by a Jewish sect from Qumran in the Judean Desert and were hidden in the caves around 70AD, when the Romans destroyed the temple in Jerusalem.
2011. november 23., szerda

Közösen ünnepelnének a reformátusok és az evangélikusok 2017-ben

Közösen ünnepelne egyházunk az evangélikusokkal 2017-ben

reformatus.hu
Feke Gy.
2011. november 19.

Mint arról már beszámoltunk, a Reformáció 2017-ben esedékes 500 éves évfordulójának megünneplése kapcsán arról döntött a Zsinat, hogy kezdeményezi egy ünnepi, közös zsinati ülés megtartását a Magyarországi Evangélikus Egyházzal.

„A közös tanácskozásoknak az 1700-as és 1800-as években is nagyon jó hagyományai voltak″ – mondta el az ülést követő stúdióbeszélgetésen Márkus Mihály nyugalmazott püspök. Az abbamaradt szokás felelevenítése mindkét egyház számára „nagyon sok pozitívumot, biztatást, ígéretet tartalmazna″, véli a Kálvin Emlékbizottság vezetője.

A Magyar Református Egyház Zsinata 2009-ben megbízta a Zsinat Elnökségét, az pedig a Kálvin Emlékbizottságot kérte fel, hogy kezdje meg az előkészületeket a Reformáció 500. évfordulójának megünneplésére. Az MRE Elnökségi Tanácsa ezzel párhuzamosan felvette a kapcsolatot a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel is. A közös zsinat mellett ünnepi istentisztelet megtartását és egy protestáns egyháztörténeti lexikon megjelentetését is tervezi a két egyház, utóbbiról november 20-án folytatódnak az egyeztetések.

Addig azonban még sok feladat vár a Kálvin Bizottságra. „2013-ban ünnepeljük a Heidelbergi Káté megjelenésének 450 éves évfordulóját, 2014-ben szeretnénk lezárzi a Kálvin-éveket, s a könyvkiadások tervezett sorozatát, 2017-ben pedig a II. Helvét Hitvallás debreceni elfogadásának 450. évfordulójára is emlékezünk″ – számolt be Márkus Mihály a következő évek egyházi eseményeiről.


Interjú D. Gerrit Noltensmeier nyugalmazott szuperintendenssel

AZ EGYHÁZAK MINT A MAGÁBASZÁLLÁS ÉS A CSENDESSÉG HELYE

Interjú D. Gerrit Noltensmeier nyugalmazott szuperintendenssel.

A Lippei Egyházkerület korábbi szuperintendense az idén július 30-án töltötte be 70. életévét. Kilenc éven át állt a Lippei Egyházkerület élén, 2005-ben vonult nyugdíjba.


Noltensmeier úr, nehezére esett-e a munkáséletből való átállás a nyugdíjas állapotba?

Noltensmeier:  Gyakorta és szívesen tanácsoltam korábban másoknak, hogy idejében gondoljanak a munka után következőkre, de én magam nem tartottam ezt be igazán. Egy hirtelen bevágás bizonyosan nem lett volna ínyemre. Azonban nem ez az eset lettem, mivel további négy évet voltam tagja az EKD tanácsának. Ezen belül volt néhány sokrétű megbízatásom. Továbbá szívesen válaszoltam a gyülekezetek gyakori meghívására, hogy ott prédikáljak vagy előadást tartsak. A 70. születésnap indítékot jelent számomra, hogy ezen a téren is vágószerszám után nézzek.

Tőből való vágás lesz, vagy pedig, ha ritkábban is, de még hallgathatjuk az istentiszteleteken?

Noltensmeier: Az istentiszteletek felelőssége. Nagyigényű feladat. Ebben folyamatosan ki kell tartanunk. Most tenném meg a vágást, még mielőtt az lenne az érzésem, hogy már nem felelek meg a külső elvárásoknak, és elmaradok a saját igényeimtől is. Csupán egy kivétel létezik, de ez is Lippén kívül esik: ősszel egy kilenc hetes helyettesítésre megyek az egyik thüringiai gyülekezetbe. Szép feladatnak tartom, hogy a keleti szövetségi államok egyikében ismerkedhetem az egyházi élettel, és ebben valamit előmozdíthatok.

Még másfél évvel ezelőtt az EKD Szudánnal foglalkozó megbízottja volt. Hogyan ítéli meg a stabilitás és a béke lehetőségét Dél-Szudán új államában?

Noltensmeier: Merész remények keverednek a legmélyebb aggodalmakkal. Az Észak és Dél között fennálló feszültség a berobbanás határán van. A déli törzsek között mély a bizalmatlanság. Az új vezetőrétegnek nem sikerült az átvezetés a felszabadító mozgalomból az igazságos béke szavatolásához. Pedig nincs alternatíva. A szövetségi felépítés modelljei, amelyek az ország töretlen egységére alapoztak, zátonyon törtek darabjaikra. Egyedüli reménység, hogy a megkezdett út sikerre vezet. Ebben az összefüggésben az elvárások Németországgal szemben igen nagyok. Arrafelé nincs gyarmati múltunk, és nem vagyunk másokhoz hasonlóan belekeveredve az olajüzletbe. Fontos szolgálatot lát el a Brot für die Welt és a Evangelischer Entwicklungsdienst (Kenyeret a Világnak; Ev. Fejlesztési Szolgálat). Sok jótékony munkával folynak be az egészségügy és az iskolázás, a mezőgazdaság és a fejlesztés területére, együtt az ország és a hely embereivel.

Hogyan látja a keresztyén egyházak szerepét a jövő évek Németországában?

Noltensmeier: Az egyházak kisebbednek, a nyilvánosság visszajelzései megcsappannak. Azt remélem, hogy az egyházak ebben a hajszolt és tarka időben a magábaszállás, az eszmélés és a csendesség helye lesznek, ahol az emberek egymással összefogva járják útjukat kérdéseikkel, amelyek a következő napra és a látható világon túlra tekintenek. A látványos rendezvények hatása csupán a sebesen lecsengő durrintással ér fel. Úgy vélem, hogy jól körülhatárolt, bibliai alapozású teológia révén ökumenikus távlatok, párbeszéd-lehetőségek nyílnak, anélkül, hogy a mindent-jobban-tudás vagy az erkölcsi gőgölés útjára tévednénk.

A Die Reformierten upd@ate 11.2 számából fordította Balogh Béla lp.

Rowan Atkinson: Tom, Dick & Harry (video)

Rowan Atkinson in Hell (video)

Rowan Atkinson: Amazing Jesus (video)

2011. november 16., szerda

A nagyváradi Rulikowski temető megóvásáért

A Házsongárd Alapítvány segítségét kérték a nagyváradi Rulikowski temető megóvásához

Krónika
Nagy Orsolya
2011. november 16.

Védetté nyilváníttatná a nagyváradi Rulikowski temető kilencven évnél régebbi sírhelyeit az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi szervezete – mondta el tegnap Csomortányi István regionális szervezési igazgató.


A Bihar Megyei Műemlékvédelmi Alapítvány munkatársa, Kordics Imre történész az RMDSZ kezdeményezésére már el is kezdte a régi sírhelyek számbavételét, és azt mondja, az egyetlen lehetőség arra, hogy megóvják őket az eltűnéstől az, hogy az alapítvány, a szövetség vagy esetleg a városi önkormányzat megvásárolja azokat. A műemlékké nyilvánításhoz ugyanis helyi tanácsi határozatra van szükség, amire nincs garancia, a magyar képviselők csak heten vannak a huszonhét fős testületben.

Csomortányi István azt mondja, a köztemető az utolsó olyan sírkertje a városnak, ahol még megmaradtak a magyar emlékek, az összes többit megszüntették, felszámolták az utóbbi évtizedekben. A váradőssi, a váradvelencei, az olaszi és a szőllősi temetők már nem léteznek: az előző kettőt beépítették, az utóbbiakat pedig parkosították. Az EMNP-s politikus szerint az utóbbi évtizedekben a köztemetőként funkcionáló Rulikowskiból is tömegével tűnnek el a száz évnél régebbi sírok.

Eltűnnek a régi sírok

Csomortányi állítását Kordics Imre helytörténész is alátámasztotta. Mint mondja, a temető szabályzata szerint azok a sírok, ahová harminc évnél régebben temettek utoljára, és a leszármazottak már nem igénylik, eladhatók. „Szinte észrevétlenül tűnnek el a sírhelyek” – mondja a szakember. Elmesélte: nemrég egy 1848-as hadnagy sírhelyét számolták fel a fenti okból. De a Sulyok István püspök sírhelyével szembeni soron is rengeteg száz évesnél régebbi sírhely volt, azokat is mind megvették. A történész szerint a lehető leghamarabb védetté nyilváníthatják négy-öt jelentős személyiség sírhelyét, és a leltár is rövid időn belül készen lesz.

Csomortányi István egyébként úgy tudja, a Rulikowski temető szabályzatát úgy módosítják, hogy jövőre már csak legtöbb hét évre lehet egy sírhelyet kibérelni. Az EMNP-s politikus szerint ez a sírok mielőbbi eltűnését szolgálja, és persze elsősorban a magyarok vesztesége, hiszen a temető régi részében elhantoltak mintegy nyolcvan százaléka magyar. Pásztai Ottó Zoltán, a temető gondnoka azonban azt mondja, az EMNP félreértette a szabályzatot. Elmagyarázta: csak a temetéskor kell hét évre bérelni a sírhelyet, később ezt – éppúgy, mint eddig – akár húsz–huszonöt évre is meg lehet hosszabbítani.

Tanácsok Kolozsvárról

A kolozsvári Házsongárd Alapítványtól kért tanácsot a partiumi EMNP a Rulikowski temető megmentéséért. Gergelyné Tőkés Erzsébet, az alapítvány elnöke a Krónikának elmondta: azt tanácsolta a hozzá fordulóknak, mielőbb végezzék el a temető pontos felmérését, és ha kell, kérjenek támogatást Kelemen Hunor művelődésügyi minisztertől – mint kijelentette, a tárcavezető minden segítséget megadott, hogy a Házsongárdban elkezdődhessen egyes sírok védetté nyilvánításának folyamata. A helyzetet nehezíti, hogy Kolozsváron az unoka a legtávolabbi rokon, aki még örökösödés címén igényelheti a sírhelyet, ám az is rengeteg papírmunkával jár, tehát sokkal könnyebb egy vadidegennek megvásárolni a sírt, mint az örökösnek átvenni.

Pásztai Ottó Zoltán azt mondja, Nagyváradon egyelőre nem ilyen súlyos a helyzet, itt ugyanis még negyedrendű leszármazott is lehet örökös, de végrendelet alapján vagy adományozással is könnyű megtartani a családi sírhelyet, így itt nincs szükség arra sem, hogy a minisztériumhoz forduljanak az értékmentők. Érdekesség, hogy bár a Rulikowski Várad legfiatalabb temetője, amelyet a hagyomány szerint Rulikowski Kázmér lengyel szabadságharcos és vértanú 1849-es temetésével nyílt meg, ennél valójában régebbi: a leltározás alatt már találtak 1786-os sírt is.

Introduction to the Theology of Karl Barth (pdf)

Introduction to the Theology of Karl Barth - Geoffrey William Bromiley

Hans Küng: Women in Christianity (pdf)

Jenni-Westermann: Theological Lexicon of the Old Testament (pdf)

WikiLeaks vs. Facebook

2011. november 13., vasárnap

"Szcientológus voltam"

Kipakol a magyar szcientológus vezető: Kemény vallomás
„Szcientológus voltam"

Heti Válasz
Sz. Sz.
„Akiben akár csak pislákol a lelkiismeret szikrája, felméri a tettei következményeit. Ha például tizedszerre húzok le egy informatikus vállalkozót több százezer forintra, és látom, hogy ehhez már osztalékelőleget kell felvennie a cégétől, és három éve ugyanabban a ruhában jár, mert az egyháznak adja a pénzét, azon elgondolkozik az ember. És ha még az a projekt sem jön létre, amire adakozik, akkor kezd kínossá válni a helyzet, hiszen hazudtam neki" - így vall egy magyar fiatalember a csütörtökön megjelenő Heti Válaszban arról, tíz év után miért hagyta ott a szcientológia egyházat.

10 Unique Cemeteries

http://www.oddee.com/_media/imgs/articles2/a97966_cemetery_3-merry.jpg

'Szellet', 'szelleti', 'szellem'

A „szelleti” szó a „szellet” szó származéka. Egyrészt a „szellet” ’szellő, fuvallat’ jelentésű szó melléknévképzős alakja, másrészt a birtokos személyjeles alak rövidebb, régiesebb változata – a „szelletei” helyett.

A szó alapja a „szél” a ’levegőmozgás’ jelentésben. Ebből alkották meg a huszita bibliafordítók a „szellet” szót a latin „spiritus” ’szellem, lélek’ megfelelőjeként. Megjelenik Zrínyinél is, később elavulttá kezd válni, s Kazinczy javasolja „szellem” hangzásúnak, megjegyezve, hogy a „szelletetek” szóban nem jó hangzású a két t hang (Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára, 298. o.).

A magyar romantikus irodalomban szórványosan fordul elő: „Úgy elfogta remény, ‘s félelem a’ hüves / Estnek szelleti közt lelkemet” (Vörösmarty) ’szellem’ jelentésben.

A Czuczor–Fogarasi-szótárban is többször előfordul a „szellet”. Nyelvtani műszóként a hehezetes hangok, mellékzöngés magánhangzók leírásában olvashatjuk, pl. „Azonban régi iratainkban talán a mostaninál erősebb hehentés vagy fuvalás után, vagy talán a sémi nyelvek példájára nagyon gyakran találkozunk ily fuvallási (szelleti) jelölésekkel, főképen a lehelő h betűben, de egy másik fuvó betűben…”.

Forrás: e-nyelv.hu


2011. november 6., vasárnap

Tóth Bálint: Magyar litánia (vers)

Tóth Bálint:

Magyar litánia

Hallottátok, hogy mondatott: Szemet szemért és fogat fogért…
Hallottátok, hogy mondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségeidet.
Én pedig mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket…
Máté 5, 38,43,44


Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat

feledni éjszakai vad hánykolódásokat,
(egy hónapban két éjjelt börtönben töltök,
és kéthavonként felakasztanak.)
Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat:
hogy megszeressem a hóhérokat,
s imádkozzam ellenségeimért…
Pedig tudom: ez az egyetlen út,
ki megnyithatja a szent kaput
az oltárhoz, hol a szeretet ég,
de befogadni az igaz igét-,
hogy magam előtt se legyek hazug-,
tudod, Uram, ez száz szentnek elég!

Igaz, ha annyi vagyok, mint ők,
semmi vagyok.

Nézem, Krisztus, a tévét:
ez mind élőhalott:
pöszög, dadog,
nem bánt meg semmit,
nem kér bocsánatot.
Hadd kérdjem Tőled:
Én megbocsáthatok?
Megbocsáthatok-e
a cvikkeres Nagyért,
a hórihorgas Pálinkás őrnagyért,
Maléterért és Mansfeld Péterért,
a Kossuth téren meggyilkoltakért,
Salgótarjánban meggyilkoltakért,
a háromszázakért, az ötszázakért,
és a ki tudja hogy hány ezrekért;
a Pesti Srácokért, s a Pesti Lányokért,
Angyalért és angyali Géreczért.

S a korábbiakért:
Donáthért, Kiss Szalézért és Apor Vilmosért,
a Recsken haltakért,
a vallatáskor agyonvertekért,
a börtönökben égigkínzottakért,
tyúkketrecbe telepítettekért,
és a határon agyonlőttekért.

S a későbbiekért:
Bériért, Gáliért,
s ki tudja még kiért,
ki korábban halt, mint rendeltetett,
Uram, itt valaki felfejtette
te szent törvényedet!

Hány sor kéne ide,
hány sírkő s kopjafa,
mert ezt a magyar litániát
nem fejezhetjük be soha.

És mégis, mégis fejezzük be,
mi nem kezdhetjük újra,
de véssétek gránitba, bazalttömbbe,
minden időre minden bűnös nevét,
jegyezzétek fel, ennyi elég-,
mi nem kezdhetjük újra.

2011. november 1., kedd

Szilágyi Domokos: Övön alul (vers)

"Énnekem nem kell jutalom
(nem mintha kapnék valahol) -:
csak annyi, hogy fölmentsetek
a MÁSOK bűnei alól."

részlet Szilágyi Domokos: Övön alul című verséből

Szilágyi Domokos (Nagysomkút, 1938. július 2. – Kolozsvár, 1976. november 2.) erdélyi magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító.