2013. október 30., szerda

Ernst Lange: A tíz nagy szabadság

1. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne legyenek más isteneid!
Nincs szükséged arra, hogy félelmek között élj!
Nem kell félned sem a csillagok hatalmától, sem az emberek hatalmától;
Nem kell féltened sem pénzedet,
Sem szórakozásaid örömét.
Ha félve csüggesz ezeken,
Rabszolgájuk leszel.
Én, a mindenható isten, a te segítőtársad akarok lenni.
Igazodj énhozzám, és akkor szabad leszel.

2. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne alkoss magadnak képet énrólam!
Nincs szükséged arra, hogy neked bármit bemeséljenek 
sem szektaprédikátorok,
sem a világnézetek apostolai,
sem a mindenkori világmegváltók,
sem a gátlástalan egoisták.
Ezek mindnyájan hamis képet alkotnak maguknak Istenről, a világról és önmagukról.
Én, a mindenható Isten, a te tanító mestered akarok lenni.
Igazodj az én beszédemhez, mert az én igém igazság.

3. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne élj vissza az én nevemmel!
Nincs szükséged arra, hogy segítségemet kikényszerítsd -
sem kegyes teljesítményeiddel,
sem ostoba foglalkozásokkkal,
sem álszent fecsegéssel,
sem önző céljaidnak
keresztyén köntösbe bújtatásával.
Mert mindez azt jelenti: csalétekként használod az én nevemet.
Én, a mindenható Isten, önként vagyok a te barátod.
Igazodj én hozzám, és a te imádságod nem hangzik hiába.

4. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Az ünnepnapot szenteld meg!
Nincs szükséged arra, hogy halálra hajszold magad -
sem a megállás nélküli munkával,
sem az élvezetek szüntelen hajszolásával,
sem aggodalmaskodással,
sem azzal az örökös félelemmel, hogy "jajj le ne késsek!"
Mert mindez csak betegesen görcsössé tesz
és megfoszt az élet minden örömétől.
Én, a mindenható isten, a te mestered vagyok.
Igazodj énhozzám, és életed teljességre jut.

5. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Tiszteld atyádat és anyádat.
Nincs szükséged arra, hogy örökösen ellenkezz és lázongj -
sem szüleid ellen,
sem tanítóid ellen,
sem a fennálló erkölcsök ellen.
Az élet jó rendjei elleni lázadás
Éppen úgy megfoszt szabadságodtól, mint a vak engedelmesség.
Én, a mindenható Isten, a te mennyei Atyád vagyok.
Megengedheted magadnak azt, hogy a szeretet rendjébe illeszkedj és így nyerd el a szabadságodat.

6. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne ölj!
Nincs szükséged arra, hogy embertársadat konkurenciának tekintsd -
akit minden áron meg kell előznöd,
akit függővé kell tenned,
akit szakmailag, politikailag
vagy személy szerint "ki kell nyírnod".
Az ilyen magatartás nem arról fog tanúskodni, hogy erős
és belevaló vagy, hanem arról, hogy gyenge vagy és gyáva.
Én, a mindenható Isten, a te oltalmazód vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy embertársadat élni segítsd.

7. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne parázanálkodj!
Nincs szükséged arra, hogy "kitombold magad" -
sem ocsmány beszéddel,
sem fülledt, nappali álmodozással,
sem önkielégítéssel,
sem úgy, hogy másokat saját ösztöneid kielégítésére kihasználsz.
Ne foszd meg magad a szerelem karikatúrái által
a szerelem tiszta örömétől!
Én, a mindenható Isten, a te boldogságod szerzője vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy várj arra a társra,
akit én rendelek neked.

8. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne lopj!
Nincs szükséged arra, hogy becstelen úton gazdagodj meg -
sem lopás által,
sem üzleti csalás által,
sem azzal, hogy akár felebarátodat,
akár az államot "átejted".
Amennyit ilyen úton szerzel, ugyanannyit
Veszítesz is önbecsülésedből és békességedből.
Én, a mindenható Isten, gondoskodom rólad.
Megengedheted magadnak, hogy adj, ahelyett, hogy végy.

9. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne hazudj!
Nincs szükséged arra, hogy az igazságtól eltérj -
sem azért, hogy embertársadat befeketítsd,
sem azért, hogy kudarcodat leplezd,
sem önnön kényelmed érdekében,
sem pedig azért, mert mások úgy óhajtják.
A hazugság az emberi együttélést
hosszú távon pokollá teszi.
Én, a mindenható Isten, bízom benned.
Megengedheted magadnak, hogy te is bízz másokban,
És bizalmat ébressz bennük.

10. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne irigykedj!
Nincs szükséged arra, hogy irigykedj -
sem a mások vagyonára,
sem a mások tudására,
sem a mások jóságára,
sem a mások sikereire.
Ha a másét irigyeled,
megfosztod magad attól, hogy örülj a sajátodnak.
Én, a mindenható Isten, minden jónak adományozója vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy örülj annak, ami a másé.

(Ernst Lange: A tíz nagy szabadság. Fordította: Juhász Tamás. Református Tiszántúl 1998/3. 6.)

Tíz szabadság (Ernst Lange nyomán)

Tíz szabadság

I. (Én vagyok az Úr a te Istened. Ne legyen más Istened!)
Szabad lehetsz a félelemtől!
Nem kell kozmikus hatalmak
vagy emberi rendszerek foglyaként élned.
Nem függsz a pénztől, földi sikertől,
megszabadulhatsz az önmagad körül forgástól.
Nem leszel kiszolgáltatva szektavezéreknek,
propagandistáknak,
ideológusoknak, szenzációhajhász újságíróknak,
vagy éppen saját magad ártó gondolatainak.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a félelemtől!

II. (Ne vedd hiába Istened nevét!)
Szabad lehetsz a tiszta beszédre!
Engem sem kell kényszerítened, hogy segítsek neked.
Nem várom el tőled, hogy kegyes imamalom legyél,
hiszen Mindenhatóként is barátod vagyok,
és szabadon segítek neked.
Nem kell átkozódnod és esküdöznöd,
szavadnak önmagában hitele lehet.
Ha bosszúság ér, nem kell istenkáromló szavakat
kiáltanod vagy mormognod.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a tiszta beszédre!

III. (Szenteld meg az ünnepnapot!)
Szabad lehetsz a teljesítmény görcsétől,
amely miatt halálra dolgoznád magad.
De szabad lehetsz a féktelen szórakozás kísértésétől is.
Megállhatsz egy időre csendben énelőttem,
fáradt tagjaid és borzolt idegeid megpihenhetnek nálam.
Mert szólni szeretnék hozzád, szeretnék rád bízni valamit,
ezért kérlek, szánd rám ezt a napot.
Nem kell tétlenül nézned,
hogy ünnepeidet elveszik,
megrabolják ősi hagyományaidat, jeles napjaidat.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a teljesítmény görcsétől.

IV. (Tiszteld atyádat és anyádat!)
Szabad lehetsz a gyengéd szeretetre.
Nem kell mindent dacosan elutasítanod:
szüleidet vagy tanáraidat,
a régis szokásokat és hagyományokat.
Megértő lehetsz szüleid hibája iránt is,
tisztelettel nézhetsz idős emberek barázdált arcába.
Szívesen tartózkodsz családod körében,
nem kell lenézned az egyszerű rokont sem.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a gyengéd szeretetre.

V. (Ne ölj!)
Szabad lehetsz az élet tiszteletére.
Nem kell többé farkastörvények szerint élned,
kíméletlen konkurenciaharcban és pusztításban.
Meg fogod becsülni a másik életét és egészségét,
még csak gondolatban sem kell őt a pokolra kívánnod.
Szemed megnyílik az erdő és a madarak szépségére,
még a meztelen csigát sem fogod eltaposni.
Nem kell agyonhajszolnod magad,
tönkretéve egészségedet,
szívinfarktust vagy gyomorfekélyt szerezve.
Felismerheted, hogy a teremtettségben minden ajándék,
amit én szeretnék átadni neked,
hogy vigyázz rá.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz az élet tiszteletére.

VI. (Ne paráználkodj!)
Szabad lehetsz kísértő gondolatoktól,
nem kell, hogy érzékeid rabja légy.
Életed a hűségben teljesedhet ki,
nem kell mindenáron kitörnöd, mint valami fogságból.
Nem kell szexlapokat bújnod, vagy mocskos filmeket nézned,
nem szorulsz rá az alkalmi partnerekre.
Felismerheted, hogy a nemiséget és a szerelmet is
ajándékként kínálom neked,
nem vonok meg tőled semmit, ami szép,
ezért hát nem kell kerülőutakon hajszolnod a gyönyört.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz kísértő gondolatoktól.

VII. (Ne lopj!)
Szabad lehetsz a tisztességes munkára,
megbecsülve mások anyagi és szellemi értékeit.
Nem kell ravaszkodással vagy ügyeskedéssel próbálkoznod,
még a villamoson sem fogsz bliccelni.
Selejtet piacra nem kényszerülsz dobni,
nem hamisítasz magnókazettákat.
Nem akarsz már idegen tollakkal ékeskedni,
mások ötleteit sajátodként továbbadva.
Ha iparos vagy, mindenről tudsz számlát adni,
ha sportoló, nem használsz doppingot.
Alkotóként megbecsülöd a szerzői jogot,
örülni tudsz mások sikerének.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a tisztességes munkára.

VIII. (Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!)
Szabad lehetsz az igazság képviseletére,
nem rablod meg embertársaid becsületét.
Az igazság mellett akkor is lesz bátorságod kiállni,
ha ezzel te húzod a rövidebbet.
Nem állsz be a pletykálkodók vagy sárdobálók közé,
akik mindenkiben csak a rosszat keresik.
Távol áll tőled a káröröm.
Eszköz lehetsz abban, hogy az újságok ne hazudjanak,
a tévéműsorok ne pocskondiázzanak senkit,
s a politikusok őszinték legyenek.
Szabad lehetsz a kicsinyes féltékenységtől,
ezért szívesen beszélsz mások sikereiről és erényeiről.
Nem engeded, hogy lefizessenek téged,
a becsületedet nem vásárolhatja meg senki.
Igaz ügyért hátrányt is el tudsz viselni,
még a szenvedés vállalására is képes leszel.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz az igazság képviseletére.

IX. (Ne kívánd felebarátod házát!)
Szabad lehetsz minden irigységtől.
Nem ácsingózol a másik tulajdona után,
nem akarod öltözködését és viselkedését majmolni.
Elismered, ha valaki többet tud nálad,
sőt szívesen tanulsz tőle.
Nem fáj neked mások sikere,
hanem együtt tudsz örülni mindenkivel.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz minden irigységtől.

X. (Ne kívánd felebarátod házastársát, szolgáját,
szolgálólányát, barmát vagy bármiféle tulajdonát!)
Szabad lehetsz a harmonikus életre,
amelyben el tudod fogadni önmagadat,
nem akarsz többnek látszani annál, mint ami vagy.
Nem versengsz senkivel abban, hogy kinek van szebb
kertje, gyorsabb autója, modernebb televíziója.
Felismered, hogy másik boldogulása a te érdeked is,
ezért közös az örömötök és közös a gondotok.
Fel sem merül benned a gondolat,
hogy valaki házastársát elcsábítsd,
hiszen tudod, hogy ők összetartoznak.
Nem kell az örökös vágyódásban és görcsben élned,
hanem megelégszel azzal, ami a tied,
s hálával fogadod mindazt, amit adok neked.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a harmonikus életre.

(Ernst Lange nyomán dr. Fabiny Tamás)

(Fabiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár. Luther Kiadó, Budapest, 2001. 100-105. o.)