2017. december 31., vasárnap

Az év és a hónap bibliai igéi (2018)


Az év igéje


„És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.”
(Jel 21,6)

A hónap igéje


Január
„A hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se szamarad és semmiféle állatod, se a lakóhelyeden élő jövevény. Hadd pihenjen szolgád és szolgálóleányod hozzád hasonlóan!”
(5Móz 5,14)

Február
„Nagyon is közel van hozzád az ige: a szádban és a szívedben; teljesítsd hát azt!”
(5Móz 30,14)

Március
„Jézus ezt mondta: Elvégeztetett!”
(Jn 19,30)

Április
„Jézus mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.”
(Jn 20,21)

Május
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”
(Zsid 11,1)

Június
„A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.”
(Zsid 13,2)

Július
„Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét.”
(Hós 10,12)

Augusztus 
„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.”
(1Jn 4,16)

Szeptember
„Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket megalkotott.”
(Préd 3,11)

Október
„Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom.”
(Zsolt 38,10)

November
„És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.”
(Jel 21,2)

December
„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.”
(Mt 2,10)