2014. november 13., csütörtök

Imaheti program - 2015

Imahét
a Krisztus-hívők egységéért
2015Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!”
(Jn 4,7)

Bibliaolvasás
Jn 4,1‑42

(Nem hivatalos fordítás!)

1. nap MEGSZÓLÍTÁS Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4,4)
1Móz 24,10‑33 Ábrahám és Rebeka a kútnál
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez
2Kor 8,1‑7 Macedónia gyülekezeteinek adakozása
Jn 4,1‑4 Samárián kellett pedig átmennie

2. nap BEISMERÉS Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál (Jn 4,6)
1Móz 29,1‑14 Jákób és Ráhel a kútnál
Zsolt 137 Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön?
1Kor 1,10‑18 Mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, én Apollósé…”
Jn 4,5‑6 Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál

3. nap BEISMERÉS „Nincs férjem.” (Jn 4,17)
2Kir 17,24‑34 Asszíria elfoglalja Samáriát
Zsolt 139,1‑12 „Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem”
Róm 7,1‑4 „Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által”
Jn 4,16‑19 „Nincs férjem.”

4. nap LEMONDÁS Az asszony pedig otthagyta korsóját (Jn 4,28)
1Móz 11,31‑12,4 Az Úr ezt mondta Ábrámnak: „Nagy néppé teszlek, és megáldalak”
Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom
ApCsel 10,9‑20 „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak”
Jn 4,25‑28 Az asszony pedig otthagyta korsóját

5. nap KINYILATKOZTATÁS „Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély…” (Jn 4,11)
1Móz 46,1‑7 Isten ezt mondta Jákóbnak: „Ne félj lemenni Egyiptomba”
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
ApCsel 2,1‑11 A pünkösd napja
Jn 4,7‑15 „Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély…”

6. nap BIZONYSÁGTÉTEL „a víz…, amelyet én adok neki, … örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” (Jn 4,14)
2Móz 2,15‑22 Mózes Midján kútjánál
Zsolt 91 Aki a Felséges rejtekében lakik
1Jn 4,16‑21 A teljes szeretet kiűzi a félelmet
Jn 4,11‑15 „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne”

7. nap BIZONYSÁGTÉTEL „Adj innom!” (Jn 4,7)
4Móz 20,1‑11 Izráel fiai Meríbánál
Zsolt 119,10‑20 „Igédről nem feledkezem meg”
Róm 15,2‑7 „Kölcsönös egyetértés legyen közöttetek”
Jn 4,7‑15 „Adj innom!”

8. nap TANÚSÁG Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4,39)
2Móz 3,13‑15 Mózes az égő csipkebokornál
Zsolt 30 „Uram, …életben tartottál”
Róm 10,14‑17 „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!”
Jn 4,27‑30.39‑40 Sokan hittek benne az asszony szava miattWorship and background material for the Week of Prayer for Christian Unity 2015 — World Council of Churches
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/xi-week-of-prayer-for-christian-unity/2015/week-of-prayer-for-christian-unity-2015

2014. november 8., szombat

Kálvini vonások a magyarok lelki arcán (konferencia)

"Kálvini vonások a magyarok lelki arcán"
Kálvin-konferencia

Nagyvárad
2014. november 20-22.

 http://2.bp.blogspot.com/--2GXiyy5X_M/VF3DKiKgfuI/AAAAAAAAH9g/VvTAhh0hV6U/s0/kku00E1lvinkonfszerda%2Bdu_001.jpg 


2014. november 5., szerda

Az év és a hónap bibliai igéi (2015)

Az év és a hónap bibliai igéi
(2015)

http://www.oeab.de/_gfx/logo.gif

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB)
http://www.oeab.de


Az év igéje
„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)

A hónap igéje

Január
„Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (1Móz 8,22)

Február
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére.” (Róm 1,16)

Március
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róm 8,31)

Április
„Bizony, Isten Fia volt ez!” (Mt 27,54)

Május
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)

Június
„Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.” (1Móz 32,27)

Július
„A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Mt 5,37)

Augusztus
Jézus Krisztus mondja: „Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” (Mt 10,16)

Szeptember
„Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3)

Október
„Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.” (Jób 2,10)

November
„Könyörüljetek azokon, akik kételkednek.” (Júd 1,22)

December
„Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon.” (Ézs 49,13)