2010. január 22., péntek

Femei pentru prima data in Consiliul Parohial

BICHIR: Femeile au câştigat alegerile în Biserică!

http://www.evz.ro/template/images/sigla.jpg

Florian Bichir
22 Ianuarie 2010

http://www.evz.ro/pictures/articles/normal/d9b3671b932b5f3cd732b67afaf2b831.jpg

Din punct de vedere bisericesc, toată ţara este în alegeri. Conform Statutului Bisericii Ortodoxe Române, între 17 ianuarie şi 24 ianuarie 2010, au loc alegeri pentru Consiliul parohial şi Comitetul parohial.

Ca de obicei, după buna tradiţie românescă, alegerile au fost amânate până aproape de termenul-limită. Aşa că în aceste zile este forfotă electorală.

În limbaj mai laic, Consiliul parohial este un fel AGA a parohiei: aprobă bugetul anual al parohiei; ia hotărâri cu privire la zidirea, repararea, restaurarea şi întreţinerea bisericii, a casei parohiale şi a altor clădiri ale parohiei; hotărăşte înfiinţarea de fonduri cu scop bisericesc etc. Asta pentru că preotul nu este de capul lui în parohie, aşa cum cred până astăzi unii „analişti în afaceri religioase”.

În toiul acestor alegeri, am fost sunat de mai mulţi preoţi pentru că s-a iscat o întreagă dezbatere. Unii clerici au acceptat să aleagă în Consiliul parohial femei, alţii nu, fiind fermi pe poziţie: numai bărbaţi. M-am lămurit abia după ce am vorbit cu un bun prieten de-al meu, părintele Gelu Bârjovanu din Buhuşi, un preot racordat la realitate ca nimeni altul.

Ei bine, începând cu aceste alegeri (care au loc din patru în patru ani), şi pentru prima dată în istoria Bisericii Ortodoxe Române, femeile pot face parte din Adunarea parohială. Iată articolul din noul Statut aprobat de Sf. Sinod prin Hot. nr. 4768/2007 şi publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 50/22 ianuarie 2008: „Art. 54 (2) Adunarea parohială este compusă din credincioşii majori ai parohiei, bărbaţi şi femei, care mărturisesc prin credinţă, faptele şi ţinuta lor morală, ataşamentul faţă de Biserica Ortodoxă, de învăţătura ei de credinţă şi de instituţiile ei”.

În ciuda acestui articol din Statut, există preoţi care au refuzat femeile, conform unui misoginism prost înţeles şi care mai există în Biserica noastră Ortodoxă, chip că ne place sau nu. Trebuie spus cu durere că există preoţi care n-au citit nici până în ziua de astăzi noul Statut, din autosuficienţă sau dintr-o lipsă de interes pe care nu mi-o explic. Sfinţiile Voastre, femeile au dreptul să participe la hotărârile Adunării Eparhiale! Pentru că nu există credincioşi de rangul doi, toţi fiind egali în faţa lui Dumnezeu.

Vechiul statut - unde se stabilea că „Adunarea parohială este compusă din toţi bărbaţii credincioşi majori ai parohiei, de sine stătători, nepătaţi şi care îşi îndeplinesc îndatoririle morale şi materiale faţă de biserică şi aşezămintele ei” - nu mai este în vigoare!

Participarea femeii la treburile administrative ale Bisericii este o noutate excepţională. Din nefericire, acest „mic” amănunt a ieşit la iveală tocmai acum pentru că în aceste zile au loc alegeri.

Iată un alt motiv de a recunoaşte Sanctităţii Sale, Patriarhului Daniel, dar şi Sfântului Sinod viziunea şi puterea de înnoire a Bisericii Ortodoxe. Înnoire care trebuie înţeleasă ca o reactualizare permanentă a Tradiţiei şi în sânul Tradiţiei şi nu „o reformă” instituţională sau o modificare a Sfintelor Canoane. Un act curajos, care merită lăudat!


Nincsenek megjegyzések: