2012. december 31., hétfő

BÚÉK


Istentől megáldott új esztendőt kívánunk minden olvasónknak!


"Verbum Domini Manet in Aeternum"
"Az Úr Igéje megmarad örökké"

A brassói Fekete-templom tornyának óralapja a protestáns reformáció jelmondatával


2012. december 30., vasárnap

Pasolini: Máté evangéliuma - 1964 (film)


Máté evangéliuma
(Il vangelo secondo Matteo)
fekete-fehér, feliratos, olasz-francia filmdráma
1964

rendező: Pier Paolo Pasolini
forgatókönyvíró: Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini (Oidipus király, Teoréma, Decameron) filmje a Biblia újszövetségi részének Máté evangéliumát dolgozta fel, az evangélium sorainak szöveghű visszaadásával. Pasolini egyedi látásmódja, a film rendkívüli líraisága, a tradicionális és a modern elemek ötvözete révén méltán vált ez az alkotás a világhírű rendező legnépszerűbb művévé.

"Az Evangélium feldolgozása során, természetesen teljes mértékben hű akartam maradni Mátéhoz, mert így láttam helyesnek, elsősorban esztétikai, de történelmi okok miatt egyaránt... Később, a film forgatásakor mégis megpróbáltam erőszakot tenni az anyagon, hogy az aktualitásokhoz közelítsem..." (Pasolini)

2012. december 29., szombat

Az év és a hónap bibliai igéi (2013)


http://www.oeab.de/_gfx/logo.gif

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB)
http://www.oeab.de
2013

Az év igéje

"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük."
(Zsid 13,14)
A hónap igéje

Január
"Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon." (Zsolt 16,11)

Február
"Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen!" (Lk 11,35)

Március
"Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él." (Lk 20,38)

Április
"Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb." (Kol 2,6-7)

Május
"Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!" (Péld 31,8)

Június
"Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket; bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet." (ApCsel 14,17)

Július
"Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok..." (ApCsel 18,9-10)

Augusztus
"Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél." (Zsolt 30,12)

Szeptember
"Ne bánkódjatok, mert az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek!" (Neh 8,10)

Október
"A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten." (Zsid 13,16)

November
"Íme, az Isten országa közöttetek van!" (Lk 17,21)

December
"Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága." (Jn 1,4)

2012. december 21., péntek

2012. december 18., kedd

Dupa dealuri - 2012 (film)


După dealuri
(Beyond the Hills)
2012

román nyelvű filmdráma

Regia: Cristian Mungiu

„După dealuri” spune povestea a două fete care au crescut împreună şi care se reîntâlnesc după câţiva ani de despărţire. Alina (Cristina Flutur) se întoarce din Germania să o ia cu ea pe Voichiţa (Cosmina Stratan), prietena ei din copilărie de care se simte încă foarte ataşată. Voichiţa şi-a găsit însă calea în credinţă, iar maicile printre care trăieşte la mănăstire ţin locul familiei pe care nu a avut-o niciodată. Alina luptă cu toate puterile să recâştige afecţiunea Voichiţei, făcându-i pe cei din jur să se întrebe de unde vine forţa care o animă.


2012. december 17., hétfő

Csűry István királyhágómelléki református püspök karácsonyi pásztorlevele


Karácsonyi útelágazás


„Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.” (Luk.2,34-35)

Karácsony több mint hangulatos (ajándékban bővelkedő) keresztyén, családcentrikus ünnep. Ahhoz, hogy a felsorolt értékek maradandóak legyenek, fel kell ismernünk a sajnos egyre inkább háttérbe taszított karácsonyt jelentő valóságos üzenetet.

Krisztus Jézus érkezése tudatosította, és azóta állandóan tudatosítja, hogy Vele felismerhetően útelágazáshoz érkezik az ember. Simeon a kegyes aggastyán, aki Szent Lélektől vezérelve a templomba érkezett, a fenti áldással ajándékozza meg Isten egyszülött gyermekét és földi szüleit, majd ezzel szólítja meg Máriát. A kijelentést hordozó vénember is döntés elé került, vagy otthon marad és várja a halál óráját, vagy elindul a templomba és meglátja az üdvösséget. Jól határozott! A választott úton találkozott Krisztussal, az Isten üdvösségével.

Az általa elmondott, minden bizonnyal a mennyből kapott áldás is útelágazásról szól, ugyanakkor elevenítő bátorításról is. Krisztus által ismét világos a jó és a rossz közötti –bűnesetben elhomályosodott- különbség. Pontosan lehet tudni, hogy miért esik el, vagy miért emelkedik fel az ember. A precíz tájékoztatást követi a támogatás ígérete, amit éppen attól remélhetünk, hogy Isten elrendelte, odaállította, idehelyezte a Messiást a világba, az ember mellé. Lehet a másik, a Szabadító nélküli utat is választani, de számolni kell a következményekkel.

Az útelágazásnál Jézus Krisztus a Simeon által elmondott áldásban jel gyanánt jelentkezik. Jelzőtáblaként. Nemcsak az irányt mutatja, hanem jelzi a válságot, amely nem a gazdaságban, nem a társadalomban van, hanem a bizonytalankodó tétova emberben. Ameddig a válság minden formájában az ember magára marad, addig a sátán okozta belső válságból a mellénk álló Megváltó jelzi a helyes megoldást. Jó erre a jelzésre várni és engedelmeskedni neki, bár rengeteg félrevezetés mond majd ellene, és félrevezetők igyekeznek az törekvést megváltoztatni. A Krisztus jele a kereszt, amely már a születés idején mutatkozott, de később élet vagy halál választásának lett az eszköze. Simeon nem fenyegeti Máriát a lelkét átjáró kard felemlegetésével, hanem sokkal inkább felkészíti a gyermekre és a kereszt alatt az őreá váró megpróbáltatásokra. Éles kardként sebzi majd a Mária lelkét is a dilemma, hogy Isten könyörtelennek látszik, és a kiválasztottak hálátlanok és méltatlanok a kereszten hozott áldozatra. Jel és kard (Krisztus és megkülönböztető hatalom) egymás mellett az üdvösségre vezető alkalmatosságok a mindhalálig hitben élők számára, de a magukat mentők eltévednek és sérülnek, így nem kerülhetik el a kárhozatot.

Karácsony a fentiek értelmében elsősorban a szív titkos gondolatainak a feltárása. Az útelágazásnál bennünket vigyázó Krisztus megszabadít a megsebző tépelődés terhétől, a tanácstalan lézengés állapotától, valamint a tanakodó idétlenkedés időpocsékoló bénultságától. Alkalmassá tesz arra, hogy karácsonyunk lélekemelő, életerős ünnep legyen, hogy családunkkal együtt, sok ajándék birtokában áldott Krisztus-centrikus közösségé váljunk.

Nagyvárad, 2012. karácsonyán 
Csűry István

2012. december 7., péntek

2012. december 6., csütörtök

Teremtés - 2009 (film)


Teremtés
(Creation)
színes, szinkronos, angol életrajzi dráma
2009

rendező: Jon Amiel

szereplők:
Paul Bettany (Charles Darwin)
Jennifer Connelly (Emma Darwin)

Charles Darwin munkásságához a családi háttér nyújtott biztos alapokat. Már a Geológiai, a Zoológiai és a Királyi Társaság tagja volt, amikor feleségül vette unokatestvérét, Emma Wedgwoodot, akitől több gyermeke született. Darwin könyvet akart írni FitzRoy kapitánnyal közösen a tudományos útjairól, de végül csak az ő része jelent meg. Már élete főművén, A fajok eredetén dolgozik, amikor 1851-ben meghal Anne, a legkedvesebb kislánya. Darwin összeroppan, sokat betegeskedik, miközben arra készül, hogy megcáfolja az egyháznak a világ keletkezéséről alkotott nézetét.

2012. december 5., szerda

Az erdélyi magyar egyházak a választásokon való részvételre buzdítanak
A temetésem szervezem - 2006 (film)


A temetésem szervezem
(Get Low)

színes, feliratos, amerikai-német-lengyel filmdráma
2009

rendező: Aaron Schneider

szereplő(k):
Robert Duvall (Felix Bush)
Bill Murray (Frank Quinn)
Sissy Spacek (Mattie Darrow)
Lucas Black (Buddy)

A városiak hosszú évek óta rettegnek Felix Bush-tól pedig a férfi magányosan él erdei házában. Mégis, az emberek úgy tartják, elmondhatatlan bűnök terhelik a férfit, hidegvérrel gyilkol, sőt, még az ördöggel is szövetkezett. Felixet úgy kerüli mindenki, mintha pestises lenne, ő egy nap mégis lemegy a városba, hogy a temetkezési vállalkozóval rendezze saját temetésének ügyét. Persze nem szokásos szertartásban gondolkodik: részt kíván venni az eseményen, méghozzá élesben - vagyis minden gyászoló köteles elmesélni egy róla szóló, legendás történetet. A vállalkozó segédje közel kerül a különc öregúrhoz. A részletek szép lassan összeállnak, feltárva egy sötét titok és egy hatalmas szerelem részleteit.

2012. december 4., kedd

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleménye az erdélyi magyarság képviseletérőlKözlemény

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) a kezdetektől állást foglalt abban a tekintetben, hogy mindenképpen szükség van a magyar kisebbség bukaresti képviseletére. Az egyenlő távolság elvének kinyilatkoztatásával, a KRE nem kívánt beleszólni a magyar politikai pártok ez irányú egyeztetésébe.

A KRE jónak tartotta a „nemzeti válogatott” létrehozását. Ennek meghiúsulását elsősorban az EMNP és az MPP jobb oldali koalíciójának elmaradásában látja, aminek szinte egyenes következménye volt az, hogy az EMNP, a teljesen más arányt mutató RMDSZ-szel sem tudott megegyezni.

Ilyen körülmények között, - továbbra is fenntartva az eredeti álláspontot – ismételten kijelentjük: az erdélyi magyarság parlamenti képviseletére szükség van!

Éppen ezért, egyetértünk Szász Jenőnek, a leendő Nemzetstratégiai Intézet vezetőjének a hasznos szavazatok megbecsülésének elvére való felhívásával.

Visszautasítjuk Tőkés László volt püspök azon kijelentéseit, mely szerint a KRE elfogadhatatlan szervilizmust tanúsít az RMDSZ felé. Emlékeztetjük, hogy már az ő püspöksége idején is, a KRE választási állásfoglalásai értékelvűen alkalmazkodtak az adott helyzethez. Így esett meg, hogy volt ahol támogattuk az RMDSZ jelöltjeit, volt ahol nem. Jelenleg a KRE igyekszik betölteni azt a szerepet, melyet épp a KRE közgyűlésén életre hívott, és azóta az EMNP-vel egybemosott EMNT teljesen elfelejtett, éspedig: a politikai csatározásokon és pártérdekeken túl, szem előtt tartani az erdélyi magyarság mindenkori érdekeit!

Kijelentjük: a „nemzeti válogatott” életre-hívásának kudarcáért nem vállalhatunk felelősséget! Az a magyar politikai elit felelőssége, és a megegyezésre képteleneket ott kell keresni! A jelen helyzetben, - a román pártszövetségek mért arányait tekintve, ugyanakkor szem előtt tartva a magyar érdekképviselet arányos szükségességét, valamint az egyes magyar szavazatok legnagyobb hasznosíthatóságát - felszólítunk minden felelősséget hordozó magyar embert, hogy szavazzon a pillanatnyilag legnagyobb eséllyel pályázó RMDSZ jelöltjeire.

Nagyvárad, 2012. december 4.

A KRE Tájékoztatási Szolgálata 
 
 
 

II. János Pál - A béke pápája 1-2. (film)


II. János Pál - A béke pápája 1-2.
(Pope John Paul II)
színes, magyarul beszélő, olasz-amerikai-lengyel életrajzi dráma
2005

Karol Wojtylának - akit a "pápák pápájának", és a "leg-ek pápájának" is neveznek - azaz II. János Pál pápának izgalmas élettörténetét beszéli el ez a különleges, a Vatikán ajánlását is kiérdemlő öt részes mini sorozat. Külön érdekessége az alkotásnak hogy az idős pápa szerepét az Oscar és Golden Globe díjas John Voight alakítja. A Vatikán együttműködésével a stáb olyan különleges helyszíneken is forgathatott, mint a Római Szent Péter tér, a Sixtus-i Kápolna és a Vatikán körüli területek. A filmben feltárul a XX. századi történelem és egy kalandos, példamutató élet számtalan eseménye, a pápa lengyel ifjúkorától a több mint 120 országot behálózó pápai útjain át az utolsó napokig. John Kent Harrison alkotásából azt is megtudhatjuk, hogyan sikerült II. János Pálnak milliónyi emberi szívet megérintenie.

2012. november 29., csütörtök

Bioetika témájú filmek - letöltésA blogon elérhető bioetika témájú filmek listája
Eutanázia

AbortuszLÁSD MÉG:

Dr. Halál - 2010 (film)


Dr. Halál
(You Don't Know Jack)
színes, fekete-fehér, magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma
2010

rendező: Barry Levinson
forgatókönyvíró: Adam Mazer
szereplő(k):
Al Pacino (Jack Kevorkian)
Danny Huston (Geoffery Fieger)
Susan Sarandon (Janet)
John Goodman (Neal Nicol) 
 
Dr. Jack Kevorkian patológust a bulvársajtó Dr. Halálként emlegeti. Az orvos az után került reflektorfénybe, hogy Minderre a "kegyes halál", az eutanázia körüli vita késztette, melynek lényege, hogy aki halálos betegségben vagy csillapíthatatlan fájdalomtól szenved, annak joga van-e a sorsa felől dönteni. Kevorkian mintegy másfélszáz esetben segédkezett a "kegyes halál" elkövetésében. Emiatt bíróság elé állították, és 1999-ben 25 év börtönre ítélték, gyilkosságban való segédkezésért. 2007-ben kapott kegyelmet.

A belső tenger - 2004 (film)


A belső tenger
(Mar adentro)
színes, magyarul beszélő, spanyol-francia-olasz életrajzi dráma
2004
 
Ramón Sampedro egy fiatalkori balesete következményeként már csaknem harminc éve él ágyhoz kötötten. Azóta az egyetlen kapocs, ami a külvilághoz köti, a tengerre néző szobájának ablaka és egyetlen vágya, hogy méltósággal fejezhesse be életét. Napjait azonban megváltoztatja két nő érkezése. Julia, az ügyvédnő azért jön, hogy segítsen az eutanáziára irányuló kérelem megszerzésében. Rosa, egy nő a faluból, aki megpróbálja meggyőzni őt arról, hogy mégis érdemes életben maradnia. Ramón rendkívüli személyisége mindkét nőt rabul ejti és arra készteti őket, hogy most először végiggondolják azokat az elveket, amelyek szerint saját életüket irányítják. Ramón tisztában van vele, hogy csak az képes segíteni neki az utolsó úton, aki igazából szereti őt.

Mégis, kinek az élete? - 1981 (film)


Mégis, kinek az élete?
(Whose Life Is It Anyway?)
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma
1981
 
rendező: John Badham
író: Brian Clark
főszerepben: Richard Dreyfuss

Súlyos autóbalesetet szenved Ken Harrison, a sikeres szobrász. A sors keserű fintora, hogy bár szerencsésen túlélte, egész életére megbénul. Az életerős, tettvággyal teli művész számára a munka jelentette az életet. Örök tehetetlenségre kárhoztatva ennek értelmét veszítette el. Ken úgy dönt, hogy joga van meghalni, és kész a bíróságon harcolni azért, hogy ezt a jogát érvényesíthesse. Döntése szembeállítja a kezelőorvosaival, a kórházzal. Az orvos a gyógyításra esküdött föl, semmilyen körülmények között nem járulhat hozzá ilyen döntéshez. 
 

Johnny háborúba megy - 1971 (film)


Johnny háborúba megy
(Johnny Got His Gun)
színes / fekete-fehér, feliratos amerikai filmdráma
1971

Johnny, annyi kortársához hasonlóan, önkéntesként jelentkezik a Nagy Háborúba. És a harcmezőn, mint megannyi sorstársa, az ellenséges tűzben borzalmasan megsebesül. Szerencse, vagy inkább balszerencse, hogy életben marad, holott keze-lába és arca nagy része odaveszett. Így egy külön kórteremben, vakon-némán-süketen tengeti napjait. Az orvosok meggyőződése, hogy nincs magánál, így az emberi test működését illusztráló, amolyan bemutató "mintadarabként" tartják mesterségesen életben. Johnny azonban öntudatra ébred, s végletesen korlátozott eszközeivel, kétségbeesetten próbál kapcsolatba lépni a külvilággal, miközben agyában újra és újra, egyre vadabb fordulatokkal tarkítva, leperegnek életének eseményei. 
 

2012. november 28., szerda

Imaheti program - 2013http://www.magyarkurir.hu/kepek/hirek/28743/fokep/k1.jpg 
 
IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért
2013. január 20-27.

Mit kíván tőlünk az Isten?
Mikeás 6,6-8 alapján

1. nap: Beszélgetés az úton
1Móz 11,1-9. A bábeli történet, megosztottságunk eredete
Zsolt 34,11-18. „Jertek… figyeljetek”: Isten beszélgetésre hív
ApCsel 2,1-12 A Szentlélek kiáradása, a megértés ajándéka
Lk 24,13-25. Beszélgetés a feltámadott Jézussal

2. nap: Úton Krisztus megtöretett testével
Ez 37,1-14. „Életre kelnek-e még ezek a csontok?”
Zsolt 22,1-8. Isten kigúnyolt és megbántott szolgája az Úrhoz kiált
Zsid 13,12-16. Meghívás Jézushoz „a kapunk kívül”
Lk 22,14-23. Jézus megtöri a kenyeret s szenvedése előtt önmagát adja ajándékul

3. nap: Úton a szabadság felé
2Móz 1,15-22. A héber bábák inkább Isten törvényének engedelmeskednek, mint a fáraó parancsának
Zsolt 17,1-6. Az őszinte imádságra figyel az Úr
2Kor 3,17-18. Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága Krisztusban
Jn 4,4-26. Beszélgetés Jézussal a samáriai asszonyt szabadabb életre vezeti

4. nap: Úton, mint a föld gyermekei
3Móz 25,8-17. A föld a közös jót és nem a személyes nyereséget szolgálja
Zsolt 65,5b-13. Az Isten kegyelmének gyümölcsöző kitöltetése a földön
Róm 8,18-25. Az egész teremtés sóvárgása a megváltásra
Jn 9,1-11. Jézus gyógyítása: sár, testek és víz

5. nap: Úton Jézus barátaiként
Ének 1,5-8. Szeretni és szeretetnek lenni
Zsolt 139,1-6. Megvizsgálsz és ismersz engem
3Jn 2,8. Vendégszeretet Krisztusban
Jn 15,12-17. Barátaimnak nevezlek benneteket

6. nap: Úton, akadályokon át
Ruth 4,13-18. Ruth és Boáz utóda
Zsolt 113. Isten a szükségben lévők segítője
Ef 2,13-16. Krisztus lebontja az elválasztó falainkat
Mt 15,21-28. Jézus és a kánaáni asszony

7. nap: Úton szolidaritásban
4Móz 27,1-11. A leányok örökségjoga
Zsolt 15. Ki tartózkodhat az Úr szentélyben?
ApCsel 2,43-47. A tanítványoknak mindenük közös volt
Lk 10,25-37. Az irgalmas szamaritánus

8. nap: Ünnepelve az úton
Hab 3,17-19. Ünneplés a nehézségek idején
Zsolt 100. Isten tisztelete az egész világon
Fil 4,4-9. Örüljetek az Úrban mindenkor
Lk 1,46-55. Mária éneke

2012. november 27., kedd

Imaheti füzet 2013 (pdf)

Imahét
A Krisztus-hívők egységéért
2013.


http://meot.hu/templates/dj-agriculture/images/logo.png

Az Ökumenikus Imahét hivatalos programfüzete
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának honlapján érhető el.

PDF-dokumentum letöltése

2012. november 23., péntek

Az ökumenikus imahét témái - 2013


Imahét
a Krisztus-hívők egységéért


2013.


Mit kíván tőlünk az Úr?
Mikeás 6:6-8

„Mivel járuljak az ÚR elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az ÚR a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6:6-8)


(Nem hivatalos fordítás!)

1. nap. Az Úrral járni – együtt a beszélgetésben
1Móz 11:1-9 Bábel története, sokféleségünk öröksége
Zsolt 34:11-18 „Jöjjetek… hallgassatok rám”. Isten beszélgetésre hív
ApCsel 2:1-12 A Lélek kitöltetése, a megértés ajándéka
Luk 24:13-25 Beszélgetés az úton a feltámadott Úrral

2. nap. Az Úrral járni – úton a megtört testű Krisztussal
Ezék 37:1-14 „Életre kelnek-e még ezek a csontok?”
Zsolt 22:1-8 Az Úr Szolgája, gyalázva és gúnyolva, az Úrhoz kiált
Zsid 13:12-16 Menjünk Jézushoz „a táboron kívülre”
Luk 22:14-23 Jézus megtöri a kenyeret, önmagát ajándékozva szenvedése előtt

3. nap. Az Úrral járni – a szabadság felé
2Móz 1:15-22 A héber bábák az Úr törvényének engedelmeskedtek, nem az egyiptomi fáraónak
Zsolt 17:1-6 A bizakodó imádság Isten szemében
2Kor 3:17-18 Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága Krisztusban
Jn 4:4-26 A Jézussal való beszélgetés a samáriai asszonyt valódi szabadságra vezeti

4. nap. Az Úrral járni – a föld gyermekeiként
3Móz 25:8-17 A föld az Úré, nem személyes vagyon
Zsolt 65:5b-13 Isten gyümölcsöző kegyelmének kitöltetése a földre
Róm 8:18-25 A teremtett világ szabadulás után sóvárog
Jn 9:1-11 Jézus nyállal és sárral gyógyít

5. nap. Az Úrral járni – Jézus barátaiként
Ének 1:5-8 A szerelem és a szeretett személy
Zsolt 139:1-6 Megvizsgáltál engem és ismersz
3Jn 1:2-8 Krisztus barátai iránti vendégszeretet
Jn 15:12-17 Az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek

6. nap. Az Úrral járni – akadályokon keresztül
Ruth 4:13-18 Ruth és Boáz gyermekei – áldás gyermekei
Zsolt 113 Az Úr a szűkölködők segítője
Eféz 2:13-16 Krisztus lebontotta a köztünk lévő elválasztó falat
Mt 15:21-28 Jézus és a kánaáni asszony – gyógyulás hit által

7. nap. Az Úrral járni – szolidaritásban
4Móz 27:1-11 Az öröklési jog a leánygyermekeké is
Zsolt 15 Ki tartózkodhat szent hegyeden?
ApCsel 2:43-47 A tanítványoknak mindenük közös volt
Lk 10:25-37 Az irgalmas samaritánus

8. nap. Az Úrral járni – ünnepeljünk együtt
Hab 3:17-19 Ünneplés szükség idején
Zsolt 100 Az egész föld az Urat imádja
Fil 4:4-9 Örüljetek az Úrban mindenkor!
Lk 1:46-55 Mária éneke


2012. november 18., vasárnap

Week of Prayer for Christian Unity 2013

 
 
Week of Prayer for Christian Unity
2013

What does God require of us?
(Micah 6:6-8)

 
Brochure for 2013
 
 

2012. november 16., péntek

Söráldás - The Beer's Prayer - Das Biergebet

"Uram! Áldd meg a sört, ami kegyelmed által a gabona magvából származik, hogy az emberiség számára gyógyszer legyen. Add, hogy a Te szent nevedre való utalással mindenki, aki abból iszik, a testnek egészséget, a léleknek védelmet adjon a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében."
(Rituale Romanum  1614.)The Beer's Prayer

Our Lager,
Which art in barrels
Hallowed be thy drink.
Thy will be drunk,
I will be drunk,
At home as in the tavern.
Give us this day our foamy head
and forgive us our spillages
as we forgive those that spill against us
and lead us not into incarceration.
But deliver us from hang-overs,
for thine is the beer,
The bitter and the lager
forever and ever
Barmen!
Das Biergebet

Bier unser,
das du bist im Glase
gesegnet werde dein Brauer
dein Rausch komme,
dein Wille geschehe,
wie zu Hause als auch in der Kneipe.
Unseren taeglichen Durst gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.
Und führe uns nicht in die Milchbar,
sondern gib uns Kraft zum weitersaufen.
Denn dein ist der Suff,
der Rausch und der Durst
und die Benommenheit
in Ewigkeit.
Prost!


Német söröskupák a Mi Atyánk szövegével.

Csűry István királyhágómelléki református püspök üzenete a közelgő parlamenti választások előtt

Pásztori üzenet
Gyülekezzetek, jöjjetek ide!

Kedves Testvéreim!

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztorai kérésének engedelmeskedem, amikor a partiumi gyülekezetek hívő népéhez fordulok az országunkban esedékes parlamenti választások előtt. A kérés hátterében felfedezhető a lelkészek támaszkereső kísérlete, hiszen a gyülekezetek elvárják a bölcs papi tanácsot, miközben a tagok megoszlanak különféle pártok között. Több magyar párt kínálja szolgálatait, és egyre több román párt tart igényt a magyarok szavazatára.

Református Egyházunk Barth Károly megállapítása szerint az a közösség, amely elkötelezve érzi magát a világ iránt, és felelősnek érzi magát érette. Éppen ezért a világnak nincs szüksége elkülönülő és elkülönítő papra, sem kiszakított kis csoportokban ügyködő lévitára, hanem életmentő, „egész-séget” ápoló szamaritánusra, aki felismeri a gondokat, döntést tud hozni, és biztonságos helyre vezeti a sérülteket.

Azzal a jóérzéssel írom a választásokra készülő testvéreimnek ezeket a sorokat, mint aki tapasztalom, hogy legtöbben pontosan látják ezeket a gyógyító szamaritánusokat a környezetükben. Azokat, akikre számíthattunk, amikor templomot építettünk vagy renováltunk, amikor peres ügyeinkben eligazítást kértünk, amikor az oktatás, a kultúra kérdéseiben eljártak. A szamaritánusok kinyújtották felénk a kezüket, a nem szamaritánusok elutasítottak, legfeljebb ígérgettek és magunkra hagytak bennünket.

December 9-én semmi mást nem kell tennünk, mint Isten által adott lehetőséggel sorsunk irányítását megragadni. Azzal, hogy elmegyünk a szavazóhelyekre és választunk a mieink közül, elérhetjük, hogy azok kerüljenek a parlamentbe, akik bennünket képviselnek, ugyanakkor részvételünkkel rontjuk azok esélyét, akik létünket, egységünket és jövendőnket szándékosan vagy csak elvakultan veszélyeztetik.

Testvéreim! Nemcsak az egyházvezető szólal meg, amikor hívlak és elvárlak Titeket a magyar holnap alakítására a szavazófülkékbe, hanem a bibliás lelkész, aki sokat beszélt arról, hogyan menti meg Isten a nemzetét, amelytől csak annyit vár el, hogy engedelmeskedjen.

Isten Igéje ma így szól és kötelez: „Gyülekezzetek, jöjjetek ide! Lépjetek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül! Semmit nem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni.” (És.45,20)

Gyülekezzetek ide, és jöjjetek, hogy legyünk együtt, és közösségünket ne bontsa meg semmi, akár belülről fakadó indulat, akár kívülről jövő csábítás.

Lépjetek elő, mert bár megmenekültünk eddig is, de most szavazatainkkal kötelesek vagyunk jelenlétünkről számot adni, hogy utódainknak legyen honnan folytatniuk a küzdelmünket.

Fából készült bálványok tehetetlenek, ezután sem fognak segíteni. A hazugságuk könnyen leleplezhető, hiszen amit mondanak egyszerűen kivitelezhetetlen.

Gyülekezzetek, jöjjetek ide! Hagyjuk el a lemondás bűnné mélyülő hangulatát, kerüljük a félrevezetés hamis tanúbizonyság-tevőit, legyünk végre egy nép az egy Isten egymásra talált gyermekei.

Nagyvárad, 2012. november 15.

A békesség kötelékében
Csűry István
püspök

2012. november 15., csütörtök

Az ortodox papi szolgálat helyett a képviselőjelöltséget választotta

Alig egy nappal azután, hogy a Román Ortodox Egyháznak tisztáznia kellett álláspontját papjainak politikai szerepvállalásáról - miután egy liberális képviselőjelölt egy érseket szerepeltetett választási kampányanyagában -, kiderült, egy ortodox pap lemondott lelkészi hivataláról, hogy képviselőjelölt lehessen.


Ioan Poenar, Hunyad megyei román ortodox papnak 22 évi szolgálat után kénytelen volt lemondania hivataláról, hogy képviselőjelöltként indulhasson a szélsőséges megnyilvánulásairól is ismert Nagy-Románia Párt (PRM) színeiben a december 9-i parlamenti választásokon.

Míg a Román Ortodox Egyház statútuma csak arra tér ki, hogy a papok lemondásukat követően engedélyt kaphatnak püspökeiktől, hogy önkormányzati vagy megyei tanácsosi tisztséget függetlenként betölthessenek, addig a parlamenti tisztség betöltését a Szent Szinódus egy újabb rendelkezése tiltja szószerint. Így Ioan Poenar hiába remélte papi tisztségének megtartását, püspöke jóváhagyását nem kaphatta meg, október 30-án, 10 nappal a választási kampány megkezdése előtt lemondásra kényszerült.

A püspökség szóvivője a sajtó számára tisztázta, hogy az így lemondott lelkész nem veszíti el papi minőségét, továbbra is a klérus tagja marad, csak papi szolgálatot nem teljesíthet mindaddig, amíg politikai tisztségét betölti vagy jelöltként indul annak betöltéséért. Politikai tevékenysége befejeztével kérheti lemondásának visszavonását, püspöke jóváhagyása esetén pedig vagy a korábbi, vagy egy újabb parókián ismét papként szolgálhat.

Helyébe a püspökség egy nyugdíjas papot rendel ki, Ioan Poenar ígérete szerint a vasárnapi szent liturgián maga fogja bemutatni gyülekezetének az új papot, ugyanakkor kötelességének tartja, hogy döntésének okait híveinek elmagyarázza.

(Forrás: Mediafax, Mesagerul Hunedorean)

2012. november 14., szerda

A román politikusok ismét az ortodox egyházzal kampányolnak

A Román Ortodox Egyház, többségi és nemzeti egyházként mindig is barátilag viszonyult a mindenkori hatalomhoz, a politika pedig tetemes támogatással állította maga mellé az egyházat és híveit. Ennek egyik kirívó példája az egyházi támogatottság választási anyagokon való felmutatása.

 
A december 9-iki romániai parlamenti választások előtt egy hónappal megkezdődő kampányidőszak kezdetén jelent meg egy Galati megyei liberális képviselőjelölt, George Scarlat választási szórólapja, melyen Casian érsekkel és több más pappal együtt szerepel az "Együtt győzünk!" mottó alatt. 

Az Alsó-Dunai Érsekség a sajtónyilvánosságra jutást követően azonnal közölte, hogy egy templomszentelésen készült közös fénykép választási anyagokon való - amúgy engedély nélküli - felhasználása visszaélés és nagy merészség, kérve a - politikai vetélytársak szerint 20.000 példányban kinyomtatott - szórólap  azonnali visszavonását.

A Román Pátriárkátus sajtóközleménnyel reagált az esetre, emlékeztetve a Szent Szinódus korábbi, papjainak a politikában és a választási kampányban való részvételével kapcsolatos határozataira és ajánlásaira.

A papoknak és az egyház egyéb felszentelt szolgáinak választani kell a papi hivatás és az azzal össze nem függő világi szolgálat között, de mint állampolgárok, valamint híveiknek - politikai irányultságuktól függetlenül - lelki atyjai joguk és kötelességük a közéletben részt venni, a közjó előmozdítását támogatni, a keresztény morállal és tanítással ellenkező tevékenységek ellen fellépni. Politikai opciójukat pedig kizárólag a szavazás során fejezhetik ki.

Mit nem szabad a papoknak:
  • nem pártpolitizálhatnak;
  • nem lehetnek semmilyen politikai párt tagjai;
  • nem vehetnek részt választási kampányban;
  • nem lehetnek a Parlament tagjai vagy jelöltjei.
Az ortodox egyház felszólítja a politikai pártok vezetőit, hogy ne toborozzanak tagokat a klérusból, ne használják politikai célokra az egyház személyeit, templomait, istentiszteleteit és jelképeit. Ugyanakkor biztosítanak afelől is, hogy az egyház -  az egyenlő távolság jegyében - ezentúl is tevékenyen részt vesz az egyház általános politikai életében: a demokrácia, a szabadság, az istenthit, a haza függetlensége és egysége védelmében, elutasítva a kommunista-ateista totalitarizmust valamint az extremizmus bármilyen formáját.

(Forrás: Gandul.info, Evenimentul Zilei, Basilica)
 

2012. november 11., vasárnap

Az egyház szolgái kerüljék a világi foglalkozásokat - Geleji kánonok (1649)

EGYHÁZI KÁNONOK

MELYEKET

RÉSZINT A MAGYARORSZÁGI, RÉSZINT AZ ERDÉLYI
RÉGI KÁNONOKBÓL EGYBEGYŰJTÖTT
S A KOR KÍVÁNATÁHOZ KÉPEST TÖBB MÁSOKKAL IS BŐVÍTETT
ÉS KISSÉ JOBB RENDBE SZEDETT

GELEJI KATONA ISTVÁN
AZ ERDÉLYI IGAZHITŰ EGYHÁZAK PÜSPÖKE

1649.
 
 http://3.bp.blogspot.com/_m_WZOXR7SYs/SqJmMJMWW6I/AAAAAAAAAkU/n_NioAThMlk/s400/canones+ecclesiastci.jpg
 
LXXX. KÁNON.

2. A világi foglalkozások kerüléséről

Mivel az egyházi szolgák más emberektől mintegy elkülöníttettek, igen szükséges, hogy azoknak minden hiúságait [hiábavalóságait] szorgalmasan elkerüljék, s magukat a divatszerű világiassághoz ne alkalmazzák, ezért a polgári hivatalokba és ügyekbe ne elegyedjenek; a sokfelé kapást mint a dögvészt kerüljék, az Isten törvénye által megtiltott uzsorától óvakodjanak; pénzen vett borral, élelmi szerekkel vagy barmokkal, vagy bármi más árucikkel ne kereskedjenek; hanem csupán az evangyéliomból vagy oltárról éljenek, amelyen szolgálnak. Azonban saját, akár gazdászatból, akár fizetésből gyűlt javaikat elárusítaniok szabadságokban áll.

Vadász-ebeket, sólymokat ne tartsanak, se fegyverekkel ne vadásszanak, mert ők Krisztustól ember-halászóknak s nem vadászokul vagy madarászókul rendeltettek. Világi egyénekért, törvényszék előtti ügyek védelmére semmiképpen ne vállalkozzanak, hacsak esetleg valamely végszükségre jutott lelkész vagy iskolatanító érdekében; illemsértő dalokat se ne írjanak, se ne daloljanak, becstelenítő leveleket, gúnyiratokat ne terjesszenek, mások javait el ne ragadozzák; a tánctól és bohóci ugrándozásoktól tartózkodjanak; hangorán, [hegedűn?] citerán ne játsszanak; a bajvívásokat s azokból eredhető emberöléseket, amelyek rendszerint önkényesen és az ártatlan vér kiontásával történnek – mert az igazságtalan erőszaknak bűntelen védelem útján történő visszaverését a természetjog az egyházi egyéneknek sem tiltja meg; – továbbá a szidalmakat, kivált a Szentlélek elleni káromkodásokat, vastag hazugságokat, az "Isten úgy segéljen" szókkal oly dőrén szórt hiú esküvéseket, kegyetlen átkozódásokat, végül lopásokat s több afféléket szorgalmasan elkerüljék. Különben az egyház kemény ítéletét akár szóval akár tettel elkövetett vétkük minőségéhez képest semmiképpen el nem kerülik; hanem vagy egy időre felfüggesztetnek szent hivataluktól, mint az uzsorások, üzérkedők, csaplárkodók, bohócoskodók, táncosok, viadorok, [párbajozók] istenkáromló szitkozódók, bűnösen esküvők stb., vagy ünnepélyesen ki is közösíttetnek, mint a megátalkodottak s a törvényeket konokul megvetők és semmi más fenyítékkel meg nem téríthetők; vagy végül mint gyilkosok és világosan bebizonyult tolvajok végleg letétetvén, a polgári hatóságnak méltó megbüntetés végett átadatnak. Ők is, mint minden más főbenjáró büntetésre méltó ember, habár a hatóságtól életet és kegyelmet nyernek is, a szent hivatalra soha többet fel nem vétethetnek.
 

2012. november 10., szombat

Rendőrök csaptak le a volt román ortodox pópákra

A rendőrség gyorsreagálású egysége csapott le a felmentett román ortodox pópákra


A román rendőrség csalásra szakosodott osztálya csapott le a gyorsreagálású erők (SPIR) segítségével a romániai Reviga faluban (Ialomita megye). Romániában bár gyakoriak a "símaszkosok" bevetései rajtaütések, házkutatások, elfogások során, ez esetben tisztségüktől megfosztott román ortodox papok házainak ajtaját törték be. Pandelica Gheorghe és Casian, apa és fia korábban többek között jóslásért, "az Evangélium felnyitásáért", átok feloldásáért lettek felmentve papi szolgálatuk alól - a jelenség gyakorinak mondható az ortodox papok körében. 

A rajtütés az ortodox püspökség feljelentése nyomán történt, melyben azzal vádolták a papokat, hogy az elmúlt évben az egyház leltári tárgyai közül kb. 40 ezer lej (8.850 euró) értékben tulajdonítottak el gyertyatartókat, ikonokat, könyveket, papi ruhákat és egyéb kegytárgyakat, könyvelési iratokat. A rajtaütéskor közülük csak az apa tartózkodott otthon, pánikrohamot kapott menyéhez orvosi segítséget kellett kérni.  

Casian engedetlenség, szolgálati hanyagság miatt többször részesült fegyelmi intésben, visszautasította a büntető jellegű kolostorba vonulást is, felmentését követően a templomot lefoglalták, a papot kilakoltatták a parókiáról, "autonóm gyülekezetét" saját házában működtette. A papi szolgálat jogtalan gyakorlásáért munkaügyi eljárásra is számíthat. A lelkész korábban egyet nem értését fejezte ki az állami iskolákbeli kötelező vallástanítással, az építendő nemzeti katedrálissal, az állam és egyház összefonódásával szemben. A júniusi helyhatósági választásokon a polgármesteri tisztségért is szeretett volna indulni liberális színekben, ám nemcsak a demokrata önkormányzati vezetés, hanem a liberálisok ellenszegülésével is szembesülnie kellett.

(Forrás: Evenimentul Zilei, Gura Ialomitei, Critic Atac)

2012. október 31., szerda

Egyedül Istené a dicsőség - Kálvin János (dok.film)


Egyedül Istené a dicsőség
szinkronizált német dokumentumfilm Kálvin életéről és munkásságáról
Kiadja: Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium, Kolozsvár
(2009)
60 perc
rendezte: Konrad Schmitt

2012. október 28., vasárnap

Google Translated Heidelbergi Káté

Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelete
(református hitvallási irat)

Kérdés: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

Felelet: Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a Sátán minden hatalmától megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le fejemről; sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia; azért engem biztosít az örök élet felől és szív szerint késszé tesz arra, hogy ezután Őneki éljek.
http://www.schreibernet.com/blog.nsf/dx/google-translate.jpg/$file/google-translate.jpg

Google-visszafordítás angolból

K: Mi egy vigasz az életben és a halál?

Válasz: Az a tény, hogy mind a test és a lélek teljesen teljesen függetlenül attól, hogy élek vagy meghalok, nem a magam, hanem az én hűséges Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus, a tulajdonra vagy aki az ő drága vére minden bűnömet tökéletesen elégedett nekem Sátán minden erejével leszállított és azt állítják, hogy az én mennyei Atyám akaratát, még csak egy hajszál Leeshetsz fejem, hanem mindent az én üdvösség arra, hogy szolgálja, mert én vagyok az örök élet és a szív kész csinál, hogy a majd néki élni.

Google-visszafordítás németből

Kérdés: Mi az a kényelmes élet és a halál?

Válasz: Az a tény, hogy mind az egész test és a lélek teljesen függetlenül attól, hogy élek vagy meghalok, nem nekem, hanem az én hűséges Megváltó és az Úr, Jézus Krisztus, ingatlan, vagy aki az ő drága vére minden bűnömet tökéletes rám Sátán elégedett minden hatalom szállított és azt állítják, hogy az én mennyei Atyám is esik a haj a fejem, de minden szolgálja a megváltás, mert tudom, hogy az örök élet és a szív, így készen áll, hogy a élek vele utána.

Google-visszafordítás románból

Kérdés: Mi az a kényelmes élet és a halál?

Válasz: Az a tény, hogy az egész test és a lélek teljesen, akár élnek vagy meghalnak, nem nekem, hanem az én hűséges Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus, ingatlan vagy akik az Ő drága vére minden bűnömet az én tökéletes tartalmát Sátán minden hatalom szállított, és azt mondják, hogy az én mennyei Atyám akaratát, még csak egy hajszál Leeshetsz fejem, hanem mindent az én üdvösség arra, hogy szolgálja, mert én vagyok az örök életre és a szív hogy kész erre, aztán a lány él.

Google-visszafordítás szerbből

Kérdés: Mi az a kényelmes élet és a halál?

Válasz: Az, hogy a test és a lélek együttes teljesen függetlenül attól, hogy élek vagy meghalok, nem a magam, hanem az én hűséges Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus, vagy a javak, amelyek a drága vére minden bűnömet tökéletesen elégedett velem Sátán minden hatalom nyilvánított, és azt állítják, hogy az én mennyei Atyám még csak egy hajszál Leeshetsz fejem, de minden az én üdvösség adagonként, mert én vagyok az örök életet és a szívben, készen rá, majd azt mondta: él.

Google-visszafordítás ukránból

Kérdés: Mi az egyik kényelmes élet és a halál?

Válasz: Az a tény, hogy mind az egész test és a lélek egyáltalán, hogy élek vagy meghalok, nem magam, hanem az én hűséges Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus, a tulajdonra vagy aki az ő drága vére minden bűnömet teljesen elégedett Me Sátán minden hatalom leszállított és azt állítják, hogy Mennyei Atyám lesz legalább egy hajszálat is leesik a fejem, és mindent a saját üdvösség a szerva, mert örök életet és a szív készen áll, amit élőben.

Google-visszafordítás szlovákból

K: Mi egy vigasz az életben és a halál?

Válasz: Az a tény, hogy mind a test és a lélek teljesen megtelt, én hadd élni vagy meghalni, nem magamnak, hanem az én hűséges Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus, illetve, hogy az ingatlan az ő drága vére minden bűnömet tökéletesen elégedettek velem Sátán minden tápegység, és azt mondom, hogy az én mennyei Atyám még egy kis hajat leesik a fejem, de a megváltás az én szolgálni, mert az örök élet és a szív kész arra, hogy majd élni .

Google-visszafordítás héberből

Kérdés: Mi az egyik kényelmes élet és a halál?

Válasz: Az a tény, hogy a szervezet teljes és a lélek teljesen, ha élek, vagy meghalok, nem magamért, hanem Ladens hűséges és Megváltó Isooa Messiás, a tulajdonra vagy a vérben az ő drága minden bűnömet teljesen elégedett a Sátán minden erejével tájékozott, és azt állítják, hogy az apja az én mennyei lesz Még a haja is hullani a fejem, de mindent Jézusnak kellett szolgálni, mert szív örök életet ezt persze így élni.

Google-visszafordítás kínaiból

Kérdés: Mi az élet és a halál a kényelem?

A: hogy élek vagy meghalok, nem nekem, hanem az én hűséges Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, a tulajdonra vagy aki az ő drága vére minden bűnömet, a test és a lélek teljesen teljesen, teljes mértékben felel meg a Sátán minden olyan hatáskört, a szállítás, és tartom az én mennyei Atyám, még csak egy hajszál is esik a fejemre, nem a megváltás szolgáltatást, mert én voltam az örök élet és a szív kész erre, akkor életét.

Google-visszafordítás latinból

Q. Mi az a kényelmes élet és a halál?

Meg kell mondani, az egész, amely szintén hasonló a test és a lélek, hogy élünk-e, vagy meghalunk, ez nem én vagyok, hanem a hit az Úr és a Megváltó Jézus Krisztus minden bűnömet a vér a saját, vagy aki a Sátán minden hatalom átadáskor tökéletesen elégedett velem Ami az én Atyámat is: és azt mondom, hogy az éppen elvesztette haját lehet a fejemből: de bármi arra, hogy szolgálja a megváltás az örök élet, és a szív kész megtenni mert rá, ezért élnek.

Google-visszafordítás angolból-németből-románból-szerbből-ukránból-szlovákból-héberből-kínaiból-latinból

K: Mi a kényelmes az élet és a halál?

Into a lélek és a test minden, akár élnek vagy meghalnak, nem engem, hanem a dolgok valós, és tartalma bűneim a vérrel a Megváltó és Üdvözítő a Isooao az ördög, és minden haj tartoznak az élelmiszer-és az Atya, hanem a megváltás, és az élet, mert, ahogy kívánja elme, és éljen.

2012. október 23., kedd

2012. október 18., csütörtök

Kálvin az egyház szolgáinak megválasztásáról

KÁLVIN JÁNOS: A KERESZTYÉN VALLÁS RENDSZERE
IV.3. Az egyház tanítóiról és szolgáiról, ezek választásáról és tisztéről.
(részlet)(Institutio IV.3.12-16)

12. Hogy milyen embereket kell megválasztani püspöknek, azt Pál két helyen is (Tit. 1:7 és I. Tim. 3:1) elég bőven kifejti. Lényegileg azonban azt mondja, hogy csak olyanokat kell megválasztani, akik a tudományukban józanok, tiszte életüek és semmiféle olyan hibában nem leledzenek, ami őket tekintélyüktől megfoszthatná és tisztségüknek is gyalázatára lehetne. Ép így kell gondolkozni a diakounusokról és vénekről is. Ügyelni kell mindig arra, hogy annak a tehernek, amit rájuk rónak, elviselésére képtelenek és alkalmatlanok ne legyenek, vagyis el legyenek látva azokkal a tehetségekkel, melyek tisztük betöltésére szükségesek. Igy Krisztus, midőn apostolait el akarta küldeni, felékesítette őket azokkal a fegyverekkel és eszközökkel, amelyek rájuk nézve nélkülözhetetlenek voltak. És Pál, miután a jó és igaz püspöknek képét leírta, inti Timotheust, hogy magát be ne szennyezze azzal, hogy olyant válasszon ki, akire e kép rá nem illik (I. Tim. 5.22).

Azt a szócskát, hogy „hogyan”, nem a választási szertartásra, hanem arra a vallásos félelemre vonatkoztatom, amelyet a választásban meg kell tartani. Ide tartoznak azok a böjtök és imádságok, amikkel Lukács előadása szerint a hivők éltek akkor, amikor a presbitereket választották. Mivel ugyanis belátták, hogy ez a dolog lehető legkomolyabb, semmihez sem mertek fogni másképen, mint a legnagyobb tartózkodással és aggodalommal. Különösképen pedig az imádkozásra adták magukat azért, hogy ez által kérjék Istentől a bölcsesség lelkét, amellyel a jót a gonosztól megkülönböztessék.

13. Harmadsorban említettük azt, hogy kik válasszák a püspököket. Ezt a dolgot illetőleg azonban az apostolok elhivásából, amely eltért a többiek közönséges elhivásától, semmi határozott szabályt sem vonhatunk el. Mivel ugyanis az apostolok különleges szolgálatot teljesítettek, azért, hogy ez valami kiválóbb jel által tétessék ismeretessé, magának az Úr szájának kellett őket kiválasztani és hivni, hogy ezzel a tisztséggel foglalkozzanak. Az apostolok tehát nem emberi választás, hanem egyedül Isten és Krisztus parancsa folytán fogtak a munkához. Ez az oka annak, hogy mikor az apostolok Judás helyébe másikat akartak választani (Csel. I:23), nem mertek egy embert határozottan megnevezni, hanem kettőt jeleltek ki, hogy sors által jelentené ki az Úr, melyiket akarja Judás helyére. Igy kell érteni Pálnak azon mondását is (Gal. 1:1), amelyben tagadja azt, hogy ő emberektől, vagy ember által lett volna apostollá, hanem Krisztus által és az Atya Isten által. Az az első tulajdonság t. i., hogy nem az emberektől választatott, közös tulajdonsága volt neki az ige többi kegyes szolgáival; mert nem is volt képes senki sem helyesen megfelelni ennek a föladatnak, ha nem az Isten hívta. A másik pedig, hogy nem ember által lett apostollá, az különleges sajátsága volt. Amikor tehát Pál így dicsekszik, akkor nemcsak azzal büszkélkedik, hogy neki birtokában van az, aminek egy igazi és törvény szerinti pásztorban meg kell lennie, hanem apostolságának ismertető jegyeit is felhozza. A galatabeliek között akadtak ugyanis olyanok, akik, hogy az ő tekintélyét kisebbítsék, megtették őt az első apostolok által kiküldött közönséges tanítványnak, hogy tehát ezek ellenében az ő működését megillető méltóságot sértetlenül fenntartsa, mivel tudta, hogy alattomoskodásuk ez ellen irányul, szükségesnek tartotta kimutatni azt, hogy ő épen semmi tekintetben sem áll alatta a többi apostoloknak. Ezért erősíti azt, hogy ő nem az emberek belátása által választott, mint bármelyik közönséges püspök, hanem magának Istennek szája és nyilvános kijelentése által.

14. Hogy pedig a püspököknek törvény szerint való hivásához föltétlenül megkivántatik az, hogy úgy válasszák őket az emberek, azt egy józaneszü ember sem tagadhatja, mivel e tekintetben bőséges bizonyítékok annak a Szentirásban. Nem ellenkezik ezzel Pálnak az a mondása sem, hogy ő nem az emberektől és nem az emberek által küldetett, mivel ott nem az egyházi szolgák rendes választásáról beszél, hanem önmagának tulajdonítja azt, ami különösképen csak az apostolokat illette meg. Habár az Úr különös kiváltsággal Pált is úgy jelölte ki önmaga által, hogy mindamellett is az egyházi elhivásnak rendjét is követte. Lukács ugyanis így adja elő a dolgot (Csel. 13:2): Miután az Apostolok böjtöltek és imádkoztak, így szólt hozzájuk a Szentlélek: „Válasszátok el nékem Pált és Barnabást a munkára, amelyre én őket hivtam”. Miután tehát a Szentlélek már kinyilvánította választását, mi célja volna akkor ennek az elválasztásnak és kézfeltevésnek, ha nem az, hogy a szolgáknak az emberek által való kijelentésében az egyházi fegyelem megtartassék? Ezért az Úr semmiféle más bizonyítékkal világosabban jóvá nem hagyhatta volna ezt a rendet, mint azzal, hogy amikor előre megmondta azt, miszerint Pált Ő a pogányok apostolának szánta, mégis azt akarta, hogy az egyház válassza őt el. Ugyanezt láthatjuk Mátyás válaszásában is. Mivel ugyanis oly fontos volt az apostoli tiszt, hogy ebbe a saját véleményük szerint ezt vagy azt befogadni nem merték, kettőt jeleltek ki, akik közül egyikre essék majd a sors, még pedig azért, hogy így a választásnak is meg legyen az égből eredő ismeretes bizonyítéka, és az egyházi rend se legyen mellőzve.

15. Az a kérdés most már, hogy vajjon az egyházi szolgát az egész egyháznak, vagy csak a szolgatársaknak és a felügyelettel megbizott presbitereknek kell-e választani, vagy pedig beállíthatja-e őt egy embernek tekintélye? Azok, akik ezt a jogot egy emberre ruházzák, hivatkoznak Pál apostolnak Titushoz intézett ezen mondására (Tit. 1:5): azért hagytalak téged Krétában, hogy rendelj városonként séniorokat; továbbá a Timotheushoz intézett ezen mondása (I. Tim. 5:22): Kezeidet hirtelen senkire ne vessed. Csalódnak azonban, ha azt hiszik, hogy Timótheus Efézusban, vagy Titus Krétában olyan hatalmat gyakoroltak, hogy mind a kettő a saját tetszése szerint intézkedett volna mindenben. Ők ugyanis csak előljárók voltak, hogy jó és üdvös tanácsokkal szolgáljanak a népnek, de nem, hogy mindenki mást kizárván, maguk azt tegyék, ami nekik tetszik. De hogy azt ne higyje valaki, hogy ez csak koholmány, egészen meg fogom világítani a dolgot egy hasonló példával. Lukács ugyanis elmondja azt (Csel. 14:23), hogy Pál és Barnabás a gyülekezetekben presbitereket választottak; s ennek egyuttal módját is megjeleli, midőn azt mondja, hogy ez szavazat által történt: kézfelemelés által való szavazattal választottak – úgymond – presbitereket gyülekezetenként. Ők ketten választották tehát, de görög szokás szerint keze felemelésével jelezte az egész sokaság, hogy ő kit akar. A római történetirók pl. igen sokszor mondják azt, hogy a konzul, aki a népgyülésen elnökölt, új hivatalnokokat választott; és pedig csak azért, hogy a szavazatokat ő fogadta el és a népet a választásban vezette. S bizonyára nem is hihető az, hogy Pál több szabadságot adott volna Timótheusnak és Titusnak, mint amennyit önmagának megengedett; azt pedig látjuk, hogy ő a nép szavazata szerint szokta választani a püspököket. Úgy kell tehát a föntebbi helyeket értelmezni, hogy ez által az egyháznak közjoga és szabadsága ne csökkenjen. helyesen beszél tehát Cyprianus,* mikor azt mondja, hogy Isten akaratából folyó dolog az, hogy a pap a nép jelenlétében mindannyiuk szemeláttára választassék, s hogy az erre méltó és alkalmas egyént közhatározattal és bizonyságtétellel erősítsék meg. Azt látjuk ugyanis, hogy Isten parancsa folytán a lévita papoknál is úgy jártak el, hogy felszentelés előtt a nép szemei elé vezették őket (III. Móz. 8:6). Igy vették fel Mátyást is az apostolok közé s így választották a hét diákonust is a nép láttára s a nép helyeslésével. Ezek a példák – mondja Cyprianus – mutatják azt, hogy a pap váalsztásának csakis a nép jelenlétében és tudtával kell történni azért, hogy jogos és törvényes legyen az a választás, amelyet mindannyiuknak tanuskodása megerősített. Tudjuk tehát már, hogy Isten igéje szerint az egyház szolgájának törvényes elhivása abban áll, ha azokat, akik alkalmasaknak látszanak, a nép akaratával és helyeslésével választják meg. A választást pedig más pásztoroknak kell vezetni, hogy a nép könyelmüségből, rosszakaratból, vagy zavargás folytán hibát ne kövessen el.

16. Hátra van még a felavatás szertartása, amit a papok elhivásában az utolsó helyre tettünk. Az apostolokról tudva van, hogy mikor valakit egyházi szolgálatra alkalmaztak, nem használtak másféle szertartást, csak kézrátételt. Ez a szertartás pedig nézetem szerint a zsidók szokásából származik, akik ha valamit meg akartak áldani, vagy föl akartak szentelni, kezük rátevésével azt mintegy Istennek szemei elé állították. Igy Jákób meg akarván áldani Efraimot és Manassét, kezeit azok fejeire tette (I. Móz. 48:14). Ezt a szokást követte Urunk is, amikor a kisdedek fölött imádkozott (Máté. 9:15). Szerintem ugyancsak ilyen felfogással tették a zsidók kezeiket a törvény parancsolata szerint áldozataikra. Ezért az apostolok kezeiknek a föltevésével jelezték, hogy Istennek ajánlják azt, akit a szolgálatra fölavattak. De azoknál is használták ezt a szertartást, akikkel a Szentlélek látható ajándékait közölték (Csel. 19:6). Akárhogy is áll a dolog, ez volt az ünnepies szertartás mindannyiszor, valahányszor valakit egyházi szolgálatra hivtak. Igy avatták föl a pásztorokat, így a tanítókat és diákonusokat. S habár a kezek föltevésére nézve nincs is határozott parancs, mégis mivel látjuk, hogy ezt az apostolok állandóan használták, annak pontos megtartásához úgy ragaszkodjunk, mintha parancs volna. És valóban hasznos dolog is ilyen jellel egyrészt a népnek figyelmébe ajánlani az egyházi szolgálattal járó méltóságot, másrészt pedig azt, aki felavattatik, inteni arra, hogy már nem rendelkezhetik szabadon önmagával, hanem Istennek és az egyháznak szolgálatára van szentelve. Azonkivül nem is lesz az puszta jel, ha igaz eredetébe állítjuk vissza, mert ha Istennek lelke az egyházban semmit sem rendelt hiába, akkor belátjuk azt is, hogy ez a szertartás, amely tőle származott, nem haszontalan dolog, csak persze babonás visszaéléssé ne fajuljon. Végül meg kell jegyeznünk még azt is, hogy nem az egész tömeg tette fel kezeit az egyház szolgáira, hanem csupán a pásztorok. Bár az bizonytalan dolog, hogy többen tették-e fel mindig a kezeiket, vagy sem. Az ugyan bizonyos, hogy a diákonusokkal, Pállal, Barnabással és még egynéhánnyal így történt a dolog. Pál azonban egy helyen (II. Tim. 1:6) azt mondja, hogy Timótheusra ő maga tette rá kezeit és nem mások többen is. „Intlek tégedet – úgymond – hogy gerjeszd fel az Istennek ajándékát, mely te benned vagyon az én kezeimnek reád való vettetések által.” Azt ugyanis, amit a másik levelében mond (I. Tim. 4:14) a presbitériumnak a kézfeltételéről, nem úgy értem, mintha Pál itt a vérnek testületéről szólna, hanem ezen név alatt magát a felavatást értem; mintha azt mondaná: gondold legyen arra, hogy az a kegyelem, melyet a kezek feltevése által nyertél akkor, amikor én téged presbiterré tettelek, hiábavaló ne legyen.

(Fordította: Rábold Gusztáv)

2012. október 17., szerda

Vérről menő vita (HVG)

Vérről menő vita

2012. október 10.
HVG

„Kárhozatos bálványimádás” a katolikusok miséje, az oltáriszentség tisztelete és annak vétele – szól a Heidelbergi káté 80. paragrafusa, amelynek friss fordítását heves vita után hagyták jóvá idén májusban a magyarországi reformátusok XIII. zsinati ciklusának 10. ülésén, méghozzá 57:17 arányban. Az ügyből óriási botrány lett, elvégre a Heidelbergi káté a Magyarországi Református Egyház egyik hivatalos hitvallási irata. Laikus fordításban maga a hitvita arról is folyik, hogy a kenyér és a bor a szó szoros értelmében Krisztus teste és vére-e, ahogyan a katolikusok mind a mai napig tekintik. A HVG által megkérdezett vallástudósok értetlenül állnak a történtek előtt. Mint mondták, a Heidelbergi kátéba a maga idejében bizonyára nem véletlenül került be ez a passzus: a kora újkor tanulatlan vidéki papjai és hívei közül valószínűleg sokan afféle varázsszerként, mintegy babonaságból vették magukhoz az ostyát, ám ennek XXI. századi megerősítésére nincs látható ok. Már csak azért sem, mert – mint a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapja által idézett Márkus Mihály nyugalmazott református püspök felelevenítette – a 449 évvel ezelőtt megjelent Heidelbergi káté első kiadásában szó sem volt kárhozatos bálványimádásról, az erdélyi híveknél például, akik az eredeti verziót vették át, most nincs is benne ez a kitétel. Magyarországon azonban a második kiadást „szentesítették”, amelyben ott van a súlyos megfogalmazás. Ráadásul az új fordítás előterjesztőinek eredeti javaslata szerint a „kárhozatos bálványimádás” kitétel zárójelben szerepelt volna, és lábjegyzetben azt írták oda a szerkesztők, hogy „a kifejezést csak a történelmi hűség kedvéért hagytuk a szövegben. Amit a XVI. században a Káté szerzői jónak láttak, azt ma már – mint római katolikus hittestvéreinket bántó kitételt – nem használjuk.” Ezt a verziót azonban a református zsinat tagjainak többsége leszavazta – és így mintegy azonosult Szabó István dunamelléki püspök érvelésével.

Szelet vetettek - II. Vatikáni zsinat (HVG)

Szelet vetettek
MÁSODIK VATIKÁNI ZSINAT, 1962
 
HVG
2012. október 10.
Izsák Norbert


Alaposan megújította a katolikus egyházat a második vatikáni zsinat. Az új szellemiség mégsem járta át teljesen az egyházat – részben a mai pápa miatt sem.


„Folyton harcban állt a katolikus egyház a második vatikáni zsinat előtt: előbb a reformációval és a felvilágosodá ssal, később pedig a modernizmussal. A zsinat radikálisan szakított a harcos attitűddel, sokkal inkább a közös pontokat kereste a társadalommal” – foglalja össze Wildmann János katolikus teológus, az Egyházfórum főszerkesztője, aki hat évvel ezelőtt az Egy reformzsinat üzenete című könyvében részletesen fel is dolgozta az 1962. október 11-étől 1965. december 8-áig tartó esemény tanításait. A két éve nyugalomba vonult német bíboros, Walter Kasper egyenesen az egyház Magna Chartájának – azaz történelmi alkotmányának – nevezte a zsinat munkája nyomán megszületett 16 dokumentumot.

Szinte forradalmi fordulatnak minősíthető például, hogy kihirdették a korábban lenézett, egyszerű hívek egyenjogúságát a papsággal, és nem kevésbé fontos volt annak kijelentése, hogy nem diktátumokkal, hanem közösségben kell kormányozni az egyházat. A kis híján ezer oldalra rúgó zsinati dokumentumok végre azt is írásba adják, hogy a más felekezetű keresztények nem ellenségek, hanem a katolikusok testvérei. Sőt – a korábbiakhoz képest meglehetősen unortodox módon – a püspökök még azt is megvallották, hogy sok ateista éppen a keresztények viselkedése miatt nem hisz Istenben. Azt az alulról jövő reformot a zsinat inkább csak követte, de mindenesetre elfogadta, hogy a templomokban, latin helyett, egyre több helyen élő nyelven zajlottak a misék.

XXIII. János pápának annyira határozott szándéka volt az egyház megújítása, hogy még saját hatalmát is korlátozva igyekezett igénybe venni a katolikus püspökök kollektív bölcsességét. A nyitás abban a tekintetben is érzékelhető volt, hogy míg az 1563-ban lezárt, történelmi tridenti zsinaton negyven főpap határozott az egyház ügyeiben, addig a második vatikáni zsinaton már több mint kétezer püspök szavazhatott. Az első ülésszak végén elhunyt XXIII. János munkáját VI. Pál folytatta.

A pápa reformtörekvéseit azonban éppen a legközvetlenebb munkatársai akadályozták. A római kúriában dolgozó konzervatív főpapok szerették volna elítéltetni a zsinattal a Karl Rahnerhez és Teilhard de Chardinhez hasonló progresszív teológusok tanításait, sőt újabb dogmákat vezettek volna be. A nyitottabb főpapok azonban – kerékkötő kollégáikat megkerülve – a korábban gyanakvással szemlélt „lázadó”, progresszív teológusokat bevonták a munkába is. Így került végül a tűz közelébe Karl Rahner és a Josef Frings német bíborost akkoriban tanácsokkal elhalmozó ifjú titán, a ma XVI. Benedekként a pápai trónon ülő Joseph Ratzinger is.

„Joseph Ratzinger a progresszív Hans Küng svájci katolikus teológussal együtt küzdött a második vatikáni zsinaton az egyház megújulásáért, ám megijedt az 1968-as társadalmi változásoktól, ezért konzervatív vonalra váltott. Az 1980-as évektől kezdve pedig, a Hittani Kongregáció prefektusaként, kifejezetten ellenállt a reformoknak” – mondja Rudolf Schermann, Bécsben szolgáló, magyar származású katolikus pap, több könyv szerzője és a Kirche In című ökumenikus havi folyóirat alapító főszerkesztője.

A katolikus egyházat mind a mai napig a zsinat és az utána következő események értelmezése osztja meg leginkább. A konzervatívok azt mondják, hogy a második vatikáni zsinatot csak a korábbi rendelkezések fényében szabad értelmezni. A reformerek szerint éppen fordítva: minden korábbi egyházi megnyilatkozást a társadalommal való megértő párbeszédet hangsúlyozó zsinat szemüvegén át kell nézni.

Új szemponttal gazdagította ezt a vitát Kasper bíboros, aki szerint tulajdonképpen két konzervatív tábor csapott össze egymással. A „kicsit” konzervatívok csupán az 1563-ban lezárt tridenti zsinat és az azóta eltelt századok tekintélyelvű szellemiségét vetették volna el, míg tulajdonképpen a haladó szellemiségű főpapok mondhatók „nagyon” konzervatívnak, hiszen ők az evangéliumok lelkületéhez, Krisztus egyszerű tanításához szerettek volna visszatérni. Ezért aztán Kasper szerint „a zsinati megújulás nem valamiféle modernizmus volt, hanem az eredeti forrásokból (...) való megújulás”.

Súlyos vitákra ad okot az is, hogy sokan a második vatikáni zsinat progresszív dokumentumait hibáztatták azért, hogy később egyre többen fordítottak hátat az egyháznak. Mások szerint pusztán annyi történt, hogy a zsinat után szembeötlővé vált a zsinat előtti rejtett válság. Nem könnyíti meg az eligazodást a pápa pálfordulása. Német és osztrák körökben sokan már Ratzinger 1-ként különböztetik meg a korábbi, liberálisabb teológust Ratzinger 2-től, azaz XVI. Benedektől, aki – Schermann szerint részben személyes ambíciói miatt – a római rendszer fogaskerekévé vált.

Más katolikusok úgy lépnek ki ebből a dialektikából, hogy kerek perec ördögi összeesküvésként utasítják el a második vatikáni zsinatot. A kőkonzervatív X. Szent Pius Papi Társaság egyik tagja, Franz Schmidberger egy előadásában arról beszélt, hogy a zsinat a XX. század „legnagyobb szerencsétlensége”. A mintegy szabadkőműves machinációk következményének gondolt zsinatot azért is kárhoztatta, mert éltette a vallásszabadságot, amit pedig Schmidberger – IX. Pius pápával egyetemben – betiltandónak és elátkozottnak gondolt.

„Az egyház még a második vatikáni zsinat rendelkezéseit sem valósította meg maradéktalanul, holott az elmúlt fél évszázadban is robbanásszerű változások mentek végbe, és ezekkel sem ártana szinkronba kerülni” – vet fel újabb szempontot Beer Miklós váci katolikus püspök. Mindazonáltal nem biztos, hogy jól járnának a reformer lelkületű főpapok, ha összehívnák a harmadik vatikáni zsinatot. Máté-Tóth András katolikus teológus, valláskutató, a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének professzora szerint ugyanis II. János Pál pápa idején átalakult a püspöki kinevezés rendszere. Ma már inkább csak a Rómához egyértelműen lojális lelkipásztorokból lesznek főpapok, azaz „most inkább a féket nyomják a Vatikánban”.

IZSÁK NORBERT