2009. április 30., csütörtök

Bibliaolvasó - május

május 1. : 2Kir 1-2; Jn 1,1-34
május 2. : 2Kir 3-4; Jn 1,35-52
május 3. : 2Kir 5-6; Jn 2
május 4. : 2Kir 7-8; Jn 3
május 5. : 2Kir 9-10; Jn 4,1-34
május 6. : 2Kir 11-12; Jn 4,35-54
május 7. : 2Kir 13-15; Jn 5,1-16
május 8. : 2Kir 16-17; Jn 5,17-47
május 9. : 2Kir 18-20; Jn 6,1-40
május 10. : 2Kir 21-23; Jn 6,41-71
május 11. : 2Kir 24-25; Jn 7,1-29
május 12. : 1Krón 1-3; Jn 7,30-53
május 13. : 1Krón 4-6; Jn 8,1-30
május 14. : 1Krón 7-9; Jn 8,31-59
május 15. : 1Krón 10-11; Jn 9
május 16. : 1Krón 12-14; Jn 10,1-21
május 17. : 1Krón 15-16; Jn 10,22-42
május 18. : 1Krón 17-19; Jn 11
május 19. : 1Krón 20-22; Jn 12,1-19
május 20. : 1Krón 23-25; Jn 12,20-50
május 21. : 1Krón 26-27; Jn 13
május 22. : 1Krón 28-29; Jn 14
május 23. : 2Krón 1-3; Jn 15
május 24. : 2Krón 4-6; Jn 16
május 25. : 2Krón 7-8; Jn 17
május 26. : 2Krón 9-10; Jn 18,1-27
május 27. : 2Krón 11-13; Jn 18,28-40
május 28. : 2Krón 14-16; Jn 19,1-15
május 29. : 2Krón 17-19; Jn 19,16-42
május 30. : 2Krón 20-22; Jn 20
május 31. : 2Krón 23-24; Jn 21

lapszemle 2009.04.30.

Idén Göncön lesz az ünnepség
Szatmár megye - Göncre készülnek a Nagykárolyi Református Egyházközség képviselői, illetve két énekkara. A belvárosi Károli Gáspár (karvezető: Fazekasné Kiss Erika), valamint a kertvárosi Pro Eclessia (karvezető: Lőrincz Szilveszter) kórusok immár a kilencedik alkalommal sorra kerülő Károli Gáspár napokon fognak részt venni a magyaroszági kisvárosban május 9-10-én.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/iden-goncon-lesz-az-unnepseg/cn/news-20090430-02343333

Sepsiszentgyörgy – Tiltakozó nagygyűlést tart a református egyház
Az Erdélyi Református Egyházkerület szervezésében vasárnap délben tiltakozó nagygyűlést tartanak Sepsiszentgyörgyön gróf Mikó Imre szobránál, amelyre meghívták a többi történelmi magyar egyház képviselőit és gyülekezeteit is. A megmozdulás üzenete: a református egyház megvédi jogos tulajdonát, és visszautasítja azokat a vádakat, miszerint a jelenlegi Székely Mikó Kollégium épülete soha nem lett volna a református egyház tulajdona.
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=51274

Államosítják a Mikót?
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen szervez tüntetést vasárnap, május harmadikán a református egyház. Az ellen tiltakoznak, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) lakossági feljelentés alapján vizsgálatot indított ellenük, amelyben okirat-hamisítással vádolják őket. A 12.30-kor az iskola épülete előtt kezdődő tüntetésen a Sepsi református egyházmegye tagjai vesznek részt, és Tőkés László királyhágómelléki református püspököt, EP-képviselőt is várják – közölte Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=27944

Visszaszereznék a levéltári anyagot
A többi magyar történelmi egyházzal és a civil szervezetekkel összefogva, a politikum segítségével szerezné vissza értékes levéltári anyagait az Erdélyi Unitárius Egyház, jelenleg ugyanis nem létezik ezek visszaszolgáltatására vonatkozó jogszabály.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=27968

XXX. Szepsi Csombor Márton Napok
Felvidék - A Szepsi Csombor Márton Napok, amely az idén megrendezésének 30. évfordulójához érkezett, sokszínu programmal várja 2009. április 27. és  2009. június 20. közt az érdeklodoket.
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=13479&Itemid=73

Patriarhia isi face departament legislativ
Conducerea BOR a decis infiintarea unui consiliu consultativ etico-juridic care sa raspunda dilemelor etice si juridice din societate.
http://cotidianul.ro/patriarhia_isi_face_departament_legislativ-82714.html
 
 
 

Bibliaolvasó 2 - május

1. Mt 18,1-6 Bír 6,1-16
2. Mt 18,7-14 Bír 7,13-23
3. Mt 18,15-20 Bír 16,4-14
4. Mt 18,21-35 Bír 16,15-22
5. Mt 19,1-9 Bír 16,23-30
6. Mt 19,10-15 Ruth 1,1-10
7. Mt 19,16-22 Ruth 1,16-22
8. Mt 19,23-30 Ruth 2,1-12
9. Mt 20,1-16 1Sám 3,1-10
10. Mt 20,17-28 1Sám 3,11-19
11. Mt 20,29-34 1Sám 7,3-12
12. Mt 21,1-11 1Sám 7,13-17
13. Mt 21,12-16 1Sám 9,1-10
14. Mt 21,17-22 1Sám 9,11-17
15. Mt 21,23-32 1Sám 10,1-11
16. Mt 21,33-46 1Sám 10,17-24
17. Mt 22,1-10 1Sám 12,1-15
18. Mt 22,11-22 1Sám 12,16-25
19. Mt 22,23-33 1Sám 16,1-13
20. Mt 22,34-40 1Sám 16,14-23
21. Mt 22,41-46 1Sám 17,1-11
22. Mt 23,1-12 1Sám 17,32-37
23. Mt 23,13-24 1Sám 17,38-51
24. Mt 23,25-39 1Sám 18,1-9
25. Mt 24,1-13 1Sám 19,1-12
26. Mt 24,14-35 1Sám 26,1-12
27. Mt 24,36-44 2Sám 1,17-27
28. Mt 24,45-54 2Sám 5,1-10
29. Mt 25,1-13 2Sám 9,1-13
30. Mt 25,14-30 2Sám 18,24-33
31. Mt 25,31-46 2Sám 23,1-5

(Forrás: William Barclay: The Plain Man’s Book of Prayers, London 1959.)

Kérdezz Tőkés Lászlótól!TRANSFÓRUM
[ Kérdezz Tőkés Lászlótól! ]

A Magyar Összefogás listavezetőjének május 15-ig lehet kérdéseket feltenni a Dispután.
http://www.disputa.ro/viewtopic.php?f=12&t=105&sid=d81bc0abb3c319a8ba99f80c1453068a


Május

A feltámadás utáni-, és a pünkösd előtti vasárnapok másik része átmegy Májusra, egyházi néven Pünkösd havára.

Pünkösd hónapja” „a pentekoszté (=50) görög szótól (Cselekedetek 2,11)” származik. Átformálva mondották „penkostnak”, pünkösdnek, mivel „húsvét után 50 nappal szokott esni”. A Május (Ikrek hava) pedig onnan ered, hogy „Romulus két rendbe osztotta a római népet: in majores és juniores, a vénekre és az ifjakra, hogy a vének tanáccsal, s az ifjak erővel oltalmazzák a várost. Ezt a hónapot tehát a vének-, s a következendőt (júniust) az ifjak tisztességére” mondották.

Minket természetesen a pünkösd ünnepe (hazai viszonylatban az egy–két–három napos ünnep, vasárnapon, hétfőn és kedden) foglalkoztat. Sajnos, a pünkösd nagyon háttérbe szorult a karácsony és a húsvét mellett és mögött. Pedig nélküle (Cselekedetek 2. fejezete) nincs semmiféle ünnep, sem keresztyén élet. Mindenek kulcsa Szentléleknél, az Atyának- (János 14,16. 26) és a Fiúnak (János 15, 26) a Lelkénél van, aki az első tanítványokra pünkösd napján töltetett ki, mint aki öröktől fogva volt és munkálkodott, s aki a kitöltetés óta is naponta eltölti–betölti szívünket. Szentlélek nem egyéb, mint maga a testben eltávozott Krisztus miközöttünk és mibennünk a ő állandó jelenlétével. Nem vagyunk hátrányosabb helyzetben, mint az apostolok (János 14,18), mivel Szentlelke mint élő személy által láthatatlanul éppoly bizonyosan a mienk a mennyei Atya és az egyszülött megváltó Krisztus, amilyen bizonyosan őt látták és hallották testileg az első tanítványok (Máté 28, 20). Krisztus jelenléte a mindenkori mában annyi, mint a személyesen beszélő, tanító és vezető–vigasztaló Szentlélek mibennünk. Szentlélek tesz bizonyossá nemcsak a karácsony csodájáról, hanem a feltámadás és a mennybemenetel misztériumáról és a hitnek minden dolgáról.

Szentlélek valóban az élő kulcs, aki hitünknek valamennyi titkába és csodájába, az élet és a halál mélységeibe és magasságaiba elvezet. Ezért hangzik szünet nélkül a könyörgés: „Jövel Szentlélek Úr Isten, töltsd bé szíveinket éppen”, vagy amint a régiekkel együtt imádkozzuk: „Veni creator Spiritus” = „Jöjj teremtő Szentlélek”.

Szentlélek (s egyedül csak ő) érteti meg velünk a „Szentháromság” (Máté 28, 19; 1János 5, 7) titkát, akinek ünnepe a pünkösd utáni első vasárnap: Szentháromság vasárnapja Ennek az ünnepnek is állandósulnia kell a keresztyén életben, hiszen egész keresztyén hitünket hiánytalanul tartalmazza. A mennyei Atyát, a teremtő Urat csak Szent Fia, az Úr Jézus testté lételében ismerhetjük meg, a testté lett Igében (János 1, 14), míg az Atya – Fiú valóságát és igazságát csak a világ végéig közöttünk és bennünk lakozó Szentlélek ajándékozhatja (Máté 28, 20). Három személyről beszélünk hagyományosan és félreérthetően, de tulajdonképp ugyanannak az egy, örök, igaz, Istennek három „létformájával” (Barth Károly) találkozunk. Aki a Fiút látja, csak az látja az Atyát, de a Fiút csak a tanító – vigasztaló – erősítő – közösségteremtő Szentlélek ajándékozhatja.

Szentlélek tanításának engedelmeskedünk, amidőn fölemlítjük, hogy május első vasárnapja református egyházunkban az anyák napja. A bibliai szülőtiszteletnek és gyermekszeretetnek egyik áldott alkalmához nyílik út valamennyiünk számára a megbizonyítás külső lehetősége által. Az anyák napja az életcsodáját, a teremtő Úr művében való részvétel páratlan méltóságát állítja szemünk elé (1Mózes 1, 28). Bizonyos, hogy nemcsak a gyermekeknek, a fiaknak és a leányoknak kell édesanyjukra és édesatyjukra tekinteniök (2Mózes 20,12), hanem fordítva is: a szülőknek gyermekeikre mint az „anyaméh” zsoltáros gyümölcseire (zsoltárok 127, 3; Efézus 6, 1–4). Istenem, milyen sok kérdés merül fel (kiváltképpen a magyar nyelvterületen) akár a születések mértéke-, akár a természetellenes halálozások (öngyilkosságok) összefüggésében! Anyáknapján válik minden-minden idevágó kérdés világossá: a hívők elfogadják a teremtó Úr ajándékát, és engedetlenül nem pusztítják el azt; mint ilyent hagyják életben és éltetik, illetve gondozzák mindaddig, mígcsak „az anyaméh jutalmát” az ajándékozó Úr szent tetszése tőlük megköveteli.

Pünkösd hava után következnek az úgynevezett „ünneptelen” félév hónapjai: júniustól novemberig, vagyis a következő adventig. Valóban igaz, hogy erre az időre nem esnek Jézus életének a már látottakhoz hasonló eseményei, de az is igaz, hogy amit ő születésével –halálával – feltámadásával és Szentlelkének kitöltésével üdvösségünkre véghez vitt, mindazt a Szentháromság és Advent közötti idő beszédeivel és cselekedeteivel bizonyította meg és hozta tudomásunkra. Ezek a beszédek és cselekedetek tükrözik őt úgy, mint aki nekünk született, érettünk szenvedett és halt meg, váltságunkra támadott fel, rendíthetetlen hitünk diadaláért ment fel a mennybe, és a „hétköznapokban” való állandó Krisztus–közösségünkért küldötte el Szentlelkét. Tehát amit „az ünneptelen félév” vasárnapjai és hétköznapjai alatt olvasunk és hallunk az Úr Jézus életéről, beszédeiről és cselekedeteiről, főként a négy evangéliumban, de más szavakkal és más kifejezési formák között az egész

Újszövetségben, és vele együtt az egész Ószövetségben, vagyis az egész Szentírásban, mindaz ugyanazt a Szentháromság Istent ajándékozza mindnyájunk üdvösségére.

Ilyen megfontolással beszélünk a továbbiakban az „ünneptelen félév” vasárnapjairól és ünnepeiről.


***

Forrás: Tőkés István: Hétköznapok - ünnepnapok
Magyar Elektronikus Könyvtár

***

A Pünkösd haváról és abban való INNEPEKRŐL

Honnan vette nevezetét ez a hónap? Pünkösdről, mely ebben az hónapban szokott esni: a nevezet pedig a penkost, pentekoste görög szótól, mely ötvenediket tészi, mivel húsvét után ötven nappal szokott esni, formáltatott.

Hát a rómaiak honnan nevezték májusnak? Romulus két rendbe osztotta vala a római népet, in majores et juniores, a vénekre és ifjakra, hogy a vének tanáccsal, az ifjak erővel oltalmaznák a várost. Ezt a hónapot a vének, a következendőt az ifjak tisztességére nevezte. (...)

Micsoda innepek vagynak ebben a hónapban? (...)

ÁLDOZÓ CSÜTÖRTÖK. A Kristus mennybemenetelének emlékezetére való innep. (...) Ezen a napon a tudatlanság idején azt cselekedték az emberek, hogy egy darab tőkét, amellyel a Kristust ábrázolták, a templomba felvontanak annak mennyezetére. Mást, amellyel ábrázolták a Sátánt, kivetettek a templomból; amelyet vertek és egyberontottak annak előadására, hogy immár a Sátánnak a Kristus mennybemenetele után nincs hatalma az ekklésián. Ismét a templom mellett elhintettenek holmi diót és egyéb gyümölcsöket, melyeket midőn kapdosott az odagyűlt nép és gyermekek, feljül vízzel megöntözték, s nevetséget indítottak belőle. Mellyel azt akarták kiábrázolni, hogy a Kristus feljül adja az élet vizét.

Ezen a napon jegyzi el a tengert a vénéciai tanács egy aranygyűrűt belévetvén sok cérémóniával és nagy pompával; mely kezdődött 1311-dik esztendőben vagy még azelőtt, 1177-dik eszt., midőn a harmadik Sándor pápa Friderik császár előtt odafutván, a venetusok mellette felállottak, s a császár hadát megverték, melyért egyebek között ezt a privilégiumot adta a pápa, hogy a tengert magoknak elmátkásítsák. (...)

Micsoda nevek vagynak felírva ebben a hónapban?

Ezek:

SIGMOND. Római császár és magyar király, aki sokat fáradozott abban, hogy a pápák között való részre szakadozást eltörölhetné. Holt meg 1437. eszt. Egy Tar Lőrinc nevű ember reá ment a császárra, hogy ő elrejtezett volt, és a császár ágyát pokolba látta tűzbe égni, mivel sok leányokat szeplősített meg. Azt felelte a császár: gondja lészen reá, hogy ágyát pokolból kivégye: a tizenhárom városokat azért nyolcvanezer forintokba zálogba vetette, s azzal a pénzzel építette Budán a Szent Sigmond templomát, melynek sok fundust is rendelt. (...)

***
Forrás: Bod Péter: Szent Heortokrátes avagy a keresztyének között előforduló innepeknek és a rendes kalendáriomban feljegyeztetett szenteknek rövid históriájok (1757)
Ungarisches Medien und Informationszentrum
***


Jeles napok:

2009. április 28., kedd

lapszemle 2009.04.28.

Lelkészbeiktatás Élesden
Bihar megye - Vigyázni és megállni a bástyán. Hálaadó istentisztelet keretében Mikló Ferenc, a Bihari Református Egyházmegye esperese iktatta be hivatalába vasárnap Dénes István Lukács élesdi lelkipásztort, aki tavaly õsztõl szolgál a Sebes-Körös-parti kisváros református gyülekezetében. A délután megtartott ünnepségre számos érdeklõdõ egyháztag, meghívott világi és egyházi vendég jött el, zsúfolásig megtöltve a nemrégiben szépen felújított istenházát.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/94-2009-4-28/94-6.pdf

XI. Függőleges Ifjúsági Keresztény Konferencia
Bihar megye – Nagyszalontán rendezik meg a XI. Függőleges Ifjúsági Keresztény Konferenciát május 1–3. között. A rendezvény a maga 700–900 résztvevőjével a legnagyobb református – és keresztyén – ifjúsági találkozó Erdélyben.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/xi-fuggoleges-ifjusagi-kereszteny-konferencia/cn/news-20090428-12580660
 
 

Erdélyi magyar terrorista egyházak

http://www.gardianul.ro/upload/2009/04/news_img_133981_101928.jpg

A Bolíviában kivégzett illetve elfogott román állampolgárságú és magyar nemzetiségű "terroristák" esete nyomán a román sajtó felmelegítette a "Székely Légió" témáját.

Nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy a "náci-anarchista-iszlamista-magyar" és "paramilitáris" szervezetbe az erdélyi magyar történelmi egyházak ajánlanak ifjakat. Különös figyelmet szentel az ügynek a Noua Dreapta szervezettel szimpatizáló NapocaNews is - amelyik nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a román titkosszolgálatok védelme alatt végzik szeparatista és terrorista tevékenységüket.

Választási év lévén, minden bizonnyal a román sajtó és politika is meglovagolja a témát az autonómia-kérdés kapcsán. Emlékezzünk csak, ahogy a magyar tévéhíradók egymás utáni hírként adták le a bolíviai magyar terroristák hírét, azt, ahogy minden bizonnyal szélső-jobboldaliak felgyújtották egy volt miniszter volt villáját, illetve egy liberális képviselő le-terroristázta a jobboldali tüntetőket... Mire következtethet ebből egy agymosott állampolgár? - hogy minden magyar terrorista... Reméljük azért, hogy a román terror-elhárítók nem fogják megrohamozni a magyar templomokat és parókiákat revizionista anyag után kutatva...

Az egyik összegző cikk: Legiunea Secuiască - acţiuni paramilitare din Cheile Bicazului până în Bolivia amazoniană. Vezi filmul (Gardianul)


2009. április 27., hétfő

lapszemle 2009.04.27.b.

Igazodnunk kell Isten terveihez
Nagyvárad - Vasárnap délután ifjúsági evangelizációs istentiszteletre került sor a várad-velencei református templomban, melyet a keresztény dalokat játszó Tálentum együttes koncertje követett.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/igazodnunk-kell-isten-terveihez/cn/news-20090427-10263787

Játékosan, keresztényként
Nagyvárad - Gyerekeknek, illetve fiataloknak szervezett evangelizációs alkalmat szombaton a nagyváradi CE Szövetség, Vidám szívek klubja címmel.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/jatekosan-keresztenykent/cn/news-20090426-03111800

Szavalóverseny Batizon
Szatmár megye - Harminchét tanuló vett részt a Batizon megrendezett Szilágyi Domokos szavalóversenyen.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/szavaloverseny-batizon/cn/news-20090426-01491162

Kórusmuzsika a templomban
Felvidék - Nagy sikert aratott a Pozsonyi Fiúénekkar (Bratislavský chlapčenský zbor) pénteken este Dunaszerdahelyen.
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2009/04/25/korusmuzsika-templomban
 
 

lapszemle 2009.04.27.

A nőszövetség lelkes munkája példaértékű
Szatmár megye - A Szatmári Református Egyházmegye presbiteri találkozójára került sor szombat délelőtt a Szamos-negyedi református templomban, ahol a problémák mellett a példaértékű megvalósításokról is szó esett.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/a-noszovetseg-lelkes-munkaja-peldaerteku/cn/news-20090427-07045596

Emlékművet avattak Szilágypérban
Szatmár megye - A világháborús áldozatok tiszteletére rendezett eseményen Ft. Dr. Bölcskey Gusztáv püspök is részt vett.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/emlekmuvet-avattak-szilagyperban/cn/news-20090427-07065636

Szilágyi Domokos Szavalóverseny Batizon
Szatmár megye - Harmincnyolcan vettek részt az első alkalommal megrendezett Szilágyi Domokos Egyházmegyei Szintű Szavalóversenyen, amelyet a batizi református egyházközség lelkipásztora, Király Lajos kezdeményezett.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21692&apparition=2009-04-27

"Magába forduló ember volt"
Szatmár megye - A batizi szavalóversenyen már csak néhányan voltak jelen azok közül, akik személyesen ismerhették Szilágyi Domokost. Bondics Miklóst, a község volt polgármesterét arra kértük, ossza meg lapunk olvasóival élményeit.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21691&apparition=2009-04-27

Szilágyi Domokos Szavalóverseny
Szatmár megye - Első alkalommal szervezték meg a szavalóversenyt Batizon.
http://www.szatmar.ro/Szilagyi_Domokos_Szavaloverseny/hirek/22235

Gálospetri küzd a megmaradásért
Bihar megye - Isten tenyerén. Az érmelléki falvakat járva számtalanszor megfogalmazódik a kérdés:mi tarthatja ezen a jövõkép nélküli földön az embereket, mi az a marasztaló, gyökeret kötõ erõ, mely nem engedi elszakadni innen a földhözragadt magyar parasztot vagy mesterembert, még akkor sem, ha tudatában van, bárhol ezen a világon könnyebben megélne kétkezi munkája után. Még akkor sem, ha manapság egyre gyakrabban hallja azoktól, akik már megették kenyerük javát: "bárcsak én lennék még egyszer fiatal!"
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/93-2009-4-27/93-1.pdf

Beiktatták Kótyuk Zsolt szürtei lelkészt
Kárpátalja - Balogh Attila ungi esperes iktatta be tisztébe a hat éve szülőfalujában, Szürtében és három éve a tiszasalamoni gyülekezetben szolgáló Kótyuk Zsolt református lelkészt. A kéttornyú szürtei református templomot zsúfolásig megtöltötték a helyi és a környező településekről jött hívek. Kótyuk Zsolt Kárpátalján az első olyan református lelkész, akit szülőfalujában iktattak be.
http://www.karpatinfo.net/article90583.html

Biserica noua, distrusa de flacari
O biserica din lemn, din localitatea suceveana Vicovu de Sus, a carei constructie a fost terminata in urma cu doua saptamani, a ars in azi-noaptea, incendiul pornind de la flacara unei candele care a aprins catapeteasma, relateaza Mediafax.
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/848731/Biserica-noua-distrusa-de-flacari/
 
 

2009. április 25., szombat

Canterbury-i Anselm (1033-1109)


ANSELM, Canterbury-i Szent
/Anselm of Canterbury, Anselmus Cantuarensis, Anselmo d'Aosta/
(1033, Aosta – 1109. április 21., Canterbury)

- 900 éve halt meg -

Piemonti grófi családból származó teológus és filozófus, a korai skolasztika egyik megteremtője és klasszikusa, bencés szerzetes, 1093-tól Canterbury érseke. Iskolázottságát bencés kolostori iskolákban szerezte, majd apja akarata ellenére sorra látogatta meg Burgundia és Franciaország kolostori közösségeit. 1059-től a normandiai Bec kolostorában élt, a következő évben pedig be is lépett a szerzetesi közösségbe. Az ezt követő időszakban a kolostor nagyhírű apátja, ¤ Lanfrancus irányítása alatt folytatta teológiai és bölcseleti tanulmányait, 1063-tól pedig a kolostor priori tisztségét is viselte. Lanfrancus 1078-as távozása után ő lett a kolostor apátja és a helyi iskola vezetője. Több angliai utazását követően 1093-ban Canterbury érsekévé és Anglia prímásává választották. Ebben a minőségében folyamatos küzdelmet folytatott a pápa és az egyház jogait korlátozó uralkodói törekvések ellenében, ami miatt két alkalommal is hosszabb itáliai száműzetésbe kényszerült, az angol egyház jogait pedig csak 1107-ben, a londoni konkordátum keretében sikerült kielégítően rendeznie. Szerzetesi elöljáróként, tanárként és főpapként folyamatosan adta közre azokat a teológiai és filozófiai műveit, amelyek alapján az utókor méltán tekinti őt a skolasztika atyjának. Alapvető filozófiai írásaiban, a Monologionban és a Proslogionban a ratione fideit, a hit értelmi vonatkozásait igyekezett feltárni és a keresztény gondolkodás lényegét a fides querens intellectum, az értelmet kereső hit aktusában látta, amely a Szentírás és a hagyomány támasza nélkül is elvezetheti az emberi értelmet a hit igazságainak belátásához. A hit értelmi alapjainak és Isten léte igazolhatóságának lehetőségét keresve különös jelentőségre tett szert Isten létének racionális beláthatóságát alátámasztó unum argumentuma, az utókor által ontológiainak nevezett, Kanttól napjainkig értelmezett és vitatott istenérv, amely Istent a legnagyobb elgondolhatónak és mint ilyent, szükségszerűen létezőnek is mondja és amely érvelés érvényét már szerzetes kortársa, ¤ Gaunilo vagy később ¤ Aquinói Szent Tamás is kétségbe vonta, más skolasztikus szerzők vagy az újkorban ¤ G. W. Leibniz viszont elfogadták. Miért lett Isten emberré? címet viselő teológiai főművében az Istennel szembeni, a bűn miatti elégséges emberi elégtétel (satisfactio) lehetetlenségéből kiindulva dolgozta ki a maga megváltástanát és krisztológiáját, amely egyedül a megtestesülés, Isten emberré válása révén képes helyreállítani a bűn okozta törést a Teremtő és a teremtmény között. Kisebb értekezéseiben és párbeszédeiben platonikus-ágostoni szellemben értekezett az igazságról, az akarat szabadságáról, a Sátán bukásáról vagy az Ige megtestesüléséről, a grammatikusról szóló dialógusában a mérsékelt realizmus szellemében ismeret- és nyelvelméleti gondolatait fogalmazta meg, a szeplőtelen fogantatásról szóló munkája révén pedig utókorától a doctor marianus megtisztelő címet érdemelte ki. Elméleti írásai mellett számos imát, elmélkedést és kiterjedt levelezést is hagyott hátra; ez utóbbi a normann korszak történetének és egyháztörténetének értékes dokumentuma, egyben tanítványának, Eadmernek Vita Anselmi című biográfiájával együtt részletes betekintést enged életének és gondolkodásának alakulásába is. Tanári működése évtizedeiben számos tanítványt nevelt, akik közül ¤ Gilbert Crispin és ¤ Anselm de Laon a legjelentősebbek. 1690 óta szerepel a katolikus egyház szentjeinek sorában, egyháztanítóvá nyilvánítására pedig 1720-ban került sor.


Fő művei: Monologion (1076); Proslogion (1078); Cur Deus homo ( 1105); De grammatico; De libero arbitrio; De casu diaboli; De veritate; J.P. Migne: Patrologia latina 158-159.; S. Anselmi Opera Omnia 1-5., (F. S. Schmitt), Seckau - Roma: 1938-61. Magyarul: C. Sz. A. Filozófiai és teológiai művek I.(Ford. Dér K.), Budapest: 2001.; Összes művei (Ford.: Dér K.), Budapest: 2007. Irodalom: M. Grabmann: Geschichte der scholastischen Methode 1-2., Freiburg: 1909-11.; K. Barth: Fides quaerens intellectum, München: 1931.; J. McIntyre: Anselm and his critics, Edinburgh: 1954.; A. Plantinga: The Ontological Argument from St. Anselm to the Contemporary Philosophers, New York: 1965.; D. Henrich: Der ontologische Gottesbeweis, Tübingen: 1967.; M. Corbin: Priere et raison de la foi., Paris: 1992.; K. Kienzler: Glauben und Denken bei Anzelm von Canterbury, Freiburg/Brg., 1981.; R. W. Southern: Saint Anselm. A portrait in Landscape, Cambridge: 1990.; Zoltán V.: Szent Anzelm élete, Budapest: 1934.; Urbán E.: Krisztus keresztje. Anselmus tanítása a váltságszerző halálról, Budapest: 1941.; Dér K.: Szépséges értelem, Budapest: 2001.; DictThéolCath. I.; RGG. I.; LThK. I.; Görföl - Kránitz. (HP)


Forrás: Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének Akadémiai-Filozófiai Nyitott Egyeteme
Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson!

Alföldi Géza
(1908 - 1991)

http://www.magyar-vers.hu/Alfoldi_Geza2-kicsi.jpg


CSAK A GYÖKÉR KITARTSON!

A Fa névtelen gyökereinek ajánlom


Kint a szőlőnkben, emlékszem rája,
deszka kunyhónk előtt állott
öregapám diófája.

Ha vihar támadt, - szőlőkötözéskor, -
dörgött az ég, csattant a villám,
füstölt az úton a felpaskolt por,
ahogy végigverte a dörgő esőostor,
bebújtunk a kunyhóba. Onnan néztem,
miként robognak a felhők az égen.

Nagyapám a fát leste.
Vajjon, elbír-e a széllel?
Recsegett, ropogott öreg teste,
a szél a galyakat csomósan tépte,
hullott a zöld dió, áldott termése,
mozgott a föld is, ahogy a vihar rázta:
de győzte a vihart öregapám konok,
törzsekopott diófája.

Csak a gyökér kitartson! ...

Még ma is hallom, -
motyogott nagyapám,
s nem lesz baj, gyerek!
Dió lehullhat,
új tavasszal terem az ág újat,
ág is nő a letépett helyére,
de ha a gyökér nem bírná tovább,
a diófának, kisunokám, vége!

Most is vihar, szél tépi, rázza,
de állja a vihart ÁRPÁD VEZÉR
EZERÉVES, ÖREG DIÓFÁJA.
Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek,
tapadnak a földre, hogy termés legyen
az örök magyar szőlőhegyen,
hogy élni tudjon: dió, levél, ágak...
...Adj, Uram, elég erőt a harcos diófának!

Lehull ezer dió, millió lesz holnap,
letörhet száz ág, ezer nő helyére,
s ha csupán a csonka törzs marad,
ha új tavasz zsendül, kifakad!
Uram, csak Te lássad,
hogy ezen e véres, küzdelmes harcon,
a gyökér kitartson!

A G Y Ö K É R KITARTSON!

(1943)Barankovics István Izraelita Műhely

http://www.hirszerzo.hu/imgpool/22591_6.jpg

A Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület blogja, amelyben teret szeretnénk engedni a konzervatív érzelmekkel rendelkező magyar zsidóság véleményének.

Az oldal szerkesztői: Weisz Péter a BIM elnöke Polgár Ernő a BIM vezető tanácsadója, irodalmár Szabó György a BIM alelnöke

A konzervatív és vallásos zsidóság számára kíván műhelyt teremteni a KDNP pártalapítványának keretében létrejött "izraelita műhely". Semjén Zsolt szerint a közös keresztény-zsidó értékeken alapuló társadalomszemlélettel akarnak foglalkozni a mai Magyarország problémáival.
ML King: Levél egy anticionista barátomhoz

Martin Luther King:
Levél egy anticionista barátomhoz
(részlet)

"…Kijelented barátom, hogy nem gyűlölöd a zsidókat, te pusztán 'anticionista' vagy. Én pedig azt mondom, szóljon az igazság a magas hegycsúcsokról és visszhangozzék a völgyeken át Isten földjén: mikor az emberek a cionizmust bírálják, a zsidókat értik rajta – ez Isten igazsága…

…Az antiszemitizmus, a zsidó nép iránti gyűlölet szégyenfolt volt az emberiség lelkén és az is marad. Ebben teljesen egyetértünk. Tudd hát ezt is: az anticionista lényegénél fogva antiszemita, és ez így is lesz mindig…

…Miért van ez? Tudod, hogy a cionizmus nem egyéb, mint a zsidó nép álma és ideálja, hogy visszatérjen szülőföldjére és ott éljen. A zsidó nép, miként az Írás mondja, egykor virágzó országban élt a Szentföldön. Innen ûzte ki õket a római zsarnok – ugyanazok a rómaiak, akik kegyetlenül megölték a Mi Urunkat. Hazájából elûzetve, nemzete romba döntve, örökös vándorlásra kényszerítve a föld hátán, a zsidó nép újra és újra elszenvedte ama zsarnok csapásait, amely épp rajta uralkodott…

…A néger nép, barátom, tudja, mit jelent elszenvedni olyan uralkodók zsarnokságát, amelyet nem mi választottunk. Fivéreink Afrikában könyörögtek, kérték, igényelték – KÖVETELTÉK ama velünk született jog elismerését és megvalósítását, hogy békében élhessünk a magunk uralma alatt, saját országunkban…

…Az antiszemita minden lehetőségnek örvend, mikor gonoszságát kibocsáthatja. Az idõk során illetlen dologgá vált a zsidó iránti gyűlöletről nyíltan szónokolni. Ekképp az antiszemita örökösen új formákat és fórumokat kénytelen mérgének keresni. Micsoda öröm hát számára az új maskara! Õ nem gyûlöli a zsidókat, csupáncsak anticionista!"

Saturday Review, 1967 augusztus

Forrás: Szombat

Dániel Csoport

http://www.danielcsoport.hu/icon.png

A Dániel Csoport a Keresztény Segítség Hídja Alapítványon belül működő felekezetközi munkacsoport.

Kezdeményezésünk gyökere 2000 decemberére nyúlik vissza. Az Izrael földjén kiújuló intifada magyarországi média-visszhangja késztetett bennünket arra, hogy felkeressünk több keresztény közösséget és gyülekezetet azért, hogy közös állásfoglalásra hívjuk őket biblikus meggyőződésünk alapján az Isten választott népe melletti kiállásra.


Szabó Dezső: Antiszemitizmus

Szabó Dezső
(Kolozsvár, 1879. június 10. – Budapest, 1945. január 5.)
író, kritikus, publicista


Antiszemitizmus


A hal a vízben él, a tüdő oxigénnel táplálkozik, a magyar antiszemita. Dobd ki a halat a vízből: elpusztul. Vedd el az oxigént a tüdőtől: megfullad. Hazudd ki az antiszemitizmust a magyarból: a halál leggyalázatosabb nemével hal meg.

De mi az antiszemitizmus lényege? Miért vagyunk antiszemiták? Miért az antiszemitizmus? Életösztönünk első, szükségszerű megnyilatkozása, s melyek e megnyilatkozás helyes formái?

Egy téren sem mondtak annyi ostobaságot - mind-két táborban -, mint a zsidókérdés körül. Buzgó antiszemiták mondanak jelszavakat és érveket, melyek a zsidóság leghatalmasabb fegyvereivé válhatnak. Liberális államférfiak előtálalnak érveket, melyeket egy dedós gyermek szétszedhet alaplehetetlenségeire. Mert - jobbról és balról - nem állítják be a kérdést a maga nagy történelmi horizontjába, nem viszik vissza, hogy úgy mondjam, természetrajzi egyszerűségére. Egyes esetekből indulnak ki, szentimentalizmussal kandírozzák körül, érdekpárt s más zavaró szenvedélyekkel homályosítják el tisztaságát. Pedig a zsidókérdés lényegében éppen olyan egyszerű, mint amilyen átlátszó, és egyszerű nyelvtanilag ez a mondat: A ragadozó ragadoz, és ennek az erős fajnak minden vér szerinti ravaszsága kellett ahhoz, hogy ezt az egyszerű, könnyen érthető lényeget körülvegye a hazugságok, az álhumanizmus, álszociológia, ál-szabadgondolkodás és álforradalom megtévesztő Bábelével.

A legnagyobb, legbűnösebb tévedés - s fájdalom, nálunk leggyakoribb - a zsidóság olcsó gyalázása, lekicsinylése. Ha engem a fronton földerítő szolgálatra küldenek, és én az ellenség roppant haderejéről azt a hetyke tudósítást hozom, hogy szót sem érdemel, hogy egypár emberrel szét lehet verni az egészet: akkor én katasztrófa elé viszem saját véreim, s haditörvényszék előtt méltán érdemlek golyót vagy kötelet. Gondolják meg ezt jól a zsidóság anekdotás, nótás fitymálói. Jellemző, hogy igen sok zsidó fölényes humorral segít a bátor kereszténynek ebben a lekicsinylésben, mert tudja, hogy ez elrejti a veszélyt. Lekicsinyleni azt a fajt, mely a maga húszszoros kisebbségében elfoglalta a magyar élet minden stratégiai pontját, s mely egy történelmi katasztrófa ügyes kihasználásával lába alá gázolt bennünket, hitünket leköpte, zászlónkat letaposta, lekicsinyleni ezt a fajt nem önmagunk végtelen megvetését jelenti? A zsidóság is, mint minden más faj, erőknek és gyengeségeknek, kiválóságoknak és bűnöknek végére mehetetlen összetétele. De, mert egy irtózatosan exkluzív vallás nevelésében, a kultúra és európai élet minden fénymáza alatt megmaradt az ős, barbár, ösztönös ázsiai törzsembernek, erői és kiválóságai vérből jövőbbek, s inkább jelentik az egész faj védelmét és hódítását, mint más fajoknál, gyengeségei és bűnei szembeötlőbbek, s inkább rátámadnak az európai ember morális ízlésére. Mert a lényege a különbségnek, s ezt nem lehet eléggé ismételni, mert ők szüntelenül ellentétesen másképp tüntetik föl, az: hogy mi, magyarok, németek, szlávok, olaszok etc. az európai hit, morál és kultúra közösségében a csupán törzsemberből emberré szélesedtünk, a zsidó pedig a kiválasztás kannibál hitével, rettenetes faji hitében és moráljában megmaradt az ötezer év előtti idegen szagtól ösztönösen irtózó törzsember. A zsidóság a legkomolyabb, a legvégzetesebb ellenség, a zsidókérdés a magyarság élet-halál kérdése, mely belekapcsolódik a magyar élet, a magyar jövő minden mozzanatába. Viccet csinálni ebből a kérdésből, lekicsinyelni ezt az ellenséget és ezt a veszélyt: csak hülyék vagy megfizetett gonoszok tehetik.

Sok tragikomikus tévedés onnan ered, hogy mi asszimilációs babonánkba butulva azt hittük, hogy az idegennek hetedik paradicsomi kéj, s nagy előléptetés magyarrá áthasonulni. Ez a hit, mely erős faji öntudatra, egészséges fajnál tényleg hódító erőt jelentett volna, nálunk nemzeti öngyilkosságunk egyik fő forrása lett. A magunk úgynevezett ideális - oh, de aljas és gaz ez a szó! - horizontjából néztük a dolgot, s nem akartuk meglátni a természetrajzilag is való valóságot, hogy az élet erős és gyenge fajok vad harca, s hogy minden fajnak magának kell megszerveznie védelmét és jövőjét, s nem szabad azt idegenre bíznia. Így például érzékeny, humanisztika-liberális politikai primadonnáink sokszor énekelték: - Nem szabad általánosítani, hiszen van becsületes zsidó is, az ártatlan ne szenvedjen a bűnösért! Hát természetes, hogy van. Én magam is ismertem nem egy nagy kultúrájú, gondosan kiépített belső életű, tiszta morálú zsidót. De egyet ne tessék elfelejteni. Ez a zsidó, éppen mert ilyen, s annál inkább, mert ilyen, a fajok harcában a saját fajával szolidáris, még akkor is, ha tiszteli a másik fajt. Vagy elfogadjuk azt az ítéletet, hogy Erdélyben az a becsületes magyar, aki megtagadja magyarságát és oláhhű lesz. Felvidéken az a becsületes magyar, aki csehhé torzul és így tovább? Ugye bár, hogy nem, ugye, hogy az a szívünk szerint, morálunk szerint való magyar, aki a mienk marad minden poklokon keresztül? Vagy a zsidóra más mértéket mérünk? De föl lehet itt vetni a becsületesség kérdését? Ha az öt világrész egymillió legbecsületesebb angolja, franciája vagy olasza jönne ide, hogy a maga külön szolidaritásával kivegye a kenyeret a magyar szájból, a földet a magyar földműves alól, hogy kereskedelem, gyár az ő kezében legyen, hogy sajtóban, színházban kilopja a magyarból a védő lelket: antiangol, antifrancia és antiolasz volnék. Pedig ezekkel a fajokkal ezerévi morális, hitbeli és kulturális közösségünk van. De nekem igazán mindegy, hogy aki elveszi a jelent, jövőt, az életet és mindent fajomtól, az comme il faut gavallér vagy pedig börtönviselt apacs. Vagy a fronton csak arra lőttünk, aki azelőtt való napon elfelejtette a drótsövényen átküldeni az erkölcsi bizonyítványát? A becsületesség kérdését itt csak ostobák vagy megtévesztő szélhámosok vethetik föl.

De nem is azokat a zsidókat szoktuk ám mi becsületesnek nevezni, akik tényleg azok. Az ilyenek nemigen törtetnek kegyeinkért, s nyíltan fajuk emberének vallják magukat. A mi "becsületes" zsidónk az a zsidó, aki átkeresztelkedik, ha kell, naponta kétszer, aki azt sem tudja, hova legyen a magyarságától, úgy köpik, mintha népszínműben volna, aki zokog a magyar határon, mint a vajszívű Vázsonyi, aki a nemzetiszínű határcövek láttára majdnem fizikai zsidóságából is magyarrá integrálódott. Ez az a zsidó, mely abban a pillanatban, hogy a csehek Lőcsére beléptek, dühös csehhé, s Kolozsváron az első oláh katona láttára felgerjedt oláhhá lett. Ez a legveszélyesebb típus, ezt küldi a félelmetes faj előre, hogy a népek kebelében elfoglalják az elővárakat. A kommunizmus alatt a zsidó imperializmus legféktelenebb harcosai katolikus, református s volt nemzetiszínű zsidók voltak. Egy zsidó író, a zsidó uralom egyik komikus, torz figurája, a háborúban még "mérhetetlen faji gőggel" nézte a magyar katonákat, s a kommunizmus második napján már piszkos szavakban köpte le a magyar fajt. A zsidó ellen harcolok teljes erőmből, de tisztelhetem, mint nemes ellenfélt. De ezek a nemzetiszínű, magyar és keresztény zsidók az emberiség leghitványabb söpredékei, s életösztönünknek ezeket kell legelőbb eltűntetni a magyar életből.

Éppen ilyen dőreség, ha a zsidókérdésben a szeretetre s kereszténységünkre hivatkoznak. A szeretet nem az, hogy szeressem azokat, akik elveszik a jövőt a gyermekeimtől, akik elveszik az országot fajomtól: a szeretet törvénye mindenekelőtt a hozzám tartozók és fajtám iránt kötelez. Az a szeretet, melyet így liberális maszlagolásokban kívánnak, a legtermészetellenesebb perverz gyűlölet saját vérem ellen. A kereszténység pedig nem vénemberek mazochizmusa, akik beteg vonzódással szeretik azokat, akik tépik és csalják őket. A kereszténység nem egy pár evangéliumból kiragadott érzelmes mondat. A kereszténység sokszázados történelmi fejlődés: az európai emberiség védő, harcos szolidaritása az örök emberi jogok, az örök emberi egészség és morál megvédésére az ős barbár törzsember vad ösztönei ellen. Igen: nagy ölelést jelent Krisztus a tiszta emberi együttműködés számára. De korbácsot jelent az éhes, vad törzsi ösztönök ellen. Az antiszemitizmusban Krisztus korbácsának vagyunk harcos keresztényei.

Ne hazudjuk hát el hamis szentimentalizmussal a dolog rideg lényegét. A fajok irtózatos harcáról van itt szó. Egy ázsiai barbár faj, mely megmaradt emberevő, zord ősi törzs pszichéjében, és magáévá tette az európai kultúra minden rafinált eszközét, nem kötve semmi moráltól, halálos gyűlölettel az európai múlt, európai morál, európai kultúra ellen, melyből ő ki volt tagadva, ezer arccal, millió eszközzel tör Európa meghódítására. Fájdalmas gyengeségünk látva, kihasználva mindazt, ami bennünk hiba, s még inkább azt, ami bennünk emberileg nemes, leigázott bennünket, s felépítette itt európai hódításának előbástyáját. Szabadságharc a mi antiszemitizmusunk, s az örök emberi jogok kétségbeesett segélykiáltása. Tízmillió proletárrá rabolt magyar fordul a világ proletárjaihoz a zsákmányoló faj zabolátlan étvágya ellen. Azok, akik a munkát tették a világ vallásává, azokat fogják-e ellenünk segíteni, akik minket fájdalmas, véres munkánk minden gyümölcsében megraboltak? Tízmillió magyar, akit lelkében is megtapostak, kire egy idegen faj erőszakolja a maga zsarnoki ideológiáját, ízléstelen ízlését, meghamisított, faji fegyverré torzított doktrínáit: ez a tízmillió magyar kiált a világ szabadgondolkodóihoz, segítsék őt lelki felszabadulásában. Tízmillió minden jó szándékában megrágalmazott, minden emberiességében megcsalt, minden jogában megrabolt magyar jajgat Európa liberalizmusához, engedjék őt is élni, hogy földje az ő földje, vetése az ő termése, hogy munkája az ő kenyere legyen, s szabadjon védőpajzsot emelnie az orgyilkos tőr és a tolvaj kéz ellen. Tízmillió magyar követel igazságot Európát védő nagytörténelmi munkájáért.

És egyet jó lesz meggondolnia Európának. Ma még sokan mosolyognak Nyugaton a zsidó imperializmus veszélyein. Pedig ez a veszély napról napra óriási arányokat ölt, és ennek az imperializmusnak a győzelme az európai múlt, az európai közös fejlődés, az európai kultúra végső veszedelmét jelentené. A magyarságnak a múltban fájdalmas szent történelmi hivatása volt, hogy Európa munkáját védje az ázsiai éhes törzsi ösztönök ellen. A mi antiszemitizmusunk ennek a történelmi munkának a folytatósa, s így világtörténelmi munkát végzünk vele az emberiség védelmére. Mi vagyunk a megmaszlagolt Európa fölébredt életösztöne, a nagy szabadságharc előfutárjai, hirdetői egy tisztább jövőnek. Fogjunk össze mindnyájan az antiszemitizmusban, mint egy hazát teremtő, Európát védő nagy, történelmi elhivatásban. Oh, higgyétek meg, hogy az emberiség leghősiesebb s mártíriumosan legszebb megvalósulása ma: magyarnak lenni!


Virradat, 1921. I. 21.


2009. április 24., péntek

The Rolling Reverend

Az angliai Bowden St Mary's Church-ének lelkésze Húsvétkor görkorcsolyázva vonult be az istentiszteletre, nemcsak a Jézus feltámadását követő megdöbbenést szemléltetve, hanem azt is, hogy 2-3 ember hiteles beszámolója alapján hogyan lehet elterjeszteni egy elképzelhetetlen történést.

http://www.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01390/Roger-Preece_1390769f.jpg

http://www.telegraph.co.uk/telegraph/template/ver1-0/i/logo_189.gif
The Rolling Reverend: vicar skates up and down the aisle


lapszemle 2009.04.24.

Hagyományteremtési szándékkal
Szatmár megye - Első ízben szervezik meg a Szilágyi Domokos szavalóversenyt Batizon.
http://www.szatmar.ro/Hagyomanyteremtesi_szandekkal/hirek/22203

Czika Tihamér: Magyar iskolacsaták
Több mint egy éve, 2008 februárjában egyesek árulónak, nemzetellenesnek kiáltottak ki, mert meg mertem kérdõjelezni a sajtóban az erdélyi magyar egyházak állami magyar iskolaellenes politikáját. Lám, ma már többen is megértették, hogy ez nem elfogadható, errõl beszélni kell.
http://riport.ro/topics.php?op=viewtopic&topic=25#nezopont1

A reformátusok nem fognak pápát választani
Kárpátalja - 2009. május 22-én a Kárpát-medencei református egyházak közös alkotmány elfogadásával fejezik ki és teszik intézményessé egységüket. Az alkalomra a Generális Konvent, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és főgondnoka minden magyar reformátust Debrecenbe hív, a szervezők 20 000 vendégre számítanak. A történelmi jelentőségű eseményről Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét kérdeztük.
http://www.karpatinfo.net/article90565.html

Lelkészbeiktatás Szürtében
Kárpátalja - "Őrhelyemre állok…" Április 19-én ünnepi istentisztelet keretében beiktatták Kótyuk Zsolt beosztott lelkészt a szürtei református gyülekezet lelkipásztori tisztségébe, ezáltal újra saját lelkipásztora lehet az 1983-tól csak beszolgáló lelkésszel rendelkező gyülekezetnek.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1453

Presbiter-konferencia Izsnyétén
Kárpátalja - Miért jó reformátusnak lenni? 2009-ben a Kálvin-év kapcsán a Beregi Egyházmegye missziói bizottsága konferencia-sorozatot indított presbiterek és gondnokok számára, melynek témája: Miért jó reformátusnak lenni? A bizottság tagjai fontosnak tartják a gyülekezeti tisztségviselők identitásának megerősítését, a református tantételek tanulmányozását. A konferenciára a tervek szerint kéthavonta kerül sor.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1452

Nőszövetségi csendesnap Szőlősgyulán
Kárpátalja - Ki a te Istened? Áldott nőszövetségi csendesnapra került sor április 18-án Szőlősgyulán, ahol ezúttal kicsinek bizonyult a templom: annak kertjében is ültek az igére szomjazók. Jöttek az asszonytestvérek nem csupán a Máramaros-Ugocsa Egyházmegyéből, de ott voltak mellettük a beregiek is.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1451

Preotii, invitati sa tina lectii despre mediu in biserici
Comisarii de mediu doresc implicarea Bisericii in promovarea actiunilor de protejare a mediului inconjurator si educarea enoriasilor in acest sens, in timpul slujbelor religioase.
http://www.romanialibera.ro/a152067/preotii-invitati-sa-tina-lectii-despre-mediu-in-biserici.html
 
 

Sárkányölő Szent György

Sárkányölő Szent György szobra a kolozsvári Farkas utcai templom előtt
(Fotó: Oroszi Kálmán)

2009. április 23., csütörtök

lapszemle 2009.04.23.

Szilágyi Domokos szavalóverseny
Szatmár megye — Április 25–én, szombaton a batizi református templomban Szilágyi Domokos szavalóversenyre kerül sor. A Szatmári Református Egyházmegye tanulói részére meghírdetett megmérettetésre negyvenhárom tanuló jelentkezett.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/szilagyi-domokos-szavaloverseny/cn/news-20090422-05580517

Szilágypér: emlékműavatás
Szatmár megye — Vasárnap, április 26-án Szilágypérban felavatják az első és második világháborús helyi hősök emlékművét: a templomkertben lévő emlékmű felállítását a helyi református egyházközség kezdeményezte, és nagy részét közadakozásból sikerült megvalósítani.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21608&apparition=2009-04-23

Játszóházas híradás
Arad megye - Amint arról már hírt adtunk, március 1-től újraindult a Játszóház szombatonként a református Templom és Iskola épületének tetőterében. Örömmel vettük tudomásul, hogy a régi tagok mellett új gyerekek is bekapcsolódtak.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/jatszohazas_hiradas.php
 
 

2009. április 22., szerda

Geza Vermes: Making religion fit the modern world

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/4/22/1240398190529/geza.jpg

Geza Vermes
Making religion fit the modern world
While some hang on every scriptural word, grownup believers are less inclined to accept ready-made answers to issues such as sexuality and equality

http://static.guim.co.uk/static/73290/zones/comment/images/logo.gif


Evanghelia dupa Matei - traducere comentata

http://www.curteaveche.ro/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=3&fid=imagineMARE&pid=828

Noul Testament - Evanghelia dupa Matei

Editura Curtea Veche
Anul aparitiei: 2009
Numar pagini: 462 / Format: 13×20 cm
Editie bilingva, cartonata
Introduceri, traducere, comentariu si note patristice de Cristian Badilita
Prefata de Theodor Paleologu

Traducerea comentata a Evangheliei dupa Matei pe care o propune Cristian Badilita, specialist in crestinismul timpuriu, este primul dintre cele sapte volume ale seriei Noul Testament. Aceasta editie bilingva, ce include atat traducerea in limba romana, cat si textul in greaca veche, urmeaza cu fidelitate editia stabilita de Nestle-Aland, adusa la zi de cei mai reputati savanti internationali. In amplul comentariu din partea a doua se discuta variantele de manuscrise, cititorului oferindu-i-se, de asemenea, informatiile necesare la nivel filologic, istoric si teologic pentru o intelegere mai adanca a sensului. Cateva zeci de pagini sunt dedicate comentariilor Parintilor Bisericii, punti de legatura intre autorii textelor Noului Testament, pe de o parte, si exegeza, liturghie, spiritualitate, pe de alta parte. Aceasta traducere, destinata atat preotilor, studentilor in teologie, credinciosilor de toate confesiunile, cat si celor interesati pur si simplu de cuvantul lui Iisus Hristos, nu este numai o realizare stiintifica riguroasa, ci si o marturisire cinstita a credintei crestine. Noul Testament "nu s-a scris la Falticeni", cum atragea atentia, cu umor exasperat, un filozof roman crestin. De aceea, Noul Testament trebuie tradus cu precizie de ceasornicar, comentat in contextul epocii sale, interpretat prin prisma intelegerii patristice. Volumul de fata incearca sa restituie Cuvantul Evangheliei in forma lui cea mai apropiata de original si cea mai adecvata pentru sufletul unui crestin modern.


lapszemle 2009.04.22.

Rendeződött a gencsi ügy – VIDEÓ
Szatmár megye - Hálaadó istentiszteletet tartottak a partiumi Gencsen a reformátusok. Azt ünnepelték, hogy egy alkotmánybírósági döntés után vége lett az egykori lelkész és a református hívek közti harcnak, és nem zavarhatják meg többé kommandósok az istentiszteleteiket.
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=50891
 
Válságjelek a református egyházban
Bihar megye - A borsi református templomban tartották meg kedden a Bihari Református Egyházmegye éves közgyűlését, amelyen sok kritika fogalmazódott meg az egyházmegye több tevékenységi területével kapcsolatban.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/valsagjelek-a-reformatus-egyhazban/cn/news-20090421-02384239

Ifjúsági kórustalálkozó volt Micskén
Bihar megye - Az érmelléki utak a bibliai tájakat, korokat idézték fel - elmaradottságukban . azokban, akik vasárnap délután bármilyen irányból elindultak, hogy részt vegyenek a Micskén megrendezett ifjúsági kórustalálkozón. A körülmények azonban nem tudták elvenni a kétszáz fiatal és kísérõje kedvét, a szép idõ és a jól sikerült találkozó pedig kárpótolt az utazás viszontagságaiért.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/89-2009-4-22/89-6.pdf
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/89-2009-4-22/89-7.pdf

Jótékonysági est Micskén a Sámuel-házért
Bihar megye - A Sámuel Ház nevû micskei szociális bentlakásban tizenöt hátrányos helyzetû gyermek szállásáról, ellátásáról, nevelésérõl gondoskodnak. A gyerkõcök sokat fejlõdnek, csiszolódnak, nagyon jó hatással van rájuk a bentlakásban kapott szellemi táplálék. Szombaton kellemes hangulatú jótékonysági bált szerveztek Micskén, az adományokat a bentlakás javára fordítják.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/89-2009-4-22/89-1.pdf
 
 

2009. április 21., kedd

A spanyol plébánosok tizedet fizetnek

http://4.bp.blogspot.com/_ESMfcn73Dwg/SdsnJRcpGAI/AAAAAAAAGy0/Hl7tSJa5c78/s320/angel+rubio.jpg
Angel Rubio Castro, Segovia püspöke

Húsvét nagyhetében Angel Rubio Castro, Segovia püspöke arra kérte egyházmegyéje mintegy 120 plébánosát, hogy a gazdasági válságra való tekintettel is adományozzák fizetésük 10%-át az egyházmegye Caritas-szervezetének - a szegények megsegítése céljával. A kezdeményezés további két egyházmegyében is pozitív válaszra talált. A segoviai egyházmegyében egy plébános fizetése 600-800 euró között mozog, míg a püspöké 900 euró.

Zenit.org


Saját gótikus káplona az udvaron

A worcestershire-i Mappleborough Green-ben egy tanyaház hátsó kertjében egy férfi saját kápolnát épített felesége számára - aki túlzsúfoltnak találta a közeli anglikán templomot. A 63 éves Jon Richards hosszas tanulmányozás után, régi templomok anyagát, gótikus ablakát, kárpitját gondosan összevásárolva építette fel a 12 helyes gótikus kápolnát - mintegy 25.000 angol font költséggel. Bár továbbra is aktív tagjai a közeli anglikán gyülekezetnek, sok időt töltenek imádkozva, meditálva saját szentélyükben. A kápolnát bár még nem szentelték fel, de évente többször végez szolgálatot ott egy anglikán lelkész, illetve sokan jelentkeznek, hogy ott köthessenek házasságot.

http://www.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01384/JonRichards_chapel_1384736c.jpg

Besúgó volt a lengyel lutheránus püspök

Besúgó lehetett a lengyel lutheránus egyház vezetője is

A lengyelországi lutheránus egyház jelenlegi vezetője, Janusz Jagucki együttműködött a volt kommunista titkosrendőrséggel - erre a következtetésre jutott egy különbizottság, amelyet Jagucki múltjának vizsgálatával bízott meg a szóban forgó egyház.

http://www.mult-kor.hu/image/article/main/.cut-460x310/24247.jpg

A bizottság elnöke, Czeslaw Cieslar szerint "nem fér semmi kétség" Jagucki titkos együttműködéséhez. A bizottság a lutheránus egyház varsói zsinatának részvevői elé tárja megállapításait, s hogy mi következzék belőlük, azt az egyházi összejövetel részvevőinek kell eldönteniük - mondta Cieslar. A lengyel lutheránus egyház egy püspöke, Ryszard Borski már bejelentette, hogy Jagucki leváltását fogja javasolni.

A múlt év szeptemberében hozták létre a szóban forgó bizottságot, miután a történészek olyan aktákra bukkantak a kommunista belbiztonsági szolgálat (lengyel nevének - Sluzba Bezpieczenstwa - kezdőbetűivel rövidítve SB) egykori irattárában, amelyek Jagucki együttműködésére utaltak. Az egyházi vezető elismerte, hogy több alkalommal találkozott a kommunista belbiztonsági szolgálat képviselőivel, de tagadta, hogy az SB ügynöke lett volna.

A lengyel lutheránus egyház mintegy 70-80 ezer hívőt számlál. A 38 milliós Lengyelország vallásos lakosainak túlnyomó többsége katolikus.


MTI / Múlt-kor


Biserica si securitatea: iertarea vine din uitare?

Ziare.com

http://194.88.148.107/52/03/90/43/tb_240_spovedanie1.jpg

"Eu am oroare de oamenii lipsiti de caracter, de codosi, de delatori, informatori, care sunt cei mai lipsiti de caracter. Am avut mare dezamagire in viata mea, fiind turnat, tradat de cunoscuti, prieteni.


Cea mai sinistra categorie de oameni, adevaratii denaturati, monstri, este cea a turnatorilor de profesie, ciripitorii, informatorii, care nu merita decat dispret, desconsiderare, scuipati.

Rau face regimul ca incurajeaza in intreprinderi aceasta oribila categorie de oameni declasati, verosi, cretini in general, lipsiti de bun-simt si de constiinta, mai ales care-si vand rudele, prietenii, cunoscutii.

Niciodata un regim politic nu are lunga durata, nu are un fundament solid daca se sprijina pe delatiune, para, lipsa de caracter, tradare. Trebuie sa cultive increderea in oameni, nu neincrederea, entuziasmul, nu frica, onoarea, nu dezonoarea".

Acestea sunt cuvintele lui Nicolae Steinhardt, adresate unui amic si care fac parte din nota informativa catre Securitate pe care respectivul amic o da, cu privire la Steinhardt. (Citatul este luat din monografia "N. Steinhardt si paradoxurile libertatii", scrisa de George Ardeleanu - Humanitas, 2009).

N. Steinhardt moare, in 1989, la manastirea Rohia, cu cateva luni inainte de Revolutia romana. Se calugarise in urma cu cativa ani, dupa ce primise botezul crestin in inchisoare, detinut fiind pe motive politice.

Turnatorii au fost realitatea curenta a Romaniei comuniste si metoda privilegiata a Securitatii prin care mentinea un control strict al populatiei. Turnatorii au fost prezenti in toate mediile sociale, oferind informatii de multe ori anodine, dar a caror importanta devenea capitala prin prelucrarea lor de catre politia politica.

Aparte, in tot acest peisaj, au fost turnatorii din cadrul Bisericii, preotii care, pentru a turna, incalcau explict taina spovedaniei. Prin aceasta, descrierea facuta de Steinhardt devine nu numai aplicabila turnatorului, in general, dar si contrastanta, fiind vorba de preoti, fata de ceea ce ar trebui sa fie, cel putin teoretic, un om al bisericii.

O pata pe obrazul Bisericii

Si este cu atat mai relevant cu cat profilul turnatorului este facut de un om din interior, de un om care apartine Bisericii. Descrierea nu apartine cuiva care "are interese", care incearca sa loveasca in institutia Bisericii, ci unui convertit, unui om pentru care crestinismul era chiar modul de viata si nu doar raspunsul dat la recensamant. Prin acestea, acuza implicita a lui Steinhardt capata legitimitate si apare ca o pata pe obrazul Bisericii Ortodoxe Romane.

In problema colaborarii clerului cu Securitatea nu exista loc pentru scuze si pentru invocarea unor circumstante atenuante. Biserica nu poate invoca faptul ca nu atat institutia a colaborat cu Securitatea, ci unii dintre slujitorii sai.

Din momentul in care BOR a facut toate demersurile politice si a reusit sa administreze singura dosarele preotilor colaboratori, in detrimentul CNSAS, institutia Bisericii a transformat problema colaboratorilor intr-o problema proprie, in mod explicit.

Tacerea BOR, incapacitatea de a-si asuma culpa, neputinta de a se spovedi public, de a spune "am gresit" in mod oficial, descalifica moral institutia. In momentul de fata, realitatea zilnica a preotului obisnuit, pe langa oficierea in biserica a slujbei si a celor ce tin de serviciul religios, presupune pactizarea, in fiecare moment, cu tacerea plina de vina a BOR.

BOR este mostenitoarea directa a mizeriilor Securitatii; BOR pastreaza cu sfintenie, tezaurizeaza arhive si dosare care atesta cancerul moral in care multi dintre slujitorii sai, la nivelul cel mai inalt, au stat in ultima jumatate de secol.

Prin tacerea de fiecare zi, Biserica Ortodoxa Romana este, in prezent, "regimul" despre care Steinhardt spunea ca incurajeaza "aceasta oribila categorie de oameni declasati, verosi, cretini in general, lipsiti de bun-simt si de constiinta, mai ales, care-si vand rudele, prietenii, cunoscutii".

Cine e vinovat si cine nu e?

Suspiciunea planeaza, in lipsa unor date explicite si publice, asupra fiecarui preot care oficiaza o slujba religioasa. Sunt indreptatit sa ma intreb, de fiecare data cand vad un preot batran, daca nu cumva si acesta face parte din categoria oamenilor "lipsiti de caracter, codosi, delatori, informatori, care sunt cei mai lipsiti de caracter".

In felul acesta, suspiciunea generalizata si fara discernamant, care a fost principala arma psihologica a politiei politice comuniste, este facuta cu putinta, in continuare, de tacerea BOR.

Desigur, oamenii nu sunt atat de suspiciosi pentru ca nu ii mai intereseaza foarte tare, la 20 de ani de la Revolutie, cine, cum si de ce a colaborat cu Securitatea. Pentru ca au probleme cu adevarat mai importante, probleme care tin de traiul zilnic si de supravietuirea cotidiana.

Si exact pe acest lucru mizeaza si BOR: pe faptul ca iertarea va veni din uitarea oamenilor, nu din constiinta lor. Lucrurile, insa, nu pot sta asa din simplul motiv ca ceea ce are de marturisit BOR apasa in continuare institutia, indiferent de parerea mirenilor.

Vina de a fi fost intrument al politiei politice si rusinea de a continua traditia minciunii si a delatiunii nu se pot evapora prin uitare. Ele vor fi intotdeauna acolo sub forma santajelor, luptei pentru putere care aduce controlul instrumentelor de santaj, imaginii publice plina de ipocrizie, imposibilitatii de a fi un partener al dialogului social.

Toate acestea erodeaza si vor continua sa erodeze institutia Bisericii, in ciuda tuturor intentiilor bune afisate de aceasta. Si oricat de uituci ar fi oamenii, BOR nu poate ignora acuta lipsa de credibilitate pe care o au slujitorii sai in dezbaterile publice si in fata fiecarui mirean.

In cel mai bun caz, credinciosii ajung sa faca un salt peste preot si sa-l considere pe acesta un simplu suport in relatia cu Dumnezeu, alegand, in felul acesta, deliberat, sa ignore omul care oficiaza slujba, sa perceapa in el doar serviciul divin pe care acesta il face.

Constiinta publica anuleaza, astfel, importanta preotului in serviciul religios. Ramane, din preotul respectiv, doar functia, doar atributul de "slujitor al Bisericii", pierzand particularitatea umana a preotului. Relatia cu Dumnezeu a credinciosului devine posibila fara ajutorul uman al intermediarului. Devine aproape o relatie directa.

Eliminarea intermediarului?

Practicand astfel credinta religioasa, oamenii se obisnuiesc, fara voia lor si din cauza incapacitatii BOR de a-si curati imaginea publica, se obisnuiesc, deci, sa trateze direct cu Dumnezeu. In felul acesta, Biserica Ortodoxa Romana isi trimite proprii credinciosi catre sectele neo-protestante unde relatia cu Dumnezeu este una directa, a fiecarui om in parte, unde serviciul religios este minimal si, mai ales, unde pastorul este, de obicei, un model pentru comunitatea respectiva.

Si astfel, uitarea pe care mizeaza BOR pentru a-si spala pacatele se intoarce zilnic impotriva ei prin pierderea adeziunii populatiei. Daca va alege in continuare sa nu isi schimbe atitudinea fata de propriile tradari ale misiunii sale si daca nu va opera taierea in carnea vie a corpului sau institutional pentru a inlatura celulele canceroase, Biserica Ortodoxa Romana este, pe termen lung, o institutie moarta.


Lászlóffy Aladár: Via sacra

LÁSZLÓFFY ALADÁR
(Torda, 1937. május 18. – 2009. április 20.)Via sacra

Lelkem ebben a nyirkos januárban
nem tud kihűlni: bánatomban nyár van,
mivel tudom, hiszem, hogy messze innen,
az idők élén sikerül még vinnem:

testem kereszt-makettje hízik-porlik,
sorsa elipszisén eljut a holdig
s árnyék-titokban, ott, fogyatkozása
lesz örök dolgok rosszabb végű mása.

De ettől még a tél, ha fáj is, éltet.
A testen túli nagy esély a féltett.
A folyton-élés transzcendenciája
ezért rendezkedett be a világba.

Lelkem, bármilyen nyirkos január van,
nem fog kihűlni más tragédiában,
mert hiszem, hogy nagyon messze innen
tán sikerül majd más keresztet vinnem.


Emmausi úton

Füle Lajos

Emmausi úton


Ketten megyünk, vagy egyedül megyünk...
Hová? - E földön sok-sok Emmaus van.
JÉZUST idézzük közbe-közbe búsan,
emlékeink is ballagnak velünk...

Így létezünk a múltat emlegetve,
csodákra visszarévedezve járunk,
de csüggedésünk annyiszor elárul:
"Ó, mi azt hittük..." (ezt meg ezt, ha tette).

Pedig hát EGGYEL többen ballagunk:
hozzánk szegődik új meg új alakban
VALAKI mindig, hogy fáradhatatlan
mondja az Igét, nem vagyunk magunk.

Lelkünk föleszmél, boldog szót rebeg
kenyérben, borban fölfedezve testét:
"Maradj velünk, hogy be ne esteledjék,
búban, örömben hadd legyünk Veled!"

Charlotte Lichtblau
(1925-)
kortárs német képzőművész


2009. április 20., hétfő

lapszemle 2009.04.20.

Hálaadó istentisztelet és lakossági fórum
Szatmár megye - Eseménydús volt a hétfő délelőtt Gencsen. Ez alkalommal azonban nem a kommandósok és rendőrök jelenléte, sőt nem is a Báthori Gyula kontra református egyház közötti „összecsapás” újabb helyszíne volt a Nagykároly melletti község, hanem kvázi ünnepelni gyűltek itt össze az emberek.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/halaado-istentisztelet-es-lakossagi-forum/cn/news-20090420-04594001

Hálaadó ünnepség Gencsen 1. rész
Szatmár megye - Tegnap Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hálaadó istentiszteletet tartott Gencsen annak örömére, hogy az egyházközségben végleg elcsitult az ellenségeskedés.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21575&apparition=2009-04-21

Hálaadó ünnepség Gencsen  2. rész
Szatmár megye - Az istentiszteletet és a fórumot követően a gencsi református templom udvarán elhelyezték egy életfa alapkövét.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21571&apparition=2009-04-21

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium szülői bizottságának állásfoglalása
Szatmár megye - Az iskola szülői bizottsága szerint a döntések elszenvedőinek a véleménye és megfogalmazott igénye figyelmen kívül maradt a megállapodás során, többek között ez áll a lapunkhoz eljuttatott állásfoglalásban.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/a-kolcsey-ferenc-fogimnazium-szuloi-bizottsaganak-allasfoglalasa/cn/news-20090420-03421919
 
 

2009. április 19., vasárnap

lapszemle 2009.04.19.

Kölcseys állásfoglalás
Szatmár megye - A 2009. április 15-én Szatmárnémetiben Markó Béla RMDSZ-elnök, Tőkés László püspök úr és a helyi önkormányzati vezetők részvételével megtartott találkozó kapcsán a Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szülői Bizottsága a közvéleményt az alábbiakról szeretné tájékoztatni:
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21553&apparition=2009-04-18

Válasz a megegyezésre
Szatmár megye - A 2009 április 15-ikén Szatmárnémetiben Markó Béla RMDSZ elnök, Tőkés László püspök úr és a helyi önkormányzati vezetők részvételével megtartott találkozó kapcsán a Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szülői Bizottsága a közvéleményt az alábbiakról szeretné tájékoztatni:
http://www.szatmar.ro/Valasz_a_megegyezesre/hirek/22070

Tőkés Gencsre látogat
Szatmár megye - Április 20-án, hétfőn közéleti fórumot szervez Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke Gencsen.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21552&apparition=2009-04-18

Egyházaink hírei
Arad megye - Telek templomépítésre Németszentpéteren. Az arad-gáji református gyülekezetbe tegnap nyolctagú küldöttség érkezett a rotterdami testvérgyülekezetből.
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/egyhazaink_hirei_56.php
 
 

2009. április 18., szombat

Műemlékvédelem

http://www.megujuloorokseg.hu/image/logo/tlalogo.gif

Műemlékvédelem a Kárpátmedencében
http://www.megujuloorokseg.hu

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
http://www.nemzetimuemlek.hu

Oficiul National al Monumentelor Istorice
http://www.monumenteistorice.ro

Institutul National al Monumentelor Istorice
http://www.inmi.ro

Patrimoniul Cultural National
http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=30


Hitetlen Tamás vallomása

Sértő Kálmán
(1910-1941)

Hitetlen Tamás vallomása

Én nem vagyok csupán a költő,
Nép is vagyok, egy emberöltő,
Tanú és nagybizonyság arra,
Hogy rájár a rúd a magyarra...

Rájár a rúd a magyarra,
De csupán a poros pórra,
Kaszttá elítélt bús parasztra,
Rájár a rúd ma a magyarra...

Rájár a rúd ma minden pórra,
Szántóvetőre, aratóra,
Egész országot eltartóra,
Rájár a rúd ma minden pórra...

Én már Hitetlen Tamás lettem,
Ki urakban eddig sem hittem,
Most egy lépéssel tovább mentem,
Hitetlenségben hívő lettem...

Politika az nem kurucság,
Nem lelkiség és nem igazság,
"Úri huncutság" , öncélúság,
Ordított délibábhazugság...

Igérnek itt az árva népnek,
A vadvirágok testvérének,
Én már Hitetlen Tamás lettem,
Nem látója az ébredésnek...


2009. április 17., péntek

lapszemle 2009.04.17.

Elődeinkkel való ismerkedés
Szatmár megye - A Batizi Református Egyházközség lelkipásztorától, Király Lajostól megtudtuk a berettyóújfalui Bessenyei György Szakközépiskola és az Arany János Kollégium pedagógusai és diákjai ma érkeznek Szatmár megyébe, a Kirándulás Erdélyben elnevezésű program keretében.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/elodeinkkel-valo-ismerkedes/cn/news-20090416-06012044

"Én ti veletek vagyok minden napon..."
Nagyvárad - A feltámadásra, hitünk fontosságára hívta fel a figyelmet Sándor Lajos váradújvárosi lelkipásztor a húsvétvasárnapi istentiszteleten, amelyen az egyházközség kórusa az alkalomhoz illõ mûveket énekelt.

Hogyan gyõzzük le a hitetlenséget?
Nagyvárad - Nyugdíjasok és magányosok együtt ünnepelték a húsvétot a CE Szövetség és a nagyvárad-réti nõszövetség szervezésében. A réti református templomban megtartott istentisztelet után, amelyen Visky István lelkipásztor hirdetett igét, meghívták ebédre a jelenlévõket a CE Bethánia Szociális Központba.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/86-2009-4-16/86-6.pdf
 
Templomaink: a vetési református templom
Szatmár megye - A Szatmár megyei település temploma a 14. század derekán valószínűleg már állt, a mennyezeten ugyanis az 1325-ös évszám olvasható. Az épületet Wetésy Albert veszprémi püspök, a falu szülötte 1460-ban átépíttette.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=27705
 
 
 

2009. április 16., csütörtök

lapszemle 2009.04.16.

Egy év haladék a Kölcseynek 1. rész
Szatmár - A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium még egy tanévet maradhat jelenlegi épületében, viszont jövő nyáron a református egyház, a tanfelügyelőség, illetve a szatmárnémeti önkormányzat között létrejött megállapodás szerint kell majd költöznie - azaz három különböző épületbe: a Református Gimnáziuméba, a kisegítő iskoláéba, valamint a Kölcsey új szárnyába.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21506&apparition=2009-04-16

Egy év haladék a Kölcseynek 2. rész
Szatmár - Tőkés László püspök a találkozón kijelentette: a magyarság főbenjáró értékének tartja mind a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumot, mind a Református Gimnáziumot, és semmiképpen sem kíván a református egyház a Kölcsey érdekei ellen cselekedni.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21501&apparition=2009-04-16

A KREK Közleménye a Kölcsey Főgimnázium elhelyezése ügyében kialakult konfliktushelyzet megoldása kapcsán
Szatmár - Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség közötti megegyezés idei aláírásakor Tőkés László elnök, európai parlamenti képviselő – egyebek mellett – azt hangsúlyozta, hogy "nem legyőznünk, hanem megnyernünk kell egymást; szembefeszüléseinknek ugyanis minden esetben csak erdélyi népünk lehet a vesztese, akit szolgálni kötelességünk”"
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/a-krek-kozlemenye-a-kolcsey-fogimnazium-elhelyezese-ugyeben-kialakult-konfliktushelyzet-megoldasa-kapcsan/cn/news-20090416-04292229

Kompromisszumot szült a Magyar Összefogás
Még egy évig nem kell kiköltöznie a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziumnak a református egyház épületéből – ebben állapodtak meg tegnap a Markó Béla RMDSZ-elnök és Tőkés László püspök részvételével zajlott tárgyaláson.
http://umsz.manna.ro/index.php?menu_id=2102&cikk=92142

Időhúzás Kölcsey-ügyben
Kompromisszumos megoldás született szerdán a Kölcsey Ferenc Főgimnázium ügyében: a szatmárnémeti tanintézet a következő tanévben is használhatja a református egyház épületét, 2010 nyarán azonban az intézménynek el kell költöznie az ingatlanból. A kilakoltatott iskola két különálló épületben folytathatja működését. Tőkés László EP-képviselő és Markó Béla RMDSZ-elnök tegnap tárgyalt a Kölcsey-főgimnázium tanári karának és szülőbizottságának képviselőivel, illetve a megyei és városi önkormányzat vezetőivel a kilakoltatás kapcsán kialakult konfliktushelyzetről.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=27635

Megoldódhat a szatmári Kölcsey Ferenc Líceum és a Református Gimnázium közötti ingatlanvita
Kompromisszumos megoldás születhet a szatmári Kölcsey Ferenc Líceum és a Református Gimnázium közötti ingatlanvitában: szerdán, a szatmári megyeházán a helyi és megyei önkormányzatok, az RMDSZ, a két tanintézmény, illetve a református egyház képviselői közötti egyeztetésen olyan kompromisszumos javaslat született, melynek értelmében egy évvel elhalasztják a Kölcsey Ferenc Líceum kiköltözését és egyúttal a református kollégium beköltözését a református egyház által már 2004-ben visszaszerzett központi épületbe, a Kölcsey gimnázium pedig 2010-ben a Református Kollégium jelenleg használt, szintén egyházi tulajdonú épületében, valamint a közelben lévő kisegítő iskola ingatlanában kezdi meg a tanévet.
http://www.figyelo.ro/napi-figyelo/megoldodhat-a-szatmari-kolcsey-ferenc-liceum-es-a-reformatus-gimnazium-kozotti-ingatla.html

Megoldódik a Kölcsey Ferenc Líceum és a Református Gimnázium közötti ingatlanvita
Kompromisszumos megoldás születhet tegnap, a szatmári megyeházán a helyi és megyei önkormányzatok, az RMDSZ, a két tanintézmény, illetve a református egyház képviselői közötti egyeztetésen, a szatmári Kölcsey Ferenc Líceum és a Református Gimnázium közötti ingatlanvitában: egy évvel elhalasztják a Kölcsey Ferenc Líceum kiköltözését és egyúttal a református kollégium beköltözését a református egyház által már 2004-ben visszaszerzett központi épületbe, a Kölcsey gimnázium pedig 2010-ben a Református Kollégium jelenleg használt, szintén egyházi tulajdonú épületében, valamint a közelben lévő kisegítő iskola ingatlanában kezdi meg a tanévet.
http://itthon.transindex.ro/?hir=20895