2011. augusztus 27., szombat

A közösségfejlesztő egyház - beszélgetés Szatmári Elemér református lelkésszel

A magyarságot a közös sors verte egybe

Teljes képernyős nézet

Páskándi Géza - Vendégség (színházi felvétel)


Páskándi Géza: Vendégség
fekete-fehér, magyar színházi felvétel, 106 perc, 1972
A Pesti Színház előadása

rendező: Várkonyi Zoltán

szereplő(k):
Bárdi György
Básti Lajos
Darvas Iván
Pándi Lajos
Szegedi Erika

Páskándi Vendégség című darabjában folytatja a realista hangvételű romániai magyar történelmi dráma hagyományát, művében Dávid Ferencnek, a zseniális hitvallónak akart emléket állítani. A középpontba mégsem a hite mellett szilárdan kitartó öreg unitárius püspök, hanem a házába elszállásolt és Dávid Ferenc megfigyelésével megbízott, olasz származású teológus került. Azaz a "vendégség", vagyis az árulás lélektana.


2011. augusztus 18., csütörtök

2011. augusztus 6., szombat

Cseri Kálmán: Szeressétek egymást!


Cseri Kálmán
Szeressétek egymást!
Szerzői Kiadás
2003

Igehirdetések házasságról, gyerekekről, és gyermeknevelésről...

Pál apostol írta: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek” (Róm 13,8). Ha két szóba kellene összefoglalni, miről marad jó egy házasság egy életen keresztül, mi segít abban, hogy egészséges nemzedék nőjön fel és jó légkör legyen a családokban, ezt mondhatnók: szeressétek egymást. Ez így közhelyként hangzik, de ha felváltjuk a hétköznapok aprópénzére, segítség lesz mindnyájunknak a vágyott cél eléréséhez: a boldog együttléthez. Ehhez szeretne hozzájárulni ez a könyv.


Soós Attila: A szeretet művészete a Biblia tükrében


Soós Attila
A szeretet himnusza
A szeretet művészete a Biblia tükrében
Bibliaiskolák Közössége
2001

Mindannyian szeretetre vágyunk - ez emberi létünk legősibb és legelemibb ösztöne. Korunk egyre fájóbb betegsége az olyan emberi kapcsolatok hiánya, amelyek valódi szeretetre, kölcsönös bizalomra, megbecsülésre épülnek. Ezért az igazi szeretet megismerése és gyakorlása életünk értelmére ad választ, amely egyben boldogságunk kiapadhatatlan forrásává is válhat.


Reisinger János: Miről szól a Jelenések könyve?


Reisinger János
Miről szól a Jelenések könyve?
Bibliaiskolák Közössége Kiadó
2005

Aki végigolvassa ezt a könyvet, amely fejezetről- fejezetre halad a Jelenések könyve megismerésében, Jézus Krisztus kijelentéseivel szembesül. Az egész Biblia a megváltásról, és a Megváltóról szóló kinyilatkoztatás, különösen a négy evangélium, amelyek Jézust mutatják be, a Jelenések könyvében azonban még ennél is többet kapunk: közvetlenül Tőle származó látomásokat és üzeneteket. Az evangélium és a prófécia szerves összekapcsolódása jelenik meg előttünk, négy fő részre tagolt, kristálytiszta szerkezetben.

Norbert Potthoff: A szcientológia labirintusában


Norbert Potthoff
A szcientológia labirintusában
KAIROSZ KIADÓ
2006

"Nagyon fontosnak tartom, hogy ennek a totalitárius szervezetnek volt tagjai osztják meg velünk tapasztalatainkat. (...) Norbert Potthoff saját szerepét nagyon pontosan írja le a szervezetben. Ő ahhoz a kisebbséghez tartozik, akik viszonylag gyorsan felismerték, hogy politikai rendszerbe kerültek; bátorsága, hogy bennfentesként a nyilvánosság elé tárja tapasztalatait, és sziklaszilárdan állta a különféle támadásokat, sokaknak erőt adott a hasonló lépés megtételére.


2011. augusztus 4., csütörtök

Egyházzenei Honlap - Királyhágómelléki Református Egyházkerület

„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” Kol 3, 16


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Egyházzenei Honlapja


Áldás, békesség az olvasónak!

Fontos-e nekünk az egyházzene? Milyen zenét szeretünk, milyet hallgatunk és milyet tanítunk? Ismerjük-e értékeinket, szeretnénk-e az istentiszteleteket szebbé, jobbá tenni, megtanulni, hogyan építsük be az egyházzene gyöngyszemeit szolgálatainkba, megfelelő kórusanyagot tanítani ünnepi alkalmakra, szeretnénk-e tájékozódni az egyházkerület vagy az anyaország egyházzenei programjairól? Ha igen, akkor mindehhez szeretnénk most segítséget nyújtani egyházzenei honlapunkkal.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházzenei honlapjának szükségessége az öt éve indult Kántorképző Tanfolyam munkálatai során fogalmazódott meg. Az egyházkerületben zajló egyházzenei reform munkálataiban, a Magyar Református Énekeskönyv bevezetésének folyamatában, a kántorok képzésének munkájában nélkülözhetetlen egy olyan szakmai adatbázis, mely segíti a kántorok, egyházzenészek munkáját, tájékoztat az egyházkerületben zajló zenei eseményekről, ugyanakkor fontos szerepe van a kapcsolattartásban. Nemcsak az egyes egyházmegyék, hanem Erdély és a határon túli magyar egyházak zenei eseményeibe is szeretnénk betekintést nyújtani.

A mögöttünk lévő húsz esztendő egyházzenei eseményei fontos mérföldkövei voltak a ma már folyamatosan működő nyári Kántorképző Tanfolyamnak, az őszi kántorkonferenciák megszervezésének. Minderről az Egyházzene-Eseménynaptár rovatban olvashatunk bővebben. A kántorok munkájához bőséges kottatárat kínálunk az Oktatás rovatban. A szakmai képzés igénye elengedhetetlen, amely nemcsak a gyülekezetek, lelkipásztorok, hanem a kántorok részéről is évről-évre nagyobb hangsúllyal jelentkezik. A Kántorképzés rovatban a képző adattárát találjuk. A Képgalériában az elmúlt öt év kántorképzőiről, konferenciáiról találunk képes beszámolót. A Kapcsolat rovatot az egyházkerület kántorainak címlistájával szeretnénk kiegészíteni.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben a 2010-es esztendőben zajlott tisztújítások eredményeképpen 2011 januárjában megalakult az Egyházkerületi Zenei Bizottság, melynek tagjai a kilenc egyházmegye zenei eseményeinek ötletgazdái, szervezői, felügyelői és szakmai irányítói. Bízunk benne, hogy a bizottság tagjai között felelősségteljes munkatársi kapcsolat épül ki, mely reményeink szerint egy új kezdet is lesz a kántorok szakmai megbecsülésének erősítésében, a kántorok és lelkipásztorok jó munkatársi kapcsolatának kialakításában. Mindezeken túl a legfontosabb az istentiszteletek zenei részének szebbé, jobbá, minőségivé tétele, mely vasárnapról-vasárnapra segít a híveknek nemcsak szívvel és szájjal, hanem értelmesen dicsérni az Istent. A Címlapon a Zenei Bizottság munkája valamint a kilenc egyházmegyében szervezett zenei események krónikája követhető nyomon. A Fórum lehetőséget nyújt majd a kántoroknak a beszélgetésre, szakmai kérdések megvitatására.

Kísérje Isten áldása a most induló honlapot, segítse az egyházzenében tevékenykedők munkáját, fűzze szorosabbá a munkatársi kapcsolatokat, legyen szócsöve a megoldásra váró feladatoknak és nyújtson segítő kezet mindazoknak, akik igénybe veszik. Köszönetet szeretnék mondani Rácz Lóránd Márton zenetanárnak, a Zilah-Belvárosi Református Egyházközség kántorának, aki szakértelemmel, elkötelezettséggel több hónapi munkával dolgozott a honlap szerkesztésén, Isten adjon áldott magvetést és gazdag aratást.


Orosz Otília Valéria
egyházkerületi zenei előadó


Sorsközösség - hollandiai lelkészfeleség a kommunista Romániában