2014. december 13., szombat

Selma Lagerlöf: Krisztus-legendákSelma Lagerlöf
Krisztus-legendák
fordító: Leffler Béla
Első Vertikális Kisszövetkezet
Budapest, 1990

A nálunk is népszerű Nils Holgersson mesesorozat szerzőjének egy másik, nem kevésbé bájos művével ismertetjük meg a Kedves Olvasót. Krisztus életének fontosabb mozzanatait olyan képi megjelenítőerővel rajzolja meg a szerző, hogy szinte átéljük a bibliai történéseket, a kort a maga színes világával, miközben a meseszövés olyannyira lebilincsel bennünket, hogy csak az utolsó lapok után eszmélünk fel, hogy a történetnek vége... Akkor már mindegy, hogy gyermekek vagyunk vagy felnőttek, eltűnik a különbség a mese és a valóság között, és érezzük hogy Krisztus személyéhez közelebb kerültünk.
 
 

2014. december 6., szombat

Imaheti program és füzet (2015)Imahét
a Krisztus-hívők egységéért
2015. január 18-25.
 
Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn 4,7)  
Bibliaolvasás: Jn 4,1‑421. nap KÖZHÍRRÉ TÉTEL Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4,4)
1Móz 24,10‑33 Ábrahám és Rebeka a kútnál
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez
2Kor 8,1‑7 Makedónia gyülekezeteinek adakozása
Jn 4,1‑4 Samárián kellett pedig átmennie

2. nap BEVÁDOLÁS I. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál (Jn 4,6)
1Móz 29,1‑14 Jákób és Ráhel a kútnál
Zsolt 137 Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön?
1Kor 1,10‑18 Mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, én Apollósé”
Jn 4,5‑6 Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál

3. nap BEVÁDOLÁS II. „Nincs férjem” (Jn 4,17)
2Kir 17,24‑34 Asszíria meghódította Samáriát
Zsolt 139,1‑12 „Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem”
Róm 7,1‑4 „Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által”
Jn 4,16‑19 „Nincs férjem”

4. nap LEMONDÁS Az asszony pedig otthagyta korsóját (Jn 4,28)
1Móz 11,31‑12,4 Isten megígéri Abrámnak, hogy nagy néppé teszi, és megáldja
Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom
ApCsel 10,9‑20 „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak”
Jn 4,25‑28 Az asszony pedig otthagyta korsóját

5. nap KINYILATKOZTATÁS „Merítőedényed sincs, a kút is mély” (Jn 4,11)
1Móz 46,1‑7 Isten így szólt Jákóbhoz: „Ne félj lemenni Egyiptomba”
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
ApCsel 2,1‑11 A pünkösd napja
Jn 4,7‑15 „Merítőedényed sincs, a kút is mély”

6. nap BIZONYSÁG „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” (Jn 4,14)
2Móz 2,15‑22 Mózes Midján kútjánál
Zsolt 91 Azoknak éneke, akiknek az Úr a menedék
1Jn 4,16‑21 A teljes szeretet kiűzi a félelmet
Jn 4,11‑15 „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne”

7. nap BIZONYSÁG „Adj innom” (Jn 4,7)
4Móz 20,1‑11 Izráel fiai a Cin pusztánál, Meríbánál
Zsolt 119,10‑20 „Igédről nem feledkezem meg”
Róm 15,2‑7 „Az Isten adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek”
Jn 4,7‑15 „Adj innom”

8. nap TANÚSÁGTÉTEL Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4,39)
2Móz 3,13‑15 Mózes az égő csipkebokornál
Zsolt 30 Az Úr életben tart minket
Róm 10,14‑17 „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!”
Jn 4,27‑30.39‑40 Sokan hittek benne az asszony szava miatt


2014. november 13., csütörtök

Imaheti program - 2015

Imahét
a Krisztus-hívők egységéért
2015Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!”
(Jn 4,7)

Bibliaolvasás
Jn 4,1‑42

(Nem hivatalos fordítás!)

1. nap MEGSZÓLÍTÁS Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4,4)
1Móz 24,10‑33 Ábrahám és Rebeka a kútnál
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez
2Kor 8,1‑7 Macedónia gyülekezeteinek adakozása
Jn 4,1‑4 Samárián kellett pedig átmennie

2. nap BEISMERÉS Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál (Jn 4,6)
1Móz 29,1‑14 Jákób és Ráhel a kútnál
Zsolt 137 Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön?
1Kor 1,10‑18 Mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, én Apollósé…”
Jn 4,5‑6 Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál

3. nap BEISMERÉS „Nincs férjem.” (Jn 4,17)
2Kir 17,24‑34 Asszíria elfoglalja Samáriát
Zsolt 139,1‑12 „Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem”
Róm 7,1‑4 „Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által”
Jn 4,16‑19 „Nincs férjem.”

4. nap LEMONDÁS Az asszony pedig otthagyta korsóját (Jn 4,28)
1Móz 11,31‑12,4 Az Úr ezt mondta Ábrámnak: „Nagy néppé teszlek, és megáldalak”
Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom
ApCsel 10,9‑20 „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak”
Jn 4,25‑28 Az asszony pedig otthagyta korsóját

5. nap KINYILATKOZTATÁS „Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély…” (Jn 4,11)
1Móz 46,1‑7 Isten ezt mondta Jákóbnak: „Ne félj lemenni Egyiptomba”
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
ApCsel 2,1‑11 A pünkösd napja
Jn 4,7‑15 „Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély…”

6. nap BIZONYSÁGTÉTEL „a víz…, amelyet én adok neki, … örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” (Jn 4,14)
2Móz 2,15‑22 Mózes Midján kútjánál
Zsolt 91 Aki a Felséges rejtekében lakik
1Jn 4,16‑21 A teljes szeretet kiűzi a félelmet
Jn 4,11‑15 „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne”

7. nap BIZONYSÁGTÉTEL „Adj innom!” (Jn 4,7)
4Móz 20,1‑11 Izráel fiai Meríbánál
Zsolt 119,10‑20 „Igédről nem feledkezem meg”
Róm 15,2‑7 „Kölcsönös egyetértés legyen közöttetek”
Jn 4,7‑15 „Adj innom!”

8. nap TANÚSÁG Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4,39)
2Móz 3,13‑15 Mózes az égő csipkebokornál
Zsolt 30 „Uram, …életben tartottál”
Róm 10,14‑17 „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!”
Jn 4,27‑30.39‑40 Sokan hittek benne az asszony szava miattWorship and background material for the Week of Prayer for Christian Unity 2015 — World Council of Churches
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/xi-week-of-prayer-for-christian-unity/2015/week-of-prayer-for-christian-unity-2015

2014. november 8., szombat

Kálvini vonások a magyarok lelki arcán (konferencia)

"Kálvini vonások a magyarok lelki arcán"
Kálvin-konferencia

Nagyvárad
2014. november 20-22.

 http://2.bp.blogspot.com/--2GXiyy5X_M/VF3DKiKgfuI/AAAAAAAAH9g/VvTAhh0hV6U/s0/kku00E1lvinkonfszerda%2Bdu_001.jpg 


2014. november 5., szerda

Az év és a hónap bibliai igéi (2015)

Az év és a hónap bibliai igéi
(2015)

http://www.oeab.de/_gfx/logo.gif

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB)
http://www.oeab.de


Az év igéje
„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)

A hónap igéje

Január
„Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (1Móz 8,22)

Február
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére.” (Róm 1,16)

Március
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róm 8,31)

Április
„Bizony, Isten Fia volt ez!” (Mt 27,54)

Május
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)

Június
„Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.” (1Móz 32,27)

Július
„A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Mt 5,37)

Augusztus
Jézus Krisztus mondja: „Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” (Mt 10,16)

Szeptember
„Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3)

Október
„Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.” (Jób 2,10)

November
„Könyörüljetek azokon, akik kételkednek.” (Júd 1,22)

December
„Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon.” (Ézs 49,13)

2014. július 3., csütörtök

Református és bibliai android-alkalmazások

  

Református.hu
A Magyarországi Református Egyház bemutatkozása
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reformatus.egyszazalek

Bibolka - Bibliaolvasó Kalauz
Református bibliaolvasó kalauz, bibliafordítások
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bitbaro.bibolka

Losungen - Napi ige
Evangélikus Útmutató napi igéi
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen

Református énekek
Hordozható református énekeskönyv-szövegek, előre beállítható énekszámokkal, gyülekezeti lokációs szinkronizálással
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.ref.enek

Bible - YouVersion
Bibliafordítások, hangzó biblia, olvasási tervek, jegyzetelhetőség, közösségi megosztás
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android

Bible for Kids
Interaktív, játékos gyermekbiblia
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids

Christian Creeds and Reformed Confessions
Ősegyházi és református hitvallások angolul
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wsc.ccrc

Heidelberg Catechism
A Heidelbergi Káté angol nyelvű segédlete
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puritansoft.catechism_heidelberg

New City Catechism
Modern református katekizmus oktatási segédlete
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.x10.ampers.ncc

MySword
A népszerű bibliaszoftver android-verziója magyar bibliafordítással is
http://www.mysword.info/download-mysword

Logos
A Logos Bible Software android-verziója
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logos.androidlogos

NIV Study Bible
A népszerű angol grafikus és magyarázatos bibliafordítás (külső hivatkozás!)
http://nadmom.store.aptoide.com/app/market/com.tecarta.ZondervanNIVStudyBible/1200527/5948364/NIV%20Study%20Bible%20by%20Zondervan

2014. március 30., vasárnap

Isten nagyhatalmú szolgálója - 2011 (film)


Isten nagyhatalmú szolgálója
(Gottes mächtige Dienerin)
színes, szinkronizált német életrajzi film
2011

1918, München. Pascalina, a fiatal nővér Eugenio Pacellihez, a pápai nagykövethez kerül, hogy házvezetőnői feladatokat lásson el. Első pillantásra úgy tűnik, hogy két emberben nincs túl sok közös, Pacellinek viszont imponál a nővér intelligenciája, energikussága és világlátása, és ha teheti, kikéri a véleményét a dolgokról. Úgy tűnik azonban, hogy útjuk elválik, mikor Pacellit 1929-ben Vatikánba rendelik, ahol nem lakhatnak nők. Az öntudatos Pascalinát azonban nem szabad alábecsülni: kitartásának hála eléri, hogy letelepedhessen Vatikánban - első nőként a történelem során. A férfiak uralta világban egy nőnek azonban nem könnyű érvényesülni, még úgy sem, hogy az egyre befolyásosabb Pacelli támogatását élvezi. A II. világháború kitörésekor azonban ezek az ellentétek háttérbe szorulnak, és mikor Pacellit pápává választják, a Pascalinára háruló felelősség is sokkal nagyobb lesz, aki a pápa tanácsosaként előbb lelki, aztán tényleges menedéket kínál a háború által sújtottaknak.

2014. március 29., szombat

II. János Pál - A fehér ruhás vándor - 2011 (dok.film)


II. János Pál - A fehér ruhás vándor
(Jan Pawel II: Szukalem Was...)
színes, magyarul beszélő, lengyel dokumentumfilm
2011

A produkció a lengyel dokumentumfilm-gyártás legjelentősebb alkotása, mely a huszadik század egyik legfontosabb személyiségének életútját mutatja be. A 2005 tavaszán elhunyt, majd hat évvel később boldoggá avatott II. János Pál azon köztiszteletnek örvendő történelmi személyiségek sorába tartozott, akik egész életüket mások megsegítésének szentelték. Az alkotók a teljességre törekedve járták végig a legfontosabb állomásokat: kezdve a korai lengyel évektől, amikor Karol Wojtyla bíborosként egyre szélesebb körben vált ismertté, egészen halála percéig. A Michal Lorenc lenyűgöző zenéjével aláfestett képsorok jóvoltából számos helyszínt bejárva ismerhetjük meg a pápai látogatások mindmáig tartó hatását, de szemtanúi lehetünk az ellene elkövetett merényletkísérletnek is. Fontos egyházi és közéleti személyiségek, filmesek, újságírók és sokan mások nyilatkoznak II. János Pálról, köztük a Dalai Láma, Tibet lelki vezetője, Lech Walesa, a Lengyel Köztársaság volt elnöke és Plácido Domingo énekes. Segítségükkel közel kerülhetünk egy olyan nagyszerű egyéniséghez, aki üzenetével milliók életét változtatta meg, szavaival reményt adva még a legelkeseredettebbeknek is.

Assisi Szent Ferenc - 1961 (film)


Assisi Szent Ferenc
(Francis of Assisi)
színes, magyar feliratos, amerikai történelmi film
1961

rendező: Michael Curtiz (Kertész Mihály)

A keresztes hadjáratok korában egy háborúzásba belefáradt itáliai ifjú, Francesco, otthagyja dúsgazdag családját, lemond vagyonról, sikerről, nemesi rangról, hogy szegénységet fogadjon, segítsen a szenvedőkön, és megalapítsa a ferences rendet. Assisi Szent Ferenc életének legendás történetét most a magyar származású Kertész Mihály (Michael Curtiz) korhű rendezésében láthatjuk, nagyszerű színészek alakításával és az eredeti környezetben felvett, felejthetetlen képekkel.

Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember

Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása

2014. január 28., kedd

A kálomista varjú és a mennyország

Január utolsó vasárnapján Ferenc pápa fehér békegalambokat eregetett az ukrajnai polgárháborús helyzetért imádkozva, a galambokat azonban egy sirály és egy dolmányos varjú megtámadta. Mindez egybeesett az ökumenikus imahét záró vasárnapjával. A fanyar képzettársítás rögtön adódott a madarak népies elnevezését ismerők számára: a „pápista” galambot megtámadta a „kálomista varjú”!Kálvinista, kálomista

A kálomista nem más, mint a kálvinista népies változata. Petőfi is „kálomista pap”-nak nevezte versében azt a református prédikátort, akit Csokonai csapostól otthagyott. És bár a kálvinista éppen olyan pejoratív jelzőként, amolyan eretnekjelzőként vonult be a köztudatba, mint ahogyan a katolikusokat pápistáknak nevezték (leszámítva itt az evangélikusok hivatalosan is magukévá tett lutheránus elnevezését), elméletben a kálvinista világnézet, hitvallás, egyházrend stb. igencsak pozitív töltetű. Igaz, Kálvin tanítása a magyar reformátusoknál csak részben meghatározó, illetve kálvinista tanok követőinek nevezhetünk más, nem református felekezeteket is. A nyakas kálomista vagy vastagnyakú kálvinista viszont annál inkább illik hitükhöz makacsul ragaszkodó, predestináció-tanban meggyökerezett hitű, kálvini szigorú, kurucos jellemű református lelkipásztorainkra vagy presbitereinkre. A „felekezeti megkülönböztetést” a népi hagyomány azonban nemcsak az egyházakra, hanem az élővilágra is alkalmazta.


Vetési varjú (Corvus frugilegus)

Dolmányos varjú (Corvus cornix)

Pápista és kálomista varjú

Ennek egyik ékes esete a pápista varjú és a kálomista/kálvinista varjú elnevezések. Míg az előbbi a teljesen fekete tollazatú vetési varjúra vonatkozik, addig a másik a szürke-fekete dolmányos varjúra.

A ködmönhátú, szürke vagy hamvas varjúként is emlegetett dolmányos varjú bár inkább a kormos varjú rokona, és attól csak szürke háta és hasa különbözteti meg, a „vallási ellentétet” azonban a nálunk inkább előforduló, csupasz és világos csőrtövű vetési varjúval áll fenn.

Első hallásra a tollazat színbeli megkülönböztetésére gondolhatnánk, hiszen a pápista varjú fekete tollazata a katolikus papi reverenda színére is emlékeztethet, a kálomista varjú (vagy palócosan kálvonyistavarnyú) dolmánya akár a deákos, magyar mentés kálvinista prédikátorokat juttathatja eszünkbe.

Sőt, a kálvinista varjú még csak nem is „vastagnyakúbb” fajtatársainál, bár rekedtesebben károg, mint vetési varjú társa. És bár dolmányos varjúnkat nevezhetnénk magyar kálvinistának is, hiszen településeink állandó madara, a vetési varjú ezzel szemben az enyhébb tél reményében északabbról vándorol tájainkra.

Nos, a madarat ez esetben nem tolláról, hanem táplálkozási szokásáról ismerik, a keresztény embert pedig nem feltétlenül barátjáról, hanem böjtölési szokásáról.

Hogy fészkünkön kívül tollasodjunk, Jókai Mór ekképpen örökíti meg a varjak népies megkülönböztetését A barátfalvi lévita című kisregényében: „A varjúk, lehettek ötvenen is, mind megszálltak azon az egyetlen kimagasló vén bükkfán. Kálvinista varjúk voltak. Így híja őket a népajk azért, hogy ezek hússal élnek (odaértve a férgeket is), megkülönböztetésül a pápista varjúktól, akik a vetést eszik. Amazok egészen feketék, emezeknek a hátuk szürke.

Azaz míg a pápista varjú nem fogyaszt húst, inkább csak vetést eszik, mint a katolikusok böjti napokon, addig a kálomista varjú inkább húsevő, azaz ritkán böjtöl, mint a kálvinisták nagypénteken.

Kálvinista mennyország

A „kálomista mennyország” első hallásra a ritkán böjtölő, de hitvalló kálvinisták üdvözülése helyének tűnik, és feltételezhetően a pápista mennyország szomszédságában lehet. Vagy talán a kálomista varjak is az örök élet részesei lennének?

Netalán maga a „kálvinista Róma”, Debrecen városa volna maga a földre szállt „kálvinista mennyország”? Érdemes volna megkérdezni efelől a cívis város polgármesterét vagy kálvinista püspökét!

Az igazság az, hogy a „kálvinista mennyországot” legfeljebb a „kálvinista Róma” egyik éttermében találhatnánk meg, a mennyei boldogságért pedig még a kálomistáknak is fizetni kellene, hiszen az nem más, mint egy étel. Helyesebben több hagyományos étel neve is, melyek között – nyugodtan mondhatjuk – nem sok böjti eledel van. Leginkább a vargabéles-szerű édes túrós tésztát vagy a szalonnás-tejfölös túrós csuszát fedi a név, de régebbi leírások a friss cipóval fogyasztott jó zsíros cigánypecsenyét, valamint a „kaszáslét”, a füstölt disznóhúsos savanyú levest is e névvel illették.


***

Nos, nem marad más hátra, mint hogy a „kálvinista Róma” egyik teraszán egy „kálvinista mennyországot” rendeljünk, csak nehogy a „kálvinista” vagy a „pápista” varjú lecsapjon rá. Különösen böjti időszakban legyünk óvatosak!

2014. január 4., szombat

Az év növényei és állatai Magyarországon - 2014

"Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta."
(Zsoltárok könyve 115,16)
 

Az Év Fája Magyarországon - 2014Mesebeli vén vackor (Gödöllő)

Az év fafaja - 2014Mezei juhar

Az év vadvirága - 2014Szibériai nőszirom

Az év gombája - 2014Mezei szegfűgomba

Az év hala - 2014Magyar bucó

Az év rovara - 2014Földi poszméh

Az év madara - 2014Túzok

Az év hüllője - 2014
 

 
Mocsári teknős


Az év denevére - 2014

2014. január 3., péntek

Nagyvárad és Szent László király (MR1-Kossuth Rádió)


Nagyvárad és Szent László király
MR1-Kossuth Rádió
Magyar szellemtár
2014.01.01.
Ionescu Nikolett interjúja Fleisz János történésszel


Próféta a saját egyházában? Ferenc pápa evangéliumi fordulatot hirdet

2014. január 1., szerda

Alfa és Omega

"Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható." (Jelenések könyve 1,8)
 

Valerie Sjodin: I AM the Alpha and Omega