2011. október 31., hétfő

Míg végül semmid sem marad (film)Míg végül semmid sem marad 
(Bis nichts mehr bleibt) 

német, szinkronizált filmdráma, 90 perc, 2010 

Az igaz történet egy német családról szól, akiket prédaként ölel át és fon be egy magát vallásnak hirdető csoportosulás, a szcientológiai egyház. Miközben a fiatalasszony képtelen elszakadni, s egyre mélyebben és szorosabban kötődik a szervezethez, a férj, aki korábban maga is szcientológus volt, úgy dönt, hogy otthagyja a társaságot. Sikerül is a menekülés, ám eközben elveszíti a hitvesét és a kislányát. A kényes témának számító filmet titokban forgatták, mert az alkotók tartottak a szcientológusok támadásaitól. A német közszolgálati televízióban való bemutatása óta azonban csak fokozódnak a film körüli feszültségek, botrányok. A németországi szcientológusok szerint a tévéfilm "a türelmetlenség és a diszkrimináció légkörét alakítja ki egy vallási közösség ellen". A film készítői azonban cáfolják a vádakat, s mint hírlik, nem futamodnak meg, mert az igazság, vallják, mindennél előbbre való.  2011. október 30., vasárnap

Tízparancsolat (film) - Kieslowski


Tízparancsolat
(Dekaloog)
1989

színes, magyarul beszélő, lengyel filmdráma
550 perc


rendező: Krzysztof Kieslowski

"A bűn eszméje azzal az absztrakt, végső autoritással kötődik össze, amit gyakran Istennek nevezünk. De azt hiszem, hogy önmagunkkal szemben is létezik a bűn érzése, ami rendkívül fontos nekem. Valójában ugyanarról a dologról van szó. A bűn rendszerint gyarlóságból fakad, abból, hogy túl gyengék vagyunk ahhoz hogy ellenálljunk a kísértésnek; a kísértésnek, hogy több pénzünk legyen, jól éljünk, megkapjunk egy nőt vagy férfit, hogy növeljük a hatalmunkat." K.Kieslowski

A sorozat a Tízparancsolat egyes pontjaihoz kötődve, mindennapi történeteket mesél el, kitűnő színészek közreműködésével. Az egyes epizódok közvetlenül nem függnek össze egymással., azonban a Tízparancsolat egy gondolati csokorba fogja őket.

Letöltési adatok a megjegyzésekben...


2011. október 29., szombat

Csuka Zoltán: A megújhodás dicsérete (vers)

Csuka Zoltán

A megújhodás dicsérete

Az eklézsiát szüntelenül újítani kell,
s benne minden eklézsiák magvát, az embert,
és annak minden intézményét.
A meg nem újulót belepi a por,
bedohosodik, és betokosodik,
bomlás indul meg benne és romlás,
kihűl benne a lüktető élet,
elvész belőle a lényeg,
kikezdi lassan az enyészet.

Újuljatok meg,
hirdette a forradalmi krisztusi példa,
s felröppent az első békés rakéta
az örökké mozgó, forró és megújuló égre.
S hiába a poklok minden visszahúzó kénye,
van, van az embernek diadalmas reménye.

Megújulunk, zengette Luther kalapácsa,
mikor kilencvenöt tételét
kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára.
Megújulunk, zengetjük mi is szerte a világon,
mert győz az élet és az értelem,
túl minden halálon és butaságon,
mellyel szembeszállunk,
s Lutherrel együtt mondjuk:

igen
itt állunk, másként nem tehetünk,
Isten legyen segítségünkre.
Ámen!

Ti pedig így imádkozzatok... (Muraközy Gyula)

"Miért keresi annyi imádság Istent, és miért találja meg oly kevés? Miért lankad el az imádkozó lélek? Miért nem történnek csodák, miért nem változik meg a világ az imádság által? Azért, mert nagyon sokszor pogányok módjára imádkozunk. Az imádságban szemben áll Isten és ember. Beszélnek egymáshoz. A pogány imádság a varázslók bűvölő igéje. Rá akarja az ember kényszeríteni Istenre a maga akaratát. Az ember néha úgy könyörög, mint egy elkapatott gyermek a játékért; néha ajándékokkal próbálja a Bíró ítéletét javára fordítani, néha fogadásokkal akarja rábírni a sors és a halál Urát, hogy arra rajzolja meg az utat, amerre a halandó menni akar. De mindig a maga akaratát akarja az ember valóra váltani, és ebben Istent eszközül használja csupán.

Jézus másként tanít. Istennek céljai vannak velem. Az imádságban keresem az ő gondolatait rólam. Isten szentségben és dicsőségben akar átmenni lázadó népe között, azt akarja, hogy neve áhítatosan zsongjon át a lelkeken, hogy az ő láthatatlan királysága alászálljon erre a nyugtalan földre. Én az ő eszköze vagyok, annyi, mint egy palánta vagy facsemete a kertész kezében, mint egy márványoszlop vagy tégla a kőműves kezében. Isten akar valamit velem, rendelt valahová. Hozzá akarok formálódni az ő szándékaihoz. Könyörgök azért, hogy az ő neve általam is dicsőségesebb legyen, és úgy tudjak neki engedelmeskedni, mint az angyalok az égben."

(részlet Muraközy Gyula: A Sionnak hegyén. Imádságok és elmélkedések című könyvéből)


2011. október 28., péntek

A 2 year old daughter's reaction to a pre-recorded video of her daddy (video)

Kálvin János: Kommentár a Zsoltárok könyvéhez (pdf)

2011. október 23., vasárnap

Behálózott egyház - evangélikus múltfeltárás

Behálózott egyház

Magyar Nemzet
Bertók T. László
2011. október 22.Az egykori ügynökeitől való maradéktalan megtisztulás, a múlttal történő szembenézés reményében rövidesen megjelenik a Háló című könyvsorozat második kötete, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egyház múltját vizsgáló tényfeltáró bizottság állít össze. A három történészt, egy jogászt és egy lelkészt tömörítő testület a zsinat megbízásából 2005 óta az állambiztonsági iratokat dolgozza fel. A közeljövőben megjelenik – a tavalyi bevezető tanulmánykötet után – az első, konkrét személyeket és jelentéseiket tartalmazó kötet, amely várhatóan viharokat kavar majd. Kiderült ugyanis: a Kádár-korszakban az egyházi vezetést behálózták az ügynökök. A miértekről és a hogyanról kérdeztük Kertész Botond történészt, a tényfeltáró bizottság tagját.Miatyánk, Hruscsov, ki vagy a Kremlben...

http://mult-kor.hu/image/article/index/20.%20szazad/miaty.jpg

Miatyánk, Hruscsov, ki vagy a Kremlben,
Átkoztassék meg a Te neved
Miképpen Moszkvában,
Azonképpen itt Pesten is.
Ne vedd el a mi kenyerünket,
Bocsásd el a mi fiainkat,
Azonképpen mi is elbocsájtjuk
A megszálló csapatokat.
De ne vígy minket Szibériába,
És szabadíts meg az oroszoktól,
Mert tied az ország és a hatalom,
De nem mindörökké.
Ámen.

2011. október 20., csütörtök

Energy Drinks from Hell and Heaven

Selected by Stud. Theol.


Isten a rendszámtáblánCum strange Biserica Ortodoxa averi de milioane de euro? (video)

Cum strange Biserica Ortodoxa averi de milioane de euro? Doar Dumnezeu stie, oficialii nu raspund

ProTV

Averea Bisericii Ortodoxe Romane este fara doar si poate un subiect tabu. Dupa ce am aflat ca mai toate mitropoliile si arhiepiscopiile din tara au declarat la Fisc incasari de milioane de euro, vrem sa aflam care este totusi secretul.
2011. október 19., szerda

Deák-Ébner Lajos: Nászmenet (festmény)

Bárdosy Éva: Nászmenet

A Szív

A Szolnoki Mûvésztelep alapítójának tekinthetõ, pesti születésû Deák-Ébner Lajos festõmûvész (1850–1934) is Münchenben kezdte festõi tanulmányait, mint sokan a magyar mûvészek közül. Igazán eredetit alföldi életképeivel alkotott. Közülük választottuk ezt a falusi esküvõ egyik mozzanatát megörökítõ olajfestményt, mely a Magyar Nemzeti Galériában tekinthetõ meg.


Deák-Ébner Lajosnak Münchenben nehézségei támadtak az ottani akadémizmussal, s inkább Párizsban (ill. Barbizonban) talált rá saját stílusára. 1874-tõl a telet Párizsban, a nyarat rendszeresen Szolnokon töltötte. Eleinte Ébner Lajos vagy Louis Ebner néven írta alá festményeit, 1890-tõl kezdve azonban az édesanyja nevébõl is képzett Deák-Ébner nevet kezdte használni. Jó képességû diák volt, zenélt és több idegen nyelven beszélt, de erõssége mindig is a képzõmûvészet maradt. A Fõvárosi Képtár sok gyermekkori rajzát õrzi. Vásznai mellett többek között Jókai regényeit is illusztrálta. 1887-tõl a pesti Nõi Festõiskola igazgatója lett. Ekkoriban kezdett nagyméretû freskó-megrendeléseket kapni.

Ami témáit és kidolgozásukat illeti, a Nászmenet festõje nagy gondot fordított a választott esemény pontos visszaadására. Ügyelt a részletekre. Paál László és a francia Millet hatottak rá, de az utóbbi hatását jobban észrevenni Deák-Ébner képein. Gondoljunk csak Millet híres képére, a Kalászszedõkre, és tegyük mellé a mi festõnk Hazatérõ aratók témájú festményét. A földig hajló, kalászszedõ, a csoporttól elkülönülõ nõi alak mindkét képen magára vonja a figyelmet: mintha csak testvérek volnának. A szolnoki alkotói korszak termése, az Alföld paraszti életének realista ábrázolása tekinthetõ Deák-Ébner Lajos legjobb mûvészi korszakának. Monumentális freskóinak (a tihanyi apátság freskói [Lotz Károllyal és Székely Bertalannal együtt], a királyi vár lépcsõházai, a Bazilika és a Mûcsarnok elõcsarnoka) mûvészi színvonala alatta marad realisztikus életképeinek. Ezek tették külföldön is ismertté. Közéjük való a Nászmenet.

Az életképen a falusi lakodalomnak egyik mozzanatát festette vászonra: a menyasszony nászmenete indul éppen a templomba. Az esküvõt általában délelõtt tartották, s az örömszülõk nem is vettek részt rajta. Mielõtt ez a menet elindult, a võlegény képviseletében – aki akkor még nem is lehetett jelen – elsõ ízben kérte ki a võfély a szülõktõl a házasulandó leányt. De csupán az esküvõre, mert annak végeztével még visszakísérték a hûséget esküdött „új asszonyt” a szülõi házhoz, hogy ott a võlegény nélkül a „lányos” nászmenet és a búcsúzó leány megebédeljenek. Csak délután jött el ismét a võfély a menyasszonyért, s ezúttal véglegesen kikérte az örömszülõktõl. A képen azt a jelenetet látjuk, amikor a – korunk és fõként a városi emberek számára feltûnõen – magányos, hófehérbe öltöztetett menyasszony útnak indul a zenészek és a nyoszolyóleányok nyomában, s az otthon maradók olyanféle bánattal néznek utána, ahogy a fészekbõl kirepülõ után tekint az anyamadár. Mivel a festõ „ügyel a részletekre”, jól látni a násznagy kabátján a nyoszolyólányoktól kapott megkülönböztetõ jelet, a piros virágot is. A kép középpontjában a menyasszony áll. Arca elgondolkodó. Mi tagadás, minden, talán egészen ismeretlen, reá váró aznapi kaland izgalma ellenére eltölti ilyenkor a leányokat a búcsúzás és addigi életük lezárulásának komolysága. Ám az élet, az igazán felnõtt élet végre elkezdõdik! A templom elõtt pedig már várja valaki, akiért érdemes lesz elhagynia apját, anyját, s akivel egész életét megoszthatja holtáiglan.


Asigurat de Isus...

2011. október 15., szombat

Lorántffy Zsuzsanna harangja

Lorántffy Zsuzsanna harangja – Mozaikok Sárospatak református évszázadaiból


http://www.reformatus.hu/images/stories/MRE/cikkek/2011_oktober/reformacio/patak_3.jpg


„Ma már egyöntetűen büszkék vagyunk Lorántffy Zsuzsanna életművére, amelyet kortársai hajdan sokszor értetlenséggel fogadtak korát megelőző tettei miatt” – mondja Virágh Sándor, Sárospatak református lelkésze. A Zemplén megyei város neve összefonódott a reformátussággal és a Rákóczi család történetével, református Kollégiuma révén „Bodrog-parti Athénként” emlegetik. Melyek a mai igények Patakkal szemben és mi a valóság? A lelkészt kérdeztük a gyülekezet és a város gazdag múltjáról, jelenlegi helyzetéről és a fejedelemasszony örökségéről. 

Vallásközi templom épül Berlinben

http://www.gloria.tv/thumbnail/2011-04/media-147781-7.jpg

Görög katolikus vagy görögkatolikus?

http://www.gorogkatolikus.hu/kepek/hir/belyeg/1406.jpg

2011. október 13., csütörtök

Októberi istentiszteletek a közszolgálati TV-ben

http://karpatinfo.net/sites/default/files/imagecache/focikk/kepek/11/kulfold/duna-kriza-janos-foldjen-unitarius-istentisztelet-kozvetitese-nagyajtarol/nagyajta.jpg

  • Október 16. A Kovászna megyei Nagyajta Erdély egyik legnagyobb múltú települése. A falu fele az unitárius vallást követi. A közszolgálati csatorna stábja az őszi hálaadás ünnepére látogatott Nagyajtára. A hívek e napon hálájukat és köszönetüket fejezik ki a Teremtőnek a termésért, a mindennapi kenyérért és az életért. A jeles napnak különös jelentőséget adott, hogy a falu ebben az évben ünnepli első írásos említésének 800. évfordulóját. Az istentiszteletnek a XV. században épült erődtemplom adott otthont. Fekete Levente lelkész igehirdetését a fizikai lét és az öröklét köré csoportosította. (Duna 10.00 óra - magyarországi idő)
  • Október 23., római katolikus szentmise közvetítése a Recski Nemzeti Emlékhelyről. A szentmisét Kuklay Antal nyugalmazott plébános mutatja be, a Mindszenty per egykori másodrendű vádlottja, aki az ötvenes években maga is megjárta Rákosi börtöneit (m1 11.00)
  • Október 30., a református istentiszteletet a Duna a drávaszögi Laskóról közvetíti. Ez alkalommal iktatják be hivatalába Csáti Szabó Lajost, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) nemrégiben megválasztott püspökét. (Duna 10.00)

Régészeti fronton is zajlik az izraeli-palesztin konfliktus

Régészeti fronton is zajlik az izraeli-palesztin konfliktus

múlt-kor.hu
2011. október 13.

http://www.mult-kor.hu/image/article/index/ujkor/aa.jpg

A palesztin archeológusok régészeti módszerekkel, „kulturális intifáda” keretében harcolnak az izraeli állam ellen, s ásatási eredményekkel akarják megdönteni a történelmi érvelésre épülő izraeli követeléseket.


Láng György: A Tamás-templom karnagya (pdf)

Láng György - A Tamás templom karnagya

Computer algorithm: Torah written by multiple hands


2011. október 11., kedd

Zorán: Üres bölcsőt ringat a Hold fénye (videó)


Ugly Kid Joe: Cats In The Cradle (video)


Nem tűrték a meztelen melleket a metodisták

Nem tűrték a meztelen melleket a metodisták

múlt-kor.hu

http://mult-kor.hu/image/article/main/.460x310/34483.jpg

A restaurátorok egy utólag átalakított szobrot találtak az egykor John Wesley és követői által használt bristoli házban. A bőséget szimbolizáló női szobor csupasz mellét a metodisták utasítására fedhették le.