2018. november 9., péntek

Imaheti program és füzet (2019)
IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért


2019.

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
(5Móz 16,18-20) 

Bibliaolvasás: 5Móz 16,11-20


1. nap: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24)
Ám 5,22-25 A lélektelen istentisztelet hiábavaló
Lk 11,37-44 Jézus beszéde a farizeusok és a törvénytudók ellen

2. nap: „Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37)
Ef 4,22-25 Az elhivatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében
Mt 5,33-37 A törvény magyarázata

3. nap: „Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8)
Zsolt 145,8-13 A teremtett világ dicséri az Urat
Mt 1,1-17 Jézus Krisztus származása

4. nap: „… érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)
Zsid 13,1-5 Buzdítás szeretetre és tiszta életre
Mt 6,25-34 Isten gondviselése

5. nap: Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek (Lk 4,18)
Ám 8,4-8 A csaló kereskedők ítélete
Lk 4,16-21 Jézus Názáretben

6. nap: „Seregek Ura a neve!” (Jer 10,16)
Jer 10,12-16 Isten és a bálványok
Mk 16,14-15 Az apostolok kiküldése

7. nap: „Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28)
1Sám 1,13-17 Sámuel születése
Mt 15,21-28 A kánaáni asszony

8. nap: „Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1)
Zsolt 27,1-4 Békesség Istennél
Jn 8,12-20 Jézus a világ világosságaLetöltés: