2012. február 21., kedd

Napi szemle 2012.02.21.

Olaszországban már a katolikus egyházat is megadóztatnák
http://hir.ma/kulfold/olaszorszagban-mar-a-katolikus-egyhazat-is-megadoztatnak/8233

Hitben élni – Az utolsó ferences szerzetes a háromszéki Esztelneken – VIDEÓ
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=110986&cim=hitben_elni_az_utolso_ferences_szerzetes_a_haromszeki_esztelneken_video

Ancheta antifrauda la Episcopia Husilor - un avertisment
http://www.ziare.com/social/biserica/ancheta-antifrauda-la-episcopia-husilor-un-avertisment-1151524

Comoara din Etiopia. Descoperirea care confirma legenda Reginei Sheba, personaj biblic foarte BOGAT
http://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/comoara-din-etiopia-descoperirea-care-confirma-legenda-reginei-sheba-personaj-biblic-foarte-bogat.html


Úton 2017-be, a reformáció ötszázadik évfordulójára

Úton 2017-be, a reformáció ötszázadik évfordulójára

reformatus.hu
Kováts Annamária
2012. február 20.

Egyre határozottabban körvonalazódik a reformáció ötszáz éves, 2017-ben esedékes évfordulója megünneplésének mikéntje. A Magyarországi Református Egyház csatlakozott a Refo500 európai kezdeményezéshez, felvette a kapcsolatot az evangélikus egyházzal és saját rendezvényeket is tervez, de a pontos részletek még nem ismertek, mondta el Márkus Mihály nyugalmazott püspök, a Kálvin Emlékbizottság elnöke, akit arról kérdeztünk, hol tartunk most a jubileumi év előkészületeiben.


Mik a távlati tervek az 500 éves évfordulóra? Mit szeretnénk elérni?

A célunk az, hogy méltóképpen megemlékezzünk az évfordulóról. Nagyon pozitívnak tartom, hogy már 2010-ben elkezdtük a felkészülést, amit 2011-ben folytattunk és idén is komolyan foglalkozunk a 2017-es eseményekkel. Tavaly csatlakoztunk egy európai szerveződéshez, a Refo500-hoz, így nemzetközi szinten tudunk információkat cserélni, együttműködni és programötleteket átvenni egymástól. Hazai együttműködésünk az evangélikus egyházzal lesz, felvettük velük a kapcsolatot. Szervezőbizottságukkal eddig két ízben találkoztunk. A közös terveink most még inkább csak elgondolások, felvetések. Az, amit mi szeretnénk együtt megvalósítani, az a két egyház egyesített zsinatának ülése. Ez azért lenne nagy jelentőségű, mert bár volt már példa a közös zsinatra a történelemben, de az utóbbi évtizedekben nem került rá sor. Az elképzelést a két egyház szervezőbizottsága támogatta, zsinatainak illetékesei üdvözölték és megszavazták a közös zsinat elgondolását. Az elvi döntést tehát megszületett. Most jön a neheze, elő kell készíteni, hogy mivel foglalkozzon majd az egyesített zsinati ülés.

Ezenkívül felvetődött egy közös nagyrendezvény megszervezésének lehetősége is 2017 októberére, talán a Sportarénába. A Nemzeti Múzeum vállalta egy nagy reformációtörténeti kiállítás megrendezését, ami rangot, méltóságot ad a megemlékezésnek. Ez is előkészületben van, de még nem jutottunk el a részletekig egyik program esetében sem.

Egy közös protestáns egyháztörténeti lexikon megjelentetését is kezdeményezte a két egyház, ennek hogyan áll az ügye?

Akik foglalkoztak egyháztörténettel, azok tudják, hogy létezik egy kiadvány, Zoványi Jenő Egyháztörténeti lexikoncikkei annak idején egy készülő teológiai lexikon számára címmel. De ez még az 1940-es évek végén íródott, Ladányi professzor átdolgozta és sajtó alá rendezte. Legalább 60-70 esztendős a mű, így az kiegészítésre, átdolgozásra, bővülésre szorulna mindenképpen. Ez a közös zsinat mellett a másik közös tervünk az evangélikus egyházzal. Azt a kérdést a két bizottság már nagyjából körbejárta, hogy mi mindenre lenne szükség a lexikon kiadásához, ami az elképzelések szerint, a XXI. századhoz illő módon, nem papír alapon jelenne meg, hanem digitális formában. Ez befolyásolja a költségeket és nem mindegy használhatóság szempontjából sem, ugyanakkor az előkészítő munkára, – aminél most tartunk –, szinte egyáltalán nincs hatással. Hiszen a lexikoncikkeket ugyanúgy meg kell írni, a kiadványt ugyanúgy meg kell szerkeszteni, mintha kinyomtatnánk. Kell hozzá szerkesztő, szerkesztőbizottság, ki kell válogatni azokat a munkatársakat, akik készítik a lexikont. Eddig ezt tárgyalta meg a lexikonról a két egyház bizottsága részletesen a közös üléseken, és mindegyikünk az ott elhangzottakat további munkára visszavitte saját egyháza felé. Pillanatnyilag mindkét oldalon a szóba jöhető anyagi kereteket tervezzük. Két megközelítés van. Az egyik szerint azt határoznák meg, hogy egy ilyen igényes munkához mennyi pénz kell, a másik szerint azt kell megállapítani először, mennyi pénz áll rendelkezésre, és abból mit lehet kihozni.

Csak református szervezésű rendezvények is lesznek?

Természetesen, de először meg kell teremteni a nagy közös kereteket, amelyeket ki lehet egészíteni, gazdagítani, feltölteni majd helyi programokkal. Ezeknek a részleteit a Kálvin Emlékbizottság eddig még nem látta, de véleményem szerint még nem is kellett volna.

Idén milyen feladat vár a bizottságra?

Az evangélikusokkal együttes üléseken felvett jegyzőkönyvünknek a továbbításával jeleztük és jelezzük a felmerült problémákat az illetékeseknek. Ugyanis a Kálvin-bizottság nem rendelkezik anyagiakkal, nem adhat ki például szerkesztői megbízásokat, csak ötleteket, javaslatokat. Bízom benne, hogy a felmerült kérdések a 2012-es év első felében rendeződnek. Igyekszünk továbbkísérni a megoldandó feladatokat.


2012. február 19., vasárnap

A kolozsvári Farkas utcai református templom felújítása

Nem döntött még a református egyház a romkert megnyitásáról
Legkésőbb szeptemberre fejeznék be a Farkas utcai templom tetőjavítását

Szabadság
NAGY-HINTÓS DIANA
2012. február 18.

Az egyház „tanúsítson nyitottságot” a Farkas utcai református templom melletti romkert megnyitását illetően – vetette fel Adrian Iancu építész csütörtökön a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal által szervezett, többek között a Farkas utca gyalogosövezetté való átalakításával foglalkozó közvitán. Az eseményen részt vevő Maksay Ádám, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) műszaki tanácsosa elképzelhetőnek tartotta azt, hogy a református egyház ideiglenesen hajlandó lenne ilyen gesztusra. Megkeresésünkre Pap Géza református püspök az ügy kapcsán azt nyilatkozta: csakis az egyházkerülethez eljuttatott, hivatalos önkormányzati megkeresés után döntenek erről. Maksay Ádám a már elkezdett templom-felújítási munkálatokról tájékoztatott. Megtudtuk: az egyházkerület már megnyert egy amerikai alapítvány által meghirdetett pályázatot, ám a templom teljes felújításához uniós pénzalapokra pályáznak.


Várólistán a fél évezredes templom többmillió eurós restaurálási pályázata - ROHONYI D. IVÁN

Csütörtökön közvitát szervezett a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal a Farkas utcának gyalogosövezetté való átalakításáról és a Fellegvár korszerűsítéséről (a témáról lapunk tegnapi, 2012. február 17-i számában is olvashattak – szerk. megj.). Adrian Iancu építész erre vonatkozó tervében az is szerepelt, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület nyissa meg a templom melletti romkertet. Az ügy kapcsán Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke kifejtette:

– Az egyházkerület még nem kapott semmilyen hivatalos megkeresést ez ügyben. Ahogy ez megtörténik, az egyházkerület elnöksége a kolozsvári egyházközségek képviselőivel közösen megtárgyalja a kérést, és döntenek erre vonatkozólag – mondta a püspök, akitől azt is megtudtuk, hogy mind az egyházkerület, mind a belvárosi egyházközség égető gondja a Farkas utcai templom javítása, illetve a tavaly július végén bekövetkezett viharkárok helyrehozatala. – A Kolozsvári Városi Tanács által a legutóbbi tanácsülésen megszavazott pénz (160 ezer lej – szerk. megj.) egy részét is a tavaly nyári vihar által tönkretett egyházi ingatlanok helyrehozatalára fordítjuk – magyarázta a püspök.

A Farkas utcai református templom felújítását illetően Maksay Ádám műszaki tanácsos azt nyilatkozta: a Farkas utcai református templomnak, mint „A” osztályú műemléknek a felújítási ötlete már 2004-ben megfogalmazódott. Az Erdélyi Református Egyházkerület támogatta a pályázati dokumentáció megírását, amely többféle szakvéleményezést, tanulmányt foglal magába, úgy mint: geodéziai, építészeti, művészettörténeti, képzőművészeti, tartószerkezeti jelentéseket. Egyelőre megnyerték az amerikai Getty Foundation által kiírt pályázatot, de az Észak-nyugati Regionális fejlesztési Ügynökséghez is benyújtottak 2009-ben egy pályázatot. Elkészült már a megvalósíthatósági tanulmány – amelyből részleteket mutattak be a csütörtöki vitán is a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalban – és a templom szentélye tetőszerkezetének javítását taglaló gyorsbeavatkozási terv.

– A tetőjavítási munkálatok megkezdésének a kiváltó oka a tavaly júliusi vihar volt. Ezt követően készült el a gyorsbeavatkozási terv, és megszereztük a javítási engedélyt. A vihar miatt a templom teljes cserepezését ki kell cserélni, ezt az amerikai pályázati pénzből végezzük. Az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával sikerült benyújtani az uniós strukturális alaphoz egy pályázatot, amelynek sikeres elbírálása esetén a Farkas utcai református templom 3,5 millió euró támogatásra számíthat. Sajnos, részben a politikai akarat hiánya miatt, a pályázat egyelőre a várólistán szerepel, de reménykedhetünk, hogy az alapok újracsoportosítása következtében előléphet a támogatott objektumok közé – közölte Maksay Ádám.

A Makay Dorottya tartószerkezet-tervező mérnök és Maksay Ádám által kidolgozott szakvéleményezést szemlézve kiderült: a szakemberek nem azonosították az alapok hiányosságaira visszavezethető szerkezeti problémákat. A tartófalak viszonylag jó állapotban maradtak meg, fő károsodásaik épületfizikai és épületbiológiai természetűek. A födémek is jó állapotban vannak, kivéve a hajó boltozatát, ahol a bolthajtáson és a boltháton hosszanti repedések láthatók. A hajó és karzat tetőszerkezete viszonylag jó állapotban maradt meg. A tervezett beavatkozások a következők: a barokk tetőszerkezetnél (hajó és szentély) a biológiai károsodásokat mutató elemek részleges vagy teljes cseréje, az elmozdult kötések megerősítése; a fertőzések gócpontjait képező fedélszerkezetek bontása és újjáépítése. A tartófalak felújítására vonatkozó javaslatok közül megemlítendő az erőteljesen málladozó szakaszok újjáépítése, az elmozdult kőelemek visszaágyazása a hidraulikus mész alapú habarcsba; a repedések kezelése. Kezelni kell a hajóboltozat repedéseit. A boltozat elemzése nyomán el kell dönteni, hogy a kerengő 5-6 oszlopközének vasbeton födéme lebontandó-e, továbbá a fedélszerkezetre függesztett, könnyű mennyezettel helyettesítendő-e. A toronyban meg kell szüntetni az archívum-funkcióból származó többletterhelést: a toronyban tárolják az Erdélyi Református Egyházkerület levéltári anyagát, ennek más helyet kell találni, elképzelések szerint a teológiai intézet közelében álló egyházi ingatlanba költöztetnék. A tetőszerkezet javításával 3-6 hónap alatt végeznek, ez idő alatt a Farkas utcai templom rendeltetésszerűen használható. A teljes restaurálás – amennyiben sikerül erre pénzt szerezni – két évet venne igénybe.


Menzakatolikusok

Menzakatolikusok

Bioetika blog
2012. február 10.

Amerikában „cafeteria Catholics”-nak csúfolják azokat a hívőket, akik ugyan katolikusnak vallják magukat és rendszeresen járnak templomba, de egyházuk tanításait csak részben követik. Az ilyen hívő à la carte válogat egyháza előírásai közül — csak a neki tetszőket tartja be. A dolog pikantériája, hogy manapság már gyakorlatilag minden katolikus menzakatolikus.

http://bioetikablog.hu/wp-content/themes/brain/images/header.jpg

Egy tavaly megjelent tanulmány például azt találta, hogy az amerikai katolikusok — legalábbis a nők — nemigen tartják be a házasság előtti szexre vonatkozó tilalmat. 19 éves korára a katolikus hajadonok 49%-a már túlesett első szexuális élményén; 24 éves korra az arány 89%-ra nő. A férjezetlen katolikus nők körében ez az arány valamivel magasabb, mint protestáns vagy más vallású társaiknál.

A Katolikus egyház nemcsak az abortusz, de a terhességmegelőzés minden „nem természetes” módszerét is tiltja. Ennek ellenére a katolikus nők 98 (!) százaléka használt már valamilyen fogamzásgátló eszközt — még azok között is, akik a leggyakrabban járnak templomba, vagy akik házasságban élnek. A házasságban élő hívőknek csak mintegy 3%-a követi kizárólag a terhességmegelőzés szentesített, természetes módszereit.

Egy másik felmérés szerint az amerikai katolikusok tizede saját bevallása szerint házasságon kívüli kapcsolatban él. Nagy részük egyáltalán nem tekinti irányadónak egyházuk tanítását a válásról, a házasságon kívüli szexuális életről, az abortuszról, a fogamzásgátlásról vagy akár a homoszexualitásról. A megkérdezett hívők 66%-a magánügynek tekinti a fogamzásgátlást, 57%-a a homoszexualitást, 53%-a a házasságon kívüli nemi életet. 52%-uk szerint az abortusz megítélésében is az érintett véleménye, nem pedig az egyház tanítása az irányadó.

Míg az amerikaiak 43%-a jár legalább havi rendszerességgel templomba, nálunk ez az arány csak 15% — mindegyik felekezetet beleértve. De Magyarországon is a hívőknek körülbelül csak a fele ért egyet azzal, hogy az egyházaknak legyen véleménye a családtervezésről vagy a házasságon kívüli nemi életről — bár nem tudom, mennyien tekintik ezeket a véleményeket irányadónak.

Óriási tehát a távolság a hivatalos egyházi tanítás és a XXI. századi hívők között.


2012. február 17., péntek

Heidelbergi Káté - revideálják a református hitvallást


Napi szemle 2012.02.17.b

„A saját kudarcaink segítenek abban, hogy másokat megértsünk” – Látogatóban a Pálhegyi házaspárnál
http://www.evangelikus.hu/interju/201ea-sajat-kudarcaink-segitenek-abban-hogy-masokat-megertsunk201d-2013-latogatoban-a-palhegyi-hazasparnal/

„Az erényöv titokzatos történetei – mítosz és valóság” – interjú Molnár Antal történésszel
http://www.oecumene.radiovaticana.org/UNG/articolo.asp?c=563756

Borzalmas vádak a szcientológusok ellen
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/borzalmas-vadak-a-szcientologusok-ellen-2080808

Mormonok lettek Wiesenthal szülei
http://mult-kor.hu/20120217_mormonok_lettek_wiesenthal_szulei

Revoluţie în viaţa politică şi socială a Italiei : Biserica va fi şi ea taxată
http://www.adevarul.ro/international/biserica-italia-taxe-criza_economica_0_647935479.html


Napi szemle 2012.02.17.

Poncius Pilátus - 1962 (film)


Poncius Pilátus
(Ponzio Pilato)

színes, magyarul beszélő, francia-olasz játékfilm
1962

rendező: Gian Paolo Callegari, Irving Rapper

szereplő(k):
Jean Marais (Poncius Pilátus)
Jeanne Crain (Claudia Procula)
Basil Rathbone (Caiaphas)
Letícia Román (Sarah)
Massimo Serato (Nikodémusz)

Tiberius császár nyugtalan a keleti tartomány és Izrael népe miatt. Helytartójának Poncius Pilátust nevezi ki, aki teljes bizalmát élvezi. Judea ellenségesen fogadja a hódítót, Samaria csöndes, Heródes földjén pedig egy új próféta, Jézus okoz zavargásokat. Poncius Pilátus nagy tettet akar végrehajtani. A zsidó helytartótanács ellenzése ellenére hozzákezd Samariában a vízvezeték megépítéséhez. A nép javát akarja, nem pedig elvakult vallásuk következtében tömegek pusztulását a vízhiány miatt. Ezt azonban nem tudja fedezni csupán római pénzből, szüksége van az adók egy részére, amit a helytartótanács Istenük dicsőségére szed. Az erőszak azonban erőszakot szül.

2012. február 14., kedd

Rokkerjézus, légy vendégünk - Jézus a rock-albumok borítóján

Rokkerjézus, légy vendégünk

manna.ro
2012.02.14

Rock-zenekarok, metálbandák, keresztény-rockerek, viccelődő zsidó zenészek gyakran foglalkoznak Jézus Krisztussal, aki a híres musicaltől (rockoperától) függetlenül valóban sztár lett a keményzenében.

Olyan rockzenei lemezborítók közül válogattunk, amelyekre Jézus is felkerült… valamilyen formában.

Calvary Death: Jesus, Intense Weeping

Christian Death: Sex, Drugs and Jesus Christ

Deicide: Once Upon the Cross

Deicide: Scars of the Crucifix

Doctor Octoroc: 8-bit Jesus

F-Minus: Baby Jesus, Sliced Up in the Manger

Horned Almighty: Black Metal Jesus

Jesus and Mary Chain: April Skies

Jesus Christ Surferstar Soundtrack

Jewmongous: Taller than Jesus

Mägo de Oz: Jesús de Chamberí

NOFX: Never Trust a Hippy

Slayer: Christ Illusion

The Meads of Asphodel: The Murder of Jesus the Jew

Tommy James: Christian of the World


Bónusz!

The Faith Tones: Jesus Use Me

Ez ugyan nem rockzenei album, és a címet leszámítva Jézus sem szerepel rajta, de a borítón látható, nehezen meghatározható nemű zenészeket annyira áthatja az érzés, hogy mi sem tudtunk ellenálni, ígyhát felkerült a listánkra.


Összeesküvés a pápa ellen? - zavarkeltésről beszél a Vatikán

Összeesküvés a pápa ellen? - zavarkeltésről beszél a Vatikán

MTI / hirado.hu
2012. február 14.

Belső vizsgálatot indított a Szentszék, amiért kiszivárgott egy a pápa ellen készülő összeesküvésről szóló jelentés és a Vatikánon belüli korrupcióról szóló bizalmas levelezés.


Közleményben nyilatkozott a Vatikánból kiszivárgott bizalmas dokumentumokról Federico Lombardi szentszéki szóvivő, aki szándékos zavarkeltésről és a Vatikánnal szembeni támadásról beszélt.

"Most erős idegzetre van szükség, semmi sem okozhat meglepetést" - így kezdte a Vatikáni Rádióban hétfő este sugárzott közleményét Lombardi atya, a Vatikáni Rádió igazgatója. "Az amerikai kormánynak a wikileaks, a Vatikánnak most a leaks jutott, a dokumentumok kiszivárogtatásának célja a zavar- és döbbenetkeltés, amely megkönnyíti, hogy a Vatikán rossz fényben tűnjön fel. Mindenki őrizze meg nyugalmát, hidegvérét, és használja az eszét" - hangoztatta Lombardi a pápai állam falai mögül az olasz sajtóhoz eljuttatott bizalmas dokumentumokra utalva.

Az Il Fatto quotidiano napilap pénteken publikálta a szentszéki államtitkárság jelentését Paolo Romeo palermói érsek kijelentéseiről. Romeo egy XVI. Benedek elleni összeesküvésről beszélt, amelynek következtében a pápának 12 hónapja maradna hátra. A Szentszék "félrebeszélésnek" nevezte az információkat, és belső vizsgálatot indított a kiszivárogtató megtalálása érdekében.

Korábban a LA7 televízió közölte Carlo Maria Vigano érseknek, Vatikánváros volt kormányzó-helyettesének bizalmas leveleit a Vatikánon belüli korrupcióról.

A Vatikán azt a sajtóértesülést is cáfolta, miszerint az olasz hatósági ellenőrzések elkerülése érdekében a Szentszék 180 millió eurót utalt volna át Rómának.

Lombardi közleménye elismerte, hogy a dokumentumok "belülről jutottak ki". Hozzátette: "az egyre erősebb támadás annak a jele, hogy valami fontos dolog a játszma tétje". A szóvivő az egyház által a nemi visszaélések ellen hozott intézkedéseket, a vatikáni intézmények működésében és a vatikáni pénzügyekben teremtett átláthatóságot említette.

A szóvivő ismételten őrültségnek nevezte a XVI. Benedek elleni összeesküvés és merénylet hírét. Az olasz közszolgálati rádiónak hétfőn Luigi Bettazzi, a piemonti Ivrea tiszteletbeli püspöke kijelentette, hogy a pápa elleni merénylet híre "fogás" lehet a pápa lemondásának előkészítésére. Bettazzi nem zárta ki, hogy az idén 85 éves XVI. Benedek éppen idős kora miatt a lemondását mérlegeli.

2012. február 13., hétfő

Határozat Názáreti Jézusnak az egyházi státusz megszerzésére irányuló kérelméről

Határozat Názáreti Jézusnak az egyházi státusz megszerzésére irányuló kérelméről

evangelikus.hu
2012. február 13.


Kelt: 33-ban. A nagytiszteletű Szanhedrin a Názáreti Jézus (anyja neve: Mária, születési idő: 1., hely: Betlehem) kérelmét az egyházi státusz megszerzésére elutasítja. Forrás: facebook.com


Indoklás:

A kérelmező és a jelenléti ívet kézjegyükkel (aláírások, jelek, x-ek, stb.) hitelesítő személyek nem tudták a jogszabály által kötelezően előírt, alábbi feltételeket igazolni:

1. ) 100 éves nemzetközi múlt.

Kérelmezők hivatkoztak ara, hogy vezetőjük kezdetektől van , minden Ő általa és Benne teremtetett. Ez a hivatkozás nem lehet helytálló, hiszen ezt kizárólag (a nevét ki ne mondjuk) JHVH-ra igaz, akinek küldötte idővel megszabadít minket a külföldi elnyomás alól.

2.) 1000 fős tagság.

Kérelmezők mindösszesen 12 főt + vezetőjüket tudták tagként felmutatni. Itt jegyzi meg a hatóság, hogy egy bizonyos Iskáriótes Júdás nevezetű személy nem nevezhető elkötelezett követőnek, meglehetősen bizonytalan. Ez a tény és létszámuk alacsony volta megerősítette a hatóság azon meggyőződését, hogy ez a mozgalom nem lesz hosszú életű.

3.) Társadalmilag hasznos tevékenység

A lefolytatott vizsgálati eljárás során bizonyítást nyert, hogy a kérelmezők a társadalom számára kifejezetten káros tevékenységeket folytatnak, melyeket az alábbiakban részletezünk:

– szombatnapon gyógyítanak,

– vezetőjük kegyelemről és a bűnök bocsánatáról beszél (züllesztve ezzel a társadalom erkölcsét és a jog hatalmát),

– mennyei királyságot hirdetnek, mely aláássa választott vezetőink tekintélyét,

– általában örömhír üzenetével traktálják a lakosságot ezekben a nehéz időkben.

4.) Vezetőség.

Sajnálatos módon nem sikerült megegyezniük ügyvezető és képviseleti szervekről. Folyamatosan azt kérdezgetik, hogy melyikük a nagyobb.

5.) Székhely

Saját bevallásuk szerint (rókának van barlang, madaraknak fészek, az Emberfiának nincs hova lehajtana a fejét) nem rendelkeznek. Ennek a tényadatnak a birtokában hatóságunk megkereste a társszerveket és kérelmezőknek fejenként – Júdás előzetes egyeztetés alapján mentesülhet a megfizetése alól – 150.000.-, azaz egyszázötvenezer forint bírsággal sújtja. A pénzbírság megfizetését jelen határozat kézhezvételét követő 5 napon belül kell teljesíteni.

A határozat jogerős, fellebbezésnek – természetesen – nincs helye.


Miniszteri rendelet védi a Házsongárdi temető 394 műemléksírját

Miniszteri rendelet védi a Házsongárdi temető 394 műemléksírját

acsjszki.hu / erdely.ma
2012. február 13.

Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter rendelettel erősítette meg a Házsongárdi temető egyéni műemlékké nyilvánított sírjainak a védettségét.


Az Országos Műemlékvédelmi Bizottság december végi ülésén javasolta a kiemelt sírok törvény általi védettségét. A javaslat kiindulópontja az az összesen 394 tételből álló, műemlékké nyilvánításra beterjesztett, Házsongárdi sírok, síremlékek helyrajzi felmérésre alapuló jegyzék és a hozzá csatolt fényképes adatlapokat tartalmazó dokumentáció volt, amelyet a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium Kolozs megyei Igazgatósága és az általa felkért szakértők, a Házsongárd Alapítvány és a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság munkatársai készítettek el.

Mint ismeretes, a kolozsvári Házsongárdi temető „B” kategóriás műemlékként szerepel az Országos Műemlékvédelmi Listán, ám az általános keret nem jelentett egyéni, kiemelt védettséget egy-egy síremlék számára. Az elmúlt évben tapasztalt sírrongálások miatt Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter felkérésére tavaly nyáron elkezdődött a sírok egyéni felmérése. A munkát a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium Kolozs megyei Igazgatósága és az általa felkért szakértők, a Házsongárd Alapítvány és a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság munkatársai végezték el, akik 2011. december 12-én véglegesítették és jutatták el a dokumentációt a kulturális tárcához.

Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter elmondta:

„A kulturális tárca és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyik kiemelten fontos célkitűzését véglegesítettük ma. A kolozsvári Házsongárdi temető közel 400 sírjának biztosítunk kiemelt védettséget, ezáltal az erdélyi magyar történelmi múlt előtt hajtunk fejet, őrizzük meg nagyjaink méltó emlékét. Nem véletlen, hogy a védetté nyilvánított 394 síremlék 85 százaléka magyar származású személyiségé. Ugyanakkor felkértem a Kolozs Megyei Kulturális és Örökségvédelmi Igazgatóságot, hogy javasolja további sírok műemlékké nyilvánítását „ – hangsúlyozta Kelemen Hunor tárcavezető.

A 394 síremlék műemlékké való nyilvánítása a legmagasabb fokú védelem biztosítását jelenti a több mint 400 éves temető számára, amelyet 40 évvel ezelőtt nyilvánítottak „B” kategóriás műemlékké.

A védetté nyilvánított síremlékek között található többek között Apáczai Csere János, Tóthfalusi Kis Miklós, az Esterházy-Mikó-Mikes család sírkertje, Dsida Jenő, Jósika Miklós, Szenczi Molnár Albert, Bölöni Farkas Sándor, Kriza János, Xántus János sírboltja valamint Szilágyi Domokos és Hervay Gizella közös síremléke.


Interjú Hajdu Ilonával, a debreceni Kenézy Gyula Kórházban szolgáló református kórházlelkészével

Nekem elhiszik

Parókia.hu
Fekete Zsuzsa
2012. február 13.

A teljes elfogadást és megértést tapasztalhatja meg az a beteg, aki Hajdu Ilonával beszélget. A debreceni Kenézy Gyula Kórházban szolgáló református kórházlelkész hamar közel kerül a betegekhez, hiszen – mint mondja – közülük való. Február elején a rák, valamint a betegek világnapján a hívők még nagyobb figyelmet szentelnek a betegeknek.

http://parokia.hu/data/gallery/3077/pic_hajdu-ilona-int.jpg

Hajdu Ilona húsz éve járja fáradhatatlanul a kórház rehabilitációs és reumatológiai osztályát. A visszatérő betegek már ismerősként üdvözlik az asszonyt. Mikor a kórház lelkészi szolgálat szépségéről kérdezem, meglepő kijelentést tesz.

– Az egyik szépsége az, hogy nekem nem kell bizonygatnom, megértem a betegeket, mert rám néznek és látják, hogy közülük való vagyok. Bénán születettem, és bármilyen furcsán hangzik, ez előnyt jelent, amikor a betegekkel foglalkozom. Ha egy egészséges ember mondaná, hogy nem a gyógyulás a legfontosabb, hanem a hit, akkor azt mondanák, hogy könnyen beszél. De ha én mondom, hogy Isten velünk van betegen is, nekem elhiszik.

Tegnap egészséges volt, ma magatehetetlen

Ilona szerint fontos a gyógyulás is, de még előrébb való, hogy higgyünk Istenben. A betegek sokszor elkeseredettek, dühösek, tehetetlenek, kiszolgáltatottak. Ebben a helyzetben kell a kórházlelkésznek segítséget, támaszt nyújtania.

– Az egyik legnagyobb kihívás egy frissen kórházba került betegnek segíteni, aki arról panaszkodik, hogy tegnap még teljesen egészséges volt, végezte a szokásos munkáját, azután éjszaka jött egy agyvérzés, bekerült a kórházba, és most fekszik mozdulatlanul, magatehetetlenül egy kórházi ágyhoz kötve. Nem sokat lehet ilyenkor mondani, inkább csak kísérni a beteget, mellette állni, biztosítani arról, hogy megértem, és bízni abban, hogy jobb lesz. Elmondani azt, hogy sokan voltak már itt előtte, akik rossz állapotban voltak, mégis saját lábukon hagyták el a kórházat. A múltkor bent feküdt egy asszony, aki nagyon nehezen tudta mozgatni a kezét. Mondtam neki, hogy nekem is hiányzik a sajátom, de fel lehet vállalni azt is, hogy igenis, hiányzik az egészségem.

Egy béna lányt látott bennem

Ilona azt mondja, hogy mivel születésekor agyvérzést kapott, és bénán nőtt fel, sokkal könnyebb ezt az állapotot elviselnie, mint annak, aki felnőtt korában bénul le.

– Nekem nincs módom az összehasonlításra, én ebbe nőttem bele, ezt szoktam meg. Nem tudok semmit két kézzel csinálni. Aki később kerül ilyen helyzetbe, annak nehezebb, mert nem folytathatja addigi tevékenységét, másként kell élnie. Nem tud visszatérni a megszokott munkájához, dolgaihoz. Nekem az a feladatom, hogy segítsem ebben a „más" életben a beteget, és felkészítsem arra, hogy legyen nyitott az újra. Húszéves szolgálatom emlékezetes pillanata egy fiatal lány esete. A lány öngyilkos akart lenni, kiugrott az ablakon, de nem halt meg, lebénult. Nagyon sokat beszélgettünk. A kórházban megtért. Azóta is tolókocsihoz kötve éli az életét, és folyamatosan mozgáskorlátozottak közé jár bizonyságot tenni a hitéről. Azt mondja, sokat segített neki, hogy lábadozása idején nem a kórházlelkészt látta bennem, hanem egy béna lányt.

Lelket önteni a másikba, elmondani a jó hírt, hogy van, aki megerősít, mert Krisztusban mindenre van erőnk – Ilona szerint ennek a gondolatnak a tolmácsolása szolgálatának fontos része.

– El kell fogadni azt, ha így maradunk, és nem meggyógyultak, csak gyógyultak leszünk. Belekapaszkodunk Istenbe, ez a legtöbb, amit tehetünk.


Lőrincz István: A predesztináció gyakorlati kérdései (pdf)


2012. február 11., szombat

365 hittanóra - KateTéka hitoktatói portál

365 hittanóra

Új szolgáltatással bővült a KateTéka hitoktatói portál. „365-óratervek” címmel bibliai foglalkozássorozatot jelentetünk meg folyamatosan óvodás, alsós és felsős gyerekek számára a KateTeka.hu honlapon.

Az óratervek, foglalkozásvázlatok, feladatötletek a 365 bibliai történet című feladattár nyomán készülnek, bővítve, kiegészítve annak anyagát. A sorozat segít a vasárnapi gyermekalkalom, gyülekezeti hittanórák, gyermekfoglalkozások tervezésében és megtartásában.

Közel egy éven keresztül a fontosabb ószövetségi történetekkel foglalkozunk, az újszövetségi sorozatot a jövő évre tervezzük. Lásd a KateTeka címoldalát és „365-óratervek” menüpontját:


Felfújható templom Németországban (video)

2012. február 10., péntek

Kabbala - A vallásból nyerészkedők (Barikád)


Napi szemle 2012.02.10.

Egyiptom keresztényei, a koptok | Magyar Kurír

A Körmendi KÉSZ szervezésében február 7-én Gyürki László pápai prelátus, nyugalmazott körmendi plébános tartott előadást Egyiptomi kopt keresztényeiről. A Martineus című szombathelyi egyházmegyei lapban Bedőcs Gyula írt összefoglalót.

http://www.magyarkurir.hu/node/38533

Népszabadság - Vállalkozópapok, sörfőző szerzetesek

Csehország. Új helyzetre készülünk – közli beszélgetésünk legelején a prágai érsekség közgazdásza, Karel Stícha. – Több mint két évtizedes vita után a prágai kormány már jóváhagyta, s remélhetően a képviselők is megszavazzák a tizenhét cseh egyház és a szerzetesrendek kárpótlását.

http://nol.hu/kulfold/20120209-vallalkozopapok__sorfozo_szerzetesek

Népszabadság - A Mazsihisz és a Hit Gyülekezete közös alapítványa

Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítványt hoz létre a keresztény-zsidó párbeszéd erősítésére a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és a Hit Gyülekezete.

http://nol.hu/belfold/a_mazsihisz_es_a_hit_gyulekezete_kozos_alapitvanya

Lemondott a hitgyülis óvodavezető | barikád.hu

Információink szerint szerdán lemondott Szentpályné Mudri Margit. Az óvoda vezetője a Hit Gyülekezetébe történő belépésre próbálta beosztottját kényszeríteni.

http://barikad.hu/lemondott_hitgy%C3%BClis_%C3%B3vodavezet%C5%91-20120209

Az emberiség jövője - P. Szabó Ferenc SJ jegyzete Planetizáció és globalizáció

Milyen jövő vár az emberiségre?– ez a kérdés a mai világválság idején élesebben vetődik fel, mint a múlt század derekán, a II. világháború végén, a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák pusztításai után. 1946-ban, kiindulva az Arizonában történt, villámfényű atombomba-robbantás híréből, Teilhard de Chardin jezsuita tudós és gondolkodó leírta eszmélődését: „Néhány reflexió az atombomba lelki visszhangjáról” címmel.

http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=561977

2012. február 6., hétfő

A falak őrzői - magyar zsidók (videó)A falak őrzői

Rendező: Balog Gábor

Magyarországról elszármazott és Izraelben új hazára lelt vallásos zsidók, magyarul megszólaló, hús-vér emberek. Ők a falak őrzői – nem a várfalaké, bástyáké, hanem azoké a láthatatlan falaké, melyeket szigorú tradícióik és hitük ereje emelt köréjük, hogy megvédje őket a modern világ veszélyesnek tartott hatásaitól.

Forrás: HírTV


Napi szemle 2012.02.06.

Az orosz pátriárka fellép a társadalom internetes elkorcsosulása ellen
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/02/05/13/A_patriarka_fellep_a_tarsadalom_internetes_elkorcsosulasa_ellen.aspx

Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) nemrégiben megválasztott főtitkára MTI-nek adott interjúja
http://meot.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3

S-au vândut până şi Sfintele Moaşte!
http://www.cotidianul.ro/s-au-vandut-pana-si-sfintele-moaste-171885/


2012. február 5., vasárnap

Tibeti Halottaskönyv - 1994 (dok.film)


Tibeti Halottaskönyv I-II.
(The Tibetan Book of the Dead I-II.)
feliratos, japán-francia-kanadai film
1994

A Tibeti Halottaskönyv leírása szerint a haldoklás és a halál utáni állapot állandóan választási lehetőségeket kínál. Vagy belekövesedünk kötődéseinkbe és félelmeinkbe, vagy felismerjük valódi természetünk szabadságát. A Tibeti Halottaskönyv arra tanít minket, hogy ez a lehetőség életünk minden percében nyitva áll.

A Lét tündöklő folyamának se kezdete, se vége nincs; csak mi, emberek vetítjük (ki) rá az élet és a halál, az öröm és a rémület, az istenek és a démonok képeit.

A haldoklás bardója a testi hanyatlással kezdődik, és addig tart, amíg a tudat el nem válik tőle. Amig élünk, négy elem: a föld, a víz, a tűz és a szél támasztja alá a tudatunkat, és ezek szabják meg észlelésünket. Haldoklás közben ezek az elemek sorra egymásba olvadnak, és végül, amikor a hétköznapok minden leple szertefoszlik, láthatóvá válik a tudat közvetlen valósága.

"Cering Szönam! Azért jöttünk, hogy segítsünk. Cering Szönam! Figyelj most jól! Cering Szönam, ütött a halálod órája! Ne félj! Most, hogy haldokolsz, tested alkotóelemei egymásba enyésznek. Úgy érzed, mintha hegyek közt préselődnél, mintha hullámokon hánykolódnál, mintha tűz emésztene, mintha erős szél sodorna el. Ez a haldoklás bardója. Itt az idő, hogy felismerd a saját természeted! Ne rémülj meg!"

"Ez a világ szilárdnak, tartósnak tűnik, pedig valójában nincs benne semmi maradandó. Az élet, akárcsak a víz, a hó és a jég, állandóan változik, alakot vált." - tanítja Pema Csödren.


Tibeti jógik - 2002 (dok.film)


Tibeti jógik
(The Yogis of Tibet)
feliratos amerikai dokumentumfilm
2002

A Jógi olyan személy, aki éveket tölt magányos elvonulásban, testet-lelket átalakító titkos gyakorlatokat végez, és ezek segítségével rendkívüli módon képes uralni testét és szellemét. A jógik közül néhányan, bár valaha a világ legvisszavonultabb emberei voltak, most páratlan őszinteséggel lépnek elő, hogy megmenthessék ezeréves örökségüket az utókor számára. E Jógik tiszteletére készült ez a film.


2012. február 4., szombat

Kis magyar nyelvklinika (pdf)

Tulipán ornamentikánk eredete (pdf)

A rituális csigacsináló Debrecen környékén (pdf)

2012. február 3., péntek

Napi szemle 2012.02.03.

Lezárult a Generális Konvent Elnökségének tanácskozása Berekfürdőn
http://reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=28628:-lezarult-a-generalis-konvent-elnoeksegenek-tanacskozasa-berekfuerdn&catid=101:kozlemenyekhirek&Itemid=269

Őrállókként kiáltani – Interjú Ittzés János nyugalmazott püspökkel
http://www.evangelikus.hu/interju/orallokkent-kialtani-2013-interju-ittzes-janos-nyugalmazott-puspoekkel

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, la un pas de a fi executată silit de Primărie
http://www.adevarul.ro/locale/pitesti/Arhiepiscopia_Argesului_si_Muscelului-la_un_pas_de_a_fi_executata_silit_de_Primarie_0_639536198.html

Poliţia a desacralizat Euharistia într-o capelă din Mexic
http://www.catholica.ro/2012/02/02/politia-a-desacralizat-euharistia-intr-o-capela-din-mexic/

Droguri ascunse în Biblie
http://www.puterea.ro/articol/droguri_ascunse_in_biblie

Fekete köpeny - Black Robe - 1991 (film)


Fekete köpeny - A vadak földjén
(Black Robe)
feliratos kanadai kalandfilm
1991

1634, Quebec. Laforgue, a fiatal jezsuita atya - indián nevén: "Fekete Köpeny" - elindul a vadonba, hogy átvegye a távoli misszió vezetését, és keresztény hitre térítse a "vad" indiánokat. Daniel, aki útitársul szegődik, szerelmes lesz a huron törzsfőnök lányába. Laforgue azonban spirituális megtisztulást, a lelki békét keresi. A gyilkosan szép, hóborította hegyek között azonban harc, szenvedés és halál leselkedik rájuk...

Kétely - Doubt - 2008 (film)


Kétely
(Doubt)
feliratos amerikai filmdráma
2008

1964-ben járunk a bronxi St. Nicholas iskolában. A vibráló egyéniségű, karizmatikus Flynn atya (Philip Seymour Hoffman) szeretné kicsit megváltoztatni az iskola túl szigorú szokásait, melyeket már réges-régen állított fel a vaskezű igazgatónő, Aloysius Beauvier nővér (Meryl Streep), aki a félelem és a szabályok erejében bízik. A politikai változások szele eléri a közösséget és az iskola a falai közé fogadja az első fekete diákot, Donald Millert. Amikor a reménytelien ártatlan James nővér (Amy Adams) megosztja az igazgatónővel észrevételét, miszerint Flynn atya túlságosan személyes érdeklődést mutat Miller iránt, az igazgatónő személyes keresztes hadjáratba kezd a pap ellen azzal a céllal, hogy eltüntesse őt az iskolából. Bár bizonyítékkal nem rendelkezik, Aloysius nővér a hite szerint száll szembe Flynn atyával.

2012. február 2., csütörtök

A szerzetes - Le Moine - 2011 (film)


A szerzetes
(Le Moine)
színes, magyar feliratos, francia-spanyol thriller
2011

Madrid, a tizenhetedik században. A capucinusok kolostorának lépcsőjén hagynak egy csecsemőt, Ambrosio-t. Miután ott nő fel, ő maga is szerzetessé válik. Páratlan prédikátor válik belőle, akinek prédikációi tömegeket vonzanak. Csodálják a szigoráért és erényességéért, aki biztosan ellenáll minden kísértésnek. De a Sátán mondja ki az utolsó szót...


Napi szemle 2012.02.02.

A Kárpátaljai Református Egyház közgyűlésén
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=3770

Berekfürdőn tanácskozik a Generális Konvent Elnöksége
http://reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=28622:berekfuerdn-tanacskozik-a-generalis-konvent-elnoeksege&catid=101:kozlemenyekhirek&Itemid=269

A párbeszéd vezethet megoldáshoz - szlovák-magyar református közösség
http://reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=28623:a-parbeszed-vezethet-megoldashoz&catid=133:hatter&Itemid=508

A világ legcsodálatosabb hivatása - a Pápai Református Kollégium Magyar Örökség Díjat kapott - interjú Vladár Gábor rektorral
http://parokia.hu/hir/mutat/3151/

CEDO admite organizarea clericilor în sindicat. Patriarhia NU VREA şi cere STATULUI să conteste hotărârea
http://www.gandul.info/news/cedo-admite-organizarea-clericilor-in-sindicat-patriarhia-nu-vrea-si-cere-statului-sa-conteste-hotararea-9197209


Mégiscsak református a Székely Mikó Kollégium?

Mégiscsak református a Székely Mikó Kollégium?
A többéves kivizsgálás leállította az egyházi visszaszolgáltatást

Erdélyi Napló
Somogyi Botond
2012.02.02.

Sokak számára meglepő, de mégiscsak igazságos ítélet született nemrég a buzăui bíróságon: ez ugyanis jogerősnek ismerte el a brassói ítélőtábla azon (több évvel ezelőtt született) határozatát, amely szerint a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium mindenestül a református egyház tulajdonát képezi. Közben teljesen leállt az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása.

Amint arról lapunkban korábban már beszámoltunk, a Mikó Kollégium ügye évek óta húzódik a bíróságokon, s ezzel egyidejűleg leállt a visszaszolgáltatási folyamat is.

A 2000-es évek elején a református egyház visszakapta a szentgyörgyi épületet, a hozzátartozó tanári lakásokat azonban nem, azokat ugyanis a város lakásgazdálkodási cége törvényellenesen eladta magánszemélyeknek.


A bonyodalom akkor kezdődött, amikor életbe lépett az 501/2002-es számú törvény, amely lehetővé tette, hogy a korábban törvénytelen módon szerzett ingatlanok adásvételi szerződését a jogos tulajdonos megtámadhassa. Így került sor arra, hogy az egyház kérte: a kollégiumhoz tartozó tanári lakások adásvételi szerződését a törvényszék semmisítse meg, hiszen azokat az ingatlankezelő a kilencvenes években törvénytelen módon adta el. Ekkor két személy, Benedek Levente valamint Fejér Zoltán feljelentést tett, azt állítva, hogy az iskola (és nyilván a hozzátartozó ingatlanok) nem is voltak soha a református egyház birtokában. Először a rendőrségen, utána az ügyészségen, majd a korrupcióellenes hatóságnál (DNA) tettek feljelentést. Ez utóbbi vizsgálódni kezdett, és azt állította, hogy a restitúciós bizottság tagjai hamis iratok alapján hozták meg a döntést, amikor a Mikó épületét az egyháznak adták. A vizsgálat nyomán per indult, amelynek három vádlottja van, Markó Attila államtitkár, a romániai Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője, Marosán Tamás, az Erdélyi Református Egyházkerület volt jogtanácsosa, valamint Silviu Clim, a román igazságügyi minisztérium volt jogi tanácsadója. Ők voltak a tagjai az előbb említett bizottságnak. Ellenük nagy értékre elkövetett hivatali visszaélés címén emeltek vádat a korrupcióellenes ügyészek, akik szerint a református egyháznak juttatott ingatlan által a bizottsági tagok 1,3 millió lej kárt okoztak az államnak.

A többéves kivizsgálás és pereskedés a múlt héten meglepő fordulatot vett: a buzăui bíróság helyt adott annak a 2007-es bírói ítéletnek, amelyet a brassói ítélőtábla hozott meg jogerősen. Ez elismerte, hogy az ingatlan a református egyház tulajdonát képezi. Abban a perben az iskolához tartozó tanári lakások tulajdonosáról döntött a bíróság, de Marosán Tamás jogtanácsos szerint az akkori ítélet az egész kollégiumi vagyonról rendelkezett.

Lapunk megkeresésére Bustya János lelkipásztor, a kollégium egykori igazgatója elmondta: már voltak pozitív előjelek, ugyanis a döntés előtt több előzetes kifogást is emeltek a DNA részéről, azokat azonban a bíróság eleve elvetette. Ezért már lehetett számítani a kedvező döntésre.

A vádlott, egykori jogtanácsos szerint a döntés fordulatot hozhat, és már első fokon felmenthetik őt és társait, ami a remények szerint a legközelebbi februári tárgyaláson, vagy legkésőbb az utána következőn megtörténhet. Tamás Emőke egyházkerületi jogtanácsos szerint azonban a per még legalább egy évet eltarthat, hiszen a vádhatóság (DNA) a számára kedvezőtlen döntés miatt valószínűleg fellebbezni fog, így a jogerős ítélet kimondására később, egy másik szinten kerülhet sor.

A szomorú az, hogy a többéves kivizsgálás ideje alatt teljesen leállt a visszaszolgáltatási folyamat. A református egyház egyetlen épületet sem kapott vissza. A jelenlegi bizottság tagjai állítólag azért nem dolgoznak, mert félnek, hogy a Mikó-ügyhöz hasonlóan az általuk hozott döntéseket mások is megtámadhatják.

A több éves herce-hurca végül is két sepsiszentgyörgyi magyar ember feljelentéséből indult. Mint kiderült, az illető személyeknek nem is lett volna szükségük a szóban forgó tanári lakásokra. Jómódban élő, gazdag sepsiszentgyörgyi lakosok, akiknek saját villájuk is van a városhoz közeli falvakban.

Az egyiknek, Benedek Leventének különben most amúgy sincs szüksége lakásra, hiszen jelenleg börtönben ül. Ugyanis a szentgyörgyi kórházmaffiaperben korábban megállapítást nyert: Benedek tíz évvel ezelőtt a megyei kórház gazdasági igazgatójaként 120 millió lej csúszópénzt vett el. A törvényszék bűnösnek találta, és két év tíz hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A feljelentő tehát tavaly ősztől börtönben ül, néhány polgári jogától meg is fosztották, az általa kirobbantott ügy azonban tovább folytatódik.