2010. március 31., szerda

Papok, erkölcsök, szankciók

Papok, erkölcsök, szankciók

http://umsz.manna.ro/images/umsz_logo.jpg

Új Magyar Szó
Bogdán Tibor
2010-03-31


A Román Ortodox Egyház Szent Szinódusa aggódva állapította meg, hogy papjai sorában enyhén szólva meglazultak az erkölcsök, jelentősen megemelkedett a házasságtörések, válások száma.

Az utóbbi időben az ortodox papok nem egyszer hívták fel magukra a figyelmet a tízparancsolat paráználkodásra vonatkozó pontjának megszegésével, nő- és férfiügyeikkel, olykor egyenesen pedofília gyanújába keveredtek.

Félezer vétkes

A Román Ortodox Egyház hivatalos adatai szerint tizenhatezer papja közül több mint ötszázan szegték meg a házasélet szabályait, váltak el, nősültek újra, élnek vadházasságban.

Az egyház vezetőtestülete mindezek után határozott, sőt, drasztikus lépésre szánja el magát: szigorúan bünteti rendezetlen családi életű papjait. Elképzelése szerint az intézkedések mindenekelőtt a vezető tisztségeket betöltő papokat érintenék. A kérdés fontos pontját képezi majd a Szent Szinódus nyárra tervezett ülésének.

A Román Ortodox Egyház ugyanis megelégelte a papsága soraiban egymást érő botrányokat, amelyeket a sajtó is minden alkalommal megszellőztet. A Szent Szinódus képviselői szerint mindez erőteljesen rontja az egyház hitelét, amelyet gondosan meg kell őrizni, annál is inkább, mert éppen ez az intézmény a legnépszerűbb a románok körében.

Constantin Stoica, az ortodox egyház szóvivője szerint a hitelrontás megelőzése céljából Isten szolgái a jövőben szigorú ellenőrzés alá kerülnek: a következőkben minden főpapnak pontos és részletes jelentést kell készítenie a Szent Szinódus számára a vezetésük alatt álló egyházmegyékben jelzett kilengésekről, illetve az azok nyomán hozott büntető intézkedésekről.

A szóvivő rendelkezésére álló adatok szerint a romániai ortodox papok mintegy három százaléka marasztalható el válás, újranősülés, házasságtörés miatt, arról viszont már jóval kevesebbet tudni, hogy a vétségek elkövetői közül hányan vannak vezető tisztségekben. A Szent Szinódus nyári ülésén elsősorban éppen ezt szeretnék majd felmérni.

A háromszázalékos arány önmagában is nyugtalanító, különösképpen aggasztó azonban, hogy az utóbbi időben erőteljesen növekedett a rendezetlen családi életű papok száma, ami indokolttá és időszerűvé teszi a kemény büntetéseket.

A cél mindenképpen „az ortodox papi család intézményének megerősítése, a pap és egész családja vallási–erkölcsi arculatának javítása”, az, hogy az ortodox papság a „keresztény erkölcs és magatartás példaképe legyen, ami elengedhetetlen követelménye a jó lelkipásztorkodásnak” – szögezte le a szóvivő, aki szerint a szigorítással voltaképpen az elvált, újraházasodott papokon is segítenek.

http://iwa.manna.ro/UserFiles/Image/2010/03/31/Daniel.jpg
Dániel pátriárka bekeményítVálás vagy tisztség

Ha Daniel pátriárka elképzeléseire rábólint a testület – és ennek nagy a valószínűsége – akkor az érsekségek, egyházmegyék és patriarkátusok vezető tisztségeiben lévő elvált, elvált és újraházasodott, megözvegyült majd újraházasodott papok búcsút mondhatnak állásaiknak.

A hasonló helyzetben lévő, de alacsonyabb beosztású papok sem mentesülnek az intézkedés szigorától: őket nem javasolhatják és nem választhatják meg vezető egyházi funkciókba, de nem változtathatnak egyházmegyét sem kanonikus helyzetük alapos megfigyelése és értékelése nélkül, ráadásul a válás, újraházasodás ténye ott szerepel majd személyi lapjaikon.

Azokban az esetekben, amikor az érintett pap elszigetelt településen egyedül képviseli az egyházat, így egy személyben plébános is, a vétség elkövetőjét máshová helyezik át, ahol ugyan folytathatja tevékenységét, anélkül azonban, hogy vezető tisztséget kaphatna. Ha az áthelyezés nem lehetséges, akkor megmaradhat templomában, de lefokozva, és helyébe más plébánost hoznak.

A szakmailag kiváló teljesítményt nyújtó elvált pappal annyi kivételt tesznek, hogy munkalehetőséget biztosítanak számára az egyházi adminisztrációban, jótékonysági akciókat folytathat, „kulturális–nevelői tevékenységet” végezhet állami iskolákban, tevékenykedhet az egyházi kórusban. A rendezetlen családi helyzetű papokat kizárják az egyházi oktatási rendszerből is: nem taníthatnak egyházi iskolákban, felsőoktatási intézményekben.

Középkori praktikák

Az ortodox egyház papjai azonban nemcsak rendezetlen házaséletükkel, vagy lazább erkölcsükkel hívják fel magukra a figyelmet. Egyházuk ugyanis, ha konkrétan és nyíltan nem is bátorítja, de nem is tiltja – legalábbis nem kellő határozottsággal – a középkori, elmaradott praktikákat. Mi több, nem egyszer maga is rábólint olyan anakronisztikus gyakorlatokra, mint például az ördögűzés.

Tanacu példája igen beszédes ilyen tekintetben: néhány évvel ezelőtt egy fiatal apáca esett áldozatául egy megszállott ördögűző papnak, akit – még mielőtt az igazságszolgáltatás börtönre ítélte volna – kezdetben egyháza megpróbált mentegetni.

Ortodox papok az utóbbi időben évi rendszerességgel imádkoznak eső idején a szárazságért, aszály idején az esőért, jó időben pedig bárokat szentelnek fel, mindezt pedig teljesen hivatalosan, egyházuk beleegyezésével tehetik. Az önmagát fő államvallásnak tartó ortodox egyház hírnevének az sem tesz túlságosan jót, hogy bátorítja a babonákat és – saját gyakorlatával – a sarlatánokat.


Nincsenek megjegyzések: