2010. március 13., szombat

Közlemény: Támadják Tőkést a szekuslista miatt

Támadják Tőkést, amiért nyilvánosságra hozta a listákat – Közlemény

erdely.ma
2010. március 13.


http://erdely.ma/uploaded/images/3991341_nagy.jpg


K Ö Z L E M É NY

A Securitate tisztjeinek (136), illetve a tartótisztek, valamint kollaboránsaik és – közös – megfigyeltjeik együttes névjegyzékének (40) a nyilvánosságra hozatala, továbbá a Temesvári Kiáltvány 8. pontja érvényesítésének Bihar megyére tekintő kísérlete nagy felzúdulást keltett egyházi és közéletünk egyes köreiben.

Egyebek mellett igen feltűnő az az összefonódás, mely – ebben a vonatkozásban – a bihari/nagyváradi RMDSZ és a református egyház szolgáinak egy része között mutatkozik. Különösképpen kirívó, hogy a CE-Szövetség megszólaló képviselői – közvetve vagy közvetlenül – rendre a titkosszolgálati múlt átvilágítása ellenében szólalnak meg. A volt besúgók iránti cinkos viszonyulásukat rendszerint a bűnbánat–bűnbocsánat keresztény elvével igazolják, fájdalmas módon megfeledkezvén a besúgás, illetve a Securitate kárvallottjairól és áldozatairól: a meghurcolt személyekről és családjaikról, az üldözöttek, a bebörtönzöttek – nem egyszer kivégzettek – ezreiről, a kommunizmus áldozatairól. Ugyanakkor a tönkretett társadalmi közbizalom és féltve szeretett Anyaszentegyházunk tönkretétele sem számít nekik. Azt is feledik egyben, hogy II. János Pál pápa merénylőjének ugyan megbocsátott, Ali Agcának azonban mindemellett törvényes börtönbüntetését le kellett töltenie. – Ez a fajta szemforgató ignorancia nem más, mint erkölcstelen bűnpártolás, mely hitünk tanításával semmiképpen sem egyeztethető össze.

Az említett egyházi és rmdsz-es körök természetellenes együttállása és zajos közfelháborodása – mutatis mutandis – nagy mértékben emlékeztethet bennünket az SZDSZ és az MSZP áldatlan frigyére, melyet egyébként – éppen mostanság – méltóképpen megítél a nemzet, és majdan a történelem.

Tőkés László volt temesvári lelkipásztor meg van győződve arról, hogy Anyaszentegyházunkban a becsületes, a titkosszolgálati kollaborációnak ellenállott lelkészek és nem-lelkészi szolgák száma a címeres besúgók számát messze felülhaladja. Arra nézve sincsen kétsége, hogy Egyházunk megítélésében a híveket a volt informátorok személye és ügynökösködése nem téveszti meg – hiszen igencsak szeretik az igazságot, másfelől pedig az Anyaszentegyház hit- és társadalomépítő, valamint nemzetmegtartó szerepének messzemenően tudatában vannak.

A titkosszolgálati átvilágítás újabb adalékaként tesszük közzé azokat az információkat, melyek az elvetemült Stelian nevű besúgó dr. Bartha Tibor ortopéd főorvossal való azonosságát kétségen kívüli módon bizonyítják. Az általa terjesztett CNSAS-bizonylat feltételezhetően hamisítvány. A bizonylat tartalma kapcsán viszont azt is szükséges tisztázni, hogy: (1) önmagában a hálózati iratcsomó hiánya még nem bizonyítja valakinek az ártatlanságát, sőt (2) joggal feltételezhető, hogy ezekben az esetekben fedezett ügynökökkel lehet dolgunk. A mellékelt „áldozati” névsorból egyébként kitűnik, hogy Stelian valóságos „ökumenikus” ügynökként fejtette ki gyalázatos tevékenységét.

A volt szekustisztek kilétének felfedése kapcsán Tőkés László meglepetésének ad hangot a tapasztalható felháborodás láttán. Eddig azért bírálták, mert – úgymond – „csak” az informátorokat leplezte le. Most viszont a tartótisztek névsorának nyilvánosságra hozataláért is hasonló támadások érik. Reméli, hogy bár Sass Kálmán rehabilitációjának az előmozdítása fog az egyházi közvéleményben osztatlan egyetértéssel találkozni.

Európai képviselőnk ezúton is javasolja és szorgalmazza, hogy az igazságtétel és a belső egyházi megtisztulás érdekében a volt kollaborátorok:

  • Kérjék ki és tegyék közzé szekus-dossziéikat.
  • Ők maguk leplezzék le egykori tartótisztjeiket.
  • Hozzák nyilvánosságra azok nevét, akikről jelentettek.
  • Az előbbiek értelmében – és több, idevágó egyházi körlevél felszólításának megfelelően – jelentkezzenek az illetékes egyházkerületi hatóságnál.

Végezetre Tőkés László, az RMDSZ-szel szövetséges EMNT elnöke felemeli a szavát az ellen, hogy a Királyhágómelléktől elorozott – nagyváradi – úgynevezett Ady Endre Kulturális Központot a kultúrától idegen párttevékenység folytatására használják. Ez lánglelkű Költőnk, Ady Endre nevét árnyékolja be.

Hasonlóképpen visszautasítja a Szacsvay Imre Akadémia elnevezésű intézmény létrehozását. RMDSZ-es aktivisták képzése ebben az intézetben az érettünk életét áldozó Szacsvay Imre nevét kompromittálná. Március idusán a bihari RMDSZ indítványa ünneprontó és kegyeletsértő.

Nagyvárad, 2010. március 12.

Tőkés László
EP-képviselő sajtóirodája


* * *

A dr. Tőkés István, Tőkés László, Tőkés Eszter, Tőkés Zsolt és Tőkés Erzsébet megfigyelési dossziéjaiban a Stelian néven szereplő informátor által jelentett/megfigyelt „reprezentatív“ személyek:

Ara Kovács Attila, Bálint Tibor, Balogh Ferenc, Bodor Pál, Borbély Ernő, Czirják Árpád, Csató Béla, Cseke Éva (Cs. Gyimesi Éva), Cselényi László, Dancsuly András., Dienes Sándor, Dobai István, Doina Cornea, Fésüs Erzsébet, Fodor Sándor, Gáll Judith, Haraszti Miklós, Havadtői Sándor, Jakab Gábor, Kallós Zoltán, Kányádi Sándor, Király Károly, Kovács Miklós, Murádin Jenő, Murgu Pál, Páskándi Géza, Salamon Rudolf, Szabó Zsolt-László, Szőcs Géza, Szőllősi Pál, Tubák Csaba, Újvári Ferenc dr.3 megjegyzés:

Szász Zoltán írta...

Sajnos nem támadják eléggé!
Csak arról van szó, hogy megint az ellenségkép taktikát használja. Csúsztat, hárít és elterel. Ebben profi! Egyszer eljön az ő ideje is.

Stud. Theol. írta...

csak nehogy a sok támadásba és ellentámadásba kivérezzen a református egyház...

Szász Zoltán írta...

Miért? Tőkés László nem az egyház, ahogy ő azt sokszor állította magáról. Ami meg a kivérzést illeti az már több sebből vérzik évek óta. A valós problémák helyett pedig sokadrangú problémák kerülnek előtérbe. Pl.Állandó háború az RMDSz-el, románokkal, szekusokkal, CE-vel,egyáltalán mindenkivel aki nem tapsolt a Királyhágómellék géniuszának. Nem vitatom a múlttal való szembenézést, de nem így kellene Kálmán! Hogy mik a valós problémák? Te is gyülekezetben élsz és látod. A hívek legtöbbje köszönőviszonyban sincs reformátori hitvallásainkkal. Aztán a legtöbb "református" be sem megy már a templomba évek óta. És ezt megoldja a szekusok sorozatos lebuktatása? Aligha! Különben is Tőkés szemforgató hazug, mert a világháló tele van az ő beszervezési papírjaival. Sokakról akiket "lebuktatott" nincs annyi papír mint róla. Meglehet, ha azzal kezdi, hogy a bűnösök között első vagyok én, akkor mások is követik a bűnbánatban. De nem ez történt! Semmi erkölcsi alapja nincs, nem is volt! Milyen püspök az aki pálinkáspohárral a kezében azzal "biztatja" segédlelkészét,(anno 2005 december Temesvár-Belváros), hogy : "Igyál Zoltán, mert a gyülekezetekben CSAK olyan lelkész kell aki iszik!" Mindezt sok-sok egyházi vezető előtt hahotázva. Kell-e ezt még fokozni? Te is tudod. Ez a kivérzés Kálmán!