2010. március 4., csütörtök

Karasszon István: Az Ószövetség fényei (doc)


Karasszon István
Az Ószövetség fényei
Veterotestamentika

Ez a kötet az alább felsorolt szervezetek támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - Magyar Könyv Alapítvány Nemzeti Kultúrális Alapprogram Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Copyright © 2002 Mundus Magyar Egyetemi Kiadó
Copyright © 2002 Karasszon István

„…1950-től a kilencvenes évekig a magyar ószövetségi tudomány kénytelen volt – meglehetősen izoláltan – igen szerény életét élni. Csakhogy a tőlünk elzárt területeken hirtelen lépést váltott a kutatás. Nem panaszkodás, még kevésbé dicsekvés: ezt a lépésváltást mi Magyarországon követni sem tudtuk; Európa teológiai szempontból ismét kettészakadt. Viszont égetően szükségessé vált a számadás arról, hogy mi történik a nálunk szerencsésebb területeken; egyfajta Theologische Literaturzeitungra, vagy Theologische Rundschaura lett volna szükség – ámde nem volt! Jelen sorok írója ennek a nemlétező szemléző folyóiratnak a feladatát vállalta magára az egyes cikkek megírásában; a sors fintora, hogy eközben sokszor saját véleményét sem tudta véka alá rejteni. Az olvasóra bízzuk, hogy ebből mit tart érdemesnek, és mit vet el.” (Karasszon István)

Online olvasás
2,86 MB Word-dokumentum letöltése


Nincsenek megjegyzések: