2010. február 9., kedd

Sinteza activitatilor Bisericii Ortodoxe Romane in anul 2009

Activităţi multiple cu bani puţini
Sinteza activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009

Download PDF

http://www.basilica.ro/_layouts/images/header_07.jpg

Basilica
09-02-2010

http://www.basilica.ro/_lib/class/image.php?img=_upload/img/12656290688096917413.jpg&width=500

În ziua de 8 februarie 2010, în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa anuală de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române.

La începutul lucrărilor, activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009, Anul comemorativ – omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni, a fost sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic, cultural-misionar şi social-filantropic de Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în următorul cuvânt cu titlul Activităţi multiple cu bani puţini:

I. ACTIVITATEA PASTORAL–LITURGICĂ

În anul 2009, Sfântul Sinod a adoptat mai multe hotărâri cu privire la organizarea bisericească şi canonică a Bisericii Ortodoxe Române: ridicarea unor episcopii la rangul de arhiepiscopie (Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Arhiepiscopia Aradului); acordarea rangului de arhiepiscop onorific Preasfinţitului Părinte Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi Preasfinţitului Părinte Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei; schimbarea titulaturii unor eparhii (Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor), înfiinţarea şi organizarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei, în cadrul Mitropoliei Banatului; trecerea în jurisdicţia directă a Patriarhiei Române a Episcopiei Daciei Felix şi a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria; hotărâri privind disciplina financiar-contabilă şi administrativ-patrimonială în Biserica Ortodoxă Română.

De asemenea, s-au adoptat măsuri canonice şi statutare referitoare la alegerea de către Sfântul Sinod şi întronizarea unor noi ierarhi: Preasfinţitul Părinte Vincenţiu ca Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor; Preasfinţitul Părinte Corneliu ca Episcop al Huşilor; Preasfinţitul Părinte Gurie ca Episcop al Devei şi Hunedoarei; Preacuviosul Părinte Arhimandrit Varlaam Merticariu în postul de Episcop Vicar Patriarhal; Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ieronim Creţu pentru postul de Episcop Vicar Patriarhal; Preacuviosul Părinte Arhimandrit Emilian Nică în postul de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

În anul 2009, Sfântul Sinod a adoptat numeroase hotărâri, importante din punct de vedere pastoral-liturgic: măsuri privind pregătirea şi sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în Sfânta şi Marea Joi a Săptămânii Patimilor din anul 2010 (1 aprilie); înfiinţarea „Subcomisiei de muzică psaltică şi liniară”, afiliată Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod; canonizarea şi proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou; proclamarea locală a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti (Curtea de Argeş, Tulcea), proclamarea locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab (Târgovişte, Curtea de Argeş) şi proclamarea anului 2010: „An omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti” .

Activitatea organismelor centrale bisericeşti s-a desfăşurat potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: 4 şedinţe, Sinodul Permanent: 2 şedinţe, Adunarea Naţională Bisericească: o şedinţă, Consiliul Naţional Bisericesc: o şedinţă şi Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc: 37 şedinţe.

Patriarhul României a efectuat 19 vizite canonice în eparhii ortodoxe româneşti din ţară şi străinătate: Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Mitropolia Banatului, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord (Austria), Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale (Franţa), Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Sibiului, Episcopia Covasnei şi Harghitei, Arhiepiscopia Iaşilor, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Arhiepiscopia Târgoviştei, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Tulcii, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Devei şi Hunedoarei, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.

Pregătirea şi perfecţionarea personalului clerical s-a realizat prin organizarea cursurilor pentru obţinerea gradelor profesionale: Definitiv, Gradul II şi Gradul I, prin organizarea conferinţelor pastoral-misionare semestriale şi a conferinţelor preoţeşti administrative, prin aplicarea noii Metodologii pentru obţinerea gradelor profesionale de către personalul clerical.

Oficiul juridic al Cancelariei Sfântului Sinod a desfăşurat mai multe demersuri în vederea completării, adoptării sau republicării unor acte normative importante pentru activitatea Bisericii Ortodoxe Române: Legea nr. 330/2009 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice; Legea nr. 128/2009 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România; Legea nr. 228/2009 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, prin care personalul monahal al cultelor recunoscute, care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuţiei faţă de Stat. De asemenea, Oficiul juridic a monitorizat proiecte legislative referitoare la viaţa religioasă şi la adoptarea Codului civil şi a Codului penal, a iniţiat demersuri în vederea clarificării diferendului patrimonial dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Greco-Catolică, etc.

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ

Prin activitatea Sectorului relaţii bisericeşti şi interreligioase au fost dezvoltate relaţiile frăţeşti cu celelalte Biserici Ortodoxe, relaţii ecumenice cu alte Biserici şi confesiuni creştine şi relaţii interreligioase cu reprezentanţi ai altor religii. Anul 2009 a fost marcat de mai multe evenimente importante:

- vizitele Patriarhului României în străinătate: Constantinopol şi Cezareea Capadociei (27 mai – 02 iunie 2009), Austria (12-16 iunie 2009), Franţa (09-17 iulie 2009) şi Serbia (19 noiembrie 2009);

- participarea unor reprezentanţi ai Patriarhiei Române la evenimente importante din viaţa altor Biserici Ortodoxe surori: întronizarea noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse (Moscova, 01 februarie 2009); a IV-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală pe tema Diaspora ortodoxă (Chambésy, 06-13 iunie 2009); Consfătuirea pan-ortodoxă pe tema ereziilor şi parareligiilor (Piraeus, 02-04 noiembrie 2009); întrunirea Comisiei interortodoxe pregătitoare, cu temele Autocefalia şi modul ei de proclamare, Autonomia şi modul ei de proclamare şi Dipticele (Chambésy, 09-17 decembrie 2009);

- evenimente organizate de Patriarhia Română, la care au participat reprezentanţi ai unor Biserici Ortodoxe surori: manifestările religioase şi culturale dedicate împlinirii a 650 de ani de existenţă a Mitropoliei Ţării Româneşti şi Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni (Bucureşti, 24-28 octombrie 2009); întâlnirea reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române cu delegaţi ai Patriarhiei Moscovei (Bucureşti, 05-06 mai 2009) şi delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Bulgare (Bucureşti, 07 iulie 2009);

- evenimente ecumenice la care au participat reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române: a XIII-a Adunare Generală a Conferinţei Bisericilor Europene (Lyon, 15-21 iulie 2009); a XI a Sesiune plenară a Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano Catolică (Paphos, Cipru, 16–23 octombrie 2009); Reuniunea Internaţională şi Interreligioasă organizată de Comunitatea SantâEgidio (Cracovia, Polonia, 06-08 septembrie 2009); Aniversarea a 10 ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România – „Întâlnire în lumina Învierii”, (Bucureşti, 08 mai 2009); întrunirea Comitetului Central al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva, 26 august – 02 septembrie 2009); Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor (Bucureşti, 18-25 ianuarie 2009); Consultarea Ecumenică Internaţională pe tema asistenţa socială la nivel local (Bucureşti, 18-20 mai 2009); Consultarea Internaţională pe tema învăţăturii ortodoxe despre pace (Bucureşti, 29 iunie – 03 iulie 2009). Pentru organizarea acestor evenimente Biroul de Protocol al Patriarhiei Române a conlucrat cu ambasadele acreditate la Bucureşti, cu ministere ale Guvernului României, şi autorităţile aeroportuare.

Prin Sectorul comunităţi externe au fost sprijinite activităţile din centrele eparhiale şi parohiile ortodoxe româneşti din străinătate: s-au constituit Adunările Eparhiale şi Centrele Eparhiale în eparhiile înfiinţate în anul 2008 (Spania şi Portugalia, Europa de Nord, Australia şi Noua Zeelandă); s-au înfiinţat parohii noi (Spania: 12 parohii; Germania: 3 parohii, Europa de Nord: 3 parohii, Italia: 3 parohii, Damasc (Siria): o parohie, Brno (Cehia): o parohie, Osaka-Nagoya: o parohie); au fost construite şi sfinţite mai multe lăcaşuri de cult (Salzburg, Viena, Knittelfeld, ş.a.), şi aşezăminte cultural-misionare (Viena, Stockholm, Nagoya, ş.a.); Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” din Paris a revenit sub omoforul Patriarhiei Române, devenind Catedrală Mitropolitană a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională; a fost reînnoit contractul de comodat dintre Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Română cu privire la Biserica Sfânta Paraskevi-Pikridion, Istanbul, Turcia (29 mai 2009) .

Dintre activităţile desfăşurate prin Sectorul teologic-educaţional menţionăm: organizarea Congresului Internaţional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare (1 - 4 noiembrie 2009); reînfiinţarea specializării Teologie Asistenţă Socială, începând cu anul universitar 2009-2010; Proiectul ”Alege şcoala!”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; organizarea celui de-al doilea Congres Naţional ”Hristos împărtăşit copiilor” (2 – 3 septembrie 2009) şi organizarea Concursului Naţional de Muzică Bizantină „Tineri, lăudaţi pe Domnul!” – a doua ediţie (27 septembrie 2009).

În anul şcolar 2008-2009, au predat disciplina Religie 8940 de profesori şi au funcţionat 33 de seminarii teologice ortodoxe liceale şi 5 licee teologice ortodoxe, în care au fost şcolarizaţi 4946 de elevi, prin activitatea didactică a celor 771 de profesori. În cadrul Patriarhiei Române funcţionează 11 Facultăţi de teologie ortodoxă (Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova, Cluj, Constanţa, Târgovişte, Piteşti, Alba-Iulia, Arad şi Oradea) şi 4 departamente de teologie ortodoxă, incluse în cadrul altor facultăţi (Timişoara, Galaţi, Baia Mare şi Reşiţa). Studiile sunt structurate pe trei niveluri: Licenţă (4 ani pentru specializarea Teologie Pastorală şi 3 ani pentru celelalte specializări), Masterat (2 ani) şi Doctorat (3 ani). În anul universitar 2008-2009, au fost şcolarizaţi 8619 studenţi (nivelul – Licenţă) 2470 (Master) şi 399 doctoranzi (Bucureşti, Sibiu, Cluj, Iaşi, Constanţa şi Craiova), 420 de cadre didactice activând în cadrul învăţământului teologic superior: 93 de profesori, 67 de conferenţiari, 139 de lectori, 95 de asistenţi şi 26 de preparatori universitari.

În anul universitar 2008-2009 s-au înscris la studii, în diferite instituţii de învăţământ din străinătate, cu binecuvântarea Centrelor eparhiale, 19 teologi români, iar la facultăţile din cadrul Patriarhiei Române studiază 117 cetăţeni străini (printre care şi etnici români). „Biroul de Catehizare Parohială” a continuat implementarea proiectului ”Hristos împărtăşit copiilor”, prin organizarea la nivelul eparhiilor a 81 de centre catehetice, unde şi-au desfăşurat activitatea 28 de inspectori eparhiali şi 159 de responsabili pentru cateheza parohială. Pe parcursul anului 2009, au avut loc activităţi catehetice în 4.203 parohii, fiind implicaţi 73.016 copii.

Sectorul patrimoniu cultural bisericesc a continuat formarea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate, prin organizarea programelor şi cursurilor cu următoarele calificări: muzeograf, gestionar custode, conservator de bunuri culturale şi ghid pentru obiectiv cultural. De asemenea, a fost elaborat şi propus spre aprobare Proiectul pentru programul de parteneriat în vederea finanţării din fonduri europene a activităţilor de formare profesională şi a fost definitivat cursul de Muzeologie Generală, pentru muzeografii din unităţile de cult. Pentru inventarierea patrimoniului bisericesc mobil au fost întocmite 22 692 fişe, însoţite de fotografii. În anul 2009, eparhiile au raportat lucrări de reconstrucţie, consolidare şi restaurare la 263 de monumente, valoarea totală a fondurilor utilizate ridicându-se la suma de 43.796.581,40 lei şi 50.000 euro. Un obiectiv esenţial de dezvoltare a activităţii patrimonial-culturale îl constituie organizarea şi acreditarea unor ateliere bisericeşti proprii de conservare-restaurare, prin înfiinţarea Centrului de Pregătire, Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Religios „Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu” , în Bucureşti, strada Maria Rosetti. Totodată, potenţialul muzeal-expoziţional al patrimoniului bisericesc va fi valorificat prin organizarea „Muzeului Creştinismului Românesc – Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul”. În prezent funcţionează 317 unităţi cu activitate în domeniul patrimoniului bisericesc mobil, între care 275 muzee şi colecţii muzeale şi 42 de centre de ocrotire, cu peste 600 angajaţi. În cadrul Patriarhiei Române s-au organizat, în anul 2009, numeroase expoziţii de artă bisericească, simpozioane, colocvii şi sesiuni tematice, dedicate, în special, Anului Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni. Comisia de Pictură Bisericească a organizat 8 şedinţe, în care au fost analizate 663 dosare, dintre care au fost aprobate 227 devize şi 136 adjudecări, iar pentru 68 de locaşuri de cult a fost efectuată recepţia definitivă.

Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni a fost mediatizat de Postul de Radio TRINITAS prin programe speciale, ştiri, informaţii, reportaje, interviuri şi transmisiuni directe de la evenimente, precum şi prin emisiuni tematice. Prin punerea în funcţiune a Staţiei de emisie de la Balota (Mehedinţi) s-a realizat extinderea ariei de emisie a Radio TRINITAS în sud-vestul României, precum şi în regiunile din nord-estul Serbiei şi nord-vestul Bulgariei (Valea Timocului). Structura administrativă a postului de radio este repartizată în 3 puncte de lucru (Bucureşti, Iaşi, Craiova), cu 45 de angajaţi şi 22 de colaboratori permanenţi, având 34 de staţii de emisie terestră şi echipamente de emisie prin satelit. Începând cu luna septembrie 2009, în reţeaua studiourilor locale TRINITAS a fost inclus şi studioul de la Sibiu, administrat de Mitropolia Ardealului. Prin Casa de Discuri TRINITAS au fost editate mai multe CD-uri audio, distribuite prin intermediul unităţilor bisericeşti.

Postul de Televiziune TRINITAS TV a acordat o atenţie deosebită perfecţionării emisiunilor. Prin extinderea emisiei la 24 de ore din 24, au fost incluşi şi telespectatorii din Statele Unite ale Americii şi Canada. În prezent, TRINITAS TV este recepţionat de peste 80% din totalul abonaţilor de televiziune din România şi poate fi accesat şi prin internet, la adresa www.trinitastv.ro, sau prin antenă de satelit. În cadrul TRINITAS TV funcţionează, începând cu anul 2009, un program de producţie de DVD-uri, în prezent fiind realizate patru discuri.

În anul 2009, s-a dezvoltat considerabil reţeaua de difuzare a cotidianului 'Ziarul Lumina', a săptămânalului 'Lumina de Duminică' şi a Revistei 'Vestitorul Ortodoxiei', numărul abonamentelor crescând de la 13.608, în luna decembrie 2008, la 22.010, în luna decembrie 2009. Din punct de vedere financiar, s-au luat măsuri adecvate pentru ca toate cheltuielile necesare editării, tipăririi şi distribuirii publicaţiilor 'Lumina' să fie acoperite prin abonamente, scăderea comisioanelor poştale şi reducerea preţului la tipar. De asemenea, s-a realizat o nouă versiune a site-ului www.ziarullumina.ro, accesat de peste 200.000 de vizitatori, din peste 50 de ţări.

În anul 2009 Agenţia de Ştiri BASILICA a Patriarhiei Române a postat pe site-ul www.basilica.ro 4151 de ştiri în limba română şi 143 de ştiri în limba engleză, 129 comunicate, 67 documente, 10 interviuri şi 255 de ştiri privind Anul omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni. Toate aceste informaţii au fost accesate de aproximativ 1 000 000 de vizitatori (55% din România şi 45 % din străinătate) înregistrându-se peste 35 000 000 de accesări. Biroul de Presă şi Relaţii Publice, a V-a componentă a Centrului de Presă BASILICA, a continuat activitatea de informare prin mass-media asupra evenimentelor din cadrul Patriarhiei Române şi a comunicat punctele de vedere oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române, referitoare la aspecte religioase, culturale sau sociale, în plan naţional şi internaţional. Centrul de Presă BASILICA, prin toate cele cinci componente ale sale a contribuit la redactarea volumului „2009: Anul Sfinţilor Capadocieni în Biserica Ortodoxă Română” .

La Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a fost pregătit şi publicat, în anul 2009, un număr de 35 de volume, între care amintim: colecţia „Sfinţii Capadocieni” (15 vol.), conţinând texte patristice cu un conţinut pastoral, dogmatic, exegetic, moral, parenetic şi ascetic, „Studia Basiliana. Închinare la 1630 de ani” (3 vol.), reunind cele mai valoroase studii în limba română asupra personalităţii şi operei Sfântului Vasile cel Mare, „Lumini din Scripturi şi din zidiri” (antologie tematică din opera Sfântului Vasile cel Mare), colecţia „Părinţi şi scriitori bisericeşti” , serie nouă, (2 vol.), „Filocalia” (vol.III), „Credinţa mărturisitoare” (Arhim. Teofil Părăian), „Misiune pentru mântuire. Lucrarea Bisericii în societate” şi „Teologie şi spiritualitate” , (PF Părinte Patriarh Daniel) „Euharistie, Episcop, Biserică” , (I.P.S. Părinte Mitropolit Ioannis Zizioulas), „Hristos împărtăşit copiilor. Ghid catehetic pentru copii” şi „Hristos împărtăşit copiilor. Îndrumar pentru catehet” ; „Patrologie” , vol. I şi II, (Pr. Prof. Dr. Constantin Voicu); „Repere patristice în dialogul dintre teologie şi ştiinţă” , (coordonator: Conf. Dr. Adrian Lemeni), „Manifest pentru o nouă relaţie a omului cu pământul” (Pierre Rabhi), „Părintele Ioan Ivan de la Neamţ” , (Arhim. Timotei Aioanei şi Arhim. Varlaam Merticariu), „Pridvoare ale cerului: Mănăstiri şi schituri din Arhiepiscopia Bucureştilor” .

În anul 2009, Tipografia Institutului Biblic a tipărit 58 de titluri, în 136.670 de exemplare. Editura Institutului Biblic a fost dotată cu tehnologie modernă de culegere şi imprimare, fiind continuate, în acelaşi timp, lucrările de construcţie şi amenajare pentru punerea în funcţiune a Tipografiei PHAROS de la Popeşti Leordeni. Atelierele Institutului Biblic şi-au desfăşurat activitatea în cadrul secţiilor de tâmplărie - sculptură, metale - turnătorie, metale-cizelură, tămâie, pictură bisericească şi în atelierele de ţesătorie - broderie – tricotaje (Mânăstirea Ţigăneşti) şi croitorie (Mânăstirea Pasărea), prin care s-au realizat şi recondiţionat obiecte de cult, veşminte bisericeşti, icoane şi piese de mobilier bisericesc.

Fondul Bibliotecii Sfântului Sinod a fost completat cu 973 volume, dintre care 500 au fost cumpărate din reţeaua de librării, din ţară şi din străinătate, iar 473 au fost primite prin donaţie. În anul 2009 s-a finalizat structura organizatorică a Bibliotecii, prin întocmirea unui Regulament de organizare şi funcţionare.

Centrul de Pelerinaje “Sfântul Apostol Pavel” al Patriarhiei Române a organizat, în anul 2009, un număr de 62 de pelerinaje externe în: Israel, Iordania, Egipt, Turcia (Capadocia şi Istanbul), Grecia, Italia, Bulgaria şi Muntele Athos, precum şi 111 pelerinaje interne în Muntenia, Dobrogea, Moldova şi Bucovina, Ardeal, Maramureş şi Oltenia, pentru aproximativ 5 500 de persoane. Faţă de anul 2008, numărul de pelerinaje externe a crescut cu 25%, numărul de pelerinaje interne cu 10% şi numărul de pelerini cu 10%.

Sectorul Monumente şi Construcţii Bisericeşti a organizat şi supravegheat lucrări de construcţie, restaurare, amenajare, modernizare, recompartimentare, consolidare, igienizare sau reabilitare termică la următoarele obiective: Reşedinţa Patriarhală, Palatul Patriarhiei, Tipografia „Pharos” din Popeşti Leordeni, Mânăstirea Antim, Mânăstirea „Sfânta Maria” Techirghiol, Centrul de Pregătire, Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Religios „Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu” şi Atelierele Patriarhiei Române din Popeşti Leordeni.

În vederea începerii lucrărilor de construcţie la Catedrala Mântuirii Neamului, s-au desfăşurat în anul 2009 următoarele acţiuni: depunerea dosarelor cu documentaţii pentru obţinerea avizelor necesare; organizarea expoziţiei “Catedrale şi biserici noi 1990 - 2008”, organizarea a încă două simpozioane tematice consultative: “Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală şi culturală” (26 iunie 2009) şi Prezentarea publică a principiilor de proiectare ilustrate în tema stabilită de beneficiar, a caietului de sarcini şi a criteriilor de selecţionare a proiectantului Catedralei Mântuirii Neamului (9 - 10 decembrie 2009), confecţionarea unei noi machete (scara 1/150) şi lansarea licitaţiei de selectare a proiectantului (Etapa I, faza de „construcţie la roşu”). Pentru eficientizarea activităţii în Palatul Patriarhiei - Centrul de conferinţe, au fost efectuate lucrări de reparaţie şi restaurare, fiind oferite spaţii spre închiriere, în vederea organizării de conferinţe, simpozioane şi expoziţii, în total 49 de acţiuni. Sectorul economic-financiar a înregistrat în anul 2009 venituri în valoare de 56.796.508 lei şi cheltuieli în valoare de 56.541.496 lei, rezultând un excedent de 255.012 lei, ce va fi utilizat în activităţi misionare. Prin acest sector s-au luat măsuri pentru întărirea disciplinei financiare şi echilibrarea cheltuielilor în raport cu veniturile obţinute.

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ

Activitatea social-filantropică a fost desfăşurată în Biserica Ortodoxă Română de 3167 persoane: 29 consilieri sociali, 33 inspectori eparhiali, 141 asistenţi sociali teologi, 273 persoane cu studii de specialitate, 56 lucrători sociali, 2192 voluntari şi membri ai comitetelor filantropice şi 443 din alte categorii de personal. În anul 2009 s-au înfiinţat 49 de instituţii de protecţie socială, ajungându-se la un total de 394 (88 aşezăminte pentru copii, 89 aşezăminte pentru vârstnici, 65 centre pentru asistenţa familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, 92 cantine şi brutării sociale, 25 centre medico-sociale şi policlinici, 14 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane cu nevoi speciale, 6 centre pentru persoane fără adăpost, 4 centre pentru victimele violenţei familiale şi agresori, 2 centre pentru victimele traficului de persoane şi 9 grădiniţe şi centre educaţionale). De serviciile şi proiectele sociale desfăşurate în eparhii (335 programe sociale) au beneficiat peste 629.459 de persoane, dintre care: 152.270 copii, 26.324 persoane cu dizabilităţi, 333.882 persoane vârstnice şi 116.979 familii sărace. Pentru susţinerea acestor activităţi social-filantropice s-au cheltuit aproape 45.000.000 lei. De asemenea, în scopul dezvoltării activităţilor social-filantropice, Sectorul social-filantropic al Administraţiei Patriarhale şi Federaţia FILANTROPIA au pregătit în parteneriat 4 proiecte finanţate din fonduri europene, asigurându-se astfel autofinanţarea programelor pentru următorii 3 ani. Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială este asigurată de 512 preoţi (132 în unităţi militare şi penitenciare, iar 380 în spitale şi în aşezăminte de ocrotire socială). În toate aceste unităţi există 482 biserici şi capele, iar 55 se află în diferite stadii de construcţie şi amenajare. Lucrarea misionar socială în cuprinsul eparhiilor s-a desfăşurat şi cu sprijinul asociaţiilor şi fundaţiilor care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod sau a Centrelor eparhiale: 77 de organizaţii cu profil social-filantropic şi 34 de organizaţii de tineret.

Prin Sectorul Stavropighii Patriarhale şi Centre Sociale s-au efectuat lucrări de renovare, reamenajare şi dotare tehnică la următoarele subunităţi administrative: Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei” din Bucureşti, Centrul Social-Pastoral „Sfânta Maria” din Techirghiol şi Centrul Social-Cultural „Miron Patriarhul” – Dragoslavele. Prin Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei” din Bucureşti a fost organizat, în anul 2009, un număr de 10 simpozioane, congrese sau seminarii naţionale şi internaţionale, fiind cazate 720 persoane (610 din România şi 110 din străinătate) ;

În concluzie, observăm că, deşi criza financiară a diminuat elanul iniţial, activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009 a fost încununată de realizări multiple, în plan pastoral-liturgic, cultural-misionar şi social-filantropic, mai ales datorită jertfelniciei şi dărniciei clerului şi credincioşilor Bisericii noastre.

Mulţumim tuturor celor ce au sprijinit şi sprijină aceste activităţi multiple şi rugăm pe Hristos Domnul să binecuvânteze pe toţi cei care lucrează pentru binele Bisericii şi al poporului român, să ne dăruiască tuturor har, înţelepciune şi ajutor ca să nu slăbim în credinţă şi în dragoste frăţească, pentru ca lucrarea misionară a Bisericii în societate să fie semn de binecuvântare şi speranţă, spre salva lui Dumnezeu şi mântuirea oamenilor.


† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Nincsenek megjegyzések: