2010. február 21., vasárnap

A HVIM ellenzi a román ortodoxia erdélyi betolakodását

A HVIM ellenzi a román ortodoxia erdélyi betolakodását (nyilatkozat)

barikád.hu
2010-02-21

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) partiumi és erdélyi szervezetei elfogadhatatlannak tartják az Erdélyre erőltetett román ortodox expanziót, amelynek során egyes ortodox egyházi vezetők több etikai normát áthágva építenek a jelenlegi válságban is hatalmas költségvetésű templomokat, kolostorokat, amelyeket Kárpátokon-túli ortodox szerzetesekkel töltenek meg.

http://barikad.hu/sites/barikad.hu/files/images/daniel.jpg

Meg kell jegyezzük, hogy ezt a fajta ortopraxist a ceausescui diktatúra is elkötelezetten támogatta, még a görög-katolikus testvéregyház ellenében is.

A médiában megnyilatkozó ortodox papok állítása szerint csak oda építenek templomot, ahol híveik is vannak, mindez szöges ellentétben áll azzal a ténnyel, amit Nyárádszeredán tapasztalunk.

Márpedig vigyázó tekintetünket most Nyárádszeredára kell vetnünk. Semmiképpen sem nevezhetjük jámbor evangelizációs célú létesítményeknek azokat a monstrumokat, amelyeket erdélyi és partiumi településeinken még megmaradt zsebkendőnyi zöldövezetekre, a gyerekek játszótereire, iskolaudvaraira erőltetnek be, építenek műemlékeinkre, miközben Erdély történelmi nagyjainak emlékműveit, nyughelyeit eltüntetik vagy eldózerolják. Szomorú példa erre a kolozsvári Házsongárd, vagy a Nagyvárad-Olaszi és -Szőllősi temető esete.

A HVIM tiszteli és védi az európai kultúrateremtő, kegyelmeket közvetítő és értékes hagyományokat megőrző kereszténységet, azonban ellenzi a népességre erőltetett, tolakodó ortopraxist, amely már nem puszta egyházi terjeszkedés, hanem egyfajta erőszakos, politikai dzsihád, amely sérti az őshonos lakosság és a történelmi egyházak jogait.

Vigyázó tekintetünket Nyárádszeredára vessük! Mert ami Nyárádszeredán történik, az történik Erdélyben és Partiumban is. Az önrendelkezés pedig ott kezdődik, amikor a magyar közösség a sarkára áll, és élve istenadta, törvényes, történelmi jogaival nem enged tovább egy tapodtat sem a szülőföldből, amelyet nem politikai játszmák során szerzett, hanem ősei vére árán öröklött és megvédi az elnyomással szemben iskoláit, nemzeti önazonosságát. Hogy a székely lobogó selymén szabadságot hirdetve tündököljön az Isten napsugara és nehogy elfeledje a válsággal küszködő világ: ez a föld a miénk volt és az is marad, mert igaz hittel, hűséggel és bátorsággal védjük!

Lokodi Ferenc Attila,
a HVIM erdélyi szervezeteinek elnöke

Nincsenek megjegyzések: