2010. február 16., kedd

Nyilvános a reformátusokat figyelő szekusok névsora (Duna TV)

Nyilvános a reformátusokat figyelő szekusok névsora
Tőkés László EP-képviselő ismét a romániai egyházak átvilágítását szorgalmazta.

MTI / Duna TV
2010.02.16.

A romániai kommunista titkosszolgálat, az egykori Securitate református papokat megfigyelő tisztjeinek a névsorát ismertette Tőkés László romániai európai parlamenti képviselő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) volt püspöke.

http://www.dunatv.hu/data/cms607939/Tokes_0205.jpg

Az EP-képviselő és családja megfigyelési aktájából származó adatok szerint összesen 154 securitatés tisztet azonosítottak, akik a református egyház papjait és a velük kapcsolatban álló személyeket figyelték meg, illetve szervezték be.

A lista 99 tiszt nevét tartalmazza, akik a román átvilágító bizottság szerint többnyire az erdélyi megyékben figyelték a református egyház tevékenységét. Közülük néhányan időközben elhunytak, nagyrészük nyugdíjba vonult és kiemelt nyugdíjat élvez. Tőkés szerint valószínű, hogy a listán szereplő tisztek egy része ma is aktív, és a Román Hírszerző Szolgálatnál (SRI) tevékenykedik.

Kifogásolta, hogy a bukaresti átvilágító bizottság, a Securitate Irattárát Vizsgáló Tanács (CNSAS) munkája ellehetetlenült az elmúlt évben, mivel jelentősen csorbították hatáskörét. Tőkés bírálta a román ortodox egyházat is, amely „az államhatalommal egyetértésben hátráltatja a titkosszolgálati múlt feltárását”.


Nincsenek megjegyzések: