2009. május 3., vasárnap

A világegyetem és önmagunk megismerése

REFORMÁTUSOK LEVELE
http://reformatusoklevele.reformatus.hu
http://www.tebennedbiztunk.hu
A Református Egyház Félórája
2009. április 29.


E heti műsorunkban először Zombori Ottó, csillagász beszél arról, hogyan értette meg magát annak következtében, hogy egyre jobban megismerte a hatalmas világmindenséget. Zombori Ottó az elmúlt héten egy budapesti református gyülekezetben tartott előadást. Vörös Virág kereste fel.

http://www.napkut.hu/naput_2003/2003_08/pics/003.jpg
Zombori Ottó csillagász

Zombori Ottó: Egyszer az egyik fizikatanárom megmutatta egy távcsőben a Szaturnuszt az égen. Látni lehetett a gyűrűt is, távcső nélkül azonban nem. Nem értettem, hogyan lehetséges, hogy ugyanazt ennyire másként látom távcsőben, mint anélkül. A tanár nem magyarázta el a dolgot, csak annyit mondott, menjek el csillagásznak, és akkor majd tudni fogom. Jó ötletnek tartottam, igaz a megvalósítása még odébb volt, mert előbb el kellett végeznem a gimnáziumot, majd pedig matematika-fizika szakot végeztem az egyetemen. Nem bántam meg soha. Én vidéki gyerek vagyok, ezt ma is büszkén és örömmel vállalom, Gyöngyösön születtem, a Mátra tövében. A vasárnapok rendszeresen úgy teltek, hogy templom után elmentünk kirándulni. Ezeken a kiruccanásokon közel kerültem a természethez, észrevettem az eget, és kíváncsian szemléltem éjjel-nappal. Mivel alkatilag nyeszlett, vékonydongájú legény voltam, tudtam, hogy favágónak nem leszek jó, de ott voltak nekem a csillagok. Vágytam megbizonyosodni arról, hogy a pöttyök az égen valóban ott vannak-e, és ha nem, akkor hol vannak, miért látjuk őket. Akkoriban még az is felvetődött bennem, hogy azok talán az angyalkák szemei. Naiv, gyerekes, bátor, álmodozó korszakot éltem meg akkoriban. Ha öreg fejjel azon gondolkodom, hogy miért lettem csillagász, a vallás kapcsán felvetődő igénnyel magyaráznám. Szerettem volna tudni, hogy hol a mennyország. Ezen kívül pedig az emberekben munkálkodó tudásvágy, a megismerés vágya is erre vitt. Az ember saját magát akarja ezeken a külső pontokon megmérni. Amikor Debrecenbe kerültem, a magyarságtudatom megerősödött. Megismertem a debreceni hangulatot, a város lakóinak református hitét. Mindig jó emberekkel kerültem össze.

Később visszamentem Gyöngyösre fizikát tanítani, és mint fizikatanár szerveztem csillagász-szakkört. A gyerekek haraptak rá, rögtön észre lehetett venni, hogy ez egy kitörési lehetőség a szürke világból. A nagy fordulat, ami végleg eldöntötte a sorsomat: gyöngyösi fizikatanárként és csillagász-szakkör vezetőként felfigyelt rám a budapesti, Sánc utcai csillagvizsgálóban dolgozó Kulin György professzor, aki a szakmának "márkás" egyénisége, ráadásul református. Meghívott maga mellé dolgozni tudományos munkatársként. A tanári pályámat fel kellett adnom, ami fájt, mert nagyon szerettem tanítani. Az Uránia Csillagvizsgálóban minden lépcsőfokot végigjártam, kezdve onnan, hogy a postára jártam, távcsőtükröket csomagoltam. Ez is hozzátartozott a munkámhoz. Az egyszerű munka becsülete is ránk ragadt. Erről a munkahelyemről mentem aztán nyugdíjba. Most nyugdíjas tanár és csillagász vagyok a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Itt is van csillagász-kör.

A csillagászati kérdések kapcsán az ember óhatatlanul is találkozik más világokkal. Amikor a világegyetemmel foglalkozunk, akaratlanul is előkerül a kérdés: mekkora ember is vagyok én? Ezt meg szoktam fogalmazni az előadásaimban.

Ha az a kérdés, hogy mi közünk a csillagokhoz, akkor a válasz nem az, hogy az ott ragyog, én pedig itt vagyok. A csillagokat szemlélve az ember nem nagyon tud másra gondolni, mint hogy van egy felső "személy", aki mindezt igazgatja. Egy korban, szinte egy pillanatban fogalmazta meg ugyanezt Newton és Kant. "A kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindentudó és mindenható lény tervében születhetett meg." Ez az egyik legnagyobb felfedezés a világon szerintem. Én hiszek Newtonnak. Egy kicsivel később mondta Kant: "Két dolog tölt el csodálattal, és bizonyítja számomra Isten létét: a csillagos égbolt a fejem fölött és az erkölcsi törvények bennem." Ennél több megerősítésre egy fizikatanárnak nincs szüksége. Én a vallásban ezt a lehetőséget találtam meg.

Média-döppingben élünk. A gyerektől mást sem lehet hallani, csak hogy mi mindent látott a televízióban, az Interneten. Szerintem nekik nehezebb tájékozódni, mert rengeteg információ kering a világban, és nincs semmi, ami alapján megszűrje őket. Ha az alapszabályokat, mint például a 10 parancsolatot, megtanuljuk és betartjuk, akkor nincs nagy veszély az eltévelyedésre. Nem akarom a fizikatanárok jelentőségét túlhangsúlyozni, de ha ők hisznek ilyen lelkesültséggel, és ezt el is mondják, akkor a diákok elgondolkodnak azon, hogy ha még ők is így látják, akkor nem lehet-e, hogy van ebben az egész keresztyénségben valami. A törvények kapcsán, amelyeket matematika vagy fizika órán úgyis megismer, párhuzamot lehet vonni az emberi élet más területeivel is. Ha ott működhetnek a szabályok, akkor miért ne működnének máshol is. Felment-e bennünket bármi a ne lopj, vagy ne ölj parancsolata alól, éljünk akármelyik korban is?

Azt, amit csinálok, ingyen is megcsinálnám, de Isten kegyelmét látom abban, hogy még fizetést is kapok érte. Ez egy csodálatos ajándék. Most 64 éves múltam, de még sok előadást szeretnék tartani. Személyes élményem, hogy a hit biztatása az ember számára az élet legmélyebb pontjain segít. Ott, ahol a fizika törvényei már nem tudnak megtartani, Istenhez még mindig fordulhatunk. Sokat vezetek szakmámból kifolyólag még éjszaka is, és érzem, hogy rám vigyáznak: sokszor vétek hibát vezetés közben, például jobbra rakom ki az indexet, de balra fordulok be. Soha nem történt még baj.

Most "űrkort" élünk, szoktam mondani a gyerekeknek is. Ennek a kornak a 10 parancsolatai közül néhányat mondanék el. Tamkó Sirató Károly készítette.

Örülj, hogy a földön élsz, és embernek születtél! - Öröm a számomra, hogy nem hangyának teremtett Isten, hanem embernek.

Ne félj! Ha elmúlsz is, mint ember, örökrezgő atomjaid új ünnepekre várva továbbtáncolnak a mérhetetlen térben. - Érzem, hogy a kozmosz része vagyok.

Tanulj mindenből, és mindenre magad is rájössz! - Ez a kedvencem, ebben az egész keleti és nyugati filozófia is benne van.


Nincsenek megjegyzések: