2009. május 23., szombat

Egyház és Európa

Dr. Bó­na Zol­tán
református lelkipásztor
a Ma­gyar­or­szá­gi Egy­há­zak Ökume­ni­kus Ta­ná­csá­nak fő­tit­ká­ra

Egyház és Európa
  1. Az Európai Egyházak Konferenciája ötven éve szolgálja a kontinens egységét
  2. A vasárnap és a keresztyén ünnepek védelme
  3. Klímaváltozás – Felelősségünk – Lehetőségünk
  4. Globális válság – lokális létbizonytalanság
  5. Vallásos hit – közéleti aktivitás

Nincsenek megjegyzések: