2009. május 15., péntek

Jubiláló konfirmandusok imádsága

Hálát adunk neked, Urunk, hogy naponként megújuló kegyelmedet ma is kiárasztottad reánk, mint ahogy megáldottál bennünket konfirmációnk napján. Köszönjük, hogy hitünket megszilárdítottad ifjúkorunkban, s ebben a munkádban felhasználtad szüleinket, lelkipásztorunkat, valamint konfirmandus-társainkat is. Hálásan emlékezünk reájuk. Különösen azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Kérünk, áldd meg emléküket, s őrizd meg őket az örök életre!

Jövel, Szentlélek Úristen! Maradj velünk mindvégig!

Szeretettel emlékezünk azokra is, akik távolból gondolnak ránk ezen a mai napon: akiknek egészsége az évek hosszú sora óta meggyengült, akik most éppen betegek, akik betegek mellett virrasztanak, vagy más okból nem volt lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak ünneplő közösségünkbe. Kérünk, erősítsd reménységüket, hitüket, hogy mindig benned bizakodjanak! Ne engedd, hogy a konfirmációjukban kapott szilárd alap megrendüljön!

Jövel, Szentlélek Úristen! Maradj velünk mindvégig!

Hálás szívvel mondunk köszönetet életünkért! Mindazért a sokféle ajándékért, amellyel megáldottál minket! Köszönjük bátorító jelenlétedet. Kérünk, kísérj bennünket továbbra is az élet göröngyös útján, nehogy meginogjon lábunk azon az úton, amelyen elindítottál minket! Erősítsd hitünket és szeretetünket, hogy a Tőled kapott javakat továbbadhassuk az utánunk jövő nemzedéknek!

Jövel, Szentlélek Úristen! Maradj velünk mindvégig!

Könyörgünk Hozzád, idén konfirmált testvéreinkért is. Kérünk, tartsd meg őket az igaz hitben és az irántad való engedelmességben! Add, hogy semmi el ne tántorítsa őket attól a hitvallástól, amelyet szívvel-szájjal vallanak majd meg szent színed előtt!

Jövel, Szentlélek Úristen! Maradj velünk mindvégig!

Végül irgalmadba ajánljuk egész gyülekezetünket. Kérünk, erősíts meg mindnyájunkat a benned való hitben, a szeretetben és az örök élet reménységében, hogy életünk és halálunk rólad tegyen bizonyságot, az Úr Jézus Krisztus által.
 
Ámen
 
 
 
 

Nincsenek megjegyzések: