2009. május 15., péntek

Konfirmáltak imádsága

Konfirmáltak imádsága
(Református)

Teremtő, Megtartó Istenünk! Hálát adunk Neked azért az életet formáló csodáért, hogy megismerhettünk Téged, és a Te szent Fiadat, az Úr Jézus Krisztust! Kérünk, Szentlelked erejével segíts, hogy megállhassunk a hitben, követhessük megváltó Urunkat, és hűséges tagjai lehessünk gyülekezetünknek, Református Anyaszentegyházunknak! Ámen.

Mennyei édes Atyánk! Hálát adunk Neked, hogy megismerhettünk Téged és az Úr Jézus Krisztust. Szentlelked erejével segíts, hogy követhessük megváltó Urunkat és hűséges tagjai lehessünk református egyházunknak. Ámen.

Nem vagyunk mi nagy keresztyének – csak kicsinyek, de a Te nagy kegyelmed elég nekünk is. Ébressz fel minket kis örömökre és nagy hálára, mindazért, ami máris a miénk: a megígért hitért, amit elfogadhatunk, a még tökéletlen engedelmességért, hogy mégsem tudunk megtagadni Téged, és a reménységért, amivel még jobban, szentebben, teljesebben reménykedhetünk, mindazért, amit Te készítettél számunkra Jézus Krisztus halála által – és amit ígértél – feltámadása által. Ámen.


Konfirmálók imádsága
(Evangélikus)

Köszönöm, teremtő Istenem, hogy keresztségemben gyermekeddé fogadtál.
Köszönöm, hogy Jézus Krisztus, az én Uram és Megváltóm nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten.
Köszönöm, hogy a Szentlélek által evangélikus egyházunk tanúskodik minden képzeletet felülmúló szeretetedről.
Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy örömmel és hűséggel éljek gyülekezetünk közösségében, harcoljak a bűn ellen, növekedjem a szeretetben, és megálljak a hitben mindvégig. Ámen.


Konfirmálók imádsága
(Unitárius)

Jó Istenünk, szerető édes Atyánk! Hálás gyermeki szívvel köszönjük meg ez áldott alkalmat, midőn színed előtt és a gyülekezet közösségében hitünkről vallást tehettünk, s az úrvacsora vétele által elköteleztük magunkat Isten és embertársaink szeretetére és szolgálatára.
Engedd, hogy ezt az érzést, amellyel most tele a szívünk, vihessük magunkkal ki az életbe és otthonainkba, hogy legyen erőforrás számunkra. Éljünk az értelem tisztaságával, a hit hűségével, és a szeretet felelősségével.
Légy útmutatónk, állj mellénk, ha a jóban ingadoznánk, segélj ha erőnk elhagyna. Tarts meg mindig a te szeretetedben, unitárius vallásunk és egyházunk iránti hűségben.
Áldásod legyen fogadalmunkon és egész életünkön, most és mindörökké. Ámen.


Nincsenek megjegyzések: