2009. május 22., péntek

lapszemle 2009.05.22.

A Szatmári Református Egyházmegye nyilatkozata
Szatmár megye - A Szatmári Református Egyházmegye Közgyűlése, amely az egyházmegye gyülekezeteinek legfelsőbb szintű megyei döntéshozó testülete, folyó év május 14-i ülésén foglalkozott az egykori Szatmárnémeti Református Gimnázium épületének helyzetével annak okán is, hogy néhány nap múlva lejár az az 5 éves bérleti szerződés, amelyet az egyház az önkormányzattal kötött.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=22202&apparition=2009-05-22

Lelkészbeiktatás Resicabányán
Május 17-én ünnepélyes keretek között került sor Resicabányán a református templomban Megyasszai-Bíró Attila lelkész beiktatására. A két és fél éve helyettes lelkipásztori minőségben tevékenykedő lelkész az egyházi törvények szerint ezután állandó lelkésze a gyülekezetnek.
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/lelkeszbeiktatas_resicabanyan.php

Áldozócsütörtöki istentisztelet
Szatmár megye — 2009–ben, a kereszténység május 21–én ünnepli Jézus Krisztus menybemenetelét, azaz áldozócsütörtök napját. Az ünnep tiszteletére a batizi református templomban is ünnepi istentiszteletet tartottak.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/aldozocsutortoki-istentisztelet/cn/news-20090521-03375731

Megemlékezés és előadások
Szatmár megye - Érdekfeszítő értekezések a Református Gimnáziumban dr. Toró Tibor előadásában.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/megemlekezes-es-eloadasok/cn/news-20090521-03392706

"Ne maradj borítékba zárt levél!"
Nagyvárad - A Partiumi Keresztény Egyetem Teológia tanszéke Csendesnappal emlékezett meg az Úr mennybemenetelének ünnepéről. Két érdekes előadás is elhangzott az egyetem dísztermében.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/ne-maradj-boritekba-zart-level/cn/news-20090521-02512863

Imatermet avattak Pelbárthidán
Bihar megye - Pelbárthida apraja-nagyja összegyûlt vasárnap délben a település templomában, ahol ünnepi istentiszteleten vettek részt helybéliek, hazatérõk és távolról érkezõ meghívottak abból az alkalomból, hogy elkészült a reformátusok gyülekezeti- és imaterme. A kis közösség számára igen fontos nap a templomi együttlétet követõen az új imateremben folytatódott.
http://reggeliujsag.ro/data/104-2009-5-19/104-1.pdf
http://reggeliujsag.ro/data/104-2009-5-19/104-4.pdf

Vigyázni értékeinkre és átadni õket
Nagyvárad - Az idei immár tizennyolcadik alkalommal megrendezett Festum Varadinumnak is, mint minden ünnepnek az a feladata, hogy ezen keresztül a megyeszékhely magyarsága megmutathassa kulturális értékeit - hangsúlyozta prédikációjában Mátyás Attila, a nagyváradi evangélikus egyházközség lelkésze.
http://reggeliujsag.ro/data/107-2009-5-19/107-1.pdf
Itt van Isten országa
Nagyvárad - A Festum Varadinum ünnepségsorozat keretében magtartott ökumenikus istentiszteletek közül csütörtök délután a megyeszékhelyen legkevesebb hívõvel rendelkezõ Nagyváradi-Bihari Unitárius Egyházközségen volt a sor. A kis közösség Lukács György utcai templomában átérzett zsoltárénekléssel kérte az Úristen oltalmát, hiszen egyedül csak benne bízhatnak.
http://reggeliujsag.ro/data/108-2009-5-19/108-1.pdf

"A Történelem Ura vigyázza Szent László városát!"
Nagyvárad - Méltóságteljes és emberközeli ünnepséggel zárult a tizennyolcadik alkalommal megrendezett Festum Varadinum egyházi vonulata. A nagyvárad-újvárosi református templomban megtartott ünnepi istentiszteleten a váradi polgárok mellett máshonnan érkezett díszvendégek is részt vettek.
http://reggeliujsag.ro/data/110-2009-5-19/110-1.pdf
Családok ünnepe Réten
Nagyvárad - Rokonok, anyák és gyermekek örömteli ünnepévé vált a nagyvárad-réti református egyházközség által a Festum Varadinum keretében hagyományosan megrendezett szombati családnap. Az eklézsia templomában és udvarán megtartott rendezvénysorozat nyitóáhítattal kezdõdött.
http://reggeliujsag.ro/data/110-2009-5-19/110-8.pdf


Nincsenek megjegyzések: