2009. május 28., csütörtök

Noutati legislative de interes pentru viata cultelor

Noutăţi legislative de interes pentru viaţa cultelor

pr. Ionuţ-Gabriel CORDUNEANU
Miercuri, 27 Mai 2009

Ziarul Lumina

În data de 7 mai 2009 a fost publicată în „Monitorul Oficial“ nr. 300/2009 Legea nr. 128/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România.


Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, care a fost modificată şi completată cu acest prilej, reprezintă cadrul legal pe care se fundamentează încă din anul 2001 sprijnul autorităţilor centrale (Guvernul şi Parlamentul, de regulă prin intermediul bugetului Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional), dar şi a celor locale (consilii locale şi judeţene) pentru susţinerea unor activităţi ale unităţilor de cult, precum: restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul naţional mobil aparţinând cultelor, construirea şi repararea de lăcaşuri de cult, sprijinirea salarizării la nivelul salariului minim pe economie a personalului neclerical al cultelor (cântăreţi, paraclisieri etc.), organizarea de muzee ale cultelor, desfăşurarea de asistenţă socială de către culte, organizarea de activităţi interne şi internaţionale de către culte.


Experienţa ultimilor ani a dovedit faptul că, în practică, activităţile cultelor sunt de larg impact social şi prezintă un interes deosebit pentru stat, care are interesul să le dezvolte şi să le susţină, întrucât preiau, în fapt, o parte din efortul statului în diverse domenii (asistenţă socială, educaţie şi învăţământ, cultură, sprijinirea diasporei).


Ca urmare, s-au evidenţiat noi domenii din activitatea cultelor pe care statul are interesul să le susţină şi care nu erau incluse în forma textului legal din anul 2001. De aceea, Guvernul României a iniţiat în anul 2008 un proiect de completare a Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, proiect aprobat pe rând de Senat şi de Camera Deputaţilor, devenind Legea nr. 128/2009.


Principalele noutăţi aduse sunt următoarele două.


Se creează posibilitatea pentru autorităţile publice locale să asigure din fonduri proprii noi posturi neclericale pentru unităţile de cult, în acest fel făcându-se şi aplicarea autonomiei comunităţilor locale, comunităţile locale fiind cele mai în măsură să cunoască şi să sprijine activitatea unităţilor de cult din cuprinsul lor.


Se creează cadrul legal pentru finanţarea de la bugetul de stat şi de la bugetele locale a unor noi activităţi ale cultelor, precum: construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru achiziţionarea, construirea, repararea şi amenajarea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.


Trebuie să menţionăm că sprijinirea activităţilor de asistenţă medicală a cultelor nu era prevăzută în forma iniţială a proiectului, însă Senatul României a completat textul cu această prevedere, având în vedere activităţile în acest domeniu existente, dar şi dorinţa dezvoltării acestora.


Menţionăm că lărgirea domeniilor în care statul poate acorda sprijin financiar unităţilor de cult nu înseamnă automat şi creşterea cuantumului acestui sprijin, ci doar că, în limita bugetului deja aprobat pentru anul 2009, şi aceste noi activităţi ale cultelor sunt finanţabile.


***


Mai precizăm că, în data de 29 aprilie 2009, a fost publicată în „Monitorul Oficial“ nr. 279/2009 Legea nr. 117/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.


Nu vom intra în detaliile referitoare la aceste acte normative pe care le-am prezentat pe larg la momentul respectiv, reamintind doar că astfel se finalizează procesul legislativ care a durat aproape un an prin care sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical al cultelor a fost corelat cu salariile cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, ordonanţa de urgenţă ce se aplică încă de la 1 ianuarie 2009 devenind lege prin adoptarea ei de către Parlament.
Nincsenek megjegyzések: