2009. május 24., vasárnap

A keresztény egyházak küldetése és nemzeti felelőssége

A keresztény egyházak küldetése és nemzeti felelőssége – konferencia Budapesten


A budapesti Szent Margit Gimnázium dísztermében május 22-én „A keresztény egyházzak küldetése és nemzeti felelőssége” címmel konferenciát szervezett a Magyar Konzervatív Alapítvány. A neves elődók közé két felvidéki személyiséget is meghívtak, Duray Miklóst, az MKP stratégiai alalenökét és ThDr. Somogyi Alfréd S.A református lelkipásztort.

A konferencián dr. Zétényi Zsolt, a Magyar Konzervatív Alapítvány elnöke tartott bevezető előadást, majd előadók rangos névsora következett. Hegedűs Lóránt református püspök a kereszténységről, megmaradásunk esélyéről fejtette ki véleményét. Majnek Antal Kárpátalja katolikus püspöke a kárpátaljai katolikusok, magyarok és nem magyarok helyzetéről, valamint a szórványmagyarság érdekében kifejtett erőfeszítéseiről tartott előadást.

„Ti vagytok a Föld sója”, ez volt Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek nagyívű felszólalássának mottója.

Pozsgay Imre előadásában meggyőző erővel érvelt amellett, hogy nemzeti érdekünk az egyház szerepvállalása a közösségi munkában. A nevelésben, a szociális ellátásban az államnak a lehető legtöbb feladatot kellene az egyházakra bíznia, megfelelő anyagi támogatás mellett, mert ez az egész nemzet felemelkedését eredményezné.


Duray Miklós előadása

Duray Miklós az európai integráció és a kereszténység kapcsolatáról fejtette ki gondolatait, hangsúlyozta, hogy Európának ragaszkodnia kell a kereszténységhez, mint működési elvéhez. A magyar nemzeti érdekeket is egy keresztény alapokra épülő unióban tudjuk leginkább érvényesíteni.Dr. Bíró László katonai ordinárius az egyháznak a család védelmében kifejtett erőfeszítéseiről szólt, majd Spányi Antal megyéspüspök, a Magyar Katolikus Rádió elnöke az egyház szerepéről a média terén, a szekularizált társadalomban.

Szabó Gyula, a Magyar Műhely Alapítvány elnöke, mezőtúri katolikus pap, mint egy alapítványi oktatási intézmény vezetője arról tartott előadást, hogyan lehet a mai fiatalokat megnyerni.


Somogyi Alfréd előadása közben

Somogyi Alfréd, apácaszakállasi református lelkész volt minden bizonnyal a konferencia egyik meglepetése a budapesti hallgatóság részére, feszült figyelemmel követték az egyház szereplővel szemben megfogalmazott elvárásait, a közgondolkodás és közerkölcs formálásában.

Gärtner Júlia, a konferenciának helyet adó nagyhírű Szent Margit Gimnázium vezetője az egyháznak a magyar oktatási rendszerben és az ifjúság nevelésében vállalt szerepéről és feladatairól tartott előadást, majd Véretsaljai László jezsuita szerzetes a múlttal való szembenézést sürgette, az egyház hitelességének helyreállítása érdekében.

A konferencia elhangzott előadások üzenetét végül dr. Bene Éva, a konferencia egyik szervezője összegezte, ismertette a konferencia zárónyilatkozatát.

Felvidék Ma


Nincsenek megjegyzések: