2009. május 31., vasárnap

A Református Világszövetség a Bármeni Teológiai Nyilatkozatról

Még ma is mértékadó az a bátorság, ahogyan 1934-ben német teológusok és egyháztagok ellenálltak a nácibarát birodalmi egyházkormányzatnak – nyilatkozta Setri Nyomi lelkész, a Református Világszövetség főtitkára Genfben. A 75 éve megfogalmazott „Bármeni Hitvallás” valójában egyháztörténeti ténnyé és jelenséggé lett. A Német Hitvalló Egyháznak ez a bátor nyilatkozata kiállást jelentett az evangéliumi-protestáns hitigazságok és az igazságosság mellett – hangoztatta Nyomi főtitkár az RVSZ Végrehajtó Bizottságának genfi ülésén. Világszövetségként hálával tartozunk azoknak a teológusoknak és gyülekezeteknek, akik ezt ránk hagyták – tette hozzá. A hitvallás lényegi megfogalmazása a svájci református teológustól, Barth Károlytól származik. „A hitvallás az egyház hitbeli vallástétele. Nem egyéni ügy” – emelte ki a hitvallás jellegzetességét Peter Bukowski teológus, a Német Református Szövetség részéről.

reformatus.hu

Nincsenek megjegyzések: