2009. október 30., péntek

Zsidó-keresztény párbeszéd

Zsidó-keresztény párbeszéd

A zsidó és a keresztény vallás bemutatására valamint összehasonlítására vállalkozik a Faludi Ferenc Akadémia és az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) közös rendezvénysorozata Budapesten - tájékoztatta az akadémia az MTI-t.

2009. október 30.
HírExtra / MTI

http://reformatus.hu/archiv/2009/kep/1256890137.jpg

Mint a szervezők írták, a zsidó vallás és a kereszténység szempontjából egyaránt fontos témákat tárgyaló 45-45 perces előadások "igazi párbeszéddé bővülnek", mert az összejövetelek végén a résztvevők azt is kiemelik, ami a másik előadásában "saját vallásuk szempontjából is valódi értéknek és igazságnak tűnik".

A programsorozatban az OR-ZSE egy-egy képviselője egy-egy keresztény teológussal ül közös asztalhoz, hogy a két vallás szempontjából egyaránt fontos, teológiailag aktuális témákról beszélgessen. A rendezvénysorozat a két vallást nem általánosságban mutatja be, hanem "speciális témák intellektuálisan igényes, teológiailag korszerű feldolgozására vállalkozik" - mutattak rá.

Az előadássorozat során előbb az OR-ZSE előadója mutatja be az adott témát, majd az elmondottaktól függetlenül, azzal nem vitatkozva a keresztény előadó vázolja a keresztény felfogást ugyanarról a kérdésről. Nem az alapvető hittételek vagy közismert álláspontok egyszerű "felmondása" a cél, hanem a kitűzött témával szorosan összefüggő megállapítások "karakteres összehasonlítása" - hangsúlyozták.

A közlemény kitért arra, hogy a két előadó végül 5-5 percben kiemeli, mi ragadta meg őket a másik előadásából, mi az, ami saját vallásuk szempontjából is valódi értéknek, igazságnak tűnik számukra.

Az egyes összejövetelek tehát elsősorban párhuzamos beszédekre adnak alkalmat, a közvetlen párbeszéd csak az 5 perces reagálásokkal jön létre - összegezték.

A Faludi Ferenc Akadémián - amely a magyar jezsuiták ifjúság- és felnőttképzési intézete - jövő kedden Darvas István, az OR-ZSE tanársegéde és Fodor György, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektora, egyetemi tanár tart előadást Egység a különbözőségben? - Irányzatok, áramlatok címmel.

November 25-én Schőner Alfréd, az OR-ZSE rektora, egyetemi tanár, főrabbi és Hankovszky Tamás, a PPKE adjunktusa Figurális ábrázolás és teológia című előadásukkal lépnek a közönség elé.

December 9-én Domán István főrabbi, az OR-ZSE professor emeritusa és Patsch Ferenc, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa Elképzelések a túlvilágról–gondolatok üdvösségről és kárhozatról címmel tart előadást.

Vallásközi dialógust már korábban is szervezett az akadémia, egyebek között a buddhizmussal és a mohamedán vallás képviselőivel.


http://www.faludiakademia.hu/img/ffa.gif

Zsidó vallás és kereszténység

- Pár(huzamos)beszédek -

Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem és a Faludi Ferenc Akadémia közös előadássorozata


szeptember 30.

Isten a történelemben - történelem és emlékezet
(Dr. Haraszti György, egyetemi tanár – OR-ZSE;
Perintfalvi Rita, (Universität Wien, Phd-hallgató)


október 14.

A kinyilatkoztatás és a kiválasztottság teológiai modelljei
(Dr. Oláh János, egyetemi docens – OR-ZSE; Dr. Nemeshegyi Péter SJ, főiskolai oktató – AVKF)


november 3. (KEDD)

Egység a különbözőségben? Irányzatok, áramlatok
(Darvas István, rabbi, egyetemi tanársegéd – OR-ZSE; Dr. Fodor György, rektor, egyetemi tanár – PPKE)


november 25.

Figurális ábrázolás és teológia
(Dr. Schőner Alfréd, főrabbi, rektor, egyetemi tanár – OR-ZSE; Dr. Hankovszky Tamás, egyetemi adjunktus – PPKE)


december 9.

Elképzelések a túlvilágról – gondolatok üdvösségről és kárhozatról
(Dr. Domán István, főrabbi, professor emeritus – OR-ZSE; Dr. Patsch Ferenc SJ, főiskolai adjunktus – SSzHF)


A Faludi Ferenc Akadémia és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem közös rendezvénysorozata a két vallás intellektuálisan igényes, teológiailag korszerű bemutatására vállalkozik. A zsidó vallás és a kereszténység szempontjából egyaránt fontos témákat tárgyaló 45-45 perces előadások igazi párbeszéddé bővülnek, hiszen az összejövetelek végén a résztvevők arra is reflektálnak, ami a másik előadásában saját vallásuk szempontjából is valódi értéknek és igazságnak tűnik.

Az előadások minden alkalommal 19 órakor kezdődnek a Párbeszéd Házában
(VIII. Horánszky utca 20.).


Minden érdeklődőt szeretettel vár az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem és a Faludi Ferenc Akadémia!

2008 tavaszán a buddhizmus képviselőit hívta pár(huzamos)beszéd(ek)re a Faludi Ferenc Akadémia, ősztől a Magyarországi Muszlimok Egyházával szervezett vallásközi programsorozatot, 2009. első félévében pedig a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége volt az Akadémia partnere a vallásközi dialógusban. Ősztől az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem vállalta el az Akadémia felkérését, hogy egy-egy képviselője 5 alkalommal közös asztalhoz üljön egy keresztény teológussal, és a két vallás szempontjából egyaránt fontos, teológiailag aktuális témákról beszélgessenek. Mivel ma már komoly tudásra lehet építeni a vallások iránt érdeklődő (vallásos és nem vallásos) értelmiség, vagyis az előadásokkal megszólítani kívánt célcsoport esetében, a rendezvénysorozat a két vallást nem általánosságban mutatja be, hanem speciális témák intellektuálisan igényes, teológiailag korszerű feldolgozására vállalkozik.

Előbb az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem által delegált előadó mutatja be az adott témát, majd az elmondottaktól függetlenül, azzal nem vitatkozva a keresztény előadó vázolja a keresztény felfogást ugyanarról a kérdésről. Nem az alapvető hittételek vagy közismert álláspontok egyszerű felmondása a cél, hanem a kitűzött témával szorosan összefüggő megfontolások karakteres, összehasonlítható, korszerű megjelenítése (kb. 45-45 perc). Végül 5-5 percben mindketten kiemelik, mi ragadta meg őket a másik előadásából, mi az, ami saját vallásuk szempontjából is valódi értéknek, igazságnak, pontos megfigyelésnek tűnik számukra. Elhatárolódásokra és cáfolatokra itt sincs szükség. Az egyes összejövetelek tehát elsősorban párhuzamos beszédekre adnak alkalmat és csak az 5 perces reflexiók által valósul meg közvetlen párbeszéd. Az egész hasonlít Hans Küng és partnereinek magyarul is olvasható Párbeszéd az iszlámról, Párbeszéd a buddhizmusról stb. könyveinek alapkoncepciójára, azzal a különbséggel, hogy a keresztény fél ezúttal Küngnél jobban koncentrál a keresztény tanításra, és nem közöl információkat a másik vallásról.


Nincsenek megjegyzések: