2009. október 28., szerda

Nem kérünk bocsánatot Kálvin miatt!

Nem kérünk bocsánatot Kálvin miatt!

http://reformatus.hu/archiv/2009/kep/1256652030.jpg

(Genf) - Kálvin születésének 500. évfordulójával összefüggésben mérleget készített a világ különböző részein eddig megtartott eseményekről, rendezvényekről, előadásokról, konferenciákról, színdarabokról, könyvekről a calvin09 honlap patronáló bizottsága. Az eredmény: nem várt módon pozitív a mérleg! Clifton Kirkpatrick, a Református Világszövetség elnöke így fogalmazott: „A Kálvinra irányuló figyelem sok keresztyénben újra tudatosította a lelki-szellemi örökséget, amit reformátorunk hagyott az utódokra. Nem kérünk senkitől bocsánatot Kálvin miatt, hiszen olyan örökséget, gondolatokat és tetteket hagyott ránk, melyek valóban éltetőek, megelevenítőek korunk számára”. A gazdasági és a pénzügyi válság ráirányította figyelmünket Kálvin szociál-etikájára, ami valóban forradalmi volt a maga idején – jelentette ki Thomas Wipf svájci lelkész, a patronáló bizottság elnökhelyettese. Vannak, akik pontról-pontra kimutatták a mai amerikai politikai prioritások és a kálvini szociális ágenda, napirend közötti egyértelmű kapcsolatot. Ezek: a bevándorlás kérdése, az egészségügy és a gazdasági igazságosság. Emodio Campi, a zürichi egyetem egyháztörténésze szerint Kálvin lelkigondozásában a humanitás és a szenzibilitás, az emberi gondok-bajok iránti nagyfokú fogékonyság fejeződött ki. Biztos, hogy Kálvin egységtörekvései nagy lendületet adtak a ma világszerte előkészítés alatt álló 2010. évi nagy református egyesülésnek, melynek során két református világszövetség olvad majd egybe. Világméretekben hatalmasan fellendült Kálvin iratainak az újra kiadása, és újra tanulmányozása – olvasható a calvin09 jelentésében. Kínától Argentínáig, Kubától Dél-Afrikáig, de Japánban, Olaszországban és Lengyelországban, meg hazánkban is… (livenet.ch – 2009-10-26 - dr. békefy – www.reformatus.hu)

http://reformatus.hu/kep/cim_.gif

Nincsenek megjegyzések: