2009. október 27., kedd

100 éves a Pápai Biblikus Intézet

"A hit a Biblia értelmezésének valódi kulcsa"

http://www.magyarkurir.hu/design/alap/img/logo.jpg

XVI. Benedek október 26-án pápai audiencián fogadta a 100 éves jubileumát ünneplő Pápai Biblikus Intézet munkatársait, tanárait és növendékeit.


Az intézet nevében Zenon Grocholewski bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa üdvözölte a Szentatyát. Benedek pápa köszönetet mondott Adolfo Nicolas jezsuita generálisnak a jezsuita rend tagjainak, akikre X. Piusz az alapításkor rábízta az intézet vezetését.

Beszédében a pápa rámutatott a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúció jelentőségére, amely új lendületet adott a biblikus tanulmányoknak. „A II. Vatikáni Zsinatnak és dogmatikai konstitúciójának köszönhetően az emberek sokkal jobban megértették Isten Igéjének jelentőségét az egyház életben és küldetésében” – hangsúlyozta XVI. Benedek, aki teológusként maga is részt vett a dokumentum kidolgozásában. „A zsinati reformok a keresztény közösségek valódi lelki-pasztorális megújulását is elősegítették, mindenekelőtt a prédikációkat, a katekézist, a teológiai képzést és az ökumenikus párbeszédet illetően” – idézi a Szentatya szavait a Kathpress hírügynökség.

A Pápai Biblikus Intézet jubileuma alkalmat ad a mérlegkészítésre és a célok megfogalmazására – tette hozzá XVI. Benedek. A bibliatudósok mindenkori feladata, hogy „közelebb vigyék a Szentírást a hívők életéhez” – emelte ki XVI. Benedek. A Biblia e szekularizált világban több mint a teológia lelke: a spiritualitás, a hit forrása mindenki számára – tette hozzá. A II. Vatikáni Zsinatot követően nagyobb hangsúlyt kapott Isten szava az egyház életében és küldetésében; hiteles értelmezése az egyház feladata, melyet megfelelő intézményein keresztül végez; közéjük tartozik a centenáriumát ünneplő Pápai Biblikus Intézet. Az intézet továbbra is a magas szintű biblikus teológiai kutatás és a szentírástudósok képzésének egyházi központja kell, hogy legyen – fogalmazott a Szentatya.

Benedek pápa szavai szerint „igazolt és szükséges” a szentírásmagyarázat történeti-kritikai megközelítése; mindamellett kiemelte a tudományos bibliamagyarázat szükségességét az egyházi hagyományban. „A hit a Biblia értelmezésének valódi kulcsa. A katolikus hagyomány nem elzárja a Szentíráshoz vezető utat, sokal inkább megnyitja azt.” A Szentírást a maga egészében, egységként kell vizsgálnunk; ez a helyes teológiai értelmezés alapja – mondta XVI. Benedek.

*

A Pápai Biblikus Intézetet X. Piusz alapította 1909-ben Rómában; az intézmény a jezsuita rend vezetése alatt áll. Eddig több mint hétezer biblikus tanár végezte itt tanulmányait; ma hatvan különböző nemzetiségű diák tanul az intézet falai között. 1927-ben nyitotta meg kapuit az intézet jeruzsálemi képviselete.

http://www.biblico.it/immagini/stemma_pib.GIF
http://www.biblico.it/menu_home/indirizzo.gif


Pápai Biblikus Intézet (lat. Pontificium Institutum Biblicum): Már XIII. Leó pápának (ur. 1878-1903) szándékában állt a →Biblikus Bizottság kiegészítéseként egy intézet alapítása, melybe pap szakembereket akart összegyűjteni a Szentírás kutatására (→École Biblique). A gondosan kidolgozott tervet azonban anyagi alapok hiányában nem tudta megvalósítani. Ezért X. Pius p. 1904: a Biblikus Bizottságnak jogot adott arra, hogy szentírástud-ból vizsgáztasson és akad. fokozatokat adjon. A jelöltek felkészítésére a Gregoriana Egyetem 1908: magas szintű szentírási tanf-ot indított. 1909. V. 7: a pápa megalapította az önálló ~et, és a jezsuitákra bízta, első rektora P. L. Fonck (†1930). - Az alapító szándéka szerint a ~ben a szentírástud. fő és mellékágaiban előadásokat, szemináriumi gyakorlatokat és gyakorló órákat tartottak a hallgatóknak, s bevezették őket a tud. módszertanába is. Szélesebb köröknek nyilvános konf-kat rendeztek. Az 1916. VIII. 15: kelt Cum Biblia Sacra p. levéllel a ~ jogot kapott licenciátus adományozására. XI. Pius 1924. IV. 27: módosította a ~ tanulmányi rendjét, majd 1928. IX. 30: önállósága megtartásával egyesítette a →Gregoriana Pápai Egyetemmel és a →Pápai Keleti Intézettel. A ~ ettől kezdve dri fokozatot is adhat. 1932: bőv. az ókori Keleti Tanulmányok fakultásával. A sztföldi ismeretek megszerzése érdekében 1927: házat nyitottak Jeruzsálemben, melynek rektora 1930-49: Augustinus Bea. - A ~ tanulmányi ideje 6 félév, s az utolsó félév Jeruzsálemben is elvégezhető. Folyóiratai: Biblica (1920-tól megjelenő többnyelvű szakfolyóir.), Verbum Domini (népszerűsítő, lat. nyelvű), Orientalia (a K-i tudományok szakfolyóirata). R.É.Nincsenek megjegyzések: