2009. október 21., szerda

Kurta József: Isten igéjének szolgái

Október 4-én a Szatmár-Németi Református Egyházközség templomfelújítás alkalmával tartott hálaadó istentiszteletének keretén belül mutatták be először Kurta József, a gyülekezetből elszármazott lelkipásztor, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet főkönyvtárosának könyvét a gyülekezetben szolgálatot teljesítő 44 lelkészről Isten igéjének szolgái. Lelkészi életpályák a Szatmárnémeti Református Egyházközség történetében címmel.


"Verbi Divini Minister, Isten igéjének szolgája. Sokáig büszkén vállalták ezt a nevet a református lelkipásztorok, mert kifejezte a hivatásuk lényegét. Ennek a hivatásnak a formálódását követi nyomon ez a könyv, bemutatva a lelki­pásztori gyülekezeti szolgálat alakulását, körülményeit a magyar állam­alapítástól a 20. századig. A Szatmárnémeti Református Egyházközség lelké­szeinek életrajzai - a középkorból ismert plébánosoktól kezdve napjainkig - remek példát adnak arra, hogy amíg a lelkipásztorok Isten igéjének szolgái voltak, tehát első és legfontosabb feladatuknak Isten igéjének hirdetését tartották szószéken és életpéldájukon keresztül egyaránt, az egyház az evan­gélium útmutatása alapján áldásosan töltötte be küldetését. De mihelyst a lelkészek elhanyagolták az igehirdetés szolgálatát, és nem az evangélium volt az eszköze és mércéje a szolgálatnak, személyes életük is, és az egyház élete is válságba került. Nemcsak a lelkészeknek szeretne emléket állítani ez a könyv, hanem eszköze szeretne lenni a lelkészi hivatás újraértelmezésének is.

Kurta József 1978-ban született Szatmárnémetiben. Középiskoláit a Szatmár­németi Református Gimnáziumban, egyetemi tanulmányait a kolozsvári Pro­testáns Teológiai Intézetben végezte. 2001-től ennek az Intézetnek a lelkész-­könyvtárasa. 2004-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dok­tori Iskolájának a hallgatója."

(A hátsó fedél szövege)


http://proteo.cj.edu.ro/szatmar/epulet/images/19nemeti.jpg

A Szatmár-Németi református templomNincsenek megjegyzések: