2009. október 16., péntek

Oktatási segédanyagok - Kálvin emlékév

Tisztelt lelkipásztorok, vallástanárok, egyházunk ügyeiért fáradozók!!!


A kolozsvári Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium a Kálvin évek jegyében egy gyülekezeti célokat szolgáló oktatási segédanyag csomagot készített el és bocsát rendelkezésetekre.


Ebben a csomagban olyan kiadványok, nyomtatványok és más oktatási anyagok vannak, amelyek a gyülekezeti munkát kívánják segíteni az elõttünk álló, kétségkívül fõleg az 500 éve született Kálvinra figyelõ, Reformáció ünnepen.


A kiadványok egy része saját készítésû, másokat pedig külföldrõl vettünk át és ültettünk át magyar nyelvre. Használjátok jó szívvel, Isten dicsõségére.


A Kálvin-évre szánt kiadványaink a következõk:


1. Kálvin öröksége – gyülekezeti mini-kiállítás, 20 darab A3-as plakáton, ezt kinyomtatva és kartonhordozóra feltéve megküldjük minden Egyházmegyének a jövõ hét elején (kb. október 19.) Minden EME-be 3 ilyen 20-as csomagot küldünk meg, amelyet aztán körbe lehet adni. Aki kívánja, az kinyomtathatja házilag is. A honlapra a kicsinyített változat került fel, ha valaki igényli, annak kérésére megküldhetem a nyomdakész változatot is amely kb. 60 Mb. Az eredeti német változatot a kiadó engedélyével Pap Ágnes és Kató Eszter fordította, az eredeti ezen a linken található: http://www.calvin09.org/materialpool/mini-expo/


2. Egyedül Istené a dicsõség – 60 perces dokumentumfilm Kálvin életérõl és munkásságáról DVD-n, általunk elkészíttetett magyar szinkronnal. Az eredeti német változatot a kiadó engedélyével Szenkovics Enikõ és Bod Ágnes fordította, az eredeti ezen a linken található: http://www.scm-shop.de/produkt/titel/johannes-calvin-berufen-zum-reformator/130874/130874/130874.html


Kálvin élete és munkássága

Ebbõl is 3-3-at küldünk minden Egyházmegyének. A filmet szabad másolni bárkinek, de kereskedni vele a svájci kiadóval való egyezség szerint tilos.


3. Kálvin és Erdély – a DVD a hasonló címû augusztusi Kálvin konferencia elõadásait tartalmazza: a. Buzogány Dezsõ: Kálvin és az Erdélyi Református Egyház; b. Szász Tibor András: Kálvin gazdaságetikájának ma is érvényes tanításai; c. Juhász Tamás: Az egyház prófétai kritikája Kálvin tanításában; d: Kovács Zsolt: Az erdélyi protestáns templomok mennyezeteinek mûvészettörténeti vizsgálata.


Kálvin élete és munkássága

4. Reformációi színezõ gyermekeknek – a 10 oldalon, Kálvin ill. Luther életébõl vett pillanatképek valamint más reformációval kapcsolatos grafikák színezhetõk. A rajzokat Márton Erika székelyudvarhelyi grafikus készítette.


A színezõk ill. a gyülekezeti kiállítás anyaga kis- és nagy felbontásban felkerülnek a Kálvin és Erdély DVD-re is. Szintén erre felkerül a Magyarországi Református Egyház által készített gyülekezeti célokra is alkalmas, kitölthetõ plakát álló és fekvõ változatban is (http://kalvinev2009.reformatus.hu/letoltes.php); ugyancsak vallásórai célokra használható a DVD-n lévõ ún. Kálvin maszk is, amelyet a Presbyterian Church is USA tett közzé itt: http://www.pcusa.org/calvinjubilee/celebrate.htm


A DVD-ket tehát szabad sokszorosítani, ezek a kiállítás anyagával együtt a jövõ héttõl kezdve az esperesi hivatalokban hozzáférhetõek lesznek. Ha valaki meg szeretné rendelni a DVD-ket, az kérem írjon egy emailt az alábbi címre. A két DVD-t 1 tartóban szállítja a gyártó cég, gyártási ára 15 lej. A szállítás és a megrendeléssel kapcsolatos egyéb kérdéseket is emailben kérjük megírni.


5. Testreszabható plakát
Ez a plakát úgy mûködik, mint egy hagyományos, szerkeszthetõ word dokumentum. Szerkesszék be gyülekezeti híreiket, információikat és nyomtassák ki ebben az ünnepi dokumentumformában!


Mindezek megjelenését az Erdélyi Református Egyházkerület és a Szülõföld Alap támogatta.

Áldott Reformáció ünnepet kívánva,
Atyafiságos tisztelettel,
Ballai Zoltán lp.


Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium
400124 Kolozsvár
Bocskai tér 14-15
0730-190091
www.apafi.ro
apafikoll@gmail.com


Nincsenek megjegyzések: