2009. október 27., kedd

Várad az egyházalapítás tengelyében

Várad az egyházalapítás tengelyében

erdon.ro
25.10.2009

Nagyvárad - A jelentős hitvita, a Váradi Disputa 440. évfordulója alkalmából szombaton emléknapot szervezett a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség a Gesztenye sori (N. Jiga utca) unitárius templomban.

Várad az egyházalapítás tengelyében


Az ünnepi esemény felvezetéseképpen a Várad Olaszi Református Egyházközség Refonia Énekegyüttese énekelt, majd Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere szólt az egybegyűltekhez szombat délelőtt a nagyváradi unitárius templomban. Biró Rozália elmondta: a XXI. században már nem az utosló csepp vérünkig tartó harcot kell vívnunk magyarságunk, hitünk megőrzése érdekében, hanem a helytállás jelenti a feladatot a számunkra. „A felelősség nem átruházható, és azért, amit ma nem teszünk meg, unokáink felelősségre vonhatnak minket” - foglmazott az alpolgármesterasszony.

Egyháztörténet

Ezt követően Buzogány Csoma István unitárius lelkész hirdetett igét. A Máté evangéluimából idézett hegyi beszédből az Isten igazsága utáni sóvárgást emelte ki. Ezt az erős igazságóhajtást a mai kor embere már alig érzi, az anyagi világ tárgyai elvonják figyelmünket erről, de az egyházalapító Dávid Ferenc őszintén vágyott egy békésebb világ után. Dr. Kovács Sándor kolozsvári teológiai professzor humort sem nélkülöző előadásában a reformátusok és az unitáriusok hitvitájának körülményeiről beszélt. A váradi dispután az unitáriusok győztek a reformátusok felett, és ennek következtében sikerült megvetniük a lábukat a Partiumban, de a távolabbi Baranyában is. A professzor felhívta a figyelmet a reformátusok és az unitáriusok hitvitájának kettős nyelvezetére. Amikor a népet kívánták meggyőzni, akkor mindkét fél nyers kifejezésekkel illette ellenfelét, a latin nyelvű teológiai traktátusokban azonban, amelyeket a nyugati teológusoknak és teológiai intézményeknek szántak, megfigyelhető az érvek precizitása, a nyelvezet csiszoltsága. A professzor hangsúlyozta, hogy nagy méltánytalanság érte a reformátusokat azzal, hogy saját területükön fejedelmi parancsra hitvitára kényszerítették őket. A profeszor fellebbentette a hitvitáknak sokszor politikai hátterét is.

Jó péda, nem jó példa

Pap Gy. László debreceni unitárius lelkész előadásának elhangzása előtt Tőkés László EP-képviselő szólalt fel hangoztatva, hogy van mit tanulnuk elődeinktől, akik, mint fogalmazott, ki tudtak, és ki mertek állni igazuk mellett. De biznyos dolgokban nem szabad követni őket, utalt az Ep-képviselő arra, hogy a hitvita során az egymással szemben állók többször is a keresztény hittől idegen döntőbírákhoz fordultak egymás ellen. Pap Gy. László debreceni unitárius lelkész kifejezetten a váradi hitvitán elhangzott vitás kérdésekről beszélt. A templomban tartott ünnepi események után a vendégek és a házigazdák levonultak a galériába, ahol Buzogány Csoma István megnyitotta a Váradi Disputa 440. éves évfordulója tiszteletére összeállított kiállítást, melyet naponta délelőttönként látogathatnak az érdeklődők. Az ünnepség során többször fellépett Kiss Tünde és Benczédi Mónika, akik orgona-blockflöte duókat adtak elő.

Pap István


Nincsenek megjegyzések: