2009. október 28., szerda

Luther reloaded: Öt új tézis

Luther reloaded: Öt új tézis

evangelikus.hu

Luther Mártonnak mi köze a ma emberéhez? Egy csomó – állapította meg a minap a www.evangelisch.de oldalon négy egyházi kommunikációval és képzéssel foglalkozó munkatárs, akik különleges összeállítást készítettek. Luther egykori téziseiből készítettek öt tézist, amelyek párhuzamba állíthatók az internettel és a Web 2.0-val. Luther újratöltve – Luther reloaded címmel a tézisek fordítását közöljük, a német cikk alapján. Fordította: Horváth-Bolla Zsuzsanna

http://www.evangelisch.de/sites/default/files/imagecache/Artikel_Frontpage/weiterleitungs_artikel/Lutherblog_320.jpg

1. tétel: Kapcsolódj be a közösségbe

„Szeretetből és féltésből, az igazság napfényre kerülése végett kell beszélgetnünk (ebben a blogban – a szerkesztők) arról, amit most leírok. ...Ezért kérjük azokat, akik most nincsenek jelen, és szóban nem tudnak velünk vitázni, hogy távollétükben ezt írásban tegyék meg. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. (1)

A reformáció több Luther Mártonnál. Luther azonban közössége középpontjában állt, egy olyan közösségében, amely a keresztény gondolkodás és élet átfogó megújulását kereste. Ennek a szociális hálónak a tagjai gondolataik és ötleteik továbbadására korukleggyorsabb és legmodernebb médiumát használták: a röplapokat, amelyeket a könyvnyomdákban állítottak elő. Korunk leggyorsabb médiuma az Internet.

2. tétel: Istenben bízni

„Ez az élet tehát nem a kegyességről szól, hanem arról, hogy kegyesek legyünk. Nem az egészségről szól, hanem arról, hogy egészségesek legyünk. Nem egy létről szól, hanem egy valamivé válásról. Nem nyugalomról, hanem gyakorlatról. Mi még semmik vagyunk, de leszünk valamivé. Még nem történt meg és még nem tettük meg, de már útban van és megmozdult. Ez nem a vég, hanem az út.” (2)

Az élet nem lét, hanem valamivé válás. Nem folyamatosság, hanem áttörés, nem kontroll, hanem káosz. Az élet az egyetlen kihívás, még a 21. században is. És mégis minden egyes ember mögött, mindenkiben és mindenek felett ott van Isten kijelentése, az, hogy neki jó célja van velünk. A bizalom benne a káoszban, a valamivé válásban és az áttörésben tartást ad.

3. tézis: Elfogadni a kihívásokat

„Sokkal inkább kell tehát megingás nélkül, Isten akaratában való kétségek nélkül szemünk előtt látni azt, hogy ha hiszünk benne erősen, akkor Ő nagy dolgokat fog és akar majd veled tenni. Ez a hit él és mozgat téged. Ez a hit áthat és megváltoztatja az egész embert.” (3)

Istenben hinni birtokot, állapotot vagy hermeneutikai eszközt jelent. Istenben hinni erős meggyőződés afelől, hogy Isten akar téged és valami nagyszerűt akar veled. Ezt a nagyszerűt keresni kell, tenni kell és meg kell valósítani. Ebben az értelemben Istenben hinni nézőpont a saját életünk felől, még akkor is, ha elbotlanánk. Modern meggyőződés ez.

4. tézis: Meggyőződésből cselekedni

„Mivel lelkiismeretem Isten szavának rabja, ezért nem tudok és nem is akarok semmit sem megbánni és visszavonni. Veszélyes és lehetetlen is a lelkiismeret ellen tenni. Isten segítsen engem. Ámen. (4)

A lelkiismeret egy olyan hely, ahol önmagunkkal, Istennek és a világgal szemben léphetünk fel. Így felismerhetjük azt, hogy honnan jöttünk és hová megyünk. Ezen az alapon vehetjük fel a küzdelmet a kihívásokkal szemben, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Az irritációk és a kerülőutak nem hibák, hanem esélyek.

5. tézis: Egymást megerősíteni

„Egy hivatalnoknak bölcsnek kell lennie és nem szabad úgy ott ülnie, mint egy botnak, hiszen a bolondokat nem szabad a tojásokra ültetni, mert még eltörik azokat. A fejedelem mellé és a kormányzat tisztségeibe ezért bölcs és okos embereket kell választani, hogy a világot megfelelően kormányozzák. Az erőszak és a hatalom ezt nem akarja tenni, hanem csak a bölcsesség.” (5)

Ha a hivatalnokokban, a fejedelemben, vagy a kormányban meg is rendül a bizalom, az egyes emberek életbölcsessége és sokak kapcsolata (közössége) az, ami megerősítheti az embereket. Világunknak, mint a nyers tojásnak, óvatos, érzékeny, okos hivatalnokokra van szüksége. Képezzük hát magunkat: Képzésünk legyen politikai, politikánk pedig képzett. A képzés az egyéneket okossá, erőssé és irgalmassá kell hogy tegye, hogy ne csak maguk, de az egész világ számára felelősséget tudjanak vállalni. Közösségként, a szentek közösségeként a békéért, az igazságosságért és a teremtés védelméért kell, hogy harcolnunk.

A Luther-Blog szerzői:Karl-Heinz Maischner, Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen, Mario Reinhardt, ThILLM Thüringen, Andreas Ziemer, PTI Drübeck, Julia Born, rpi-virtuell

Forrás:
(1) 95 tétel, 1517. WA 1, 233/1-9.
(2) WA 7, 336,31-36.
(3) A Magnificat magyarázata, 1521. WA 7, 553/31-34.
(4) Luther a császár előtt Wormsban, 1521. WA 7, 838/7-9.
(5) Prédikáció 5Móz 1,13-ról, rövidítve. WA 28, 525/29-526/13.


Nincsenek megjegyzések: