2009. október 2., péntek

Balogh Barnabás: Tőkés László részére

Tőkés László
EP képviselő úr részére

Strassburg-Brüsszel-Nagyvárad


Tisztelt Képviselő úr!
Kedves Szolgatársam!


Végtelen szomorúsággal és döbbenettel olvasom a világhálón, az írott sajtóban megjelenő vagy a Bihari Egyházmegye különböző tisztségviselőinek címzett írásait. Az érintettség jogán kénytelen vagyok megszólalni.

Ön, az Egyházkerület fejlécét a saját nevével használva levelet intéz Mikló Ferencnek 2009.szeptember 16-án, amelyben furcsa mód összemos dolgokat. Igaza van, abban hogy én külföldre szakadtam, mert valóban a hozzám hasonló ember szíve majd meg szakad amikor elhagyja Erdélyt és amikor újra visszamegy. De ki és mi miatt tettem? Engem nem a szekuritáte, hanem az Ön elviselhetetlen egyházpolitikája, méltánytalan fegyelmi bosszú hadjárata űzött el hazámból és szeretett gyülekezetemből. Amit nem ért el Papp László, azt Ön nem csak az én, de mások életében is elért. Elhagytam Nagyváradot! Ezékiel próféta szavaival a szívemben - " Embernek fia! pártos ház közepette lakol …készíts vándorútra való eszközöket"…(12,2-3v) –, elhagyni kényszerültem rajongásig szeretett Váradot. Nem hasonlítom magam a volt együttműködőkhöz, akik magukat mentették és külföldre menekültek. Én tiltakozásból jöttem el. Máig nem kértem magyar állampolgárságot és bármikor kész vagyok haza menni, ha az "Ön szelleme nem fog már Partiumban kísérteni". Ön összemossa az én történetemet a Balogh Béláéval, aki Ön szerint már nem , de iure viszont még mindig a Kolozsvár Farkas utcai egyházközség lelkipásztora. Egyébiránt nevezett lelkipásztort az ön Eszter nevű nővérével folytatott házasságtörésért fegyelmezték meg, aki a többi kapcsolataiból fogant gyermekét akarta két DNS vizsgálat után is apasági per útján bátyámra "íratni". Inkább édesapámmal együtt kellett volna engem emlegetnie, hiszen az ő házastársi hűsége számomra példa (hat év Duna-csatorna után is csodálatos házasságban éltek) és őt is úgy meghurcolta a kommunista éra mint engem az egyházi diktatúra. És itt nem csak a Papp László korszakra gondolok!

Ön összemossa Mikló Ferenc püspök-jelöltségét és a mélykegyesek állítólagos "jelentős pénzforrásaival". Maradjon meg kedves EP képviselő úr inkább gyermeki, mint ebben a tévhitében. A mélykegyesek "egyetlen hibája", hogy jobban szeretik Mesterüket - a Jó Pásztort, mint a főpásztort.

A nagyváradi Reggeli Újságban szeptember 18-án közölt interjújában, számtalan túlzását kellene szóvá tennem vagy kiegészítenem, ahol azt nyilatkozta, hogy Ön nem volt passzív bálvány és nem várta a kézcsókolgatást. Sajnos Ön elfogadta a piedesztálját és reá is állt, elfogadta a sztárolást - ezzel ártva önmagának a legtöbbet. A 90-es Szatmárnémeti Zsinat határozata értelmében püspöki és más egyházkerületi tisztség mandátuma kétszer négy évre szólt. Ön akkor lett volna igazán nagy püspök sokak szemében, ha már 98-ban lemond, nem pedig kierőszakol újabb két hat éves ciklust. Fájdalom, de a kerületi 19 éves és a temesvári hősiességének 20 éves ünneplésére sok árnyék vetül. Az elsőre a személyi kultusz és a félelem falának árnyéka vetül, a másikra pedig a "házasság lebontott falának" pora hull. (Idézet Tőkés Edith közismert leveléből).

Brassó, Temesvár, Menyő és sok más szószék után következett a brüsszeli – szerintem - sámli. Tudjuk, ismerjük az igét : Isten az alázatosokat felemeli. Milyen jó lett volna sokszor, ha időt szakít eddig is, hogy háza népével sámliról és ne - ki tudja milyen - , magas helyről beszéljen, szolgatársait pedig nem alázta volna meg sorra sokszor a szószékről.

Az interjú végén hagyakozik vagy fenyegetőzik. Én csak abbéli óhajomat fejezem ki, hogy az Ön utódja felismerje milyen aknás területet vesz át, vagy, hogy éppenséggel az ő kezében is milyen fegyver van. Munkatársai a megtorlástól vagy a választás elvesztésétől félve lehet, hogy még nem mernek tenni semmit, de remélem felismerik az "Úr jókedvének esztendejét, a kegyelem napját". Nem kegyet fognak osztani, hanem kegyelmet fognak hirdetni.

Végül egy EP képviselőtől szinte törvényszerű valamit kérni: én nem azt kérem, hogy engem ne képviseljen, hanem azt, hogy tisztán és letisztult múlttal tegye azt! Püspökségére nézve pedig azt kérem, hogy ezt a tisztséget az aláírásában többet ne használja, ha már lemondott róla.

Levelemet nem tűzdeltem meg vagdalkozó biblia idézetekkel, hitelét a szónak az igén túl az indulat-mentesség is megadhatja.

Erdélyi magyarságunk és református egyházunk sok mindennel tartozik Önnek. Ahhoz, hogy Ön hiteles igehirdető lehessen a "brüsszeli szószéken" (az idézett Reggeli Újság) , Ön csak eggyel tartozik egyházának: eklézsia követéssel!

Népünk javára kívánom, hogy ezt meg tudja tenni!

Imádkozó szeretettel

Biharvajda-Debrecen, 2009.szeptember 21.

Balogh Barnabás(A teljes levelet a szerző beleegyezésével közöljük.)

Nincsenek megjegyzések: