2009. november 5., csütörtök

Vallásüldözés vár Európára?

Vallásüldözés vár Európára?

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség megdöbbenéssel értesült arról, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága 2009. november 4-én hozott ítélete szerint az olaszországi állami iskolákban ezentúl tilos a feszület kifüggesztése.Az Emberi Jogok Európai Bírósága már korábban is hozott ehhez hasonlóan botrányt keltő ítéletet, amikor elfogadhatónak minősítette a legtöbbek számára rombolást, gyilkosságokat, elnyomást, emberek kizsákmányolását jelképező vörös csillag használatát.

Ma Európa népeinek talán minden korábbi korszaknál nagyobb szükségük van közös identitásuk erősítésére. Az európai egység három alappillére a keresztény értékek, a római jog és a görög filozófia. Ha ezek közül az értékek közül bármelyiket elvitatják, akkor elvitatják az európai történelem folytonosságát is. Rendkívül felháborító, hogy a nemzetközi szervezet mindezt éppen Olaszországban teszi, ahol e közös európai értékek különösen mély történelmi gyökerekkel rendelkeznek.

A huszadik század tömeggyilkos diktatúráiban élő százmilliók számára sokszor éppen a szeretetet, önfeláldozást, összetartást és egységet jelképező kereszt jelentette az egyetlen vigasztalást. Tűrhetetlen, hogy ennek ellenére ma van olyan európai intézmény, amelyik e két évezredes jelkép használatát tiltaná, de a tömegpusztító kommunizmus jelképét, a vörös csillagot engedélyezné.

Napjaink globalizálódó, válságokkal terhelt világában különösen fontosnak tartjuk a közös értékeink megőrzése és erősítése melletti határozott kiállást. Mi, fiatal kereszténydemokraták ezért élesen tiltakozunk az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete ellen, mert az európai egység egyik alappillérét próbálja meg lerombolni.

Az alapok lerombolásával pedig könnyen ránk dőlhet az egész építmény. Egyúttal együttérzésünket fejezzük ki a jóérzésű olasz emberekkel, és bátorítjuk őket, hogy álljanak ki közös értékeink védelmében, és elszántan fejezzék ki tiltakozásukat a szóban forgó ítélet ellen.Nincsenek megjegyzések: