2009. november 19., csütörtök

Katolikus ima a püspökért

Könyörögjünk. Isten, minden hívő pásztora és kormányzója; tekints kegyesen N. szolgádra, akit az N. egyházmegye élére pásztorul választottál; add neki, kérünk, hogy mindazoknak, akiknek elöljárója, szavával és példájával elöljárója legyen, hogy a reábízott nyájjal együtt az örök életre jusson. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.Nincsenek megjegyzések: