2009. november 22., vasárnap

Csiha Kálmán-szobrot avattak Érsemjénben

Csiha Kálmán-szobrot avattak Érsemjénben

Erdon.ro

Bihar megye – Szombat délután felavatták Érsemjénben Csiha Kálmán szobrát. Az Erdélyi Református Egyházkerület néhai püspöke a település másik két nagy szülötte mellett kapott helyet, és a templomra „néz”.

Csiha Kálmán–szobrot avattak Érsemjénben

Több, mint száz éve állítottak szobrot Érsemjénben Kazinczy Ferencnek. A későbbiekben a nyelvújítóról elnevezett központi parkban idén augusztusban avatták fel a másik helyi születésű híresség, a nótáskapitány Fráter Lóránd szobrát, és már akkor készen volt Csiha Kálmán szobrának helye. Az Erdélyi Református Egyházkerület néhai püspöke 1929–ben született Érsemjénben, és – mint az ünnepségen elhangzott – „sorsa azonos volt magyar közösségének sorsával”. Bárhová sodorta is az élet, illetve a történelem vihara, hitében szilárdan állta a megpróbáltatásokat. Szülőföldjét sosem felejtette el, oda visszajárt, és a hálás, reá büszke semjéniek már két évvel halála után szoborállítással adóztak emlékének.


Püspök(ök) a püspökről


Az ünnepség a református templomban kezdődött, ahol Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, megemlékezve Csiha Kálmánról, aki „a nehéz időkben is vállalta a kűzdelmet, a megaláztatást az uralkodó hatalommal szemben”. A néhai püspökkel kapcsolatos emlékeit, annak utolsó érsemjéni szolgálatát elevenítette fel Fülöp János helyi lelkész, később emlékezett Tempfli József ny.római katolikus püspök. Balazsi József polgármester hosszan sorolhatta, köszönthette a közel– s távolról, bel– és külfüldről érkezett vendégeket.


Tisztelők hosszú sora


A polgármester, immár a szobor előtt, arról beszélt, miért tartották az érsemjéniek a szoborállítást kötelességüknek. Szót kapott még Cseke Attila szenátor, Szabó Ödön, az RMDSZ megyei ügyvezetője, Szilágyi Mátyás kolozsvári magyar főkonzul, az egykori fogolytársak nevében Bikfalvi György, majd a püspök lánya, Nagy Attiláné Csiha Emese. Hunyadi László szobrászművész alkotását Csiha Kálmán unokái, Nagy Botond és Nagy Kálmán leplezték le, és az egyházi vezetők áldották meg, majd hosszú sorban következtek a koszorúzók. A részletekre visszatérünk.


Nincsenek megjegyzések: