2009. november 1., vasárnap

Protestáns Istentisztelet a debreceni Nagytemplomban

Protestáns Istentisztelet a Nagytemplomban

http://www.halozattv.hu/images/2003/03/Debrecen_TV_150.jpg

Debrecen Televízió
2009.11.01.

Protestáns Istentisztelettel emlékeztek a reformátor Luther Mártonra szombaton a Nagytemplomban. 492 évvel ezelőtt függesztette ki az Ágoston-rendi szerzetes 95 pontos kiáltványát a wittenbergi vártemplom kapujára.

A reformáció ünnepén Bölcskei Gusztáv református püspök Jézus hegyi beszédét idézve a tiszta és egyszerű hit fontosságára hívta fel a figyelmet.Csorba Gergő orgonajátékával kezdődött a protestáns Istentisztelet a Nagytemplomban. A reformáció ünnepén együtt imádkoztak reformátusok, evangélikusok és baptisták. Az egyik legfontosabb zsoltárt, a Tebenned bíztunk eleitől fogva címűt énekelte a gyülekezet, majd ökumeiné jegyében Balázs Viktória beosztott evangélikus lelkész olvasta fel az Efezusbeliekhez írt levélből.

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok életetek miatt, amelyben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik – hallhattuk Balázs Viktóriát.Az Istentiszteleten a 200 fős egyesített protestáns kórus énekelt. Az ének után Bölcskei Gusztáv református püspök mondta el az imádságot és hirdetett igét. Az egyházi vezető Jézus hegyi beszédét idézte. Azt hangsúlyozta, hogy ott van a boldogság és az élet, ahol Jézus van. Ha nincs kapcsolat Krisztussal, akkor nincs kereszténység, akkor nincs ilyen értelemben boldogság és élet sem.

Nekünk akkor van életünk, akkor van jövendőnk, ha hozzá van közünk, ha őbenne látjuk meg ezt a megmagyarázhatatlan szent boldogságot, és ettől mi is azok leszünk – hangoztatta Bölcskei Gusztáv református püspök.

Ezt ismerte fel Luther Márton is 1517-ben, amikor kitűzte 95 pontos kiáltványát a wittenbergi vártemplom kapujára. Ha a hit csak Krisztusra koncentrál, akkor van jövő. Ha másra, akkor nincs. Bereczki Lajos baptista lelkész is úgy látja, hogy a tiszta és egyszerű hit az, ami összekapcsolja a protestáns egyházakat.

Azt látjuk, hogy szoros kapcsolat fűz bennünket össze a reformáció egyházaival, és mi is szeretnénk szavainkkal is és tetteinkkel is ezt a drága evangéliumot hirdetni sokaknak – mondta el Bereczki Lajos baptista lelkész.

Ezért imádkoztak együtt szombat délelőtt reformátusok, evangélikusok és baptisták.

Szerkesztette: Iván Aurél


Nincsenek megjegyzések: