2009. november 23., hétfő

Csűry István a KRE új püspöke (Krónika)

Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspöke

Krónika
Nagy Orsolya
2009. november 23.

A lelkipásztori közösség megerősítését tartja a legfontosabb megoldandó problémának Csűry István, akit a hét végén választottak meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökévé.

http://www.kronika.ro/resources/csury-no_091123.jpg
Helyettesből püspök. Csűry Istvánt választották meg a KREK élére
Fotó: A szerző felvétele

Elsöprő többséggel, 68-17 arányban Csűry Istvánt választotta püspökké a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) hétvégi, nagyváradi közgyűlésén. Csűry korábban egyházkerületi főjegyzőként tevékenykedett, később helyettes, Tőkés László lemondását követően pedig kinevezett püspök volt. A közgyűlésen Csűry Istvánon kívül még két jelölt szállt versenybe a püspöki tisztségért: Mikló Ferenc 14, míg Józsa Ferenc 3 szavazatot kapott.

„A nagyarányú győzelem a nagy felelősségnél is többet jelent: kötelezettséget és hatalmas kihívást” – nyilatkozta a Krónikának az újonnan megválasztott egyházi vezető, aki Sámuel könyvének egyik történetével illusztrálta: az egyházkerületnek most csatarendbe kell állnia, éppúgy, ahogyan azt Dávid emberei tették. „A nyolcvanszázalékos arány szerencsére azt is jelenti, hogy sokan vannak, akik szívesen állnának ebbe a csatarendbe, a közgyűlés tagjai és a gyülekezet egyaránt, ezzel egy időben azonban az elvárások is igen nagyok” – mondta Csűry.

„Mint eddig is, ezután is csakis csapatmunkaként tudom elképzelni az egyházkerület vezetését. A választás óta eltelt két nap alatt már többen is jelentkeztek, hogy részt vennének ebben a csapatban, és ez örvendetes” – fogalmazott a püspök. Csűry azzal is tisztában van, hogy a nem rá szavazó húszszázaléknyi egyháztagot is a csatasorba kell állítania, de úgy véli, ez nem lesz nehéz, hiszen a három püspökjelölt programjában igen sok volt az azonosság, így a célok is legnagyobbrészt közösek.

Az új püspök úgy látja, a KREK nem fog számottevő változásokon keresztülmenni az ő megválasztásával, hiszen csak a püspök személye változott, a kánon nem; legfeljebb annyi történik majd, hogy a saját lelkivilága és munkamódszere szerint vezeti majd a kerületet – mint egyébként minden püspök. „Magamat csendes, alapos, körültekintő embernek tartottam mindig, és ezek lesznek jellemzők a KREK problémáinak megoldására is a következő időszakban” – fejtette ki Csűry.

Az egyik legfontosabb megoldandó problémának Csűry István a lelkipásztori közösség megerősítését tartja. Úgy gondolja, minden lelkésznek meg kell értenie, hogy bármikor felkeresheti gondjaival az egyház vezetőségét, és azokra közösen találnak megoldást. Rövid távú célként tűzte ki, hogy megerősítse a kerület kapcsolatait más egyházakkal, egyházkerületekkel. Azt mondta, lényeges, hogy a KREK ügyei nyugvópontra érjenek, s a „jó és szép” célok elérése érdekében működő stratégiát kíván kidolgozni.


Nincsenek megjegyzések: