2009. szeptember 5., szombat

Püspökjelöltek: Csűry István

A karácsony Jézus példaadásának ünnepe
Fotó: erdon.ro


Kedves Testvéreim!

"Ha valaki kész cselekedni az Ő akaratát, az felismeri, hogy a tanítás Istentől van, vagy én magamtól szólok." (János 7,17.)

Köszönöm Nektek leveleiteket (papíron és mailben), a beszélgetéseket (személyeseket és telefonosakat) és minden más tanácsot, amit felkérésemre nekem címeztetek.

Köszönöm az egyházunk jövőjéért kiérezhető felelősségteljes lelkületet, a szívből fakadó őszinteséget és az éledő lendületet, amely biztosíték gyülekezeteink közösségének megelevenedésére. Minden elvárásom felett érzékelhettem mindannyitok részéről a partnerséget a szeretetre alapítható egyházkerületi élet megszervezéséhez, hogy a hit és reménység valós eredményekben testesüljenek meg. Remélem, akik még nem nyilatkoztak meg, azok az október 2-án tartandó igazgatótanácsi ülésig megkeresnek. Szeretném minél szélesebb kínálatból megrajzolni azt, ami Tőlünk kitelik, hogy ennek függvényében lehessenek bátrabbak imádságaink, merészebbek terveink.

Köszönöm azok kérdését, akik érdeklődtek afelől, hogy vállalom-e a püspöki tisztséget, mivel olyan hírek terjedtek, hogy megtorpantam és beteg is vagyok. Tisztelettel és szelíden közlöm, hogy megköszönve minden jelölést, a bennem bízók támogatásában bízva nem utasíthatom vissza a küldetést. A presbitériumok jelölése számomra a küldő Úr parancsa. Küldetésemet pedig abban látom, hogy minden létrehozott értéket megbecsüljek és mindig értékkeresőkkel együtt szolgáljak. Feltétlenül szolgálni kell az egyházat és a nemzetet, feltétlenül kerülni kell mindent, ami beszennyez bennünket és a mieinket. Nem leszek alárendelve senkinek, csak Krisztusnak, és semminek csak a krisztusinak. Mindezt csak együtt érhetjük el. A módszer nem más, mint a szüntelen való imádság.

Imádkozom mindazokért, akik jelöltetik magukat a püspöki tisztségre, hogy az, aki elnyeri a küldetést igazi első pásztora legyen megkeseredett egyházkerületünknek.

Imádkozom a presbitériumokért, hogy a jelölés alkalmával senkit és semmit ne vegyenek figyelembe, csak azt, amit a lelkiismeretük a boldog egyházi jövőről szól.

Imádkozom az engem támogatókért, és a másokat jelölőkért is, hogy valamennyien elmondhassák a legjobb belátás szerint cselekedtek.

Imádkozom azért, hogy a választás után mindannyian elfogadjuk azt, -akárki legyen-, akit a többség akart, mint Isten akaratából kijelölt szolgálattevőt.

Imádkozom a leendő püspökért, hogy minden gyülekezetet szívből, lélekből szeressen.

A mai Ige üzenetével köszöntelek Benneteket. „Isten ismét megjelenék Jákóbnak, …és megáldá őt. (1.Mózes 35, 9)

Nagyvárad. 2oo9. szeptember 4.

Tisztelettel és szeretettel,
Csűry István

Nincsenek megjegyzések: