2009. szeptember 22., kedd

Noua Lege a Educatiei Nationale: Religia

Noua Lege a Educaţiei Naţionale, promulgată de Preşedintele României şi publicată în Monitorul Oficial 

http://www.basilica.ro/_layouts/images/header_07.jpg

Noua Lege a Educaţiei Naţionale a fost promulgată de Preşedintele României şi publicată în Monitorul Oficial. În textul Legii, la articolul 18, statutul disciplinei Religie este foarte bine definit, informează TRINITAS TV. Astfel, la alineatul 1 se stipulează: „Planurile-cadru ale învaţământului primar, gimnazial şi liceal includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun”.

De asemenea, la acelaşi alineat, se mai spune şi că „elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.”

În continuare, la alineatul 3 al Legii, se specifică: „disciplina „Religie” poate fi predată numai de personal didactic calificat, conform prevederilor prezentei legi şi abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cultele religioase recunoscute oficial de stat.”

Noua Lege a Educaţiei a fost prezentată în plenul Parlamentului, prin asumarea răspunderii, de Guvernul României, anul acesta, pe 15 septembrie.
Codul educaţiei
(proiect supus dezbaterii publice începând cu data de 14 august 2009)
Cod_Edu_complet.pdf (2.08 MB)


Art. 18 - Disciplina „Religie” în învăţământul preuniversitar

(1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial si liceal includ religia ca disciplină scolară, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia si confesiunea.

(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia scolară se încheie fără disciplina religie. În mod similar se procedează si pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

(3) Disciplina „Religie" poate fi predată numai de personal didactic calificat conform prevederilor prezentei legi si abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării si cultele religioase recunoscute oficial de stat.Nincsenek megjegyzések: